jutawan yang belum anda kenali

Post on 30-May-2018

253 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 Jutawan Yang Belum Anda Kenali

  1/71

  KKeelluuaarrggaa aannddaa kkeennaallii bbeelliiaauu,, rraakkaann aannddaa

  tteemmuuii bbeelliiaauu,, ccuummaa aannddaa ssaahhaajjaa yyaanngg tt iiddaakk

  kkeennaallii bbeelliiaauu ....ssiiaappaakkaahh bbeelliiaauu ??

  JJuuttaawwaann

  yyaannggBBeelluumm AAnnddaa

  KKeennaallii

  MMuu ll aa kkaa nn HHii dduupp BB ee bb aa ss KKaayy aaBB ee rrgg aayy aa ddee nn gg aa nn MMee nnjjaa ddii

  UUss aa hh aa ww aa nn BB ee rrmm uu ll aa

  DDaa rriipp aa ddaa RR uu mm aa hh !!

  PPaanndduuaann KKoommpprreehheennssii ffYYaanngg SSaaiinntt ii ffiikk,, PPrraakktt iiss,,PPrraaggmmaatt iikk DDaann FFii lloossooffii KK ee AArraahh MMeennjjaaddii UUssaahhaawwaann

  BBeerrjjaayy aa BBeerrmmuullaa DDaarriippaaddaa RRuummaahh

  Muhammad Amin Al-Farabi

  SSIIIRRRIIIJJJEEEJJJAAAKKKJJJUUUTTTAAAWWWAAANNN

 • 8/14/2019 Jutawan Yang Belum Anda Kenali

  2/71

  Jutawan Yang Belum Anda Kenali

  1

  JJuuttaawwaann yyaanngg BBeelluumm AAnnddaa KKeennaalliiPanduan Komprehensif Yang Saintifik, Praktis, Pragmatik Dan Filosofi Ke

