kebimbangan, kebangkitan, tekanan dalam sukan

Download Kebimbangan, Kebangkitan, Tekanan Dalam Sukan

Post on 14-Apr-2018

253 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 Kebimbangan, Kebangkitan, Tekanan Dalam Sukan

  1/41

  KEBIMBANGAN,KEBANGKITAN,TEKANANDALAM SUKANMUHAMMAD RIDZUAN BIN AZMIMUHAMMAD SAFRAN BIN CHE HASSAN (guru cemerlang 2013)

 • 7/30/2019 Kebimbangan, Kebangkitan, Tekanan Dalam Sukan

  2/41

  KEBIMBANGANDALAM SUKAN

 • 7/30/2019 Kebimbangan, Kebangkitan, Tekanan Dalam Sukan

  3/41

  Definisi

  Kebimbangan sebagai interprestasi negetif

  yang dibuat terhadap bentuk tekanan atau

  bebanan yang terdapat di persekitaran samaada telah, sedang dan yang akan dihadapi oleh

  individu

  Wann (1997)

 • 7/30/2019 Kebimbangan, Kebangkitan, Tekanan Dalam Sukan

  4/41

  Kesan-kesan fisiologi

  Peningkatan kadar nadi

  (ritma degupan jantung laju)

  Pernafasan yang tidak teratur /cepat

  Mengeletar

  Tumpuan menjadi sempit Otot mengecut

  Tapak tangan berpeluh

 • 7/30/2019 Kebimbangan, Kebangkitan, Tekanan Dalam Sukan

  5/41

  JENIS KEBIMBANGAN

  1.Kebimbangan tret ( semulajadi )

  -merujuk kepada ciri-ciri personaliti

  individu-individu ini sering mentafsir situasi

  dipersekitarannya sebagai menekan

  diri.persepsi inilah yang meningkatkan

  kebimbangan

 • 7/30/2019 Kebimbangan, Kebangkitan, Tekanan Dalam Sukan

  6/41

  Contoh :

  Seseorang yang mempunyai darah

  gemuruh semulajadi mempunyai ciri-ciri

  mudah tertekan.

  Segala respons yang diambil terhadap

  situasi akan meningkatkan lagi kadar

  kebimbangan

 • 7/30/2019 Kebimbangan, Kebangkitan, Tekanan Dalam Sukan

  7/41

  2. Kebimbangan Seketika

  Merujuk kepada tahap kebimbangansemasa yang terhasil dari persepsi

  individu terhadap bentuk tekanan yang

  dihadapi di persekitaran pada waktu itu.

  Prestasi sukan akan menurun.

 • 7/30/2019 Kebimbangan, Kebangkitan, Tekanan Dalam Sukan

  8/41

  Proses Tafsiran Kebimbangan

  1. Ransangan

  Perkara dipersekitaran yang memberi kesan

  kepada individu. cth : cuaca, pesaing atau

  sorakan penonton2. Tafsiran

  Sama ada berbentuk positif atau negatif.

  3. Perlakuan/TindakanTindakan yang diambil berdasarkan

  tafsiran tadi, Jika positif, ia jadi positif jika

  negatif maka lahirlah kebimbangan.

 • 7/30/2019 Kebimbangan, Kebangkitan, Tekanan Dalam Sukan

  9/41

  Punca kebimbangan

  Menurut Endler (1978).

  Kebimbangan seketika terhasil dari gabungan

  lima faktor :

  1. Tekanan terhadap ego

  Jika atlet lebih senior tewas kepada atlet lebih

  junior.

  2. Tekanan terhadap fizikalseseorang atlet akan berasa bimbang jika ada

  usaha pihak lawan ingin menewaskannya

  secara fizikal.

 • 7/30/2019 Kebimbangan, Kebangkitan, Tekanan Dalam Sukan

  10/41

  3. Ket idaktentuan

  Keputusan yang tidak pasti.Ianya akanmembuat kita tertanya-tanya dan bimbang

  4. Perubahan

  Menjadi kurang selesa dengan persekitaran

  baru kerana ia bukan dari rutin biasa .Contoh : Pertukaran Pengurus/Jurulatih

  5. Peni laian atau perband ingan sosial

  Kita akan berasa tertekan jika kita mendapattahu bahawa prestasi kita akan dinilai atau

  dibandingkan dengan orang lain.

