kata ganti nama-latihan

of 54/54
KATA GANTI NAMA Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1. “Ibu, duit ………………….. hilang,” kata Umair kepada ibunya. A. kita B. kami C. saya D. mereka 2. Darus dan Intan bersahabat karib. ……………………tinggal sekampung. A. Dia B. Kita C. Kami D. Mereka 3. Salmi murid tahun enam . ……………….. berazam untuk mencapai 5A dalam UPSR. A. Dia B. Kami C. Awak D. Saya 4. Bangunan baharu itu telah dirasmikan oleh …………………………….. A. dia B. kami C. kamu D. beliau 5. “Sebagai murid, ……………………….. hendaklah belajar bersungguh- sungguh,” kata cikgu. A. dia B. kita C. kamu D. mereka 6. “Boleh ………………….. tumpang bertanya ?” kata Suri dan Muna kepada pemuda itu. A. kamu

Post on 17-Aug-2015

328 views

Category:

Documents

18 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

latihan bm

TRANSCRIPT

KATA GANTI NAMAIsi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.1.Ibu, duit .. hilang, kata Umair kepada ibunya.A.kitaB. kami. saya!.mereka".!arus dan Intan bersahabat karib. tinggalsekampung.A.!iaB. #ita. #ami!.$ereka%.&almi murid tahun enam . .. bera'am untuk men(apai )A dalam U*&+.A.!iaB. #ami. Awak!.&aya,.Bangunan baharu itu telah dirasmikan oleh ..A.diaB. kami. kamu!.beliau).&ebagai murid, .. hendaklah belajar bersungguh-sungguh, kata (ikgu.A.diaB. kita. kamu!.mereka..Boleh .. tumpang bertanya / kata &uri dan $una kepada pemuda itu.A.kamuB. awak. kami!.saya0.Ampun ..tuanku, sembah 1ang 2uah kepada raja.A.betaB. patik. hamba!.baginda3.4ika .ada masa lapang , jemputlah ke rumah saya, kata Ani kepada kawan-kawannya.A.diaB. awak. beliau!.kalian5.*enjahat itu sudah ditangkap..akan dibawa ke balai polis.A.&ayaB. !ia. $ereka!.Beliau16.1arap maklum, . akan dilayan sebentar lagi.A.kamiB. mereka. anda!.dia11. Ibu , ini kawan-kawan lama saya . Bolehkah menumpang tidur di rumah kita / kata +osmaini kepada ibunya.A.merekaB. engkau. kalian!.dia1".#alau .i'inkan sekarang juga patik akan melaksanakan tugas itu , sembah ahli nujum kepada sultan.A.tuanB. tuanku. baginda!.tuan hamba1%. &aya harap ..dapat mempersembahkan permainan yang bermutu nanti , kata jurulatih bola sepak itu kepada pemain-pemainnya.A.merekaB. kalian. kami!.kita1,.&etelah sultan mangkat , maka takhta kerajaan negeri itu pun diserahkan kepada putera .A.bagindaB. tuanku. beta!.nya1)..kah gadis yang berbaju kurung hijau yang berjalan dengan awak, semalam/tanya $aniam kepada +a'i7.A.ApaB. $ana. &iapa!.$engapa1..!ulu !isman pengurus bank di bandar itu. #ini .dinaikkan pangkat sebagai pengurus besar di #uala 8umpur.A.merekaB. beliau. kamu!.dia10.4ikalau begitulah titah , eloklah kita pergi siasat segera,kata hulubalang kepada *anglima Ali.A.tuan hambaB. baginda. patik!.beta13.*erjuangan masih belum berakhir selagi wisel penamat belum dibunyikan oleh pengadil , kata ketua pasukan itu kepada rakan-rakannya.A.kitaB. kami. kalian!.mereka15.&aya dan murid-murid 2ahun 9nam Bestari meran(ang untuk mengadakan pertandingan ber(erita . .. telah menjemput beberapa orang guru sebagai pengadil.A.BeliauB. #ami. &aya!.#ita"6. akan menentang pasukan lawan dengan bersungguh-sungguh, ikrar para pemain itu kepada jurulatih mereka .A.!iaB. #ita. #ami!.$ereka"1.ikgu +ahman sudah sebelas tahun bertugas di sekolah ..akan bersara pada tahun hadapan.A.kitalaB. kami!ia. saya.!ia!.kamiBeliau"".., i'inkan .. ke taman memetik bunga,sembah dayang kepada permaisuri.A.Baginda..hambaB. 2uanku.. hamba. 2uanku.patik!.*atik..beta"%. &aya harap . akan datang beramai-ramai untuk meraikantetamu kehormat . , pesan #etua #ampung *ermai kepada anak buahnya.A.awak..kitaB. kalian.kita. kamu..kamu!.mereka.kami",.2ipah , tolong hantarkan baju yang telah siap ini kepada $ak ik 1endon..jangan lupa ambil upahnya,kata ibu kepada kakak.A.!iaB. &aya. #amu!.$ereka"). 4ika masih lagi berdegil, . akan mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap awak , kata pengurus itu kepada salah seorang daripada pekerjanya.A.mereka.kamiB. merekasaya. kalian. kami!.awaksaya"..4ika timbul apa-apa masalah, hendaklah sama-sama selesaikan.!engan (ara itu barulah .dapat hidup dalam keadaan harmoni.A.kita.merekaB. mereka.kita. kalian.kami!.kita.kita"0...perlu menghantar borang peraduan itu ke alamat yang ditetapkan selewat-lewatnya sebelum bulan 4un ini, kata juruhebah tele:isyen itu.A.AndaB. #amu. #alian!.$ereka"3. &udah lama ..bersabar . 4ika tidak dapat menyelesaikan masalah ini, .. akan melan(arkan mogok, kata juru(akap pekerja syarikat itu kepada majikannya.A.sayasayaB. kami..kami. mereka saya!.beliaumereka

