jenis minit mesyuarat

Author: anonymous-9tgrhw

Post on 12-Feb-2018

990 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 JENIS MINIT MESYUARAT

  1/19

  JENIS-JENIS MESYUARAT

  1. TAJUK MINIT MESYUARAT (Catatkan nama mesyuarat)

  2. BIL / TAHUN

  3. TARIKH

  4. MASA

  5. TEMPAT

  6. KEHADIRAN

  6.1. Hadir

  Senaraikan nama ahli-ahli yang hadir mesyuarat bermula dengan nama Pengerusi

  mesyuarat. Susunan nama ahli-ahli mesyuarat yang hadir hendaklah mengikut

  ranking jawatan.

  6.2. Hadir Bersama

  Senaraikan nama pegawai yang bukan ahli tetapi diundang khas untuk menghadiri

  mesyuarat berkenaan.

  6.3. Tidak Hadir Bersebab

  Senaraikan nama ahli-ahli mesyuarat yang tidak hadir dengan sebab.

  6.4.Tidak Hadir Tanpa Sebab

  Senaraikan nama ahli-ahli mesyuarat yang tidak hadir tanpa sebab.

  6.5.Urus Setia

  Senaraikan nama urus setia mesyuarat.

  7. CATATAN MESYUARAT

  7.1. Perutusan Pengerusi Mesyuarat

  7.1.1. Ruangan ini mengandungi catatan mengenai perkara-perkara penting atau

  arahan-arahan kerja yang telah dibangkitkan oleh Pengerusi mesyuarat.

 • 7/23/2019 JENIS MINIT MESYUARAT

  2/19

  7.1.2. Semua catatan hendaklah diikuti dengan nota sama ada untuk makluman atau

  untuk tindakan agensi atau pegawai yang berkenaan.

  Contoh: Tindakan: Untuk Makluman atau Tindakan: KSPA, KSPS

  7.2. Pengesahan Minit Mesyuarat Yang Lalu

  Catatan keputusan minit mesyuarat yang lepas iaitu sama ada disahkan tanpa

  pindaan atau disahkan tertakluk kepada pindaan tertentu. Jika ada pindaan, nyatakan

  pindaan berkenaan.

  7.3. Perkara-Perkara Berbangkit

  7.3.1. Ruangan ini mengandungi catatan mengenai perkara-perkara yang dibangkitkan

  di dalam mesyuarat yang lepas.

  7.3.2. Tajuk utama perkara berbangkit yang dibincangkan hendaklah dicatatkan. Untuk

  memudahkan rujukan dibuat, muka surat dan perenggan minit mesyuarat yang lepas

  yang membincangkan perkara yang sama hendaklah dicatatkan.

  7.3.3. Jika perkara berbangkit itu masih memerlukan tindakan, catatkan juga agensi

  atau pegawai yang perlu mengambil tindakan.

  7.4. Perbincangan Kertas Kerja / Laporan Bulanan

  7.4.1. Sekiranya ada kertas kerja utama yang telah dibincangkan dalam mesyuarat

  maka ruangan ini hendaklah merekodkan perkara berikut:

  a. Tajuk kertas kerja

  b. Agensi / Sektor / Unit yang menyediakan kertas kerja berkenaan.

  c. Tujuan utama kertas kerja berkenaan disediakan.

  d. Isu-isu penting yang dibangkitkan di dalam kertas kerja berkenaan.

 • 7/23/2019 JENIS MINIT MESYUARAT

  3/19

  e. Pandangan / komen ahli-ahli mesyuarat berkenaan isu-isu yang dibangkitkan. f.

  Keputusan mesyuarat mengenai isu-isu berkenaan dan tindakan susulan yang perlu

  diambil seterusnya.

  7.4.2 Sekiranya ada laporan yang telah dibentangkan, maka ruangan ini hendaklah

  merekodkan tajuk dan isi kandungan utama laporan tersebut mengikut apa yang telah

  dibentangkan oleh ahli-ahli mesyuarat.

