kajian tulisan buruk - hakim yahya

Click here to load reader

Post on 22-Oct-2015

111 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kajian tulisan murid pemulihan

TRANSCRIPT

Psikologi Pendidikan TP 1034 Kajian Kes Masalah Tulisan Buruk

Psikologi Pendidikan TP 1034 Kajian Kes Masalah Tulisan Buruk2013

KAJIAN KES: TULISAN BURUK DAN CARA MEMBANTUKE ATAS MURID PEMULIHAN

PENGHARGAANSaya bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kajian tindakan yang bertajukTULISAN BURUK DAN CARA MEMBANTU KE ATAS MURID PEMULIHAN dapat disempurnakan walaupun menghadapi banyak rintangan untuk menjayakan kajian kes ini. Dalam pengajian TP 1034 Psikologi Pendidikan, seseorang guru perlu peka dengan keadaan murid, masalah sekolah dan isu-isu psikologi yang perlu diselesaikan. Pada akhir pengajian ini, saya berharap ilmu yang dipelajari dapat memperbaiki mutu pengajaran dan pembelajaran bagi membantu murid.Faktor utama yang mendorong saya membuat kajian tulisan buruk adalah kerana saya mendapati banyak murid linus (lambat menguasai membaca dan menulis) yang mengikuti kelas Program Bimbingan Mutiara (PROBIM) mempunyai masalah dalam tulisan. Kebanyakan huruf yang ditulis tidak mengikut peraturan, tidak mengikut ruang yang betul dan menulis dengan ejaan yang salah atau tertinggal huruf. Dengan adanya kajian ini dapatlah kiranya saya membantu murid untuk membentuk disiplin penulisan agar kemas dan mudah difahami. Kebanyakan guru Bahasa Melayu kurang memberikan perhatian dalam perkara ini. Menerusi kajian ini, semua pihak sewajarnya memahami tentang bentuk huruf adalah sangat penting dalam pengajaran dan pembelajaran terutama dalam subjek bahasa. Sepanjang proses pelaksanaannya, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan sekolah dan pihak Ikram Musleh yang memberi peluang kepada saya untuk mengikuti pengajian Syahadah Perguruan Ikram-Musleh khususnya pengajian TP 1034 Psikologi Pendidikan. Sekalung penghargaan ditujukan khas kepada Cikgu Che Azmi bin Harun mewakili Institut Pengajian Raja Melewar yang merupakan pensyarah Psikologi Pendidikan telah memberi dorongan dan tunjuk ajar kepada saya untuk melakukan kajian ini bagi memantapkan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Saya juga ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada guru Bahasa Melayu yang mengajar murid ini iaitu Muallimah Yusliza bt Shahrial, guru mentor murid iaitu Muallimah Nurul Farihah bt Alias yang sudi untuk ditemuramah dan memberikan banyak maklumat kepada saya dalam segala aspek kajian. Semoga dengan adanya kajian tindakan ini dapat dijadikan panduan dan rujukan kepada pihak yang memerlukannya pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.

ABSTRAKKajian ini bertujuan untuk melihat masalah dalam kemahiran tulisan murid yang buruk, tidak ikut peraturan dan tidak kemas. Kajian ini melibatkan seorang murid bernama Hakim bin Yahaya dari kelas Program Bimbingan Mutiara (PROBIM) di Sekolah Rendah Islam As-Saidiyyah dalam Tahun 3. Kaedah pemerhatian dibuat terhadap hasil penulisan murid seperti buku latihan, lembaran kerja serta beberapa pemerhatian terhadap tingkah laku yang dikaitkan dengan tulisan buruk. Selain itu, ujian menulis turut diberikan kepada Hakim bagi melihat dengan lebih mendalam masalah kemahiran tulisan. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat beberapa mekanisma tindakan bagi memperbaiki tulisan tangan iaitu secara fizikal, latih tubi menulis dan membina keseragaman tulisan tangan. Di samping itu, teknik dalam perubahan tingkah laku dari segi ganjaran dan motivasi serta latihan menyebut dan menulis memberi kesan yang baik kepada Hakim dalam menyalin dan membina ayat yang lengkap dan sempurna.

