kata nama am tak hidup bukan institusi konkrit

Download Kata Nama Am Tak Hidup Bukan Institusi Konkrit

Post on 17-Jul-2016

839 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kata nama am

TRANSCRIPT

Kata nama am tak hidup bukan institusi konkritKata nama jenis ini merujuk benda-benda yang bukan institusi tetapi konkrit sifatnya. Kebanyakan kata nama dalam golongan ini merujuk tempat. Perkataan demikian tidak dapat didahului oleh sendi nama kepada dan daripada, tetapi sebaliknya didahului oleh ke dan dari. Contohnya:

Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilangKata nama jenis ini merujuk benda-benda atau perkara-perkara yang tidak hidup, bukan institusi dan abstrak sifatnya tetapi boleh dibilang, yakni dapat disertai oleh kata bilangan. Contohnya:

Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang

Kata nama jenis ini merujuk benda-benda atau perkara-perkara yang bukan jenis hidup, bukan institusi, abstrak sifatnya dan tidak dapat dibilang. Contohnya adalah seperti yang berikut:

roh ketibaan

hawa kemunculan iklim ajaran kecantikan ganjaran keadilan kehendak

hisapan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang cadangan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang cita-cita kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang janji kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang angin kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang kesungguhan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang keimanan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang angkasa kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang

Kata nama am tak hidup institusiKata nama jenis ini terdiri daripada perkataan yang merujuk badan atau institusi yang bersifat tidak hidup tetapi mendukung makna kata nama am.Kata nama institusi ini bolah dikenalpasti melalui kehadiran perkataankepadadandaripadasebelum kata nama institusi demikian. Contohnya:Frasa Sendi Nama

Sendi Nama Kata nama am institusi

Kepada Daripada Sekolah Hospital Lembaga Universiti

Kata nama am tak hidup bukan institusi konkritKata nama jenis ini merujuk benda-benda yang bukan institusi tetapi konkrit sifatnya. Kebanyakan kata nama dalam golongan ini merujuk tempat. Perkataan demikian tidak dapat didahului oleh sendi namakepadadandaripada,sebaliknya didahului olehkedandari. Contohnya:

Frasa Sendi Nama

Sendi NamaKata nama am tak hidup bukan institusi konkrit

Ke dari Rumah Padang Jalan Bandar Bumi

Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilangKata nama jenis ini merujuk benda-benda atau perkara-perkara yang tidak hidup, bukan institusi dan abstrak sifatnya tetapi boleh dibilang, yakni dapat disertai oleh kata bilangan. Contohnya:

Frasa Nama

Bilangan Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang

SatuTiap-tiap Senyuman Hisapan Bayangan Pendapat Rancangan Gangguan

Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilangKata nama jenis ini merujuk benda-benda atau perkara-perkara yang bukan jenis hidup, bukan institusi, abstrak sifatnya dan tidak dapat dibilang. Contohnya adalah seperti berikut:

RohHawaIklimKecantikanKeadilanKetibaan