kajian ringkas ibadah 4 mazhab

Download Kajian ringkas Ibadah 4 mazhab

Post on 07-Apr-2018

237 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/4/2019 Kajian ringkas Ibadah 4 mazhab

  1/25

  Kajian Empat MazhabMengenai Solat, Puasa dan

  Taharah.

 • 8/4/2019 Kajian ringkas Ibadah 4 mazhab

  2/25

  Disediakan oleh :

  PISMP PA 1107 IPGKTAR

  2008

 • 8/4/2019 Kajian ringkas Ibadah 4 mazhab

  3/25

  Konsep Taharah.

  Ahli-Ahli feqah keempat-empat mazhab

  mendahulukan pebincangan mengenai

  Taharah sebelum perbincangan mengenai

  Solat.

  Alasannya adalah

 • 8/4/2019 Kajian ringkas Ibadah 4 mazhab

  4/25

  Sabda Nabi S.A.W

 • 8/4/2019 Kajian ringkas Ibadah 4 mazhab

  5/25

  Pengertian dan kepentingan Taharah.

  Taharah dari segi bahasa bermaksud bersih

  dan suci daripada kekotoran.

  Dari segi Syara : Bersih dari najis samadaHakiki atau Hukmi

  Imam Nawawi menyatakan : Taharah adalah

  mengangkat Hadas atau menghilangkan najis

  atau yang serupa dengan kedua-duanya.

 • 8/4/2019 Kajian ringkas Ibadah 4 mazhab

  6/25

  Ulama ketiga-tiga mazhab yang lain

  menyatakan bahawa taharah adalah

  menghapuskan apa yang menghalang solat

  samada hadas atau najis atau menhapuskan

  hukumnya dengan tanah.

 • 8/4/2019 Kajian ringkas Ibadah 4 mazhab

  7/25

  Dari Takrif tersebut dapat difahami bahawa

  taharah terbahagi kepada dua iaitu :

  Taharah Hadas dan Taharah Khabath.

  Secara umumnya taharah adalah merangkumiWudhu, menghilangkan najis, tayammum dan

  perkara yang berkaitan dengannya.

 • 8/4/2019 Kajian ringkas Ibadah 4 mazhab

  8/25

  Syarat-Syarat Wajib Taharah

  1. Islam. ( Sampai Dawah)

  -Mazhab Hanafi berpendapat orang kafir tidak

  wajib melaksanakan cabang-cabang syariat. -Imam Syafii berpendapat sebaliknya.

 • 8/4/2019 Kajian ringkas Ibadah 4 mazhab

  9/25

  2. Berakal

  3. Baligh- Ulama mazhab maliki berpendapat, sekiranya

  seseorang menjadi baligh dalam solat atau

  masih dalam waktu solat, maka dia wajibmengulangi taharah dan solatnya.

  - Imam Syafii berpendapat sebaliknya.

  4. Berhenti Haid dan Nifas5. Masuk Waktu

  6. Tidak tidur

 • 8/4/2019 Kajian ringkas Ibadah 4 mazhab

  10/25

  Tidak Lupa

  Tidak Dipaksa

  Ada air atau debu yang suci

  Berdaya melakukan taharah setakat yang

  boleh.

 • 8/4/2019 Kajian ringkas Ibadah 4 mazhab

  11/25

  Pengertian dan Konsep Solat

  Solat dari seg bahasa bermaksud Doa

  Dari Segi syara Sembahyang adalah Semua

  Perbuatan dan perkataan tertentu yang

  dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan

  salam.

 • 8/4/2019 Kajian ringkas Ibadah 4 mazhab

  12/25

  Rukun Sembahyang yang disepakati

  Ulama keempat-empat mazhab bersepakatdalam 6 perkara iaitu :

  1. At-Tahrimah (Takbiratul Ihram)

  2. Berdiri

  3. Bacaan

  4. Ruku

  5. Sujud

  6. Duduk kali terakhir.

 • 8/4/2019 Kajian ringkas Ibadah 4 mazhab

  13/25

  Pendapat Ulama-Ulama Mazhab

  Mengenai Rukun Solat.

  Pendapat Ulama Maliki

  - Ulama mazhab maliki berpendapat rukun

  sembahyang ada 14 iaitu :1. Niat

  2. Takbratul Ihram

  3. Berdiri dalam Solat Fardhu4. Bacaan Al-Fatihah bagi imam dan dalam solat

  Fardhu.