BAHAN DAN PERALATAN YANG DIGUNAKANAntara peralatan atau bahan yang digunakan dalam mengkaji tulisan buruk ini adalah :1. Buku tulis murid2. Buku aktiviti murid3. Catatan guru subjek yang mengajar 4. Temubual dengan guru subjek dan guru mentor5. Buku rujukan6. Bahan daripada internet7. Temubual subjek8. Temubual menerusi telefon (ibu bapa)9. Keputusan peperiksaan dan ujian10. Fail peribadi murid11. Kamera12. Kertas dan alat tulis

PENGENALANMasalah murid dalam pembelajaran terutamanya dalam penulisan merupakan satu isu yang perlu dititik beratkan kerana ianya boleh membantutkan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Isu ini merupakan masalah yang umum bagi murid-murid sekolah. Masalah kemahiran tulisan mekanis merupakan satu daripada ciri-ciri yang terdapat pada murid yang bermasalah pembelajaran (Abdullah bin Yusof, 2006). Smith (1998) menjelaskan bahawa ramai murid bermasalah pembelajaran menghadapi masalah menulis dan kemahiran tulisan mekanis ini memerlukan seseorang menterjemah pemahaman bahasa ke dalam sistem simbol. Pengamatan terhadap bentuk-bentuk huruf yang pelbagai dan mengikut kategori huruf besar dan kecil banyak memberi kesan kepada murid pendidikan khas. Dalam kes ini, tulisan tangan yang buruk, tidak konsisten dan seragam, masalah dalam penggunaan ruang-jarak, huruf, perkataan atau ayat tertinggal, dan kesilapan dalam memasukkan huruf-huruf yang sesuai dalam ayat selalunya dikaitkan dengan disgrafia. Definisi bagi disgrafia adalah luas dan lazimnya ditakrifkan sebagai masalah pembelajaran yang sering dikaitkan dengan kesukaran dalam mengeja, tulisan tangan yang tidak kemas, tidak betul dan sukar dibaca serta bermasalah dalam memindahkan maklumat pada kertas. Ini adalah kerana menulis memerlukan satu set kemahiran motor halus dan kemahiran memproses maklumat (Deuel, 1995). Secara amnya, ciri-ciri dalam disgrafia ini adalah seperti pegangan pensel dan posisi badan yang tidak betul, mudah penat apabila menulis atau menyalin ayat, pembalikan kedudukan huruf dalam perkataan (contoh: Sabtu ditulis sabut), ayat yang tidak lengkap, susunan ayat tidak kemas dan seragam serta menunjukkan ciri-ciri tingkah laku seperti mengelak apabila diarahkan menulis pada papan putih dan membaca. Terdapat tiga kategori disgrafia yang dikenal pasti iaitu Dyslexic Dysgraphia yang mana hasil penulisan spontan adalah sukar dibaca. Walau bagaimanapun, tulisan mereka boleh dibaca apabila menggunakan kaedah menyalin semula perkataan atau meniru perkataan. Kanak-kanak dalam kategori ini juga menghadapi kesukaran dalam mengeja tetapi tidak semestinya mereka mengalami masalah membaca atau disleksia. Kategori kedua adalah Motor Dysgraphia yang didefinisikan sebagai masalah yang disebabkan oleh kekurangan dari segi kemahiran motor halus. Kanak-kanak ini sering menunjukkan tulisan yang tidak boleh dibaca walaupun ianya menulis menggunakan kaedah menyalin semula ayat. Spatial Dysgraphia pula merupakan kategori ketiga. Kanak-kanak kategori ini sebenarnya mempunyai kebolehan mengeja yang normal. Namun begitu, hasil tulisan tangan masih sukar dibaca sama ada penulisan secara spontan atau menyalin semula (Deuel, 1995).

