kalender cuti umum dan perayaan - ums.edu.my .majlis pengenalan pegawai kanan - dewan serbaguna

Download KALENDER CUTI UMUM DAN PERAYAAN - ums.edu.my .Majlis Pengenalan Pegawai Kanan - Dewan Serbaguna

Post on 30-Mar-2019

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

FAKULTI PERTANIAN LESTARI 2018/2019

ISI KANDUNGAN ATURCARA MINGGU SUAI MESRA 1

UCAPAN ALU-ALUAN DEKAN 2

PENGENALAN/VISI/MISI/OBJEKTIF 2

PROGRAM DITAWARKAN 3

KAKITANGAN FAKULTI PERTANIAN LESTARI 3-12

KAKITANGAN AKADEMIK DAN SOKONGAN UMS SANDAKAN 13

STRUKTUR KURSUS 14-16

TAKWIM AKADEMIK 17

KALENDER CUTI UMUM DAN PERAYAAN 18

KALENDAR PENDAFTARAN ONLINE 18

JADUAL KULIAH SEMESTER 1 19-21

ETIKA PAKAIAN PELAJAR 22

PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL 22-23

PERATURAN LADANG 24

FASILITI MAKMAL 25

FASILITI LADANG 26

PROSEDUR KECEMASAN KEBAKARAN FPL 27

PELAN LOKASI SANDAKAN 28

PELAN FAKULTI PERTANIAN LESTARI 29

ALAMAT KLINIK PANEL DAN HOTLINE 30

JAWATANKUASA MINGGU SUAI MESRA 30

LAGU SABAH TANAH AIRKU

BERTEKAD CEMERLANG

UMS GEMILANG

31

i

2

ATURCARA MINGGU SUAI MESRA SESI 2018/2019 (KE 24) 03 - 06 SEPTEMBER 2018

FAKULTI PERTANIAN LESTARI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH KAMPUS SANDAKAN

Masa 5 6 6 7 7 8 8 10 10

10.

30

10.30

12.30

12.30

13.30

13.30 16.00 16.00

16.30

16.30

17.30

17.30

20.00

20.00

22.00

10.00

10.30 Tarikh /

Hari

03 SEPT 2018

(Isnin)

Pendaftaran UNIVERSITI (Kafe Pelajar)

Makan m

ala

m/

Sola

t M

agrib d

an I

syak

Min

um

Mala

m /

Rehat

04 SEPT 2018

(Selasa)

Pendaftaran UNIVERSITI (Kafe Pelajar)

Bacaan Yaasin

05 Sept

2018 (Rabu)

Sola

t &

kulia

h S

ubuh /

Mora

l

Pers

iapan

Sara

pan P

agi

Program

Majlis Bersama

Dekan FPL

Rehat

Taklimat Bendahari

Taklimat PTPTN

Makan t

engahari /

sola

t zu

hur

/ re

hat

Taklimat BPA

PPIB &PKPP

Sola

t asa

r /

Rehat

Bahagian

Ladang dan

Makmal &

OSHA

Taklimat Kebajikan

& HEP

Taklimat

Kepimpinan Pelajar

06 Sept 2018

(Khamis)

Majlis Ikrar dan

aku Janji

Program Bersama

Program

Program bersama Mentor

mantee

Taklimat Keselamat

an &

Riadah Dan Tayangan

Filem

07 Sept

2018 (Jumaat)

