kaedah pentaksiran

19
Kaedah Pentaksiran PSV Ruby Amellina ak Janika Siti Noor Anisah binti Japar Ting Chek Ming ( PSV 3111 )

Upload: anysah-lavender

Post on 27-Oct-2015

293 views

Category:

Documents


11 download

DESCRIPTION

pksr

TRANSCRIPT

Page 1: Kaedah Pentaksiran

Kaedah Pentaksiran

PSVRuby Amellina ak Janika

Siti Noor Anisah binti Japar

Ting Chek Ming

( PSV 3111 )

Page 2: Kaedah Pentaksiran

Kandungan

Definisi Penilaian Berasaskan Sekolah Pengertian PKSR Prinsip PKSR Tujuan PKSR Ciri – ciri PKSR Langkah-langkah pelaksanaan PKSR Penilaian Alternatif PKSR

Page 3: Kaedah Pentaksiran

Penilaian Berasaskan Sekolah ?

• Merupakan proses penilaian selaras dengan proses

pengajaran dalam bilik darjah untuk mengesan kemajuan pelajar dalam konteks perkembangan individu secara menyeluruh.

Page 4: Kaedah Pentaksiran

Penilaian Berasaskan Sekolah ?

• Memainkan peranan untuk meningkatkan keupayaan guru dalam usaha membina dan mereka bentuk jenis-jenis ujian yang lebih bermutu.

Page 5: Kaedah Pentaksiran

PKSR ?

• PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH• Satu bentuk penilaian yang dibuat dalam sukatan KBSR• Hanya melalui proses penilaian yang berterusan, guru

dapat memastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid iaitu sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan.

Page 6: Kaedah Pentaksiran

Prinsip

• bagi mengetahui tahap pencapaian murid serta untuk mengenal pasti dan membaiki kelemahan-kelemahan murid sebelum kelemahan-kelemahan pembelajaran menjadi lebih kronis.

• menilai murid dalam pelbagai aspek berdasarkan hasil pembelajaran yang ditetapkan dalam mata pelajaran yang berlainan.

Page 7: Kaedah Pentaksiran

Prinsip

Aspek yang dinilai :pengetahuankemahiran berfikirkemahiran berbahasakemahiran mengirakemahiran belajarkemahiran amalikemahiran manipulatifkemahiran bersosial

daya kreatifkemahiran proses sainsperlakuan dan amalan nilai-

nilai murni sikapkesihatan dan kecergasankemahiran kenestetikbahan pembelajaranminat

Page 8: Kaedah Pentaksiran

Tujuan

• membaiki pembelajaran pelajar dengan mengubahsuai aktiviti pengajaran dan pembelajaran berasaskan maklumat yang diperoleh daripada PBS.

• mengetahui kekuatan dan kelemahan pembelajaran pelajar supaya tindakan susulan yang sesuai dapat dijalankan untuk membantu mereka mengatasi kelemahan yang telah dikenal pasti.

• merangsang pelajar supaya terus membaiki pembelajarannya melalui tunjuk agar dan bimbingan guru secara berterusan di bawah aktiviti PBS.

Page 9: Kaedah Pentaksiran

Tujuan

• menyediakan pelajar menyesuaikan diri dalam alam kehidupan manusia melalui penilaian berterusan yang melatih mereka sentiasa sedia menerima teguran, bimbingan dan ajaran guru.

• mempertingkatkan mutu penilaian dengan menggunakan ujian-ujian yang dibina dan dikawal mutunya di peringkat tempatan supaya proses pengukuran pembelajaran pelajar menjadi lebih bermanfaat dan lebih bermakna.

• meningkatkan keupayaan dan kecekapan guru dalam usaha membina jenis-jenis ujian dengan lebih bermutu dan seterusnya meningkat prestasi mereka dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Page 10: Kaedah Pentaksiran

Ciri-ciri

Menekankan penilaian secara berterusan• membolehkan guru mengubahsuai strategi dan teknik,

pengajaran mengikut maklumat penilaian yang diperoleh dari semasa ke semasa.

Menekan penilaian secara menyeluruh• segala potensi pelajar seperti intelek, rohani, jasmani dan

emosi dinilai. Menekankan penilaian dalaman• guru yang mengajar pelajar itu sendiri dan bukan diuruskan

secara berpusat.

Page 11: Kaedah Pentaksiran

Ciri-ciri

Menekan penilaian secara tak formal, seperti pemerhatian, soal jawab secara lisan dan ujian kertas-pensel untuk mengesan peringkat penguasaan dan kemajuan pelajar dalam bilik darjah.

Menekan penilaian formatif daripada penilaian sumatif• maklumat yang diperoleh daripada PBS adalah

digunakan untuk membantu perkembangan pelajar dalam semua bidang yang berkaitan dengan pendidikan.

Menekankan tindakan susulan daripada laporan pencapaian atau pensijilan

• membaiki pembelajaran seterusnya.

Page 12: Kaedah Pentaksiran

Langkah Pelaksanaan PKSR

1. Merancang guru perlu menentukan hasil pembelajaran,kaedah penilaian serta

instrumen yang digunakan dalam proses penilaian.

2. Menjalankan pemerhatian secara individu/kumpulan guru menggunakan instrumen seperti senarai semak/catatan

anekdot. mengesan kekuatan dan kelemahan murid setelah beberapa kali

sesi pembelajaran.

Page 13: Kaedah Pentaksiran

Langkah Pelaksanaan PKSR

3. Melaksanakan penilaian melalui ujian ujian lisan atau bertulis.

4. Membina instrumen merujuk kpd Jadual Penentuan Ujian (JPU) membina soalan-soalan kognitif (Taksonomi Bloom) yang berlainan

5. Melaksanakan Penilaian cara lisan/penulisan penilaian secara profesional supaya terdapat kebolehpercayaan yang

tinggi.

Page 14: Kaedah Pentaksiran

Langkah Pelaksanaan PKSR

6. Merekod mencatat kemajuan dan pencapaian murid secara sistematik. menganalisis & mentafsir rekod untuk membuat tindakan susul

atau penambahbaikan

7. Melapor penyampaian maklumat penilaian tentang perkembangan dan

pencapaian murid dalam bentuk markah atau gred dari semasa ke semasa kepada pihak-pihak tertentu.

Page 15: Kaedah Pentaksiran

Penilaian Alternatif

Portfolio Persembahan / Amali Pemerhatian

Page 16: Kaedah Pentaksiran

Penilaian Alternatif

Portfolio koleksi hasil kerja murid rekod untuk menunjukkan pencapaian murid-

murid untuk mata pelajaran yang berlainan Contoh : nota-nota yang disediakan oleh guru,

senarai semak yang disediakan oleh guru, refleksi kendiri pelajar, buku log, catatan jurnal, gambar & foto

Page 17: Kaedah Pentaksiran

Penilaian Alternatif

Persembahan / Amali Untuk menguji kebolehan & kecekapan seorang

individu. Melibatkan penggunaan radas, alatan

konkrit/gambar & tidak banyak bergantung kpd penggunaan bahasa & kertas-pensel kecuali semasa arahan diberi.

Page 18: Kaedah Pentaksiran

Penilaian Alternatif

Pemerhatian Mengenal pasti ciri-ciri perkembangan pelajar

drpd bidang afektif & psikomotor, khasnya bagi mata pelajaran Agama Islam, Pendidikan Moral, Muzik & Pendidikan Jasmani.

Bertujuan utk membantu murid-murid mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh drpd mata pelajaran yang berlainan dlm kehidupan seharian.

Page 19: Kaedah Pentaksiran

Sekian Terima Kasih