 • 7/30/2019 Kebimbangan, Kebangkitan, Tekanan Dalam Sukan

  11/41

  Kemahiran Mengawal Kebimbangan

  1. Terapi Pernafasan

  Ternik: Menarik satu nafas yang panjang dan

  menghembusnya perlahan-lahan. Dilakukan

  secara berulangkali sehingga merasa tenang.

  2. Pemusatan ( centering)

  Teknik: Menarik nafas yang panjang seperti terapi

  pernafasan serta menumpukan perhatian(pemusatan) kepada titik belakang pusat dan

  ditengah badan kita ( centre).

  Dilakukan dalam keadan berdiri dan selesa.

 • 7/30/2019 Kebimbangan, Kebangkitan, Tekanan Dalam Sukan

  12/41

  3. Relaksasi

  Teknik : Mengecut dan merelakskan otot

  secara progresif. Boleh dilakukansecara duduk atau berbaring.

  Merasa ringan dan berat otot.

  4. Visualisasi

  Teknik : Membayangkan sesuatu (nyaman

  dan dingin) yang boleh menenangkan

  individu apabila mereka berasa dalam

  keadaan tertekan atau bimbang

 • 7/30/2019 Kebimbangan, Kebangkitan, Tekanan Dalam Sukan

  13/41

  KEBANGKITANDALAM SUKAN

 • 7/30/2019 Kebimbangan, Kebangkitan, Tekanan Dalam Sukan

  14/41

  Definisi Kebangkitan

  Tahap kesediaan fisiologikal untuk

  beraksi secara fizikal, intelekltual

  atau perseptual yang tidak dipengaruhi oleh emosi. (Wann,

  1997)

 • 7/30/2019 Kebimbangan, Kebangkitan, Tekanan Dalam Sukan

  15/41

  Kesediaan untuk beraksi secara

  fizikal, intelektual, atau perseptual

  (Cratty, 1989

  Proses kebangkitan berhubung kait

  dengan tahap kebimbangan dantekanan seseorang atlet. Tetapi,

  proses tersebut tidak serupa

 • 7/30/2019 Kebimbangan, Kebangkitan, Tekanan Dalam Sukan

  16/41

  Bagaimana menjana

  kebangkitan dalam sukan

  Menurut (Goldberg,1997), cara untuk

  mengawal tahap kebangkitan ialah

  Pengunaan self-talk

  Menetapkan matlamat untuk pertandingan

  Relaksasi

  Menguasai teknik imageri

  Latihan kawalan pernafasan

 • 7/30/2019 Kebimbangan, Kebangkitan, Tekanan Dalam Sukan

  17/41

  Teori-teori kebangkitan

  Drive theory

  Inverted U-hypothesis

  Easterbrooks cue utilisation theory

  Signal detection theory

 • 7/30/2019 Kebimbangan, Kebangkitan, Tekanan Dalam Sukan

  18/41

  Drive theory

 • 7/30/2019 Kebimbangan, Kebangkitan, Tekanan Dalam Sukan

  19/41

  Drive theory

  Asalnya hubungan diantara

  kebangkitan dan prestasi sebagai

  linear atau secara langsung.

  Idea asas bagi drive theory ini

  adalah: Kemahiran yang sudah dipelajari &

  dikuasai, kehadiran orang ramai akan

  meningkatkan lagi pencapaian.

 • 7/30/2019 Kebimbangan, Kebangkitan, Tekanan Dalam Sukan

  20/41

  Inverted U-hypothesis

 • 7/30/2019 Kebimbangan, Kebangkitan, Tekanan Dalam Sukan

  21/41

  Inverted U-hypothesis

  Daripada rajah yang ditunjukkan,

  teori Inverted U-hypothesis

  menunjukkan bahawa hubunganpersembahan dan kebangkitan

  seseorang atlet adalah berbentuk

  garis melengkung (U-terbalik).

