kata nama am & kata nama khas

Download Kata Nama Am & Kata Nama Khas

Post on 02-Jun-2015

72.182 views

Category:

Business

69 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1.

2. 3.

 • Kata Nama Amialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama
 • * sesuatu yanghidup seperti
 • orang, haiwan , dan
 • * sesuatu yangtidak hidupseperti
 • tumbuh-tumbuhan, tempat , benda ,
 • dan sebagainya.

4.

 • CONTOH KATA NAMA :
 • Manusia , orang : ayah, perempuan, kerani, polis, guru, doktor, askar
 • Binatang : ayam, gajah, kerbau, kuda, burung, ikan
 • Tumbuh- tumbuhan : pokok, betik, rumput,
 • Benda : pasir, kayak, radio, rumah, pen, buku
 • Tempat : pejabat, pulau, sekolah, kampung, bandar, negeri

5.

 • Kata nama am hendaklah ditulis dengan menggunakanhuruf kecilmelainkan pada awal ayat.
 • Contoh:
 • * Dia sedang menjinakkan seekorgajah
 • (Pada akhir ayat)
 • *Gajahitu berbadan besar
 • (Pada awal ayat)

6.

 • Kata Nama Khas

7.

 • Kata Nama Khasialah kata nama yangsecara khususnyadigunakan untuk menyebut nama sesuatu benda sama ada benda yanghidupdan yangtidak hidup

8.

 • Benda-benda hidup ialah :
 • * nama manusia
 • * nama binatang.
 • Benda-benda tidak hidup ialah :
 • * nama tempat
 • *judul buku
 • * nama bangunan,dan sebagainya.

9.

 • CONTOH KATA NAMA KHAS
 • Benda : Seri Aman, Volvo, Hikayat Hang Tuah
 • Orang : Cik Rafidah, Inspektor Azman, Dr. Long
 • Binatang : Hitam, Pak Belang, Sang Kancil
 • Tempat: Kampung Baru, Shah Alam, Kuala Lumpur

10.

 • Biasanya huruf pertama perkataan nama khas ini hendaklah ditulis denganhuruf besar :
 • Manusia:Z aidi,M eiF ong,S ubramaniam
 • Binatang:T ompok ,J alak
 • Tempat:M uar ,S eremban ,J epun
 • Bangunan:P uduR aya ,M enaraT unR azak
 • Judul buku :K eluarga ,R entong ,K amusD ewan
 • Benda:P rotonP erdana ,P ilot ,S eiko

11.

 • SEKIAN
 • TERIMA KASIH