kbkk sejarah

Download KBKK Sejarah

Post on 22-Dec-2015

43 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kbkk sejarah tingkatan 4 bab 10- Dasar Ekonomi

TRANSCRIPT

 • SeJaRaH

  MasariahMispari @ SAS T4B102011

  PN. MASARIAH BINTI MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH

  PUTRAJAYA

  Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 2010 Turut dimuatkan soalan aras KBKK, aplikasi kemahiran dan

  isu semasa Merupakan latihan fokus SPM 2011 Melatih kemahiran menjawab SPM Jawab semua soalan yang disediakan Rekod prestasi anda dan ulangi latihan sebanyak tiga kali

  Tingkatan 4

  Bab 1

  Bab 2

  Bab 3

  Bab 4

  Bab 5

  Bab 6

  Bab 7

  Bab 8

  Bab 9

  Bab 10

  Nama : ________________________________________________

  Tingkatan : ________________________________________________

  Sekolah : ________________________________________________

  MasariahMispari @ SAS T4B102011

  masariah mispari sekolah sultan alam shah putrajaya

  Bab 10 DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

 • Analisis SPM 2005 2010

  Subtajuk 2005 2006 2007 2008 2009 2010 S E S E S E S E S E S E 10.1 Ekonomi Tradisional

  10.1.1 Pengertian

  10.1.2 Ciri-ciri

  10.2 Ekonomi Dagangan 10.2.1 Sistem

  Pertanian Komersial

  10.2.2 Industri Perlombongan

  10.2.3 Penggunaan Tenaga Buruh Luar

  10.2.4 Institusi Kewangan dan Insurans

  10.3 Dasar British terhadap Pertanian

  10.3.1 Undang-Undang Berhubung Tanah

  10.3.2 Dasar terhadap Pekebun Kecil

  10.4 Kesan-Kesan Dasar Ekonomi

  10.4.1 Pembandaran 10.4.2 Pembentukan

  Masyarakat Berbilang Kaum

  10.4.3 Sistem Pendidikan Vernakular

  10.4.4 Sektor Perkilangan

  10.4.5 Sistem Pengangkutan dan Perhubungan

  10.4.6 Perkhidmatan Kesihatan

  MasariahMispari @ SAS T4B102011 1

  Item Objektif M.S. 244 1. Bagaimanakah masyarakat Melayu tradisional menggunakan lebihan

  pengeluaran? I Pemberian hadiah III Pembelian teknologi II Pembayaran zakat IV Penambahan modal A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV

  M.S. 244 2. Manakah antara berikut menunjukkan ciri ekonomi masyarakat Melayu

  tradisional? I Modal kecil III Pengkhususan kerja II Teknologi mudah IV Penggunaan buruh luar A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV

  M.S. 246 3. Senarai berikut menunjukkan tokoh-tokoh yang berjasa dalam perkembangan

  ekonomi Tanah Melayu.

  Long Jaafar Raja Jumaat Ngah Ibrahim

  Apakah sumbangan tersebut? A Memajukan Sistem Kangcu B Melicinkan sistem peraturan tanah C Memperkenalkan tanaman komersial D Memajukan perlombongan bijih timah

  M.S. 247 4. Maklumat berikut menerangkan Sistem Tanaman Kangu yang diusahakan ketika

  pemerintahan Maharaja Abu Bakar.

  Kangkar Surat sungai

  Apakah tanaman yang dimajukan melalui sistem tersebut? A Getah dan kopi B Ubi kayu dan jagung C Getah dan lada hitam D Gambir dan lada hitam

  MasariahMispari @ SAS T4B102011 2

  Bab 10 DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

  Bab 10 DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

 • M.S. 255 5. Bagaimanakah kerajaan British mengatasi kelemahan perlaksanaan sistem

  kontrak berikut?

  A Memperkenalkan undang-undang buruh B Menubuhkan Kesatuan Sekerja Buruh India C Mewartakan Enakmen Pendaftaran Buruh Imigran India D Menguatkuasakan Undang-undang Tabung Imigresen India

  M.S. 257 6. Apakah fungsi komprador dalam sistem perbankan di Tanah Melayu pada akhir

  abad ke-19? A Pihak penjamin C Penaja peminjam B Pengusaha bank D Pemegang saham

  M.S. 261 7. Apakah rancangan yang diperkenalkan oleh British bagi menstabilkan harga

  getah berikut?

  Tahun Nilai (pound sterling)

  1929 50 785 000

  1930 20 208 000

  1931 13 806 000

  A Sekatan Stevenson B Enakmen Tanah Padi C Akta Tanah Simpanan Melayu D Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa

  M.S. 246 8. Maklumat berikut menunjukkan pelabur yang terlibat dalam pertanian komersial.

  Pemodal Cina Pemodal Eropah

  Mengapakah sedemikian? I Teknologi tinggi III Buruh tempatan ramai II Konsesi tanah luas IV Galakan pembesar tempatan A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV

  MasariahMispari @ SAS T4B102011 3

  M.S. 249 9. Peta berikut menunjukkan lokasi tanaman utama British di Tanah Melayu.

