kaedah pengiraan nkp & irr

7
1 SEEG5123 Evaluation and Project Planning Kaedah Analisis Dr. Hj. Mohd Razani Hj. Mohd Jali Economics Building Room 0.55 College of Arts and Sciences Universiti Utara Malaysia [email protected] 04-928 3524 Teknik Aliran Tunai Terdiskaun Konsep nilai masa wang Kos dan faedah pada masa yang berbeza sepanjang hayat projek. Perlu dibanding nilai pada masa/tahun yang sama. Lebih jauh terkehadapan sesuatu kos @ faedah terhasil, lebih rendah nilai kini kos @ faedah. Wang ringgit hari ini mempunyai lebih kuasa beli dari wang lima tahun akan datang. 2 Faedah bagi wang yang disimpan. Katakan simpanan dalam bank RM100 Kadar faedah 10% setahun. Pada akhir tahun pertama nilai simpanan = 100 + (100 x 0.10) = 110 Pada akhir tahun kedua = 110 + (110 x 0.10) = 121 Pada akhir tahun ketiga = 121 + (121 x 0.10) = 133.10 3 Jika sejumlah wang P dibayar faedah i setahun untuk tempoh n tahun, jumlah terkumpul F pada akhir tahun n ialah: F = P (1 + i) n formula bunga berkompaun F ialah nilai pada masa hadapan. 4 Jika kita ingin tahu nilai wang tersebut pada masa ini kita kira P, iaitu “Nilai Kini” wang. F P = (1 + i) n Nilai kini sejumlah wang P yang akan diterima n tahun dari sekarang dgn kadar diskaun i peratus setahun. 5 Contoh 1: Katakan F = RM10000 i = 5% setahun n = 5 tahun P = ? 6

Upload: nurhikmah-farahzana

Post on 19-Jun-2015

5.587 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kaedah pengiraan nkp & irr

1

SEEG5123 Evaluation and Project Planning

Kaedah Analisis

Dr. Hj. Mohd Razani Hj. Mohd JaliEconomics Building – Room 0.55College of Arts and SciencesUniversiti Utara [email protected] 3524

Teknik Aliran Tunai TerdiskaunKonsep nilai masa wang

Kos dan faedah pada masa yang berbeza sepanjang hayat projek.

Perlu dibanding nilai pada masa/tahun yang sama.

Lebih jauh terkehadapan sesuatu kos @ faedah terhasil, lebih rendah nilai kini kos @ faedah.

Wang ringgit hari ini mempunyai lebih kuasa beli dari wang lima tahun akan datang.

2

Faedah bagi wang yang disimpan.

Katakan simpanan dalam bank – RM100

Kadar faedah – 10% setahun.

Pada akhir tahun pertama nilai simpanan

= 100 + (100 x 0.10) = 110

Pada akhir tahun kedua = 110 + (110 x 0.10) = 121

Pada akhir tahun ketiga = 121 + (121 x 0.10) = 133.10

3

Jika sejumlah wang P dibayar faedah i setahun untuk tempoh n tahun, jumlah terkumpul Fpada akhir tahun n ialah:

F = P (1 + i)n – formula bunga berkompaun

F ialah nilai pada masa hadapan.

4

Jika kita ingin tahu nilai wang tersebut pada masa ini kita kira P, iaitu “Nilai Kini” wang.

FP =

(1 + i)n

Nilai kini sejumlah wang P yang akan diterima ntahun dari sekarang dgn kadar diskaun iperatus setahun.

5

Contoh 1:

Katakan F = RM10000

i = 5% setahun

n = 5 tahun

P = ?

6

Page 2: Kaedah pengiraan nkp & irr

2

7

10000

(1.05)5

10000 @ 10000 x 0.783526

1.2763

7835.26

P =

=

=

Nilai (0.7835) dipanggil “faktor diskaun”,

iaitu melalui formula:

1

(1 + i)n

8

Kaedah Analisis

Nilai Kini Bersih

Mengira nilai semasa keuntungan dari kos & faedah yg dikeluarkan & diperoleh pada tahun2 ygberlainan.

