jawatankuasa sudut 5s

Download jawatankuasa sudut 5s

Post on 02-Jan-2017

241 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Polisi Amalan 5S

 • 2

  Objektif Amalan 5S

 • 3

  Slogan & Logo 5S

 • 4

  Rasional Logo 5S

 • 5

 • 6

 • 1

  Jawatankuasa Induk Pelaksanaan Amalan 5S

 • 2

  Jawatankuasa Laman 5S

 • 3

  Jawatankuasa Latihan 5S

 • 4

  Jawatankuasa Promosi 5S

 • 5

  Jawatankuasa Audit Dalaman 5S

 • 6

  Jawatankuasa Teknikal & Infrastruktur

 • 7

 • Carta Organisasi

  INSTITUT BIOSAINS

 • IN S T IT U T B I OS A I N S

  MELESTARIKAN BUDAYA KERJA BERSIH

  I

 • IN S T IT U T B I OS A I N S

  MELESTARIKAN BUDAYA KERJA BERSIH

 • IN S T IT U T B I OS A I N S

  MELESTARIKAN BUDAYA KERJA BERSIH

  I

 • IN S T IT U T B I OS A I N S

  MELESTARIKAN BUDAYA KERJA BERSIH

 • IN S T IT U T B I OS A I N S

  MELESTARIKAN BUDAYA KERJA BERSIH

 • IN S T IT U T B I OS A I N S

  MELESTARIKAN BUDAYA KERJA BERSIH

 • IN S T IT U T B I OS A I N S

  MELESTARIKAN BUDAYA KERJA BERSIH

 • IN S T IT U T B I OS A I N S

  MELESTARIKAN BUDAYA KERJA BERSIH

 • IN S T IT U T B I OS A I N S

  MELESTARIKAN BUDAYA KERJA BERSIH

  I

 • IN S T IT U T B I OS A I N S

  MELESTARIKAN BUDAYA KERJA BERSIH

 • IN S T IT U T B I OS A I N S

  MELESTARIKAN BUDAYA KERJA BERSIH

  I

 • IN S T IT U T B I OS A I N S

  MELESTARIKAN BUDAYA KERJA BERSIH

 • IN S T IT U T B I OS A I N S

  MELESTARIKAN BUDAYA KERJA BERSIH

  I

 • IN S T IT U T B I OS A I N S

  MELESTARIKAN BUDAYA KERJA BERSIH

  I

 • IN S T IT U T B I OS A I N S

  MELESTARIKAN BUDAYA KERJA BERSIH

  I

 • IN S T IT U T B I OS A I N S

  MELESTARIKAN BUDAYA KERJA BERSIH

 • IN S T IT U T B I OS A I N S

  MELESTARIKAN BUDAYA KERJA BERSIH

 • IN S T IT U T B I OS A I N S

  MELESTARIKAN BUDAYA KERJA BERSIH

 • IN S T IT U T B I OS A I N S

  MELESTARIKAN BUDAYA KERJA BERSIH

  I

 • IN S T IT U T B I OS A I N S

  MELESTARIKAN BUDAYA KERJA BERSIH

 • Pengenalan Amalan

  Persekitaran Berkualiti

  INSTITUT BIOSAINS

 • 1

 • 2

 • Aplikasi dan Teknik 5S

  INSTITUT BIOSAINS

 • 1

 • 2

 • 3

  KUANTITATIF KUALITATIF

 • 4

 • 5

  KUANTITATIF KUALITATIF

 • 6

 • Pelaksanaan Amalan 5S

  INSTITUT BIOSAINS

 • INSTITUT BIOSAINS

  MELESTARIKAN BUDAYA KERJA BERSIH 1

  I Amalan 5S dapat dilaksanakan secara tersusun melalui pewujudan pendekatan pengurusan yang mantap merangkumi perkara-perkara berikut: 1. Menubuhkan Jawatankuasa Induk Pelaksana Amalan 5S dengan

  terma rujukan yang jelas.