PENDAFTARAN KURSUS

PETUNJUK

1. Pendaftaran Universiti - Kafe Pelajar

2. Taklimat BPA & PPIB - Dewan Serbaguna

3. Taklimat Keselamatan & Bersama Alumni - Dewan Serbaguna

4. Takilmat MPP, PM FPL & JAKMAS - Dewan Serbaguna

5. Taklimat Bhg.Ladang dan LAB - Dewan Serbaguna

6. Majlis Pengenalan Pegawai Kanan - Dewan Serbaguna

7. Program bersama Fakulti - Dewan Serbaguna

8. Program Bersama Program - BT 1,2,3

9. Program Bersama Mento&Mantee - BT 1,2,3

10. Taklimat PKPPdan Jbtn Bendahari - Dewan Serbaguna

11. Majlis Bersama JHEP dan Kolej Kediaman - Dewan Serbaguna

12. Taklimat JTMK & Perpustakaan - Dewan Serbaguna

13. Taklimat Kebajikan & Bantuan Pelajar - Dewan Serbaguna

14. Raptai Majlis Ikrar& Aku JAnji - Dewan Serbaguna

15. Riadah & Persembahan - Dewan Serbaguna

1

UCAPAN ALU-ALUAN

Assalamualaikum W.B.T dan Salam Sejahtera, Selamat datang ke Fakulti Pertanian Lestari (FPL), Kampus UMS Sandakan dan tahniah diucapkan kerana telah berjaya serta terpilih untuk melanjutkan pengajian di Universiti Malaysia Sabah (UMS). FPL merupakan institusi yang tepat dan sesuai dalam meningkatkan lebih ramai modal insan berilmu dan berkemahiran bagi menangani isu semasa berkaitan

sektor pertanian. Ini dapat membantu meningkatkan hasil bagi jaminan bekalan makanan negara yang berterusan dan kelestarian pembangunan agromakanan yang berdaya saing. Selaras itu, para pelajar baharu yang akan mengikuti Program Minggu Suai Mesra (MSM) 2018/2019 ini akan didedahkan dengan kemahiran insaniah, disiplin dan sikap bekerjasama di antara satu sama lain bagi memupuk semangat kerjasama di kalangan pelajar baharu. Di samping itu, pelajar juga dapat mengenali dengan lebih rapat barisan tenaga akademik, pentadbir, rakan senior dan juga rakan seperjuangan. Sebagai pelajar pertanian, saudara-saudari perlu mempunyai daya tahan dan semangat juang yang tinggi. Jangan mengalah dan mudah berputus asa dalam apa jua cabaran dan dugaan. Saudara-saudari juga perlu mengambil perhatian serius mengenai etika berpakaian dan keselamatan diri sepanjang pengajian di FPL. Pelajar hendaklah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan terutama ketika menghadiri kuliah, menjalankan aktiviti di makmal dan di ladang. Saya yakin dan percaya sekiranya saudara-saudari dapat memanfaatkan segala peluang yang ada untuk menimba ilmu dan pengalaman mampu menyumbang kepada FPL sekaligus mengharumkan nama UMS. Dengan usaha yang gigih, kejayaan dan kecemerlangan pasti milik anda.

Sekian, terima kasih. Selamat Maju Jaya PROF. MADYA DR. SAAFIE SALLEH Dekan Fakulti Pertanian Lestari

PENGENALAN Fakulti Pertanian Lestari yang ditubuhkan pada 4 Mei 2006 dengan matlamat untuk melatih modal insan dalam bidang pengeluaran tanaman, hortikultur dan landskap dan pengeluaran ternakan. Modal insan terlatih ini akan membantu menaikkan bidang pertanian negara berdasarkan 3 prinsip utama iaitu kelestarian, kepekaan dan teknologi tinggi. Fakulti ini bercita-cita untuk cemerlang dalam bidang pertanian melalui aktiviti penyelidikan inovasi dan perkembangan pertanian serta menyebar luas ilmu terkini dalam pertanian.

VISI Fakulti Pertanian Lestari bertekad menjadi sebuah pusat pengajian ilmu pertanian terkemuka di rantau ini yang menekankan kepada prinsip kelestarian, kepekaan dan teknologi tinggi.

MISI Fakulti Pertanian Lestari bertekad untuk melahirkan graduan yang memiliki ilmu pengetahuan seimbang dalam bidang pertanian yang menepati piawaian pertanian antarabangsa melalui pengajaran dan pembelajaran, penerbitan dan penglibatan dalam komuniti.

