jahiliah dan ideologi

Click here to load reader

Post on 13-Apr-2018

238 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 Jahiliah Dan Ideologi

  1/27

  UNIVERSITI KUALA LUMPURRABU

  27 JANUARI 2016

 • 7/26/2019 Jahiliah Dan Ideologi

  2/27

  BAHASA : Berasal daripada pera!aa" Ja#l$"

  %B&d'

  ISTILAH : Keadaa" sese&ra"( %i"di)id$' *a"( +e"&la

  $"!$ +e"eri+a per!$",$ Alla# s-! ser!a

  +e"&la #$$+ *a"( di!$r$"a" &le#

  Alla# s-!

  .ALIL : /Ses$"(($#"*a a+i !ela# eria" epada"*a

  ,ala" %*a"( e"ar da" *( sala#' Maa

  !ersera# epada"*a sa+a ada s*$$r

  %eri+a" da" !aa!' a!a$ $$r % der#aa

  a!a$ +e"(i"(ari ee"ara"' S$ra# Al3I"sa"

  a*a! 4

 • 7/26/2019 Jahiliah Dan Ideologi

  3/27

  1Tida eri+a" epada Alla# s-!Mas$d"*a:

  /.a" ses$"(($#"*a ,ia a+$ !a"*aa"epada +erea5Siapaa# *a"( +e"ip!aa"

  la"(i! da" $+i5 Te"!$ +erea aa"+e",a-a: 5Alla#5 Ka!aa"la# : 5Se(alap$,i a(i Alla#58 !e!api ea"*aa" +erea!ida +e"(e!a#$i9

  % S$ra# l$+a": 2; '

 • 7/26/2019 Jahiliah Dan Ideologi

  4/27

  Melasa"aa" #$$+ erla"dasa" #a-a "as$

  Mas$d"*a:

  /da" #e"dala# a+$ +e+$!$sa" perara dia"!ara +erea +e"$r$! apa *a"( di!$r$"a"Alla#< da" ,a"(a"la# a+$ +e"(i$!i #a-a "as$

  +erea .a" er#a!i3#a!ila# a+$ !er#adap+erea< s$pa*a +erea !ida +e+ali"(a"a+$ dari sea#a(ia" apa *a"( !ela# di!$r$"a"Alla# epada+$ Jia +erea erpali"( %dari#$$+ *a"( !ela# di!$r$"a" Alla#'< +aae!a#$ila# a#-a ses$"(($#"*a Alla#

  +e"(#e"dai aa" +e"i+paa" +$s#ia#epada +erea diseaa" sea#a(ia" d&sa3d&sa +erea .a" ses$"(($#"*a ea"*aa"+a"$sia adala# &ra"(3&ra"( *a"( asi

  %al3+aida#: =>'

 • 7/26/2019 Jahiliah Dan Ideologi

  5/27

  4' -$,$d"*a !&(#$! *a"( +e"*esa!a" +a"$sia

  da+ +e+ali"(a" +erea dari +e"!aa!i Alla#

  Mas$d"*a: /Alla# Peli"d$"( &ra"(3&ra"( *a"( eri+a"8 .ia

  +e"(el$ara" +erea dari e(elapa" %ea?ra"'epada a#a*a %i+a"' .a" &ra"(3&ra"( *a"(a?r< peli"d$"(3peli"d$"("*a iala# s*ai!a"< *a"(+e"(el$ara" +erea daripada a#a*a epadae(elapa" %ea?ra"' Merea i!$ adala# pe"(#$"i

  "eraa8 +erea eal di dala+"*a9

  %s$ra# al3Baara#: 2;7'

 • 7/26/2019 Jahiliah Dan Ideologi

  6/27

  =' !e"((ela+ +a"$sia de"(a" #a-a "as$

  Mas$d"*a: /.i,adia" i"da# pada %pa"da"(a"' +a"$sia

  ei"!aa" epada apa3apa *a"( dii"(i"i