Cara pengiraan

Catat perbelanjaan jangkaan (kos) dan hasil (faedah) projek setiap tahun sepanjang hayat projek.

Katakan kos = C dan faedah = B.

9

Kira perbezaan antara faedah & kos setiap tahun.

B0 – C0, B1 – C1, B2 – C2, ….., Bn – Cn

Tiap2 unsur dlm siri ini dikenali sbg aliran tunai bersih.

10

Diskaunkan aliran tunai bersih kpd tahun semasa @ masa kini.

=

Formula di atas ialah formula asas bagi mengira Nilai Kini Bersih (NKB) sesebuah projek.

11

B0 - C0 B1 - C1 B2 - C2 Bn - Cn

(1 + i)0

(1 + i)1

(1 + i)2

(1 + i)n

+ + + +

Bt - Ct

(1 + i)t

NKB sesuatu projek dibandingkan dgn NKB projek2 lain. Projek yg mempunyai NKB positif paling tinggi akan dipilih. Projek yg mempunyai NKB negatif akan ditolak.

12

Page 3: Kaedah pengiraan nkp & irr

3

Contoh 2:Kira NKB dari aliran tunai projek berikut:

Kadar diskaun = 10% setahun.

13

Tahun Kos Faedah

0 200000 -

1 100000 150000

2 100000 150000

3 50000 100000

4 - 50000

5 - 50000

6 - 50000

450000 550000

NKB = (0 – 200000) + (150000 – 100000) +

(1 + 0.10)0 (1 + 0.10)1

(150000 – 100000) + (100000 – 50000) +

(1 + 0.10)2 (1 + 0.10)3

(50000 – 0) + (50000 – 0) + (50000 – 0)

(1 + 0.10)4 (1 + 0.10)5 (1 + 0.10)6

= 17763

14

Secara Jadual

15

FD Nilai

Tahun Kos Faedah F - K (10%) Kini

0 200000 - -200000 1.000 -200000

1 100000 150000 50000 0.909 45455

2 100000 150000 50000 0.826 41322

3 50000 100000 50000 0.751 37566

4 - 50000 50000 0.683 34151

5 - 50000 50000 0.621 31046

6 - 50000 50000 0.564 28224

450000 550000 NKB 17763

Faedah projek (nilai tahunan) = RM 550000

Kos projek (nilai tahunan) = RM 450000

Untung = RM 100000

Untung (Nilai Kini Bersih) = RM 17763

Nilai bersih yang sebenar adalah lebih rendah dari nilai tahunan (nilai tanpa diskaun).

16

Kesan Kadar Diskaun Ke Atas NKB

Apakah yang akan berlaku bila kadar diskaun berubah?

17 18

FD Nilai FD Nilai

Tahun F - K 10% Kini 7% Kini

0 -200000 1.000 -200000 1.000 -200000

1 50000 0.909 45455 0.935 46729

2 50000 0.826 41322 0.873 43672

3 50000 0.751 37566 0.816 40815

4 50000 0.683 34151 0.763 38145

5 50000 0.621 31046 0.713 35649

6 50000 0.564 28224 0.666 33317

17763 38327

Page 4: Kaedah pengiraan nkp & irr

4

19

FD Nilai FD Nilai

Tahun F - K 10% Kini 13% Kini

0 -200000 1.000 -200000 1.000 -200000

1 50000 0.909 45455 0.885 44248

2 50000 0.826 41322 0.783 39157

3 50000 0.751 37566 0.693 34653

4 50000 0.683 34151 0.613 30666

5 50000 0.621 31046 0.543 27138

6 50000 0.564 28224 0.480 24016

17763 -123

Lebih tinggi kadar diskaun, lebih rendah NKB projek.

Kadar diskaun 10%, NKB = 17763 – projek diterima.

Kadar diskaun 7%, NKB = 38327 – nilai semasa lebih besar, projek diterima.

Kadar diskaun 13%, NKB = -123 – projek ditolak.

penilai perlu memilih @ menggunakan kadar diskaun yg betul.

