kedai senjatapi

Upload: mohd-shahrul-tarmizi

Post on 07-Jul-2015

1.493 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

PANDUAN PENGGUNASISTEM KEDAI SENJATAPI Versi 1.0

Disediakan untuk

Polis Diraja Malaysia Bahagian Teknologi Maklumat Level 3, Jabatan Logistik Ibu Pejabat Polis Bukit Aman Kuala Lumpur

Disediakan oleh

D.G.Kom. Sdn Bhd 20, Jalan TP5, Tmn Perindustrian UEP 47600 Subang Jaya Selangor D.E

Panduan Pengguna Sistem Kedai Senjata Versi 1.0

D.G.Kom. Sendirian Berhad

Nombor Syarikat: 87537 V

Hak Cipta Terpelihara. Dokumen ini disediakan atas persefahaman bahawa ia adalah dokumen sulit di antara Polis Diraja Malaysia dan D.G.Kom. Sdn. Bhd. Segala kandungan tidak boleh diedarkan kepada organisasi lain tanpa persetujuan kedua belah pihak. Diterbitkan pertama kali pada Sept 2007. Edisi ini diterbitkan dan diedarkan pada Sept 2007.

Muka Surat 2 drp 21

Panduan Pengguna Sistem Kedai Senjata Versi 1.0

Daftar Pindaan DokumenTarikh 01/10/2007 Versi 1.0 Penulis Hau Diskripsi Penciptaan dokumen Komen -

Muka Surat 3 drp 21

Panduan Pengguna Sistem Kedai Senjata Versi 1.0

Isi Kandungan1.0PENGENALAN ........................................................................................................................................................ 4 2.0 FUNGSI ASAS SISTEM ........................................................................................................................................... 5 3.0 INDUK AKTIVITI PENDAFTARAN SENJATA API .................................................................................................... 5

1.0

Pengenalan

Sistem Kedai Senjata Api adalah salah satu sistem di projek Mainframe Migrasi. dimana ia merangkumi maklumat pendaftaran senjata api di PDRM. Dengan integrasi Sistem Kedai Senjata Api untuk mendapat personel data, Ia berproses segala senjata api dan dikehendaki untuk mengikuti personel data secara jelas dan tepat. Antaramuka sistem ini masih di dalam proses penambahbaikan dari masa ke semasa dan ianya tidak akan melibatkan perubahan proses kerja.

Muka Surat 4 drp 21

Panduan Pengguna Sistem Kedai Senjata Versi 1.0

2.0

Fungsi Asas Sistem2.1 Standard Umum SistemBUTANG NAMA CARI KEMBALI FUNGSI Klik butang CARI setelah pengguna memasukkan maklumat carian. Berfungsi untuk kembalikan dari skrin keputusan carian. Apabila pengguna menekan butang KEMBALI, skrin carian akan di pamirkan. Klik butang CIPTA BARU untuk mencipta rekod baru. Skrin cipta rekod akan terpapar Di kolum kiri BIL, klik butang bergaris untuk kemaskini/pinda rekod yang sedia ada. Klik butang BATAL REKOD untuk memadam rekod. Klik butang CIPTA untuk mencipta rekod.

Berikut adalah beberapa panduan dalam menggunakan Sistem Perjawatan:

NO 1. 2.

3. 4.

5. 6.

CIPTA BARU KEMASKINI RE KOD BATAL REKOD Cipta

2.2

Jenis Kawalan DataMEDAN NAMA Text box FUNGSI Pengguna bebas memasukkan maklumat ke dalam textbox.

Combo box

Di sini akan menyenaraikan lebih dari satu maklumat dan pengguna perlu memilih salah satu dari maklumat tersebut.

Pop-up button

Klik pada terpapar

dan skrin calendar akan

Muka Surat 5 drp 21

Panduan Pengguna Sistem Kedai Senjata Versi 1.0

3.0 Induk Aktiviti Pendaftaran Senjata Api

Langkah Langkah KEDAI SENJATA API. Tekan PENDAFTARAN SENJATA API .

Skrin di pamirkan

Tekan

-

Rekod permohon dapat dicari dengan mengisi maklumat anda.

Cari

-

Guna Jenis senjata yang untuk mencari rekod lama anda. Tekan butang Cari setelah mengisikan maklumat anda.

