kaedah pandang sebut

Click here to load reader

Post on 12-Jul-2015

148 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • DISEDIAKAN OLEH :-1) Roslim bin Mohd Yunus (K)2) Mohd Razally bin Zakaria3) Mohd Muzill bin Ali4) Wan Azhar bin Shariffudin

 • Pendekatan ini dikenali jugasebagai whole languageword to sound:Look-and-say (Pandang dan sebut)

 • Literature based method: story to word to soundLanguage experience methodLook and say methodKaedah cerakin (word, break-up to sound) (KBSR)

 • Bagaimana harus memulakannya? Perkataan apakah yang harus guru gunakan?

  Lima ( 5 ) alternatif untuk mendapatkan perkataan.

  Guru menyuruh murid menamakan benda-benda yang terdapat dalam bilik darjah, seperti meja kerusi papan tulis pintu. Memulakan dengan gambar (Calhoun Picture-Word Inductive Model). Murid melihat benda-benda dalam gambar, dan menyebutnya, misalnya kucing,lembu dan pokok.

 • Mula dengan membaca cerita kepada kanak-kanak, kemudian pilih perkataan untuk diajar; (Big Book) Marie Clay, New Zealand method).

  Murid bercerita. Guru menulis cerita yang diceritakan secara lisan oleh seseorang murid. Kemudian guru mengguna beberapa perkataan dalam cerita itu untuk mengajar murid mengeja dan membacanya.

  Mengguna tema: contoh:- buah-buahan. Guru bincang dan mengajar murid membaca dan mengeja perkataan seperti betik dan durian.

 • BETIK

 • Guru menulis perkataan yang dipilih di papan tulis meja. Murid membaca bersama guru.Guru mencerakin perkataan meja, menjadi suku kata me ja. Murid baca suku kata itu.Guru mencerakin lagi menjadi huruf yang terpisah-pisah: m e j a. Murid mengeja. Murid menyalin perkataan dan huruf.

 • MEJA

 • MEJA

 • 1. Perkataan baru diperkenal, contohnya cawan . Murid ikut guru menyebut cawan.2. Guru mencerakin perkataan cawan menjadi suku kata ca wan. 3. Guru mencerakin lagi menjadi huruf c a w a n. Murid sebut huruf dan salin.

 • CAWANCAWAN

 • Murid diajar menyebut seluruh perkataan selepas guru menyebutnya dan menulisnya di papan tulis.Perkataan seperti meja dan cawan kemudian dicerakinkan menjadi suku kata, seperti me ja dan ca wan. Murid membaca suku kata.Kemudian perkataan meja dan cawan ini dicerakin lagi menjadi huruf. Seperti m e j a c a w a n.Murid mengeja dan menulis huruf dan perkataan Kaedah seluruh perkataan ini sesuai untuk bahasa yang sistem ejaannya logografik. Contoh, Bahasa Cina dan Bahasa Mesir Tua.

 • Setiap perkataan dicerakinkan

  1. Guru perkenal dan tulis perkataan seperti ; buku meja dan cawan untuk murid lihat dan sebut.

  2. Kemudian perkataan itu dipecah mengikut suku kata dan huruf: Contoh, buku bu ku - b u k u, meja me ja m e j a,cawan --- ca wan --- c a w a n.

  3. Kemudian huruf dicantum dan dieja semula secara keseluruhan perkataan meja , cawan, buku

 • Kajian menunjukkan beberapa kelemahan dalam kaedah ini.

  Kanak-kanak cuba mengecam dan membaca perkataan dengan cara meneka dari bentuknya.Kanak-kanak tidak dapat mengguna kemahiran membaca perkataan yang lalu untuk attack membaca perkataan baru,Jadi murid perlu mengecam dan menghafal banyak perkataan sebelum ia boleh membaca sesuatu cerita.

 • *