20

Kesan Aliran Tunai Ke Atas NKB

aliran tunai dua projek sama iaitu RM4000 setiap satu, tetapi aliran tunai berbeza:

Projek 1 – faedah lambat diperoleh

Projek 2 – faedah cepat diperoleh

21 22

Projek Projek FD NK NK

Tahun 1 2 10% Proj. 1 Proj. 2

0 -10000 -10000 1.000 -10000 -10000

1 500 5000 0.909 455 4545

2 1000 3000 0.826 826 2479

3 2000 2500 0.751 1503 1878

4 2500 2000 0.683 1708 1366

5 3000 1000 0.621 1863 621

6 5000 500 0.564 2822 282

4000 4000 NKB -824 1172

NKB Projek 1 – Negatif

NKB Projek 2 - Positif

Lebih baik dapat faedah awal – kerana kesan nilai masa ke atas wang. Lebih lambat sesuatu faedah diperoleh lebih rendah nilai semasa faedah tersebut.

23

Kaedah NKB biasanya boleh diguna bila ia dapat penuhi 3 kriteria:

Perlu ada banyak projek2 pilihan yg telah dikaji yg mana kos lebih tinggi dari modal yg ada.

Pelaburan utk perbelanjaan projek tersebut haruslah tetap di awal hingga akhir projek.

Kadar diskaun @ kos lepas modal harus diketahui dgn tepat & ia harus tetap sepanjang hayat projek. Kedudukan projek boleh berubah sekiranya kadar diskaun yg berbeza digunakan.

24

Page 5: Kaedah pengiraan nkp & irr

5

Kadar Pulangan Dalaman (KPD)/ Internal Rate Of Return (IRR)

Digunakan kerana kelemahan kaedah NKB. Dlm NKB penilai perlu cari kadar diskaun ygbetul. Sukar utk tentukan satu kadar diskaun bagi suatu jangkamasa yg lama.

KPD selalu digunakan utk menilai pelaburan.

Guna konsep nilai kini @ nilai masa wang.

KPD ialah kadar diskaun yg menyebabkan nilai kini faedah sama dgn nilai kini kos @ NKB = 0.

25 26

Bt = Ct (1 + i)t (1 + i)t

Kebaikan Kaedah KPD

Pengusaha/ firma lebih biasa dgn konsep “kadar pulangan” terhadap pelaburan.

Kerana kelemahan kaedah NKB – dua projek boleh beri NKB yg sama walaupun aliran tunai berlainan. Kaedah KPD lebih baik .

Sukar memilih kadar diskaun. Firma lebih suka menentukan kadar pulangan minimum yg dikehendaki, dari memilih kadar diskaun utk kira NKB.

27

Kelemahan Kaedah KPD

Tidak boleh diguna jika firma tiada sasaran terhadap pulangan yg dikehendaki.

KPD merupakan satu “nombor” kadar pulangan semata2. Tidak menunjukkan tentang saiz projek @ jumlah kos modal yg diperlukan. Satu projek mungkin mempunyai KPD rendah tapi NKB ygbesar (untung tinggi & saiz besar).

Kaedah ini biasanya hanya diguna utk pilih satu dari beberapa alternatif yang hampir sama utkselesaikan sesuatu masalah - i.e. membina lampu isyarat @ jejambat utk jalan yg sibuk.

28

Kaedah Pengiraan KPD

Cuba hingga dapat

Cuba gunakan kadar diskaun yg berbeza hingga nilai NKB = 0. Jika satu KD mendatangkan nilai NKB positif, guna KD yglebih besar. Jika KD berikan nilai NKB negatif, guna KD yg lebih kecil. Ulang hingga dapat NKB = 0 – “trial and error”.

29

Guna kaedah pengiraan melalui formula

cari KD yg beri NKB positif.

Cari KD yg beri NKB negatif.

KPD ialah nilai KD antara NKB positif & NKB negatif.

