jusco

of 15 /15
AEON CO. (M) BHD

Author: zarfarie-aron

Post on 21-Nov-2014

2.869 views

Category:

Business


8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. AEON CO. (M) BHD

2. PROFIL KORPORAT

  • ON CO (M) BHD ataudahulunyadikenalisebagai Jaya Jusco Stores Bhdialahsatuperuncitutamadi Malaysia.

3. ON CO (M) BHD telahdiperbadankanpada 15 September 1984. 4. ON CO (M) BHD ditubuhkansebagaitindakbalaskepadakerajaan Malaysia untukmembantumemodenkanindustriperuncitandi Malaysia. 5. Kedai-kedai ON kebanyakannyaterletakdalambandar yang manaterdapatkawasanperumahanuntukmemenuhikeperluankumpulanberpendapatansederhanadantinggi. 6. ON mengandungi ON Co Ltd danmempunyailebihdaripada 150 anaksyarikat. 7. ONialahsebuahperuncitdariJepun yang bersepadudanaktifbukanhanyadiJepuntetapijugadi Asia Tenggara, China danAmerika Utara.