 • 8/4/2019 Kajian ringkas Ibadah 4 mazhab

  14/25

  5. Berdiri ketika membaca al-fatihah

  6. Rukuk

  7. Bangkit dari rukuk

  8. Sujud

  9. Duduk antara dua sujud

  10. Salam

  11. Duduk ketika salam

  12. tamaninah dalam semua rukun

  13. Bangkit sehingga tegap ketika Itidal

  14. tertib

 • 8/4/2019 Kajian ringkas Ibadah 4 mazhab

  15/25

  Imam Syafii berpendapat Rukun

  sembahyang ada 13

  1. Niat

  2. Takbiratul Ihram

  3. Berdiri bagi yang mampu ( dalam solat Fardhu)4. bacaan fatihah bagi setiap orang kecuali uzur

  5. Ruku

  6. Dua sujud7. Duduk antara dua sujud

  8. tamaninah.

  9. Tahiyyat Akhir

 • 8/4/2019 Kajian ringkas Ibadah 4 mazhab

  16/25

  9. Duduk semasa tahiyyat akhir

  10. Selawat keatas Nabi11. Salam

  12. Tertib

 • 8/4/2019 Kajian ringkas Ibadah 4 mazhab

  17/25

  Terdapat juga Perbezaan antara

  mazhab mengenai perkara-perkarasunat dalam sembahyang

 • 8/4/2019 Kajian ringkas Ibadah 4 mazhab

  18/25

  Puasa

  Puasa dari segi bahasa menegah dan

  menahan daripada sesuatu.

  Dari segi Syara bermaksud menahan diri darimelakukan perkara-perkara yang

  membatalkan puasa dengan niat mulai dari

  terbit fajar hingga terbenam matahari.

 • 8/4/2019 Kajian ringkas Ibadah 4 mazhab

  19/25

  Rukun Puasa

  Rukun puasa adalah menahan diri dari

  keinginan perut dan faraj atau menahan diri

  dari melakukan perkara yang membatalkan

  puasa.

  Mazhab maliki dan Syafii menambahkan satu

  lagi rukun iaitu berniat pada waktu malam.

 • 8/4/2019 Kajian ringkas Ibadah 4 mazhab

  20/25

  Bahagian-Bahagian Puasa

  Puasa mempunyai beberapa bahgian iaitu

  Wajib, Sunat, Haram, dan makruh

  Puasa Wajib dibahagikan kepada 3 bahagian :

  1. Puasa wajib mengikut masa iaitu puasaRamadhan

  2. Puasa Wajib kerana ada illat iaitu puasa kifarat3. Puasa wajib kerana pilihan orang itu sendiri

  seperti puasa nazar

 • 8/4/2019 Kajian ringkas Ibadah 4 mazhab

  21/25

  Mengikut ulama Mazhab Hanafi, Puasa lazim

  terbahagi kepada dua iaitu puasa fardhu dan

  wajib.

  Puasa fardhu terbahagi kepada dua iaitu

  muayyan dan ghair muayyan

  Puasa wajib juga terbahagi kepada muayyan

  dan ghair muayyan.

 • 8/4/2019 Kajian ringkas Ibadah 4 mazhab

  22/25

  Puasa yang diharamkan

  Puasa sunat seorang perempuan tanpa izin

  suaminya.

  Puasa pada hari Syak iaitu 30 syaaban.

 • 8/4/2019 Kajian ringkas Ibadah 4 mazhab

  23/25

  Puasa Makruh

  1. Ianya seperti berpuasa sepanjang masa,

  menentukan puasa pada hari jumaat saja

  atau hari sabtu saja,atau puasa pada hari

  syak.

  2. Mazhab Syafii berpendapat puasa pada 30

  syaaban adalah haram.

  3. Pendapat Rajih mazhab Maliki bahawa tidak

  makruh berpuasa sepanjang tahun.

 • 8/4/2019 Kajian ringkas Ibadah 4 mazhab

  24/25

  Puasa Sunat

  Puasa Sunat yang disepakati oleh ulamakeempat-empat mazhab.

  1. Berpuasa satu hari dan berbuka satu hari

  2. Berpuasa 3 hari pada setiap bulan

  3. Puasa Isnin Khamis setiap minggu.

  4. Puasa enam hari pada bulan Syawal

  5. Puasa Hari Arafah ( 9 Zulhijjah )6. Puasa 8 hari pada bulan zulhijjah sebelum hari

  Arafah.

 • 8/4/2019 Kajian ringkas Ibadah 4 mazhab

  25/25

  Puasa Asyura ( 9 dan 10 ) muharram.

  Puasa dalam 4 bulan Haram

  - Mazhab Maliki dan SyafiI menyatakn demikan

  - Manakala Mazhab Hanafi berpendapat

  memadai sekadar bulan muharam.

  Puasa pada bulan Syaaban.