kajian tindakan sejarah

Click here to load reader

Post on 31-Dec-2015

364 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KAJIAN TINDAKAN SEJARAH. KAJIAN TINDAKAN SEJARAH. APLIKASI TEKA SILANGKATA DAPAT MENINGKATKAN PENGUASAAN FAKTA SEJARAH PELAJAR TINGKATAN 1. PN MAHFUZAH MOHD NOH SMK SUNGAI RAMBAI 77400 SUNGAI RAMBAI MELAKA. KANDUNGAN. TUJUAN KAJIAN REPLEKSI P&P YANG LALU FOKUS KAJIAN - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • TUJUAN KAJIANREPLEKSI P&P YANG LALUFOKUS KAJIANOBJEKTIF KAJIANKUMPULAN SASARANPELAKSANAAN KAJIANAKTIVITI YANG DIJALANKANREFLEKSI KAJIANCADANGAN KAJIAN SETERUSNYAPENUTUP

 • Menentukan keberkesanan kaedah Teka Silang Kata dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah tingkatan satu.

 • Terdapat pelajar yang tidak lulus mata pelajaran Sejarah di peringkat sekolah mahupun peperiksaan PMR dan SPM Mereka kurang meminati pelajaran Sejarah yang pada tanggapan mereka merupakan mata pelajaran yang amat membosankan dan sukar mengingati fakta-fakta, tajuk-tajuk dan nama Pelajar juga menghadapi masalah memahami konsep keseluruhan Pelajar malas membaca dan mencari fakta di dalam buku teks serta rujukan

 • Penggunaan kaedah Teka Silang Kata dalam proses mengingati fakta sejarah Mengatasi masalah pelajar yang kurang meminati pembelajaran sejarah dalam kelas dan kesukaran untuk mengingati fakta dalam sesuatu bab

 • Objektif UmumMeningkatkan daya ingatan pelajar menggunakan Teka Silang Kata sebagai ABM dalam proses pengajaran dan pembelajaranObjektif KhususPelajar dapat melengkapkan maklumat dan fakta Sejarah dalam Teka Silang KataPelajar mendapat kemahiran bersosial melalui aktiviti perbincanganPelajar mampu mengingati sesuatu fakta, tokoh dan peristiwa SejarahPelajar berkebolehan menjawab soalan objektif80 % pelajar 1 Rancangan Khas lulus dalam ujian pos

 • 26 orang pelajar Tingkatan 1 Rancangan Khas.Keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun bagi Mata Pelajaran Sejarah 2009 menunjukkan mereka belum menguasai subjek Sejarah sepenuhnya.

  MARKAHPELAJARA(80-100)-B(65-79)7.6 %C(50-64)38.4 %D(40-49)38.4 %

 • Tinjauan Masalah

  Pemerhatian tingkahlaku dan soal selidik lisan. Berdasarkan pemerhatian tingkah laku pembelajaran serta soalan-soalan lisan yang diajukan kepada pelajar 1 RK, masalah berikut dikenal pasti sebagai halangan pencapaian lebih baik dalam ujian sejarah:Pelajar didapati kurang kebolehan mengingati fakta Sejarah semasa proses pengajaran dan pembelajaran Bidang atau skop topik yang luasNilai komersial yang rendah terhadap mata pelajaran sejarah

 • Analisis Tinjauan Masalah

  Pelajar kurang berminat dengan pengajaran Sejarah secara penerangan .Hal ini menunjukkan perlunya cara lain untuk belajar. Ramai pelajar belum lagi menguasai kemahiran menghafal dengan baik.Bidang atau skop yang luas menyebabkan pelajar tidak dapat memberi fokus isi kandungan pelajaran secara keseluruhannya.Ini kerana pelajar sering terlupa akan kandunagn pelajaran terdahulu dan tidak dapat membuat perkaitan peristiwa secara kronologi.

 • Memulakan proses p & p bab 9 secara penerangan

  Memberi ujian pra bab 9 kepada pelajar untuk menguji kebolehan pelajar mengingati fakta-fakta penting dalam bab 9.

  Keputusan ujian pra diperolehi tetapi tidak seperti yang diharapkan.

  Guru menerangkan sekali lagi fakta-fakta utama dalam bab9 dan dibantu oleh teka silang kata sebagai ABM. Pelajar mencari maklumat secara keseluruhan bab 9 sambil melengkapkan teka silang kata yang diberikan.

  Melengkapkan maklumat teka silang kata dalam aktiviti p&p

  Memberi gambaran menyeluruh melalui edaran teka silang kata

 • PENILAIAN PENCAPAIAN PELAJAR 1PENILAIAN PENCAPAIAN PELAJAR 1RUMUSAN PEMERHATIAN YANG DIJALANKANREFLEKSI KAJIAN SECARA KESELURUHAN

 • Ujian Pra terdiri daripada 30 soalan objektif berkenaan bab 9 dan diberikan masa setengah jam untuk menyelesaikan. Ujian Pra dijalankan bagi menguji tahap sebenar pencapaian pelajar menjawab soalan objektif.Ujian pra dijalankan sebelum sesi bimbingan kaedah Teka Silang Kata diperkenalkan.Keputusan Ujian Pra dapat dirumuskan dalam jadual berikut : LULUS 70%

  Bil. soalan yang betulBilangan pelajar25 30020 - 24615 19910 14115 900 - 40

 • Kumpulan sasaran ini diajar bab 9 dengan menggunakan Teka Silang Kata sebagai bahan bantu mengajarSatu ujian pos telah diadakan untuk menilai keberkesanan penggunaan Teka Silang Kata tersebutKeputusan ujian pos LULUS 88 %

  Bil. soalan yang betulBilangan pelajar25 30420 241015 19810 1445 900 40

 • PERBANDINGAN

  BIL. SOALAN YANG BETULBILANGAN PELAJARPRAPOSPERBEZAAN25 3004+420 24610+415 1998-110 14114-55 90000 4000

 • Bahan bantu mengajar berasaskan teka silang kata berjaya menarik perhatian dan minat pelajarMengekalkan ingatan jangka pendek. Ini dapat diperhatikan apabila pelajar dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan Pelajar lebih menumpukan perhatian semasa proses pengajaran-pembelajaran berdasarkan teka silang kata.

 • Pelajar menggunakan Teka Silang Kata untuk membantu diri mereka Keberkesanan pengajaran berasaskan Teka Silang Kata memberi kesan yang diharapkan Pelajar menunjukkan minat terhadap Teka Silang Kata yang diberi.Teka Silang Kata ini juga dilihat dapat mengukuhkan ingatan pelajar terhadap tajuk yang diajar

 • ***