OBJEKTIF i. Melatih dan membangun tenaga kerja yang berpengetahuan dan

kemahiran dalam bidang pertanian bagi membantu meningkatkan produktiviti pertanian negara melalui pengajaran, pembelajaran dan bimbingan yang efektif.

ii. Menggalakkan dan mendedahkan pelajar dalam penyelidikan dan

pembangunan pertanian.

iii. Mewujudkan pusat rujukan ilmu pertanian melalui penyediaan khidmat makmal dan ladang pertanian yang lengkap dan berteknologi tinggi serta secara tidak langsung, menggalakkan perkembangan penyelidikan pertanian yang komprehensif dan terfokus.

iv. Menyampaikan dan mengaplikasi hasil penyelidikan kepada masyarakat dan pihak berkepentingan melalui media massa, dokumentasi visual, seminar, persidangan dan penerbitan.

2

PROGRAM DITAWARKAN

FPL menawarkan tiga (3) program pengajian iaitu ; i. Program Pengeluaran Tanaman (HG34) ii. Program Hortikultur dan Landskap (HG35) ; dan, iii. Program Pengeluaran Ternakan (HG36)

HG34 PROGRAM PENGELUARAN TANAMAN

Program Pengeluaran Tanaman bertujuan untuk melatih tenaga manusia dalam bidang pengeluaran tanaman untuk membantu meningkatkan produktiviti pertanian nasional. Teknik serta kemajuan terkini dalam pengeluaran dan pengurusan makanan seperti padi, jagung, ubi kayu, sagu dan sebagainya serta tanaman industri seperti kelapa sawit, getah, koko, kelapa yang terhasil dari penyelidikan kontemporari akan disebarluaskan kepada pelajar.

HG35 PROGRAM HORTIKULTUR DAN LANDSKAP

Program Hortikultur dan Landskap merupakan gabungan antara seni dan sains dalam pengeluaran, penggunaan dan pemuliharaan tanaman hortikultur, sayur-sayuran, buah-buahan, tumbuhan hiasan dan herba. Program ini bertekad untuk menghasilkan graduan berkemahiran yang mampu menyumbangkan pengetahuan saintifk dan teknikal ke arah kelestarian pengeluaran tanaman, peningkatan alam sekitar dan kecekapan dalam menangani cabaran di dalam industri hortikultur.

HG36 PROGRAM PENGELUARAN TERNAKAN

Program Pengeluaran Ternakan bertujuan memberi latihan melalui ilmu pengetahuan dan pembangunan kemahiran terkini dalam pelbagai bidang pengeluaran ternakan untuk membantu mempertingkatkan produktiviti dan saingan di sektor penternakan tempatan dan global. Tumpuan pengajaran dan penyelidikan adalah pada teknologi-teknologi pembiakbaikan baka, fisiologi dan teknik pembiakan, pemakanan haiwan, penyakit dan kesihatan dan pemprosesan hasilan ternakan. Melalui program ini graduan akan lebih peka pada isu dan masalah dalam pengeluaran ternakan. Graduan juga akan terlibat dalam usaha mempertingkatkan pengeluaran produk ternakan yang bermutu dan selamat.

TEMPOH PENGAJIAN

4 Tahun atau 8 Semester

KAKITANGAN FAKULTI PERTANIAN LESTARI

DEKAN

Bidang Pengkhususan : Fizik Keadaan Pepejal (Bahan

Optoelektronik)

PROF. MADYA DR. SAAFIE SALLEH B. App. Sc (App. Phys.), M.Sc. (USM), PhD (UMS) Bilik : Dekan A1 Ext : 8101 e-mel : saafie@ums.edu.my

TIMBALAN-TIMBALAN DEKAN

Hal Ehwal Pelajar & Akademik Bidang Pengkhususan : Fisiologi dan Biomolekul Tumbuhan DR. LUM MOK SAM BSc., MSc. (UMS), PhD (UPM) Bilik : Pensyarah A7-10 ext : 8147 e-mel : lmmoksam@ums.edu.my