-

Maklumat yang dicari. Tekan NO.PERMIT untuk maklumat lanjutan.

Muka Surat 6 drp 21

Panduan Pengguna Sistem Kedai Senjata Versi 1.0

- Tekan Kembali untuk balik ke muka surat depan. -Tekan Cipta Baru untuk mencipta rekod baru. -Tekan BATAL untuk membatalkan rekod. -Tekan NO.SIRI untuk maklumat yang lebih lanjut.

Batal Tekan Kembali Cipta Baru

Muka Surat 7 drp 21

Panduan Pengguna Sistem Kedai Senjata Versi 1.0

-Borang untuk mendaftar maklumat baru. Isikan Nombor Siri. Pilihkan Jenis senjata. Isikan Model senjata. Isikan Had Peluru. Isikan Kaliber. Isikan Panjang Senjata. Isikan Maklumat Tambahan. Isikan tarikh import senjata. Isikan status senjata. Isikan tarikh jualan senjata. Isikan nombor permit pembeli. Isikan nama pembeli. Isikan maklumat tambahan pembeli. Tekan butang Cipta untuk mencipta rekod. Tekan butang Cipta Lagi untuk mencipta rekod baru. Tekan butang Kembali untuk pulang ke muka surat sebelum.

Cipta Cipta Lagi

Kembali

Batal KembaliRekod Senjata Api lama. Anda boleh mematalkan rekod lama dengan menekan butang BATAL. Kembali ke muka surat sebelum dengan butang Kembali .

Cipta Baru

Mencipta maklumat baru dengan butang Cipta Baru. No. Siri Muka Surat 8 drp 21

Panduan Pengguna Sistem Kedai Senjata Versi 1.0

Langkah Langkah

Skrin di pamirkan

-

Jenis Senjata Api.

Tekan

1. 2. 3.

Status Senjata Api. Aktif. Jual. Tidak Aktif.

Muka Surat 9 drp 21

Panduan Pengguna Sistem Kedai Senjata Versi 1.0

Langkah Langkah

Skrin di pamirkan

Setelah mencipta maklumat baru, rekod baru akan dipamerkan di Senarai Rekod Senjata Api.

Kembali Cipta Baru Batal

Memilih salah satu nombor siri yang diigini, maklumat pemohon tentang no.siri itu akan dipamerkan. Anda boleh memeriksa maklumat pemohon itu di seksyen maklumat permit.

Maklumat permit akan dipamerkan di Senarai Permit Berkenaan Pemohon. Anda boleh memeriksa maklumat permit.

Muka Surat 10 drp 21

Panduan Pengguna Sistem Kedai Senjata Versi 1.0

Kembali kepada KEMASKINI SENJATA API dan menekan butang Kembali.

Batal

Kembali

Cipta Baru

Ia akan memulang kepada Carian Rekod Kedai Senjata Api. Anda boleh mencari rekod kedai senjata api yang lain.

Cari

Muka Surat 11 drp 21

Panduan Pengguna Sistem Kedai Senjata Versi 1.0

- Tekan PENDAFTARAN PELURU.

Tekan

- Isikan tempat kosong yang sedia ada. -Tekan CARI selepas isi semua tempat kosong

Cari No. Permit

-Keputusan dapat dicari selepas tekan CARI. - Tekan NO.PERMIT untuk mendapat maklumat lanjutan. Kembali - Tekan Kembali untuk balik ke muka surat depan. -Tekan Cipta Baru untuk mencipta rekod baru. - Tekan MAKLUMAT PERMIT untuk maklumat permit -Tekan SENARAI PERMIT BERKENAAN PEMOHONAN untuk maklumat permit berkenaan pemohonan. Cipta Baru

Muka Surat 12 drp 21

Panduan Pengguna Sistem Kedai Senjata Versi 1.0

-Tekan MAKLUMAT KEDAI

Tekan

- Isikan ruangan yang disediakan untuk dapatkan maklumat yang telah sedia ada. - Tekan CARI untuk teruskan procedur.

Cari

- Senarai Rekod Kedai Senjata Api akan dipaparkan atas skrin. - Tekan pada NO. PERMIT untuk dapatkan maklumat pemegang lesen Tekan pada KEMBALI untuk kembali kepada laman sebelumnya.

