kata kerja ku

Click here to load reader

Download Kata Kerja Ku

Post on 25-Sep-2015

50 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kata kerja ku.ppt

TRANSCRIPT

 • KATA KERJADISEDIAKAN OLEH:Ahmad MujahidMohd Aqmal Muhammad Naqiudin

 • ISI KANDUNGANDefinisiMengenal Kata KerjaPecahan Kata Kerja TunggalKata Kerja Terbitan

 • Definisi

 • KATA KERJAKata yang menggambarkan perbuatan yang kita lakukan.

  Contohnya, kita boleh:BermainTidurMenulis

 • Benda-benda mati juga boleh bekerja.

  Contoh:Jam boleh berjalan.Kereta boleh meluncur.Awan boleh berarak & sebagainya. Kata Kerja

 • Mengenal Kata Kerja

 • MENGENAL KATA KERJABagaimanakah caranya untuk kita mengenal Kata Kerja?Salah satu caranya adalah dengan mencuba memberi Kata Bantu pada perkataan itu. Kalau boleh sudah tentu perkataan itu Kata Kerja.Kata bantu ialah akan, belum, telah, sudah, masih, pernah, dan sedang.Mengenal Kata Kerja

 • Contoh:MakanSudah makan? (ada makna)BolaSudah bola? (tiada makna)MandiSudah mandi? (ada makna)PokokSudah pokok? (tiada makna)Mengenal Kata Kerja

 • Pecahan

 • KATA KERJA TAK TRANSITIFPenggunaan:Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu tidak terkena kepada orang lain atau benda lain.Terbahagi kepada 2 jenis:

  Kata Kerja Tak Transitif yang tak berpelengkapKata Kerja Tak Transitif yang berpelengkapKata Kerja Tak Transitif

 • KATA KERJA TAK TRANSITIF YANG TAK BERPELENGKAPIa adalah Kata Kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya sebagai perlengkap.

  Ia juga mempunyai makna yang sempurna.Kata Kerja Tak Transitif yang tak berpelengkap

 • KATA KERJA TAK TRANSITIF YANG TAK BERPELENGKAPContoh:BangunJatuhMenangis

  Contoh ayat:Semua penonton bangun.Durian jatuh.Adik menangis.

 • KATA KERJA TAK TRANSITIF YANG BERPELENGKAPPenggunaan:Kata Kerja yang mesti dijelaskan lebih lanjut.Kata Kerja Tak Transitif yang berpelengkap

 • Contoh:MenjadiBerbuatTinggal

  Contoh ayat:Bila saya dewasa, saya hendak menjadi doktor.Saya tinggal di Kampung Mata-mata.Kata Kerja Tak Transitif yang berpelengkap

 • Ayat seperti contoh-contoh itu tadi menunjukkan Kata Kerja yang tidak mempunyai makna yang lengkap.

  Ianya hendaklah diikuti oleh unsur pelengkap.

  Unsur-unsur yang menjadi pelengkap kepada Kata Kerja Tak Transitif ialah:Kata Adjektif sebagai pelengkapFrasa Sendi Nama sebagai pelengkap.Kata nama sebagai pelengkap.Kata Kerja Tak Transitif yang berpelengkap

 • KATA KERJA TAK TRANSITIF MENGGUNAKAN KATA ADJEKTIF SEBAGAI PELENGKAPContoh:Genting, kukuh, jahat, baik, lemah, adil dan yang selebihnya hadir sesudah Kata Kerja Tak Transitif untuk melengkapkannya.

  Contoh ayat:Keadaannya semakin genting.Kesihatan ibunya beransur baik.Hari demi hari, badannya menjadi lemah.

 • KATA KERJA TRANSITIFKata kerja yang menerima penyambut sesudahnya, iaitu objek.Menjawab pertanyaan apa?, mempunyai pelaku dan penyambut.Terbahagi kepada 2 jenis:Ayat AktifKata Kerja TransitifAyat Pasif

 • Kata Kerja yang menerima awalan meN- dengan/ tanpa akhiran kan/ -i. Contoh:MembeliMenaikiMemasukkanMakanKata Kerja Transitif (Ayat Aktif)Kata Kerja Transitif

 • Contoh ayat:

  Ali membeli buku. (Ayat Aktif) Ali Pelaku (Penyambut) membeli apa? = Buku

  ii. Esha suka menaiki basikal. Esha Pelaku (Penyambut) Menaiki apa? = BasikalKata Kerja Transitif

 • KATA KERJA TRANSITIF (AYAT PASIF)Kata Kerja hasil daripada proses transformasi atau perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif.Ayat yang mengandungi kata oleh, di imbuhan awalan ter..Contoh:DibeliDinaikiDimasukkanKumakanKata Kerja Transitif

 • Contoh ayat:

  - Buku dibeli oleh Ali. (Ayat Pasif)Apa yang dibeli oleh Ali? = BukuBuku itu dibeli oleh? = Ali

  Basikal telah dinaiki oleh Esha. (Ayat Pasif) Apa yang dinaiki oleh Esha? = BasikalBasikal itu dinaiki oleh? = Esha

  Kata Kerja Transitif

 • Kata Kerja Tunggal

 • KATA KERJA TUNGGALPerkataan yang boleh berdiri dengan sendirinya tanpa menggunakan imbuhan.Kerana, perkataan itu sudah jelas dan mempunyai makna yang sempurna.Contohnya:BalikMaraTerbang

 • Contoh ayat:

  Murid-murid itu balik ke rumah.Kumpulan askar itu pun mara.Burung helang terbang di angkasa.

 • Kata Kerja Terbitan

 • KATA TERBITANHampir semua perkataan boleh menerima imbuhan untuk menjadi Kata Terbitan.

  Perkataan-perkataan yang mempunyai imbuhan dipanggil Kata Terbitan.

 • Contoh kata akar yang menjadi kata dasar:

  Kata dasar yang berbentuk Kata AkarKata TerbitanPakaiPakaianAngkatBerangkatOlehPerolehDapatPendapatanHentiberhentiTuaketua

 • KATA KERJA TERBITANJadi, mana-mana Kata Kerja yang mempunyai imbuhan dipanggil Kata Kerja Terbitan.Contohnya:

  Kata KerjaImbuhanKata Kerja TerbitanMakanMe-MemakanMainBer-BermainBacaDi-dibaca