"5.is ,tidak sangka yang bersikap gunting dalam lipatan ;jerit *ak $alau kepada !ang r"tan juga b"leh dibuat perab"t.[] 1).,ila masak> buah durian itu akan gugur.[ ]1+.Altagracia terambil buku 6lina.[ ]2-..angan dituruti hatimu yang marah itu.[ ]21.Dia bina tak bina dengan nasihat kami.[ ] 22.2ereka bertepuk tangan apabila Amir habis bercerita.[]23.Apakah yang dimakan "leh budak itu?[ ]2.Adakah @isandr" akan berjumpa denganku sekarang?[]2$.'bu yang tenun kain sutera itu.[]2&.Aumah itu dibena"leh ayah saya. []2(.,arbara bertutur mengikut tel"r Kelantan.[]2).Kakak membeli sepuluh biji telur asin.[]2+.*ntuk membuatnya memerlukan masa.[]3-.2ajllis kenduri abang saya.[]31..emputlah ke majlis hari jadi saya. [ ]32.!ara pela1at itu memang gemarkan buah manggis.[ ]33.,uku itu saya akan balut.[]3.Diahendak ke manakah?[ ] 3$.Aumahnya terletak di pinggir bandar itu.[ ]3&.!r"jek itu patut kita jalankan.[]3(.menangiskah budak kecil itu.[]3). jangan masuk ke bilik ituB[]3+.3"l"ng ambilkan paku itu.[ ]-.9emua barang ini saya akan simpan.[ ]1.,agi setiap "rang murid mesti membeli buku itu.[]2.5leh sebab kita perlu bersenam setiap hari.[ ]3.Dia ber;ikir sama adahendak bermalam di rumah ka1annya ataupun di h"tel.[].Cang manakah yang benar?[ ]$. =arl"s Aaul menurut segala suruhan ibunya.[ ]&.9elepas pulang dari sek"lah> Aaju membantu ayahnya berniaga di kedai runcit itu.[](.Aumah yang baru siap dibina itu belum bercat.[ ]).Karangan itu tidak b"leh ditiru "leh kami.[ ]+.Aahmah belum jahit kain itu.[ ]$-.9aya akan menjalani kursus itu.[]40 Soalan Latih Tubi Tatabahasa | KATA ADJEKTIFKATA ADJEKTIFKata adjektif ialah perkataan yang menerangkan sifat sesuatu benda, keadaan,atau perbuatan. Ada sembilan jenis kata adjektif. Jenis Kata Adjektif 1. Kata adjektif sifatan / keadaanContoh: baik, tegak, gopoh, pandai, takut, sihat, lemah, kasar, jahat, licin,garang, buas, condong2. Kata Adjektif arnaContoh: hitam, putih, biru, jingga, merah, ungu!. Kata Adjektif "kuranContoh: nipis, besar, pendek, tinggi, rendah, kerdil, tebal, panjang, kecil#. Kata Adjektif $entukContoh: kemik, leper, bujur, buncit, lurus, bulat, lekuk, bengkok%. Kata Adjektif &arakContoh: jauh, hampir, dekat, sebelah, rapat, nyaris'. Kata Adjektif aktuContoh: cepat, lambat, silam, segera, baharu,(. Kata Adjektif )erasaanContoh: sayang, ragu, kece*a, gembira, rindu, marah, sayu, sedih, pilu+. Kata Adjektif CaraContoh: perlahan, segera, deras, laju, lincah, sering,. Kata Adjektif )ancainderaContoh: pahit, manis, busuk, tampan, merdu, payau, kelat, masin, masam,nyaring, gemersikIsikan tempat kosong dengan kata adjektif yang sesuai.1 Kaki )ak -enin digigit pacat, darah .......... meleleh di kakinya.A cair$ putihC pekat/ merah 2 -emua seluarnya sudah menjadi .......... kerana badannya sudah berisi.A ketat$ besarC singkat/ longgar 0ambar 1Soalan 3 berdasarkan ambar !! $uah1buahan tempatan sungguh .............. dan berpatutan pula harganya.A kelat$ enakC manis/ masam # Abdul 2alim sedang mengasah sabit kelapa sa*it itu kerana sudah ...........A tajam$ kasarC kesat/ tumpul 0ambar 2Soalan " berdasarkan ambar !% Air sungai itu .......... kerana sampah sarap dibuang ke dalamnya.A jernih$ hitamC kotor/ bersih ' )enga*as lelaki itu sering memba*a buku .......... di dalam poket bajunya.A kecil$ tebalC besar/ panjang ( Cuaca malam ini .......... kerana petang tadi hujan turun dengan lebatnya.A sejuk$ damaiC panas/ nyaman + "dara di Calet Air )anas, )engkalan 2ulu itu sungguh ...........A baik$ cergasC nyaman/ indah, .......... sungguh pemandangan hutan di ka*asan Air 3erjun Kuala oh itu.A 4ndah$ 5uramC Kelam/ -ayup 16 )elajar 3ahun 7nam aja sangat .......... dan hormat kepada guru1gurumereka.A baik$ maluC takut/ patuh 11 5arsya berasa..............semasa meraikan hari jadinya.A pilu$ mahuC cemas/ gembira 12 -amad menjolok buah mangga itu dengan menggunakan sebatang galah yang........A tinggi$ besarC kontot/ panjang 1! Asam ja*a selalu digunakan oleh emak untuk menghilangkan bau...........ikan air ta*ar.A hapak$ hanyirC tengik/ hancing 1# )enyanyi yang mempunyai suara ...............itu mendapat tepukan gemuruh daripada penonton.A serak$ garauC merdu/ nyaring1% 8o9iah yang ringan mulut itu sungguh.............dengan semua orang*alaupun dengan orang yang baru dikenalinya.A sombong$ senangC ramah/ kasar 1' )ara pendaki 0unung Kinabalu meneruskan pendakian dalam............ pagi tanpa berputus asa.A kegelapan$ kedinginanC kemalapan/ kepanasan 1( /ahi adik kelihatan .............. kerana terhantuk pada tiang gol di sekolah.A bengkok$ bengkakC botak/ lekuk 1+ &alan di $andaraya Kuala :umpur menjadi............. apabila menjelang 2ari 8aya Aidil ;itri.A lengang$ senyapC muram/ suram 1, 5ata Aminah ............ kerana terkena air sabun.A pedas$ lebamC pedih/ panas 26 &ambatan yang ............. itu akan dilebarkan untuk kemudahan penduduk Kampung -emangat.A luas$ sempitC senang/ besar 21 3apak tangan )ak Abu ............. selepas mencangkul tanah di kebunnyapetang tadi.A menggelupas$ menggerutuC melecur/ melecet 22