No. Permit

Kembali

Muka Surat 13 drp 21

Panduan Pengguna Sistem Kedai Senjata Versi 1.0

- Maklumat pemohon akan dipaparkan. - Tekan KEMBALI untuk balik ke laman sebelumnya. - Tekan SENARAI PERMIT BERKENAAN PEMOHON.

Kemaskini

- Senarai Permit Berkenaan Pemohon akan dipaparkan.

Muka Surat 14 drp 21

Panduan Pengguna Sistem Kedai Senjata Versi 1.0

Tekan PENGELUARAN PERMIT

TAHUNAN.

Tekan

- Isikan ruangan yang disediakan untuk dapatkan maklumat yang telah sedia ada. - Tekan CARI untuk teruskan procedur.

No. Permit

Cari

- Tekan CETAK untuk cetak permit pemohon tersebut. - Tekan KEMBALI untuk kembali ke laman sebelumnya. - Tekan NO PERMIT untuk dapatkan maklumat pemohon. Kembali Cetak

Muka Surat 15 drp 21

Panduan Pengguna Sistem Kedai Senjata Versi 1.0

- Isi tempat ruangan kosong dengan maklumat yang berkenaan. - Pilih tarikh yang berkenaan. - Tekan PAMIR untuk mepamirkan permit pemohon. - Tekan SERAH untuk serah maklumat yang telah diisi. - Tekan KEMBALI untuk kembali ke laman sebelumnya. - Tekan TARIK BALIK untuk tarik balik permit pemohon. Tarik Balik - Tekan MAKLUMAT PERMIT selepas siap. Pamir Serah Kembali

Rekod permit lama pemohon akan dipaparkan.

Muka Surat 16 drp 21

Panduan Pengguna Sistem Kedai Senjata Versi 1.0

- Maklumat permit akan dipaparkan. Tekan SENARAI PERMIT BERKENAAN PEMOHON untuk teruskan.

SENARAI PERMIT BERKENAAN PEMOHON

Senarai Permit Berkenaan Pemohon akan dipaparkan.

Muka Surat 17 drp 21

Panduan Pengguna Sistem Kedai Senjata Versi 1.0

Tekan KERJA BARU (PENGELUARAN PERMIT TAHUNAN) Tekan

- Isikan ruangan yang disediakan untuk dapatkan maklumat yang telah sedia ada. - Tekan CARI untuk teruskan procedur.

Cari

- Senarai Rekod Pemegang Permit Berkenaan Pemohon akan dipaparkan. - Tekan NO.PERMIT untuk meneruskan prosesnya.

No. Permit

Cetak

Kembali

Muka Surat 18 drp 21

Panduan Pengguna Sistem Kedai Senjata Versi 1.0

Tekan SENARAI KERJA SAYA

Tekan

Isikan tempat kosong yang sedia

ada. Tekan CARI selepas isi semua

tempat kosong.

Cari

Lepas dapat maklumat. Tekan PROSES untuk

menjalankan proses lanjutan.

Proses

Isikan tempat kosong yang sedia

ada. Tekan KALENDAR untuk memilih

Kalendar Kembali

tarikh. Tekan PAMER untuk mendapat rekod lampau permit tahunan. Tekan SERAH untuk menjalankan proses lanjutan. Tekan KEMBALI untuk kembali ke muka surat depan. Tekan TARIK BALIK untuk menukar status trik balik permit.

Serah Pamer

Tarik Balik

Muka Surat 19 drp 21

Panduan Pengguna Sistem Kedai Senjata Versi 1.0

-Tekan CETAK untuk mencetak maklumat permit tahunan baru. - Tekan KEMBALI untuk kembali ke muka surat depan. Kembali

Cetak

-Tekan PAMIR SENARAI KERJA.

Tekan

Cari

- Isikan tempat kosong yang sedia ada. Tekan CARI selepas isi semua tempat kosong.

Muka Surat 20 drp 21

Panduan Pengguna Sistem Kedai Senjata Versi 1.0

Cari -Selepas mendapat maklumat yang dihendaki. Tekan TINDAKAN untuk mendapat maklumat gerakan proses. Tekan NAMA untuk mendapat maklumat pemegang lesen.

Nama

Tindakan

-Tekan TUTUP untuk menutup maklumat ini.

Tutup

Muka Surat 21 drp 21