kemahiran hidup amrud exam

Download Kemahiran Hidup Amrud Exam

Post on 10-Feb-2016

121 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kh

TRANSCRIPT

Kemahiran Hidup : Perkebunan

Kemahiran : 1.1Mengenalpasti peralatan perkebunan1.1.1 Alatan untuk berkebun(a)

Arahan Guru : Murid dikehendaki memadankan nama dan gambar alatan untuk berkebun.Aktiviti Murid : Murid memadankan nama alatan berkebun berdasaran gambar.

1. Penyembur racun

2. penyiram

3. pencakar

4. cangkul

5.Serampang tangan

10

Kemahiran Hidup : Perkebunan

Kemahiran : 1.1Mengenalpasti peralatan perkebunan1.1.1 Alatan untuk berkebun(b)

Arahan Guru : Guru meminta murid menyebut dan mengeja jenis-jenis alatan untuk berkebun.Aktiviti Murid : Murid menyebut dan mengeja jenis-jenis alatan untuk berkebun.

1.

p g k s

2. er am a g t n an

3.

p m a k a

4.

Se t u

5. a a n

10

Kemahiiran Hidup : Perkebunan

Kemahiran : 1.2 Menggunakan Alatan perkebunaan1.2.1 Fungsi Alatan

Arahan Guru : Guru meminta murid memadankan nama dan gambar yang bersesuaian.Aktiviti Murid : Murid memadankan nama dan gambar yang bersesuaian.

Menajak dengan menggunakan serampang

1.

2.Menyiram pokok tanaman di kebun

3. Latihan mencatas daun atau dahan kering

4 .Mencantas atau memotong dahan besar

Mengunakan pam tanpa racun

5.

10

Kemahiran Hidup : Perkebunan

Kemahiran : 1.3 Mengamalkan Keselamatan di Kebun1.3.1 Keselamatan Diri

Arahan Guru : Guru meminta murid memadankan perkataan alat keselamatan diri yang diperlukan semasa berkebun.Aktiviti Murid : Murid menamakan memadankan perkataan alat keselamatan diri yang diperlukan semasa berkebun.

1. Padankan perkataan berdasarkan kenyataan.

Digunakan untuk melindung kepala dari panas terikkasut kebunDigunakan untuk melindungi badanDigunakan untuk mengelakkan semburan racunDigunakan untuk mengelakkan kaki terpijak benda tajamDigunakan untuk melindungi luka di tangantopeng muka

Topi kebun

Pakaian yang bersesuai

Sarung tangan

10

Kemahiran Hidup : Perkebunan

Kemahiran : 1.3 Mengamalkan Keselamatandi Kebun1.3.2 Keselamatan Rakan(a)Jenis alatan

Arahan Guru : Guru meminta murid warnakan peralatan yang boleh mendatangkan bahaya semasa dikebun berdasarkan gambar.Aktiviti Murid : Murid mewarnakan peralatan yang boleh mendatangkan bahaya semasa dikebun berdasarkan gambar.

1. Sebut alatan yang boleh mendatangkan bahaya.

10

Kemahairan Hidup : Perkebunan

Kemahiran : 1.3 Mengamalkan Keselamatan di Kebun1.3.2 Keselamatan Rakan(b)Peraturan

Arahan Guru : Guru meminta murid menyebutkan 3 daripada 5 peraturan yang betul semasa di kebun.Aktiviti Murid : Murid boleh menyebutkan 3 daripada 5 peraturan yang betul semasa di kebun.

1. Sebut dan tulis peraturan berdasarkan kenyataan

10

Pakaian

Alatan perkebunanKerja yang dibuatPeralatan digunakanAturan alatan

Kemahiran Hidup : Perkebunan

Kemahiran : 1.3 Mengamalkan Keselamatan di Kebun1.3.3 Keselamatan alatan

Arahan Guru : Guru meminta murid mengisi tempat kosong penyataan penjagaan alatan.Aktiviti Murid : Murid boleh mengisi tempat kosong penyataan dengan betul.

1. Isi Tempat kosong dengan jawapan yang betul

1. Kasut getah hendaklah di ....................... selepas digunakan

2. .............................. memotong hanya untuk dahan yang kecil sahaja.

3. Mengangkut tanah yang sedikit menggunakan.................................. atau rumput.

4. ................................. racun tidak boleh di gunakan untuk mentiran baja cecair.

5. Topi tidak boleh diletak di ............................... atau di pijak.

tanahpongkisBasuh

guntingpenyembur

10

Kemahiran Hidup : Perkebunan

Kemahiran : 1.3 Mengamalkan Keselamatan di Kebun1.3.4 Cara menyimpan Bahan

Arahan Guru : Guru meminta murid memadankan bahan dengan penyataan yang betul.Aktiviti Murid : Murid boleh memadankan semua penyataan dengan betul.