LATAR BELAKANG MURID YANG DIKAJIAhmad Hakim bin Yahya atau lebih mesra dengan nama Hakim, seorang anak bongsu daripada 11 orang adik-beradik. Berumur 9 tahun, murid ini dilahirkan dalam sebuah keluarga yang sibuk dengan perniagaan. Kebanyakan adik-beradik Hakim berjaya mencapai tahap pendidikan yang membanggakan iaitu sampai ke peringkat pengajian tinggi. Sembilan orang adik-beradiknya telah menjangkau umur lebih dari 16 tahun dan ke atas. Hanya Hakim dan abangnya yang berumur 11 tahun sahaja yang masih bersekolah rendah. Perwatakannya yang pemalu dan agak pendiam, menjadikan dirinya kurang menonjol berbanding dengan adik-beradik yang lain. Ibu bapa Hakim sangat sibuk menjalankan urusan perniagaan bermula jam 3 petang hingga 11 malam. Kebanyakan urusan hidupnya pada waktu persekolahan diuruskan oleh kakak yang bersekolah menengah dan selebihnya dia terpaksa berdikari. Menerusi temubual perseorangan dengannya, Hakim lebih banyak menggunakan masa senggangnya untuk bermain bola dan bermain permainan internet daripada mengulang kaji pelajaran atau membaca buku. Kerja rumah hanya dibuat apabila disuruh oleh ibunya. Murid ini kekurangan bimbingan daripada orang tuanya untuk menelaah pelajaran apalagi untuk latihan menulis. Persekitaran kehidupan turut mempengaruhi tingkah laku Hakim seperti faktor masa senggang yang tidak diurus dengan baik, pengaruh rakan sebaya yang lebih suka mengajak bermain dan tiada disiplin atau peraturan di dalam rumah untuk menentukan jenis aktiviti yang berfaedah seperti jadual belajar. Oleh itu, murid tiada kesediaan untuk belajar di rumah mahupun di sekolah. Menurut guru bahasa Melayu yang mengajarnya, Hakim masih bermasalah untuk menguruskan peralatan sekolah seperti tertinggal alat tulis, buku tulis dan buku teks mengikut jadual harian. Di dalam kelas, Hakim juga suka mendiamkan diri dan kurang bercakap. Dari segi pembelajaran, Hakim lebih mendiamkan diri jika tidak memahami arahan atau tidak faham dengan topik yang dibincangkan oleh guru. Hakim mula mengikuti kelas pemulihan yang dikenali dengan nama Program Bimbingan Mutiara sejak tahun 2012. Pada mulanya, murid ini didapati lambat membaca dan menulis. Setelah menjalani program tersebut, Hakim telah menunjukkan perubahan positif iaitu dapat membaca dengan baik walaupun agak lambat sebutannya. Dari segi penulisan pula, Hakim mempunyai masalah tulisan yang buruk serta sukar dibaca serta menulis dengan lambat. Oleh itu, fokus kajian ini lebih menumpukan kepada kaedah pembaikan tulisan.

PERNYATAAN MASALAHKemahiran menulis adalah asas kepada pendidikan yang lebih baik bagi murid menguasai kemahiran asas 3M. Guru perlu peka terhadap bagaimana dan apakah mekanisme yang boleh membantu murid bermasalah dalam menulis. Ini adalah kerana terdapat perkaitan antara menulis dengan bagaimana proses motor halus dan psikologikal murid itu sendiri (Deuel, 1995). Secara umumnya, proses dalam pengajaran dan pembelajaran banyak menumpukan kepada satu kaedah yang sesuai bagi murid pendidikan khas. Poses mengajar akan lebih mencabar dengan beberapa pengubahsuaian dalam pengajaran dan pembelajaran. Murid perlu dibimbing dan memerlukan tunjuk ajar yang lebih dan ini akan dapat membantu murid. Murid sekolah kebanyakannya boleh menulis tetapi sesetengahnya dalam cara yang tidak betul. Ca