kandungan buku panduan - buku panduan borang tc sistem taksir sendiri i kandungan buku panduan...

Download KANDUNGAN BUKU PANDUAN - Buku Panduan Borang TC Sistem Taksir Sendiri i KANDUNGAN BUKU PANDUAN PERKARA

Post on 08-Jan-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Buku Panduan Borang TC Sistem Taksir Sendiri

  i

  KANDUNGAN BUKU PANDUAN

  PERKARA Muka Surat

  Pendahuluan 1

  Apakah Buku Panduan Borang TC? 1

  Peringatan Sebelum Mengisi Borang 2

  Bahagian 1 — Borang TC

  Maklumat Asas 3

  Bahagian A: Maklumat Amanah Unit / Harta Tanah 3

  Bahagian B: Pendapatan Berkanun Dan Jumlah Pendapatan 4

  Bahagian C: Cukai Kena Dibayar 6

  Bahagian D: Rumusan Cukai Dan Bayaran 6

  Bahagian E: Pendapatan Tahun Kebelakangan Yang Belum Dilaporkan 7

  Bahagian F: Pelupusan Syer Dalam Syarikat Harta Tanah Dan Pelupusan 7 Harta Tertakluk Kepada Peruntukan Cukai Keuntungan Harta Tanah

  Bahagian G: Maklumat Pendapatan Perniagaan 7

  Bahagian H: Maklumat Kewangan Amanah Unit / Harta Tanah 8

  Bahagian J: Maklumat Pendapatan Yang Dikecualikan 10

  Akuan Pemegang Amanah 10

  Maklumat Firma dan Tandatangan Orang Yang Menyediakan Borang Ini 11

  Bahagian 2 — Helaian Kerja

  HK-1 – Tidak Berkenaan Dengan Borang TC (tidak dibukukan) -

  HK-2 – Tidak Berkenaan Dengan Borang TC (tidak dibukukan) -

  HK-3 – Tolakan Cukai Di Bawah Seksyen 110 (Dividen) 12

  HK-4 – Tidak Berkenaan Dengan Borang TC (tidak dibukukan) -

  HK-4A – Butir-butir Harta / Aset Dan Jumlah Sewa 12

  HK-5 – Pengiraan Pendapatan Berkanun Faedah / Royalti 12

  HK-6 – Tolakan Cukai Di Bawah Seksyen 110 (Lain-lain) 12

  HK-7, 8, 9 & 10 – Tidak Berkenaan Dengan Borang TC (tidak dibukukan) -

  HK-11 – Bayaran Tahun Asas Kepada Bukan Pemastautin (Cukai Pegangan) 13

  HK-12 – Tidak Berkenaan Dengan Borang TC (tidak dibukukan) -

  HK-13 – Pengiraan Potongan Khas Bagi Perbelanjaan Yang Dibenarkan 13 Di Bawah Seksyen 63B

 • Buku Panduan Borang TC Sistem Taksir Sendiri

  ii

  KANDUNGAN HELAIAN KERJA

  (Kertas Bertanda Biru)

  Siri Helaian Kerja

  Muka Surat

  HK-1 – Tidak Berkenaan Dengan Borang TC (tidak dibukukan) -

  HK-2 – Tidak Berkenaan Dengan Borang TC (tidak dibukukan) -

  HK-3 – Tolakan Cukai Di Bawah Seksyen 110 (Dividen) 1

  HK-4 – Tidak Berkenaan Dengan Borang TC (tidak dibukukan) -

  HK-4A – Butir-butir Harta / Aset Dan Jumlah Sewa 3

  HK-5 – Pengiraan Pendapatan Berkanun Faedah / Royalti 6

  HK-6 – Tolakan Cukai Di Bawah Seksyen 110 (Lain-lain) 7

  HK-7, 8, 9 & 10 – Tidak Berkenaan Dengan Borang TC (tidak dibukukan) -

  HK-11 – Bayaran Tahun Asas Kepada Bukan Pemastautin (Cukai Pegangan) 8

  HK-12 – Tidak Berkenaan dengan Borang TC (tidak dibukukan) -

  HK-13 – Pengiraan Potongan Khas Bagi Perbelanjaan Yang Dibenarkan 9 Di Bawah Seksyen 63B

  KANDUNGAN LAMPIRAN

  (Kertas Bertanda Coklat)

