kaedah pengiraan nkp & irr

Download Kaedah pengiraan nkp & irr

Post on 19-Jun-2015

5.518 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. SEEG5123 Evaluation and Project PlanningTeknik Aliran Tunai TerdiskaunKonsep nilai masa wang Kos dan faedah pada masa yang berbeza sepanjangKaedah Analisis hayat projek. Perlu dibanding nilai pada masa/tahun yang sama. Lebih jauh terkehadapan sesuatu kos @ faedahDr. Hj. Mohd Razani Hj. Mohd Jaliterhasil, lebih rendah nilai kini kos @ faedah.Economics Building Room 0.55College of Arts and Sciences Wang ringgit hari ini mempunyai lebih kuasa beli dariUniversiti Utara Malaysiarazani@uum.edu.mywang lima tahun akan datang.04-928 35242Faedah bagi wang yang disimpan. Jika sejumlah wang P dibayar faedah i setahun Katakan simpanan dalam bank RM100 untuk tempoh n tahun, jumlah terkumpul F Kadar faedah 10% setahun. pada akhir tahun n ialah:Pada akhir tahun pertama nilai simpanan= 100 + (100 x 0.10) = 110F = P (1 + i)n formula bunga berkompaunPada akhir tahun kedua = 110 + (110 x 0.10) = 121F ialah nilai pada masa hadapan.Pada akhir tahun ketiga = 121 + (121 x 0.10) = 133.103 4Jika kita ingin tahu nilai wang tersebut pada Contoh 1:masa ini kita kira P, iaitu Nilai Kini wang. Katakan F = RM10000 i = 5% setahun F n = 5 tahunP= P=?(1 + i)nNilai kini sejumlah wang P yang akan diterima n tahun dari sekarang dgn kadar diskaun i peratus setahun.5 61

2. Nilai (0.7835) dipanggil faktor diskaun, 10000 iaitu melalui formula:P=5 (1.05)1(1 + i)n 10000@ 10000 x 0.783526= 1.2763=7835.2678Kaedah Analisis Kira perbezaan antara faedah & kos setiapNilai Kini Bersihtahun. Mengira nilai semasa keuntungan dari kos & B0 C0, B1 C1, B2 C2, .., Bn Cnfaedah yg dikeluarkan & diperoleh pada tahun2 yg Tiap2 unsur dlm siri ini dikenali sbg aliranberlainan. tunai bersih. Cara pengiraan Catat perbelanjaan jangkaan (kos) dan hasil(faedah) projek setiap tahun sepanjang hayatprojek. Katakan kos = C dan faedah = B.910 Diskaunkan aliran tunai bersih kpd tahun semasa @masa kini. NKB sesuatu projek dibandingkan dgn NKB projek2 lain. Projek yg mempunyai NKB positifB0 - C0B1 - C1B2 - C2Bn - Cn paling tinggi akan dipilih. Projek yg mempunyai+ ++ +(1 + i)0 (1 + i)1 (1 + i)2 (1 + i)nNKB negatif akan ditolak.Bt - Ct = (1 + i)t Formula di atas ialah formula asas bagi mengira Nilai Kini Bersih (NKB) sesebuah projek.11 122 3. Contoh 2:Kira NKB dari aliran tunai projek berikut:NKB = (0 200000) + (150000 100000) +(1 + 0.10)0(1 + 0.10)1Tahun KosFaedah0 200000- (150000 100000) + (100000 50000) +1 100000 150000 (1 + 0.10)2(1 + 0.10)32 100000 150000350000 1000004-50000 (50000 0) + (50000 0) + (50000 0)5-50000(1 + 0.10)4 (1 + 0.10)5 (1 + 0.10)66-50000450000 550000= 17763Kadar diskaun = 10% setahun. 13 14Secara Jadual Faedah projek (nilai tahunan) = RM 550000Kos projek (nilai tahunan) = RM 450000FD Nilai Tahun KosFaedah F - K (10%) KiniUntung = RM 100000 0200000 - -200000 1.000 -200000Untung (Nilai Kini Bersih) = RM 17763 1100000150000 50000 0.90945455 2100000150000 50000 0.82641322 Nilai bersih yang sebenar adalah lebih rendah 350000 100000 50000 0.75137566 dari nilai tahunan (nilai tanpa diskaun). 