  Apakah hasil tanaman tersebut? A Kopi C Bijih timah B Getah D Lada hitam

  M.S. 255 10. Apakah ciri persamaan individu berikut?

  Kheh-thau Kangani

  A Membekal buruh C Mendirikan sekolah B Membuka lombong D Memajukan pertanian

  M.S. 257 11. Senarai berikut berkaitan dengan bank di Tanah Melayu.

  Kwong Yik Bank Bank of Malaya Ban Hin Lee Bank

  Apakah ciri persamaan bank-bank tersebut? A Bank untuk pertanian C Bank cawangan Eropah B Bank tempatan terawal D Bank membuat matawang

  MasariahMispari @ SAS T4B102011 4

  Bab 10 DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

  Bab 10 DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

  Kemasukan beramai-ramai buruh India melalui sistem kontrak

  Wujud amalan pemerasan dan penindasan terhadap buruh.

 • SPM2007/s19/M.S.250 12. Jadual menunjukkan nilai eksport getah antara tahun 1930-1932.

  Tahun Nilai (Dalam Pound Sterling)

  1930

  1931

  1932

  28 208 000

  13 806 000

  9 077 000

  Mengapakah nilai eksport getah Tanah Melayu mengalami kemerosotan? A Kekurangan buruh di ladang B Wabak penyakit melanda tanaman C Persaingan dengan pemodal asing D Zaman kemelesatan ekonomi dunia

  M.S. 261 13. Rajah berikut ada kaitan dengan dasar British terhadap pekebun kecil.

  Apakah matlamat British memperkenalkan enakmen tersebut? A Mengekalkan kesuburan tanah B Meningkatkan pendapatan negara C Menyaingi pengeluaran negara luar D Mengekalkan orang Melayu sebagai petani

  M.S. 259 14. Senarai berikut berkaitan dengan urusniaga tanah.

  Pajakan Sewa beli Penjualan

  Mengapakah urusniaga tersebut sukar dilaksanakan bagi masyarakat Melayu tradisional? A Larangan adat C Sekatan pembesar B Hak mutlak raja D Rekod pemilikan tiada

  M.S. 259 15. Jadual berikut menunjukkan perubahan untuk mendapatkan kebenaran

  mengusahakan tanah.

  Kurun ke-17 Selepas kurun Ke-19 Masyarakat Melayu British

  Pembesar X

  Apakah X ? A Raja C Pegawai Daerah B Residen D Pesuruhjaya Tinggi

  MasariahMispari @ SAS T4B102011 5

  SPM2009/s19/M.S.250 16. Jadual berikut menunjukkan nilai eksport getah Tanah Melayu antara tahun

  1930-1932.

  Tahun Nilai (Paun Sterling)

  1930 28 208 000

  1931 13 806 000

  1932 9 077 000

  Mengapakah nilai eksport getah Tanah Melayu merosot dalam tempoh tersebut? A Kekurangan buruh mahir B Kekurangan sumber modal C Penumpuan kepada perlombongan D Pergantungan kepada pasaran dunia

  M.S. 260 17. Rajah berikut berkaitan dengan ekonomi wang di Tanah Melayu.

  Apakah kesan ekonomi wang tersebut kepada orang Melayu? A Menjual tanah B Menjadi hamba C Berpindah ke bandar D Bergiat dalam tanaman komersial

  SPM2008/s19/ms:261 18. Apakah tujuan Land Settlement Order dikuatkuasakan di Sarawak pada tahun

  1933? A Melindungi tanah peribumi B Memajukan kegiatan pertanian C Membenarkan imigran memiliki tanah D Memudahkan usaha membina kemudahan asas

  MasariahMispari @ SAS T4B102011 6

  Bab 10 DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

  Bab 10 DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

  Enakmen Tanah Padi 1917

  Melarang penanaman getah di kawasan penanaman padi

  Cukai

  Jual beli

  Sewa tanah

  Ekonomi wang

 • SPM(1)08/s20/ms:268 19. Peta berikut menunjukkan perkembangan landasan keretapi di Tanah Melayu.

  Apakah kesan pembinaan landasan keretapi tersebut terhadap perkembangan penanaman getah? A Penggunaan teknologi moden B Pertambahan kemasukan imigran C Peningkatan jumlah eksport getah D Pembukaan tanah-tanah baru di pedalaman

  M.S. 265 20. Penyataan berikut ada kaitan dengan dasar pendidikan British pada tahun 1920.

  Enakmen Pendaftaran Sekolah

  Apakah tujuan British memperkenalkan enakmen tersebut? A Membentuk sistem pelajaran yang seragam B Menyekat pengaruh komunis di sekolah Cina C Menggalakkan penubuhan sekolah vernakular D Mengawal perkembangan sekolah persendirian

  M.S. 270 21. Apakah fungsi penubuhan lembaga di Tanah Melayu pada tahun 1911 berikut?

  Sanitary Board

  A Menjaga kebersihan bandar B Mengawal penyakit berjangkit C Memelihara kebajikan penduduk D Menyediakan perkhidmatan perubatan

  MasariahMispari @ SAS T4B102011