  Siri Lampiran

  Muka Surat

  Lampiran A1 - Tidak Berkenaan Dengan Borang TC (tidak dibukukan) -

  Lampiran A1.1 - Peringatan Mengenai Keperluan Menyimpan Rekod Pelarasan/ 1 Pengiraan Cukai Bagi Perniagaan

  Lampiran B1 - Tidak Berkenaan Dengan Borang TC (tidak dibukukan) -

  Lampiran B2 - Tidak Berkenaan Dengan Borang TC (tidak dibukukan) -

  Lampiran B3 - Tidak Berkenaan Dengan Borang TC (tidak dibukukan) -

  Lampiran B4 - Tidak Berkenaan Dengan Borang TC (tidak dibukukan) -

  Lampiran B5 - Tidak Berkenaan Dengan Borang TC (tidak dibukukan) -

  Lampiran C - Kadar Pertukaran Wang Asing (Purata Tahunan) 3

  Lampiran D - Tidak Berkenaan Dengan Borang TC (tidak dibukukan) -

  Lampiran E - Kod Negara 4

  Lampiran F - Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali (PPPDK) 9

  Lampiran G - Kod Perniagaan 11

  Lampiran H - Ketetapan Umum Ketua Pengarah 32

 • Buku Panduan Borang TC Sistem Taksir Sendiri

  1

  Pendahuluan

  Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) mengucapkan terima kasih kepada pembayar cukai yang telah melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan membayar cukai pendapatan yang sepatutnya tahun demi tahun. Sumbangan cukai anda telah membantu membiayai pembangunan serta meningkatkan taraf sosio ekonomi negara.

  Bagi mempercepat dan mempermudahkan lagi pelaksanaan tanggungjawab percukaian masing-masing, kerajaan telah memberi kepercayaan kepada pembayar cukai untuk menaksir dan membayar cukai mereka sendiri dengan pengenalan Sistem Taksir Sendiri (STS) mulai tahun taksiran 2004 bagi individu dan pembayar cukai bukan syarikat.

  Borang yang dipermudahkan, penerangan mengenai cara mengisi borang serta panduan membuat pengiraan pendapatan bercukai dan cukai pendapatan telah disediakan untuk membantu pembayar cukai.

  Apakah Buku Panduan Borang TC?

  Buku panduan Borang TC mengandungi perkara-perkara berikut:

  1. Panduan lengkap mengenai cara mengisi Borang TC.

  2. 6 Helaian-helaian Kerja lain seperti berikut:

  HK-3 - Tolakan Cukai Di Bawah Seksyen 110 (Dividen)

  HK-4A - Butir-butir Harta / Aset Dan Jumlah Sewa

  HK-5 - Pengiraan Pendapatan Berkanun Faedah / Royalti

  HK-6 - Tolakan Cukai Di Bawah Seksyen 110 (Lain-lain)

  HK-11 - Bayaran Tahun Asas Kepada Bukan Pemastautin (Cukai Pegangan)

  HK-13 - Pengiraan Potongan Khas Bagi Perbelanjaan Yang Dibenarkan Di Bawah Seksyen 63B

  3. Lampiran A1.1 sebagai peringatan mengenai keperluan menyimpan rekod pelarasan/pengiraan cukai.

  4. Lampiran lain bagi membolehkan maklumat dimasukkan ke dalam Borang TC seperti berikut:

  Lampiran C - Kadar Pertukaran Wang Asing

  Lampiran E - Senarai Kod Negara Untuk Mengisi Negara Di Mana Amanah Unit / Harta Tanah Bermastautin

  Lampiran F - Senarai Rujukan Bagi Negara Yang Menandatangani Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali

  Lampiran G - Senarai Kod Perniagaan Seperti Dikeluarkan Oleh Jabatan Perangkaan

  Lampiran H - Senarai Ketetapan Umum Ketua Pengarah Sebagai Panduan Untuk Mengira Pendapatan Seperti Yang Diperuntukkan Di Bawah Akta Cukai Pendapatan 1967

 • Buku Panduan Borang TC Sistem Taksir Sendiri

  2

  Peringatan Sebelum Mengisi Borang

  Sila ambil maklum perkara-perkara berikut:

  (1) Sebuah badan amanah yang didaftarkan atau menjalankan aktiviti pelaburan sebagai amanah unit atau amanah harta tanah hendaklah mengisi Borang TC.