  2. Menentukan pelan tindakan bagi pelaksanaan Amalan 5S.

  3. Mewujudkan sektor/zon kerja 5S.

  4. Mengadakan program-program latihan berkaitan Amalan 5S.

  5. Memantau keberkesanan pelaksanaan Amalan 5S secara berterusan.

  6. Mengkaji semula dan menentukan langkah-langkah penambahbaikan secara berterusan.

  Tahap pelaksanaan Amalan 5S perlu dilaporkan secara berkala kepada pengurusan atasan IBS melalui mekanisma yang sedia ada.

 • INSTITUT BIOSAINS

  MELESTARIKAN BUDAYA KERJA BERSIH 2

  I

  1. OBJEKTIF

  Objektif adalah untuk memberi panduan terhadap langkah-langkah Amalan 5S (Sisih, Susun, Sapu, Seragam, dan Sentiasa Amal) yang dapat membantu warga IBS untuk pelaksanaan Amalan 5S dengan lebih mudah dan berkesan dan meningkatkan penyertaan semua peringkat warga jabatan di samping bagi mewujudkan budaya penambahbaikan berterusan serta semangat kerja berkumpulan ke arah mencapai prestasi dan budaya kerja yang cemerlang.

  2. STRUKTUR PELAKSANAAN AMALAN 5S

  Tanggungjawab Jawatankuasa Pelaksana Amalan 5S hendaklah menyeluruh dan setiap ahli Jawatankuasa dan ahli hendaklah menjalankan peranan masing-masing.

  Pengerusi Jawatankuasa Pelaksana Amalan 5S bertanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan Amalan 5S dijalankan sebaiknya.

  Peranan Jawatankuasa Induk Pelaksana dan Jawatankusa diperingkat Zon perlu dijelaskan bagi melancarkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab ahli jawatankuasa.

 • INSTITUT BIOSAINS

  MELESTARIKAN BUDAYA KERJA BERSIH 3

  I

  1. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kawasan yang dipertanggungjawabkan kepada kumpulan serta memudahkan pelaksanaan Amalan 5S.

  2. Pengerusi Jawatankuasa Induk Amalan 5S dengan kerjasama

  penyelaras dan fasilitator akan menentukan zon yang bersesuaian. 3. Pembahagian zon hendaklah dijelaskan melalui pewujudan pelan

  lokasi zon bagi memudahkan rujukan. 4. Antara faktor yang perlu diambil kira dalam pembahagian zon:

  Susun atur keseluruhan kawasan dan pembahagian kepada zon-zon kecil (sub zon) hendaklah bersesuaian mengikut fungsi dan saiz organisasi (dicadangkan jumlah sub zon tidak terlalu banyak bagi tujuan penyelarasan dan pemantauan yang lebih sistematik).

  5. Menentukan kumpulan untuk setiap sub zon dan bilangan keahlian

  kumpulan setiap sub zon.

  6. Mewujudkan laman 5S dengan mempamerkan struktur kumpulan dan kawasan zon masing-masing dengan mengambil kira hala tuju amalan 5S di IBS yang berimejkan korporat.

  7. Zon di laboratorI/unit haruslah berdasarkan aras/tingkat atau yang

  mana bersesuaian dan mewujudkan sudut mini 5S masing-masing.

 • INSTITUT BIOSAINS

  MELESTARIKAN BUDAYA KERJA BERSIH 4

  I

  1. Tujuan latihan Amalan 5S adalah untuk mendalami pengetahuan berkaitan Amalan 5S di samping untuk membudayakan Amalan 5S kepada warga IBS. Ianya hendaklah diadakan secara menyeluruh kepada semua peringkat staf.

  2. Di antara latihan/program yang perlu diikuti bagi meningkatkan

  kefahaman:

  Program Kesedaran Amalan 5S.

  Kaedah Amalan dan Pelaksanaan Amalan 5S.

  Audit Dalaman

  Rekod disimpan secara sistematik

  I 1. Pelancaran dan perasmian Amalan 5S boleh diadakan sebagai

  tanda mula di samping untuk menyampaikan hasrat dan sokongan pengurusan bagi melaksanakan Amalan 5S dalam laboratori/unit.