30

Page 6: Kaedah pengiraan nkp & irr

6

31

NKB

+ve

KD bg NKB positif

0

KD

KD bg NKB negatif

NKB

-ve

KPD

di mana

i1 = kadar diskaun terendah digunakan (NKB positif)

i2 = kadar diskaun tertinggi diguna (NKB negatif)

NKB1 = NKB (positif) pd kadar diskaun terendah

NKB2 = NKB (negatif) pd kadar diskaun tertinggi

32

21

1

121

NKBNKB

NKB)ii(iKPD

Contoh 3

33

FD Nilai FD Nilai

Tahun F - K 10% Kini 13% Kini

0 -200000 1.000 -200000 1.000 -200000

1 50000 0.909 45455 0.885 44248

2 50000 0.826 41322 0.783 39157

3 50000 0.751 37566 0.693 34653

4 50000 0.683 34151 0.613 30666

5 50000 0.621 31046 0.543 27138

6 50000 0.564 28224 0.480 24016

17763 -123

34

)123(17763

17763)10.013.0(10.0KPD

KPD = 0.1298 atau 12.98%Kadar pulangan dalaman ialah 12.98%

Maksud KPD yang sebenar

KPD ialah kadar bunga paling tinggi seseorang pelabur sanggup bayar, tanpa kehilangan sebarang wang, jika semua kos pelaburan adalah drpinjaman.

Contoh: Jika seseorang meminjam utk pelaburan modal dgn

kadar bunga 13% setahun – KPD yg diperoleh dr projek mesti melebihi 13%.

Nilai 13% hanya merupakan titik pulang modal bgpelaburan.

Nilai yg melebihi 13% menunjukkan keuntungan drprojek. Nilai kurang drp 13% - rugi.

35

Indeks Nilai Kini/ Nisbah Faedah Kos

INK @ NFK ialah nisbah nilai kini pulangan dgn nilai kini kos

36

NKF = Nilai Kini Faedah

NKK Nilai Kini Kos

Page 7: Kaedah pengiraan nkp & irr

7

INK lebih dari 1.0 menunjukkan projek ini menguntungkan NKF > NKK – projek boleh dipilih.

INK kurang dari 1.0 menunjukkan projek ini rugi NKF < NKK – projek ditolak.

Perbandingan dua atau lebih projek. Lebih besar INK (yg lebih dr 1.0) lebih baik projek tersebut. Pilih projek yg INK paling besar

37

Jangkamasa Pulang Balik Modal Terdiskaun Utk membantu pembuat keputusan memilih

projek setelah menggunakan kaedah2 lain. Tidak digunakan sebagai kaedah utama utk buat

keputusan. Projek yg pulang balik modal diperoleh lebih awal

biasanya dipilih. Jangkamasa pulang balik modal ialah masa/tahun

di mana kos projek dapat diperoleh kembali @ masa di mana faedah projek dapat menampung semua kos yg telah dibelanjakan.

Tahun di mana NKB berada antara nilai positif dgnnilai negatif @ NKB = 0.

38

39

Jangkamasa pulang balik modal ialah antara tahun ke 4 dan ke 5.

FD Nilai NK

Tahun F - K 7% Kini Timbunan

0 -200000 1.000 -200000 -200000

1 50000 0.935 46729 -153271

2 50000 0.873 43672 -109599

3 50000 0.816 40815 -68784

4 50000 0.763 38145 -30639

5 50000 0.713 35649 5010

6 50000 0.666 33317 38327

38327

}Jangkamasa

pulangbalik

modal

Latihan

Diberi aliran tunai tiga projek seperti di bawah:

Dengan menggunakan kaedah NKB (kadar diskaun 10%), KPD dan jangkamasa pulang balik modal, projek manakah yang patut dipilih?

40

41

Tahun Projek A Projek B Projek C

0 -250000 -250000 -250000

1 30000 90000 70000

2 50000 70000 70000

3 70000 70000 70000

4 70000 50000 70000

5 70000 50000 50000

6 60000 - 30000

Questions or comments?

Reference:

Campbell and Brown (2003), Ch. 2 & 3

Supplemental Readings

42