4 - 50000500000.68334151 5 - 50000500000.62131046 6 - 50000500000.56428224450000550000 NKB17763 15 16 FD Nilai FDNilaiTahunF-K10% Kini7%Kini0 -200000 1.000 -2000001.000-200000Kesan Kadar Diskaun Ke Atas NKB 1500000.90945455 0.935 46729Apakah yang akan berlaku bila kadar diskaun 2500000.82641322 0.873 43672 berubah? 3500000.75137566 0.816 408154500000.68334151 0.763 381455500000.62131046 0.713 356496500000.56428224 0.666 33317 17763 38327 17 18 3 4. FD NilaiFD Nilai Lebih tinggi kadar diskaun, lebih rendah NKBTahunF-K10% Kini13% Kini projek.0 -200000 1.000 -200000 1.000 -200000 Kadar diskaun 10%, NKB = 17763 projek1500000.909454550.88544248 diterima.2500000.826413220.783391573500000.751375660.69334653 Kadar diskaun 7%, NKB = 38327 nilai semasa4500000.683341510.61330666 lebih besar, projek diterima.5500000.621310460.54327138 Kadar diskaun 13%, NKB = -123 projek6500000.564282240.48024016 ditolak. 17763-123 penilai perlu memilih @ menggunakan kadar diskaun yg betul.1920Kesan Aliran Tunai Ke Atas NKB Projek Projek FDNK NK aliran tunai dua projek sama iaitu RM4000Tahun1210%Proj. 1Proj. 2 setiap satu, tetapi aliran tunai berbeza: 0 -10000 -100001.000-10000 -10000 Projek 1 faedah lambat diperoleh 1 500 5000 0.909455 4545 Projek 2 faedah cepat diperoleh 21000 3000 0.826826 2479 32000 2500 0.751 1503 1878 42500 2000 0.683 1708 1366 53000 1000 0.621 1863621 65000500 0.564 28222824000 4000NKB -82411722122 NKB Projek 1 NegatifKaedah NKB biasanya boleh diguna bila ia dapat NKB Projek 2 - Positifpenuhi 3 kriteria: Perlu ada banyak projek2 pilihan yg telah dikaji Lebih baik dapat faedah awal kerana kesan yg mana kos lebih tinggi dari modal yg ada.nilai masa ke atas wang. Lebih lambat sesuatu Pelaburan utk perbelanjaan projek tersebutfaedah diperoleh lebih rendah nilai semasa haruslah tetap di awal hingga akhir projek.faedah tersebut. Kadar diskaun @ kos lepas modal harus diketahui dgn tepat & ia harus tetap sepanjang hayat projek. Kedudukan projek boleh berubah sekiranya kadar diskaun yg berbeza digunakan.2324 4 5. Kadar Pulangan Dalaman (KPD)/ Internal RateOf Return (IRR)Bt = Ct Digunakan kerana kelemahan kaedah NKB.Dlm NKB penilai perlu cari kadar diskaun yg (1 + i)t (1 + i)tbetul. Sukar utk tentukan satu kadar diskaunbagi suatu jangkamasa yg lama. KPD selalu digunakan utk menilai pelaburan. Guna konsep nilai kini @ nilai masa wang. KPD ialah kadar diskaun yg menyebabkannilai kini faedah sama dgn nilai kini kos @NKB = 0.25 26Kebaikan Kaedah KPDKelemahan Kaedah KPD Pengusaha/ firma lebih biasa dgn konsep Tidak boleh diguna jika firma tiada sasaran terhadap pulangan yg dikehendaki.kadar pulangan terhadap pelaburan. KPD merupakan satu nombor kadar pulangan Kerana kelemahan kaedah NKB dua projek semata2. Tidak menunjukkan tentang saiz projekboleh beri NKB yg sama walaupun aliran tunai @ jumlah kos modal yg diperlukan. Satu projekberlainan. Kaedah KPD lebih baik . mungkin mempunyai KPD rendah tapi NKB yg besar (untung tinggi & saiz besar). Sukar memilih kadar diskaun. Firma lebih Kaedah ini biasanya hanya diguna utk pilih satusuka menentukan kadar pulangan minimum dari beberapa alternatif yang hampir sama utkyg dikehendaki, dari memilih kadar diskaun selesaikan sesuatu masalah - i.e. membina lampuutk kira NKB.isyarat @ jejambat utk jalan