  2. Pihak pengurusan perlu terlibat secara langsung serta memberi

  komitmen dan sokongan padu kepada pelaksanaan Amalan 5S melalui penetapan sasaran yang ingin dicapai, dasar dan objektif Amalan 5S dan juga menentukan matlamat setiap langkah pelaksanaan.

  3. Antara perkara yang perlu diberikan penekanan semasa pelancaran

  Amalan 5S adalah seperti berikut:

  Dasar Amalan 5S.

  Zon-zon 5S

  Objektif Amalan 5S.

  Pelan tindakan pelaksanaan Amalan 5S.

  Buku Panduan Pelaksanaan Amalan 5S.

 • INSTITUT BIOSAINS

  MELESTARIKAN BUDAYA KERJA BERSIH 5

  I 1. Diberikan mengikut kesesuaian, lawatan sambal belajar, surat

  penghargaan dan sebagainya. 2. Rekod disimpan secara sistematik.

  I 1. Jawatankuasa promosi perlu mengenalpasti aktiviti promosi bagi

  meningkatkan kesedaran dalam kalangan warga IBS. 2. Kaedah penyaluran penyampaian :

  Secara fizikal dengan menggunakan ruang pejabat (seperti

  dinding/papan kenyataan).

  Secara maya.

  Perhimpunan mingguan dan sebagainya.

 • Pelaksanaan Audit Dalam

  INSTITUT BIOSAINS

 • INSTITUT BIOSAINS

  MELESTARIKAN BUDAYA KERJA BERSIH 1

  I

  Audit Dalaman Amalan 5S perlu dilaksanakan di IBS sebagai penilaian kendiri pelaksanaan Amalan 5S. Audit Dalaman ini perlu dijadualkan secara berkala untuk memastikan setiap zon IBS membuat penambahbaikan secara berterusan.

  I

  I Langkah 1: Membentuk Pasukan Audit Jawatankuasa Pelaksanaan Amalan 5S perlu mengenalpasti, melatih dan melantik juruaudit untuk melaksanakan aktiviti audit dalaman Amalan 5S IBS. Pelaksana ini juga perlu :

  Menyediakan kriteria Audit Dalaman Amalan 5S

  Menentukan kekerapan aktiviti Audit Dalaman Amalan 5S

  I Langkah 2: Latihan Audit Amalan 5S Pasukan audit dalaman Amalan 5S hendaklah diberi latihan untuk memastikan urusan audit dalaman Amalan 5S dapat dijalankan dengan cekap dan berkesan. I Langkah 3: Mengaudit Prestasi Amalan 5S Pasukan audit dalaman akan menjalankan audit dalam seperti yang telah dijadualkan oleh Jawatankuasa Pelaksana

 • INSTITUT BIOSAINS

  MELESTARIKAN BUDAYA KERJA BERSIH 2

  I Langkah 4: Mengumumkan Penemuan Audit 1. Pengerusi Jawatankuasa Audit Dalaman 5S hendaklah melaporkan

  penemuan Audit Dalaman kepada pengerusi Jawatankuasa Pelaksana Amalan 5S IBS atau kepada Ketua Jabatan bagi dimaklumkan kepada semua warga IBS.

  2. Hasil penemuan audit boleh dipamerkan di setiap sudut Amalan 5S

  yang disediakan dan secara tidak langsung dapat mewujudkan persaingan yang sihat antara zon.

  3. Digalakkan penilaian dan persaingan ini disusuli dengan sistem

  ganjaran untuk kumpulan yang berjaya dalam pelbagai kategori.

 • Piawaian Amalan

  Berkualiti

  INSTITUT BIOSAINS

 • INSTITUT BIOSAINS

  MELESTARIKAN BUDAYA KERJA BERSIH 1

  I

  1. TUJUAN

  Sebagai garis panduan untuk piawaian tindakan kebersihan, kekemasan dan keselamatan secara minima yang bol