  Arah Menjadi Usahawan Berjaya Bermula Daripada Rumah

  Kandungan

  Muka

  surat

  Prakata3

  1. Bolehkah Anda Berjaya Sebagai Usahawan Daripada Rumah ?5

  2. Apakah Sebenar-benarnya Formula Kepada Kejayaan?6

  3. Apa Yang Anda Baca Ini Akan Mengubah Persepsi Anda TentangHidup Anda

  7

  4. Senjata Paling Berkuasa Manusia8

  5. Beberapa Fenomena Minda Luarbiasa9

  6. Akal Anugerah Allah Yang Paling Tinggi Kepada Manusia10

  7. Kuasa Minda Separa Sedar Seperti Gergasi Yang Sedang Tidur11

  8. Minda Mempunyai Kekuatan Seperti Gergasi Tetapi Yang SelaluDigunakan Hanya Seperti Semut Kecil

  12

  9. Gergasi Yang Sedang Tidur Nyenyak12

  10.Kebangkitan Gergasi Anda13

  11.Uji Tahap Kepercayaan Dan Keyakinan Anda14

  12.Mencipta Realiti Kekayaan di Minda Anda15

  13.Realiti16

  14.Apakah Realiti ?17

  15.Realiti Wujud Hanya Mengikut Persepsi Fikiran Manusia 18

  16.Realiti Anda Bermula Dari Apa Yang Anda Fikirkan Di dalamMinda Anda

  20

  17.Visualkan Realiti Yang Anda Mahukan Telah Berlaku Di DalamMinda Anda

  21

  18.Visualisasi : Teknik Berfikir Untuk Menyemai Minda Separa Sedar22

  19.Bersyukur : Baja Penyubur dan Pengikat Rezeki Anda24

  20.Semangat : Gergasi Yang Bangkit Di Dalam Jasad Anda25

  21.Perasaan : Bahanapi Pembakar Semangat Anda26

  22.Praktikkan Keyakinan Anda 28

  23.Mitos Menjadi Seorang Usahawan Yang Berjaya29

  24.Analisa Diri : Adakah Anda Usahawan Tulin ?30

  25.Orang Lain Sibuk Meraih Kejayaan Anda Sibuk Mencari Alasan...31

  26.Kegagalan Hanya Satu Illusi32

  27.Kata-kata Hikmat33

 • 8/14/2019 Jutawan Yang Belum Anda Kenali

  3/71

  Jutawan Yang Belum Anda Kenali

  2

  28.BAHAGIAN II : Idea dan Strategi Menjayakan Projek Niaga Anda34

  29.Idea-idea Projek Yang Bermula Daripada Rumah35

  30.Minat Yang Tulin Terhadap Bidang Pilihan Anda36

  31.7 Kebijaksanaan Manusia37

  32.Idea-idea Projek 38

  33.18 Cara Mencetus Idea Perniagaan yang Unik dan Kreatif40

  34.Anda Tahu Guna Komputer ? Gunakannya Untuk Cari Wang!41

  35.Inovasikan Perkhidmatan Anda42

  36.Awas! Jangan tertipu dengan Skim Cepat Kaya!43

  37.Peluang Perniagaan Melalui Program Affiliate / Reseller /DropshipYang Tulin

  47

  38.Persediaan Premis SOHO Anda48

  39.Strategi Mudah Tetapi Berkesan Mempromosikan Perniagaan49

  40.Apakah Media Pengiklanan Yang Sesuai Untuk Perniagaan Anda? 50

  41.Formula Pemasaran Yang Mesti Anda Ketahui dan Praktikkan51

  42.Bagaimana Mendapatkan Publisiti Percuma Di dalam Media Bercetak52

  43.Bagaimana Mendapat Iklan PERCUMA bernilai RM12,00053

  44.Nilai Seorang Pelanggan Selama Hayat Berurusan Dengan Anda54

  45.Apakah Kelebihan Perniagaan Anda Berbanding Pesaing Anda55

  46.Kenalpasti Diantara Ciri-ciri Dan Faedah-faedah57

  47.Seni Kejurujualan (I)59

  48.Seni Kejurujualan (II)60

  49.Bagaimana Menawan Pelanggan Pesaing-Pesaing 63

  50.Persepsi Pelanggan : Aspek Yang Dihargai Oleh Pelanggan64

  51.Bagaimana Mendapat Lebih Banyak Pelanggan Melalui PenggunaanInternet

  65

  52.Kisah-kisah Usahawan Jutawan Sebagai Inspirasi Untuk Anda66

  53.Langkah Tindakan Anda hari Ini!i

  54.Kupon : Bagaimana Menjana Pendapatan Lumayan Melalui Komputerii

  Buku Ini Adalah Hakcipta Terpelihara

  Muhammad Amin Al Farabi Versi digital ini boleh diedarkan secara percuma dan bebas, asal

  anda tidak mengubah sebarang isi kandungannya yang asal.

  Penafian : Segala panduan adalah melalui pengalaman dan pembacaan penulis, jika ada kesilapan danralat adalah tidak disengajakan. Tanggungjawab pembaca untuk membuat penilaian sendiri.

  Edisi Pertama 2005

 • 8/14/2019 Jutawan Yang Belum Anda Kenali

  4/71

  Jutawan Yang Belum Anda Kenali

  3

  Prakata

  Apa yang anda mesti lakukan mesti dilakukan kerana tidak melakukannya

  juga bermakna anda melakukan sesuatu iaitu menghancurkan apa yang mestianda lakukan....Amin Al Farabi

  Apabila sahaja anda selesai membaca buku kecil ini, anda akan mendapatpengetahuan yang tidak keterlaluan saya katakan , satu pengetahuan baru

  yang akan menambah keyakinan diri yang seterusnya mengorak langkahmenjadi usahawan ataupun menjadi insan yang lebih gagah. Percayalah!

  Buku ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu Bahagian I dan Bahagian II.

  Bahagian I buku ini memfokuskan kepada persediaan mental dan pengasahanminda anda untuk menjadi seorang usahawan. Di dalam bahagian ini anda

  akan belajar mengenali diri anda supaya anda yakin bahawa diri anda mampuuntuk menjadi usahawan yang bermula daripada rumah. Anda pastiterperanjat kerana akhirnya anda tahu dan yakin bahawa di dalam diri andasendiri mempunyai kekuatan luarbiasa yang anda tidak pernah anda gunakanselama ini.

  Bahagian II pula akan mengajar apa yang perlu anda lakukan untukmengeksploitasikan kekuatan anda yang luarbiasa tersebut untuk menjadiusahawan daripada rumah. Anda akan mempelajari prinsip-prinsip , formula,teknik dan strategi langkah demi langkah bagaimana anda bolehmerealisasikan idea projek anda menjadi realiti.