 • 7/30/2019 Kebimbangan, Kebangkitan, Tekanan Dalam Sukan

  22/41

  Teori Inverted U-hypo thesismeramalkan

  bahawa apabila kebangkitan seseorang atlet

  meningkat maka persembahan yang

  ditunjukkan juga meningkat kepada tahap

  yang optimum.

  selepas itu, apabila kebangkitan seseorangatlet terus meningkat, persembahan dia akan

  menjadi menurun.

 • 7/30/2019 Kebimbangan, Kebangkitan, Tekanan Dalam Sukan

  23/41

  Easterbrooks cue

  utilisation theory

  Teori ini menyokong teori inverted

  U-hypothesis

  Antara hujah yang diperkatakan

  adalah semakin tinggi kebangkitan

  seseorang atlet, semakin kurangtumpuan yang diberikan dalam

  persembahan.

 • 7/30/2019 Kebimbangan, Kebangkitan, Tekanan Dalam Sukan

  24/41

  Signal detection theory

  Teori ini pula meramalkan bahawa

  kesalahan dalam persembahan akan

  wujud jika tindak balas seseorangatlet tidak sensitif atau terlalu sensitif

  kepada keadaan sekeliling

 • 7/30/2019 Kebimbangan, Kebangkitan, Tekanan Dalam Sukan

  25/41

  Signal detection theory

 • 7/30/2019 Kebimbangan, Kebangkitan, Tekanan Dalam Sukan

  26/41

  TEKANANDALAM SUKAN

 • 7/30/2019 Kebimbangan, Kebangkitan, Tekanan Dalam Sukan

  27/41

  Definisi

  stress merupakan respons tubuh badan tanpa emosi

  terhadap bebanan atau tekanan yang dihadapi di

  persekitaran.Hans Selye (1982)

  Antara bentuk tekanan yang dihadapi adalah tekanan

  fizikal iaitu tekanan yang berpunca dari penglibatan

  dalam aktiviti fizikal; tekanan mental seperti rasa sedih,kecewa dan seronok serta bentuk tekanan yang lain.

  Apa pun bentuk tekanan yang diterima, reaksi

  fisiologikalnya tetap sama.

 • 7/30/2019 Kebimbangan, Kebangkitan, Tekanan Dalam Sukan

  28/41

  Seperti mana dengan kebangkitan, stress

  merupakan tindak balas fisiologikal yang

  neutral terhadap tekanan atau bebananyang terdapat di persekitaran.

  (Shaharudin Abd. Aziz, 2009)

 • 7/30/2019 Kebimbangan, Kebangkitan, Tekanan Dalam Sukan

  29/41

  Salah satu kesan kebimbangan dan

  kebangkitan dalam sukan terhadap

  individu adalah tekanan.

  Terdapat beberapa jenis tekanan:

  Eustres

  Distres

  Hyperstres

  Hipostres

 • 7/30/2019 Kebimbangan, Kebangkitan, Tekanan Dalam Sukan

  30/41

  Eustres

  Sekiranya individu tersebut merasakan bahawa stres

  yang di alaminya bersifat positif, maka ia di sebut

  eustres

  Contohnya, perasaan serta debaran yang dirasai oleh

  seorang atlet sementara menantikan namanya di

  umumkan sebagai pemenang serta dikalungkan

  dengan pingat emas.

  Stres yang di alami dalam bentuk debaran di tafsikan

  sebagai positif oleh atlet tersebut

 • 7/30/2019 Kebimbangan, Kebangkitan, Tekanan Dalam Sukan

  31/41

  Distres

  individu tersebut membuat interprestasi bahawa stres

  yang di alaminya bersifat negatif

  Individu merasakan bahawa beliau tidak mampu

  untuk menghadapi bebanan atau tekanan yang di

  hadapi di persekitaran

  Contohnya, apabila seorang ahli gimnastik terjatuh

  dari balance beam,. Walaupun ahli gimnastik tersebut

  meneru