  7.5. Hal-Hal Lain

  Ruangan ini merekodkan perkara-perkara lain yang berkaitan tetapi tidak termasuk

  dalam agenda mesyuarat.

  7.6. Penutup

  Ruangan ini merekodkan perkara-perkara seperti:

  7.6.1 Ucapan penghargaan dan terima kasih Pengerusi mesyuarat.

  7.6.2 Tarikh mesyuarat berikutnya

  7.6.3 Catatan mengenai masa mesyuarat tamat atau ditangguhkan.

  8. URUSETIA

  Catatkan nama bahagian / unit yang bertanggungjawab dalam mengurusetiakan

  mesyuarat.

  9. TARIKH

  Catatkan tarikh minit mesyuarat berkenaan disediakan.

  http://www.panduanmalaysia.com/!"#/"!/panduan-ca$a-%uat-minit-m&syua$at-

  l&n'(ap.html

  http://www.panduanmalaysia.com/2014/10/panduan-cara-buat-minit-mesyuarat-lengkap.htmlhttp://www.panduanmalaysia.com/2014/10/panduan-cara-buat-minit-mesyuarat-lengkap.htmlhttp://www.panduanmalaysia.com/2014/10/panduan-cara-buat-minit-mesyuarat-lengkap.htmlhttp://www.panduanmalaysia.com/2014/10/panduan-cara-buat-minit-mesyuarat-lengkap.html
 • 7/23/2019 JENIS MINIT MESYUARAT

  4/19

 • 7/23/2019 JENIS MINIT MESYUARAT

  5/19

 • 7/23/2019 JENIS MINIT MESYUARAT

  6/19

 • 7/23/2019 JENIS MINIT MESYUARAT

  7/19

  http://www.slideshare.net/QirahIsa/penulisan-minit-mesyuarat-15002360?related=1

  http://www.slideshare.net/QirahIsa/penulisan-minit-mesyuarat-15002360?related=1http://www.slideshare.net/QirahIsa/penulisan-minit-mesyuarat-15002360?related=1http://www.slideshare.net/QirahIsa/penulisan-minit-mesyuarat-15002360?related=1http://www.slideshare.net/QirahIsa/penulisan-minit-mesyuarat-15002360?related=1
 • 7/23/2019 JENIS MINIT MESYUARAT

  8/19

 • 7/23/2019 JENIS MINIT MESYUARAT

  9/19

 • 7/23/2019 JENIS MINIT MESYUARAT

  10/19

 • 7/23/2019 JENIS MINIT MESYUARAT

  11/19

 • 7/23/2019 JENIS MINIT MESYUARAT

  12/19

  http://www.academia.edu/10218833/esyuarat!"#$!1!%#$&!'()*$

  http://www.academia.edu/10218833/Mesyuarat_PJK_1_SJKT_LOBAKhttp://www.academia.edu/10218833/Mesyuarat_PJK_1_SJKT_LOBAK
 • 7/23/2019 JENIS MINIT MESYUARAT

  13/19

 • 7/23/2019 JENIS MINIT MESYUARAT

  14/19

 • 7/23/2019 JENIS MINIT MESYUARAT

  15/19

 • 7/23/2019 JENIS MINIT MESYUARAT

  16/19

  http://www.acad&mia.&du/"!)"!)*)/+,NT,,RMATMINITMESYUARAT

  http://www.academia.edu/10310383/CONTOH_FORMAT_MINIT_MESYUARAThttp://www.academia.edu/10310383/CONTOH_FORMAT_MINIT_MESYUARAT
 • 7/23/2019 JENIS MINIT MESYUARAT

  17/19

 • 7/23/2019 JENIS MINIT MESYUARAT

  18/19

 • 7/23/2019 JENIS MINIT MESYUARAT

  19/19

  http://www.slid&sha$&.n&t/0imd&nun/"12))#"#-contohminitm&syua$at

  http://www.slideshare.net/jimdenun/15933414-contohminitmesyuarathttp://www.slideshare.net/jimdenun/15933414-contohminitmesyuarat