  (2) Peraturan am mengisi Borang TC

  i. Maklumat Asas

  Isikan maklumat yang berkenaan sebagaimana didaftarkan.

  ii. Bahagian A: Maklumat Amanah Unit / Harta Tanah

  Isikan maklumat yang berkenaan sebagaimana didaftarkan.

  iii. Bahagian B: Pendapatan Berkanun Dan Jumlah Pendapatan

  Isikan maklumat di ruangan yang berkenaan sahaja.

  iv. Bahagian C: Cukai Kena Dibayar

  Bahagian ini perlu dilengkapkan sepenuhnya.

  v. Bahagian D: Rumusan Cukai Dan Bayaran

  Bahagian ini perlu dilengkapkan sepenuhnya. Bayaran ansuran adalah dari amaun CP204.

  vi. Bahagian E: Pendapatan Tahun Kebelakangan Yang Belum Dilaporkan

  Isikan maklumat jika berkenaan sahaja.

  vii. Bahagian F: Pelupusan Syer Dalam Syarikat Harta Tanah Dan Pelupusan Harta Tertakluk Kepada Peruntukan Cukai Keuntungan Harta Tanah

  Isikan maklumat jika berkenaan sahaja.

  viii. Bahagian G: Maklumat Pendapatan Perniagaan

  Isikan maklumat jika berkenaan sahaja.

  ix. Bahagian H: Maklumat Kewangan Amanah Unit / Harta Tanah

  Isikan maklumat jika berkenaan sahaja. Petak-petak yang tidak diisi akan dianggap tidak berkenaan untuk amanah unit / harta tanah ini.

  x. Bahagian J: Maklumat Pendapatan Yang Dikecualikan

  Isikan maklumat jika berkenaan sahaja.

  xi. Akuan Pemegang Amanah

  Bahagian ini hendaklah dilengkapkan sepenuhnya dan ditandatangani oleh pemegang amanah. Jika tidak, Borang TC ini akan dikembalikan dan dianggap belum diterima oleh LHDNM.

  xii. Maklumat Firma dan Tandatangan Orang Yang Menyediakan Borang Ini

  Isikan maklumat jika berkenaan sahaja.

 • Buku Panduan Borang TC Sistem Taksir Sendiri

  3

  Bahagian I - Borang TC

  MAKLUMAT ASAS

  Ruang Perkara Keterangan Helaian Lampiran Kerja

  1 Nama Amanah Nama seperti didaftarkan. - - Unit / Harta Tanah

  2 No. Rujukan Nombor rujukan fail cukai pendapatan. - -

  Cukai

  A1 Mastautin Isikan ‘1’ di dalam petak yang disediakan - - di Malaysia sekiranya amanah ini bermastautin di Malaysia

  dan isikan ‘2’ sekiranya tidak bermastautin.

  A2 Negara Masukkan kod negara dengan merujuk kepada Lampiran E - Lampiran E Mastautin sekiranya tidak bermastautin di Malaysia.

  A3 Tarikh Mula Akaun Tarikh mula tahun perakaunan. - -

  A4 Tarikh Tutup Akaun Tarikh akhir tahun perakaunan. - -

  A5 Ketetapan Jika setiap ketetapan dipatuhi, isikan ‘1’ di ruang yang - - Umum Dipatuhi disediakan. Jika satu atau lebih ketetapan tidak dipatuhi

  isikan ‘2’.

  A6 Nombor Isikan nombor rujukan fail cukai pendapatan majikan jika - - Majikan berkenaan. Penuhkan kotak bermula dari kanan ke kiri.

  A7 Amanah Unit / Nyatakan jenis amanah unit yang didaftarkan - - Harta Tanah dengan memilih kod ‘1’, ‘2’ atau ‘3’ dan isikan

  di dalam petak yang disediakan.

  A8 Skim Yang Isikan ‘1’ di ruang yang disediakan jika telah mendapat - - Diluluskan kelulusan dibawah seksyen 127 ACP1967 atau lain-lain

  pengecualian cukai pendapatan dan isikan ‘2’ jika tidak.

  A9 Alamat Berdaftar Alamat dimana dinyatakan dalam suratikatan amanah - - Amanah Unit / atau sijil pendaftaran amanah. Harta Tanah

  A10 Alamat Surat Alamat di mana dokumen perihal cukai pendapatan - - Menyurat perlu disampaikan atau diposkan.

  A11 Alamat Premis Nyatakan alamat p

Recommended

View more >