yg sibuk.27 28Kaedah Pengiraan KPD Guna kaedah pengiraan melalui formula Cuba hingga dapat cari KD yg beri NKB positif. Cuba gunakan kadar diskaun yg berbeza Cari KD yg beri NKB negatif.hingga nilai NKB = 0. Jika satu KD KPD ialah nilai KD antara NKB positif & NKBmendatangkan nilai NKB positif, guna KD yg negatif.lebih besar. Jika KD berikan nilai NKB negatif,guna KD yg lebih kecil. Ulang hingga dapatNKB = 0 trial and error.29 305 6. NKBNKB1+veKPD i1 (i 2 i1) NKB1 NKB2 KD bg NKB positifdi manai1 = kadar diskaun terendah digunakan (NKBpositif) 0KPDi2 = kadar diskaun tertinggi diguna (NKB negatif)KD KD bg NKB negatifNKB1 = NKB (positif) pd kadar diskaun terendahNKB NKB2 = NKB (negatif) pd kadar diskaun tertinggi-ve 31 32Contoh 317763 FDNilaiFD NilaiKPD0.10 (0.13 0.10) Tahun F - K10%Kini13% Kini 17763 ( 123) 0 -2000001.000-200000 1.000 -200000 150000 0.909 454550.88544248 250000 0.826 413220.78339157 KPD = 0.1298 atau 12.98% 350000 0.751 375660.69334653 Kadar pulangan dalaman ialah 12.98% 450000 0.683 341510.61330666 550000 0.621 310460.54327138 650000 0.564 282240.4802401617763-123 33 34Maksud KPD yang sebenar Indeks Nilai Kini/ Nisbah Faedah Kos KPD ialah kadar bunga paling tinggi seseorang INK @ NFK ialah nisbahnilai kini pulanganpelabur sanggup bayar, tanpa kehilangan sebarangwang, jika semua kos pelaburan adalah drdgn nilai kini kospinjaman. Contoh:NKF = Nilai Kini Faedah Jika seseorang meminjam utk pelaburan modal dgnkadar bunga 13% setahun KPD yg diperoleh dr projek NKK Nilai Kini Kosmesti melebihi 13%. Nilai 13% hanya merupakan titik pulang modal bgpelaburan. Nilai yg melebihi 13% menunjukkan keuntungan drprojek. Nilai kurang drp 13% - rugi. 35 36 6 7. INK lebih dari 1.0 menunjukkan projek iniJangkamasa Pulang Balik Modal Terdiskaunmenguntungkan NKF > NKK projek boleh Utk membantu pembuat keputusan memilih projek setelah menggunakan kaedah2 lain.dipilih. Tidak digunakan sebagai kaedah utama utk buat INK kurang dari 1.0 menunjukkan projek ini keputusan.rugi NKF < NKK projek ditolak. Projek yg pulang balik modal diperoleh lebih awal biasanya dipilih. Perbandingan dua atau lebih projek. Lebih Jangkamasa pulang balik modal ialah masa/tahunbesar INK (yg lebih dr 1.0) lebih baik projekdi mana kos projek dapat diperoleh kembali @tersebut. Pilih projek yg INK paling besar masa di mana faedah projek dapat menampung semua kos yg telah dibelanjakan. Tahun di mana NKB berada antara nilai positif dgn nilai negatif @ NKB = 0.37 38 FD NilaiNKTahunF-K 7% Kini TimbunanLatihan0 -200000 1.000 -200000 -200000Diberi aliran tunai tiga projek seperti di bawah:1500000.93546729-153271 Dengan menggunakan kaedah NKB (kadar2500000.87343672-1095993500000.81640815 -68784 diskaun 10%), KPD dan jangkamasa pulang balik4500000.76338145 -30639Jangkamasa modal, projek manakah yang patut dipilih?5500000.713356495010} pulangbalik modal6500000.66633317 38327 38327Jangkamasa pulang balik modal ialah antaratahun ke 4 dan ke 5.39 40 Tahun Projek A Projek B Projek C 0 -250000 -250000 -250000Questions or comments? 1300009000070000 2500007000070000Reference: 3700007000070000 Campbell and Brown (2003), Ch. 2 & 3 4700005000070000Supplemental Readings 5700005000050000 660000 - 3000041 427