kajian tindakan cerdik net[1]

Click here to load reader

Download Kajian tindakan cerdik net[1]

Post on 14-May-2015

946 views

Category:

Travel

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1.MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENGGUNAAN CERDIKNET GURU-GURU BAHASA MALAYSIA SK SERI TASIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

2. 3. Guru di WPKL = 16,000 orang 2008 2009 (April 2010) Penggunaa 3011 4024 13881 Ahli berdaftar 28 51 340 4. 5.

 • Objektif kajian ini secara umumnya adalah untuk meningkatkan penggunaan CERDIKNet dalam kalangan guru-guru Bahasa Malaysia di SK Seri Tasik serta dapat membantu mereka menggunakan kemudahan di dalam CERDIKNet terutamanya di dalam pengajaran dan pembelajaran.

6.

 • Objektif Khusus
   • Memastikan 100% guru-guru Bahasa Malaysia SK Seri Tasik mengetahui dan boleh mencapailaman sesawang CERDIKNet.
   • Memastikan 100% guru-guru Bahasa Malaysia SK Seri Tasik mengetahui bahan CERDIKNet boleh membantu dalam pengajaran dan pembelajaran.
   • Memastikan 100% guru-guru Bahasa Malaysia SK Seri Tasik menjadi pengguna berdaftar dalam CERDIKNet

7.

 • Kumpulan sasaran kajian terdiri daripada 26 orang guru Bahasa Malaysia SK Seri Tasik.

8. Bil Aktiviti April Mei Jun 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Bengkel pelaksanaan kajian tindakan 2 Penyediaan surat makluman ke Sekolah3 Mesyuarat pelaksanaan kajian di sekolah 4 Edaran borang soal selidik( Ujian Pra ) 5 Bengkel di Sekolah 4 Mei 6 Ujian Pos 7 Analisis data kajian 8 Penulisan laporan 9 Pembentangan laporan 10 Penilaian peringkat BTP 9. Soalan 1 Soalan 2 Soalan 3 Soalan 4 Soalan 5 Soalan 6 Soalan 7 JUM % Ya 7 5 8 7 2 1 3 33 18.13 Tidak 19 21 18 19 24 25 23 149 81.87 Bil Guru 26 orang 10.

 • Bengkel ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada guru-guru SK Seri Tasik yang terlibat berkaitan bahan-bahan Bahasa Malaysia yang terdapat di dalam CERDIKNet. Bengkel ini juga akan memberi kemahiran seperti berikut :
   • Cara mengakses CERDIKNet
   • Cara mendaftar atas talian
   • Memuat naik dan memuat turun bahan-bahan Bahasa Malaysia
   • Aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran.

11.

 • Objektif 1
   • Memastikan 100% guru-guru Bahasa Malaysia SK Seri Tasik mengetahui dan boleh mencapai laman sesawang CERDIKNet.

Ujian Pra Ujian Pos Tidak Ya Tidak Ya Soalan 1 19 (73%) 7 (27%) 0 (0%) 26 (100%) Soalan 2 21 (81%) 5 (19%) 1 (4%) 25 (96%) 12.

   • Objektif 2
   • Memastikan 100% guru-guru Bahasa Malaysia SK Seri Tasik mengetahui bahan CERDIKNet boleh membantu dalam pengajaran dan pembelajaran.

Ujian Pra Ujian Pos Tidak Ya Tidak Ya Soalan 3 18 (69%) 8 (31%) 0 (0%) 26 (100%) Soalan 4 19 (73%) 7(23%) 0 (0%) 26 (100%) Soalan 5 24 (92%) 2 (8%) 0 (0%) 26 (100%) Soalan 6 25(96%) 1 (4%) 9 (35%) 17 (65%) 13.

 • Objektif 3
 • Memastikan 100% guru-guru Bahasa Malaysia SK Seri Tasik menjadi pengguna berdaftar dalam CERDIKNet

Ujian Pra Ujian Pos TidakYa Tidak Ya Soalan 7 23 (88%) 3 (12%) 0 (0%) 26 (100%) 14.

 • Guru-Guru yang terlibat :
  • Berjaya mengguna CERDIKNet dengan jayanya.
  • Guru yang terlibat berkeyakinan menggunakannya dalam P&P
 • Penyelidik:
  • Memberi idea yang baru kepada penyelidik
  • Mempelbagaikan kaedah P&P

15.

 • Dapatkan soalan-soalan dari bank soalan sekolah sebagai bahan CERDIKNet.
 • Berbengkel bersama-sama guru-guru Bahasa Malaysia untuk membangunkan bahan CERDIKNet menggunakan perisianHotpotatoes.