  Anda digalakkan mencetak keseluruhan isi kandungan buku ini untuk lebihmudah anda baca dan fahami dan pelajari maklumat yang didedahkan.

  Anda juga digalakkan untuk berkongsi maklumat buku ini denganmengedarkan kepada rakan-rakan lain yang mempunyai minat untukmendirikan perniagaan daripada rumah (soho) atau untuk tujuan motivasi diri.

  Anda boleh berhubung dengan penulis di [email protected] jika andaberminat untuk bertanya soalan-soalan lanjutan mengenai motivasi diri danperihal keusahawan.

  Muhammad Amin Al [email protected]

 • 8/14/2019 Jutawan Yang Belum Anda Kenali

  5/71

  Jutawan Yang Belum Anda Kenali

  4

  Siapakah Jutawan Yang Belum Anda Kenali?

  Saya hanya menunjukkan anda jalan ke pintu rumahnya, andalah yang mestimembukanya sendiri....

  Ada antara anda pasti bertanya kenapa Muhammad Amin Al-Farabi inibersusah payah menulis sebuah buku dan memberikannya percuma kepadaorang ? Anda ingin tahu sebabnya ? Ini adalah kerana saya merasa amatselesa memberikan sesuatu. Inilah rahsia utama yang dinyatakan di dalambuku The Greatest Money-Making Secret in History! oleh Joe Vitale.

  Cuba ingat kembali pernahkah seseorang yang tidak anda kenali bertanyakananda jalan menuju ke arah suatu tempat yang anda amat arif sekali lokasinya?Pernah bukan ? Saya pasti anda dengan rela hati memberikan maklumat yangsebaik-baiknya agar beliau selamat sampai yang ingin ditujunya.Bagaimanakah perasaan anda selepas membantu orang yang tidak anda kenali

  itu ? Anda merasa amat selesa bukan ? Begitulah tujuan saya menulis bukuini. Mudah bukan ?

  Walaubagaimanapun bagaimana jika orang tersebut meminta anda membawamereka dengan menggunakan kereta anda ke tempat tersebut, anda mungkinkeberatan sedikit. Atau anda mungkin terdetik hati anda, orang inimengganggu anda. Atau anda mungkin membantu beliau setelah beliaumembayar anda kerana bersusah payah membantu mereka.

  Begitulah keadaannya dengan saya. Daripada pengalaman saya selama lebih10 tahun sebagai pakar perunding saya dapati bahawa saya mempunyaipelbagai pengetahuan dan pengalaman yang boleh saya kongsi bersama dan

  ada juga pengetahuan yang terpaksa saya kenakan caj professional.

  Contohnya jika anda memasuki kursus saya, saya tanpa ragu-ragumengenakan bayaran kursus yang mungkin berkos hampir RM500 semingguuntuk mengetahui selok belok perniagaan. Its nothing personal , just business.Saya juga menulis dan menjual buku bercetak pada harga saikologi RM29.90tentang panduan keusahawan. Tapi itu cerita lain. Dan saya disini bukannyahendak mempromosikan kursus saya. Oleh sebab itu saya lebih selesamenggunakan nama pena saya ini.

  Namun jangan sekali-kali menganggap mutu maklumat di dalam bukupercuma ini boleh diambil ringan.

  Oleh itu jika anda serius dan ingin berjaya di dalam perniagaan di rumahanda, pertimbangkan sebaik-baiknya apa yang saya perbincangkan di dalambuku ini. Saya menunjukkan anda arah, dan kini bergantung kepada andasahaja samada hendak berlari atau merangkak ataupun berpatah balikmenuju ke tempat yang ingin anda tuju.

 • 8/14/2019 Jutawan Yang Belum Anda Kenali

  6/71

  Jutawan Yang Belum Anda Kenali

  5

  BBoolleehhkkaahh AAnnddaa BBeerrjjaayyaa SSeebbaaggaaiiUUssaahhaawwaann DDaarriippaaddaa RRuummaahh ??

  Ya, anda boleh berjaya sebagai usahawan bermula daripada rumah sahaja.Ramai usahawan-usahawan besar yang berjaya memulakan projek usahanyabermula daripada rumah. Lebih ramai pula orang biasa yang bekerja daripadarumah