1. Padankan Kenyataan di bawah

10Simpan di dalam beg atau bekas tanah di tempat kering

RacunSimpan di dalam bekas kapur yang disediakanTutup bekas baja dan simpan di tempat keringTahi ayam hendaklah di tutup dengan guni Tutup bekas dan letakkan di tempat tinggi

Baja kimia

Baja organik

Tanah hitamKapurtanah

Kemahiran Hidup : Perkebunan

Kemahiran : 1.3 Mengamalkan Keselamatan di Kebun1.3.5 Cara menyimpan Alatan

Arahan Guru : Guru meminta murid memadankan bahan dengan penyataan yang betul.Aktiviti Murid : Murid boleh memadankan semua penyataan dengan betul.

Gantung di papan gantung guntingKasut getahTelongkopkan di rakSusun di rak kasutBekas sarung tanganGantung di papan pengantung penyodokSarung tanganPenyodok kecilguntingpenyiram

10

Kemahiran Hidup : Perkebunan

Kemahiran : 1.3 Mengamalkan Keselamatan di Kebun1.3.5 Cara menyimpan Alatan

Arahan Guru : Guru meminta murid membuat latihan praktikal menyimpan alatan.Aktiviti Murid : Murid membuat latihan praktikal menyimpan alatan.

a) Menyusun alatan mengikut kumpulan dan tempat.

BilAktivitiCatatan

1.Alatan

i. Alatan bergantung

ii. alatan di dalam rak

iii. alatan tersusun

2.Bahan medium

i. Bahan tanah dan pasir

ii. baja organik

iii. baja kimia pepejal

iv. baja kimia cecair

3.Alatan susun atur pakaian

i. sarung tangan

ii. kasut getah

iii. penutup hidung

iv. topi

Kemahiran Hidup : Perkebunan

Kemahiran : 1.4 Mengamalkan Kebersihan1.4.1 Kebersihan Diri a) Pakaian b) Membasuh Tangan c) Meracun

Arahan Guru : Guru meminta murid menulis kenyataan berdasarkan gambar dengan fungsi penjagaan kebersihan diri.Aktiviti Murid : Murid boleh semua penyataan dengan betul.

a) Pakaian i) .....................................................................................

ii) ....................................................................................

b) Membasuh Tangani).....................................................................................

ii).....................................................................................

C) Meracuni) ....................................................................................

10

Kemahiran Hidup : Perkebunan

Kemahiran : 1.4 Mengamalkan Kebersihan1.4.2 Kebersihan Alatan

Arahan Guru : Guru meminta murid menandakan jawapan yang betul (_/) atau ( x ) dengan aktiviti penjagaan kebersihan alatan.

Aktiviti Murid : Murid boleh menandakan semua aktiviti dalam penjagaan alatan dengan betul.

BilPerkara Tanda

1.Kasut getah basuh dan buang tanah

2.Sarung tangan koyakkan dan buang

3.Penyiram biarkan air bertakung lama

4. Penyodok basuh, buang tanah dan gantung

5.Pisau biarkan bersepah-sepah

6.Cangkul bersihkan dan susun ditempat cangkul

7.Gunting - basuh dan sapu minyak supaya tidak karat

8. Pam racun biarkan racun ada di dalam pam selepas digunakan

9.Penutup mulut basuh dan jemur.

10. Topi letak di tanah atau lantai

10

Kemahiran Hidup : Perkebunan

Kemahiran : 1.4 Mengamalkan Kebersihan1.4.3 Kebersihan di Kebun a) Merumput, membakar, meracun

Arahan Guru : Guru meminta murid menulis semula aktiviti yang dibuat dalam penjagaan kebersihan di kebun.Aktiviti Murid : Murid boleh menulis semula semua aktiviti dalam penjagaan kebersihan di kebun dengan betul.

Langkah - langkah yang betul.

Bersihkan tangan dan peralatan selepas digunakan. Gunakan cangkul untuk membuang rerumput di kawasan lorong. Meracun dengan mengikut arah angin bertiup. Kumpul dan bakar rumput, dahan, daun di tempat yang disediakan. Gunakan sarung tangan untuk mencabut rumput kecil dia batas.

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................10

Kemahiran Hidup : Perkebunan

Kemahiran : 1.4 Mengamalkan Kebersihan1.4.3 Kebersihan di Kebun b Merumput, membakar, meracun

Arahan Guru : Guru meminta murid membuat praktikal penjagaan kebersihan kebun.Aktiviti Murid : Murid membuat praktikal penjagaan kebersihan kebun.

b) Demontrasi aktiviti merumput, membakar dan meracun.

BilAktivitiCatatan

1.Merumput

i. menggunakan tangan

ii. menggunakan alatan cangkul

2.Mengumpul dan membakar

i. mengumpul rumput

ii. menggunakan pongkis

iii. menggunakan kereta sorong

3.Meracun

i. membancuh racun

ii. meracun menggunakan semburan

iii. meracun menggunakan tong racun

4.Kebersihan Alatan

i. saru