jadual (table ) 13.1 malaysia bilangan dan luas kolam 2015/13... · kolam ponds bekas lombong...

Download Jadual (Table ) 13.1 MALAYSIA BILANGAN DAN LUAS KOLAM 2015/13... · Kolam Ponds Bekas Lombong Ex-Mining

Post on 17-Dec-2018

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Bil.

No.

Luas

(Ha)

Area

(Ha)

Bil.

Penternak

No. Of

Culturists

Bil.

No.

Luas

(Ha)

Area

(Ha)

Bil.

Penternak

No. Of

Culturists

Bil.

No.

Luas

(m2)

Area

(m2

)

Bil.

Penternak

No. Of

Culturists

Bil.

No.

Luas

(m2)

Area

(m2

)

Bil.

Penternak

No. Of

Culturists

Bil.

No.

Luas (m)

Area (m)

Bil.

Penternak

No. Of

Culturists

Bil.

No.

Luas

(Ha)

Area

(Ha)

Bil.

Penternak

No. Of

Culturists

Bil.

No.

Luas

(Ha)

Area

(Ha)

Bil.

Penternak

No. Of

Culturists

Bil.

No.

Luas

(Ha)

Area

(Ha)

Bil.

Penternak

No. Of

Culturists

Perlis 254 23.40 61 - - - 46 1,709.36 1 179 3,751.67 5 - - - - - - - - - - - - 67

Kedah 2,146 414.36 524 - - - 912 93,467.35 20 1,019 47,858.00 20 - - - - - - 413 23.75 5 569

Pulau Pinang 269 46.24 59 - - - - - - 52 900.00 9 16 100.00 1 - - - 36 3.24 36 1 0.71 1 106

Perak 3,035 795.98 758 444 1,071.10 214 930 44,400.00 65 537 21,000.00 45 307 3,600.00 7 32 5.34 27 18,658 623.32 328 - - - 1,444

Selangor 1,381 475.14 180 4 21.04 4 269 14,542.03 9 1,145 56,653.69 97 - - - - - - 119 5.80 5 - - - 295

Negeri Sembilan 1,721 315.43 592 29 39.10 2 618 6,961.00 3 385 18,200.00 32 38 251.33 4 - - - - - - 25 1.10 1 634

Melaka 808 108.41 205 - - - 50 1,160.00 3 193 8,200.00 17 48 1,100.00 1 - - - 150 0.16 4 - - - 230

Johor 2,142 259.78 286 - - - 410 6,551.00 32 22 237.22 1 - - - - - - 6,415 411.21 169 1,236 24.74 9 497

Pahang 1,188 193.00 376 - - - 8,653 119,279.35 720 740 12,588.04 75 - - - - - - 6 4.20 8 - - - 1,179

Terengganu 518 82.59 280 - - - 4,518 142,140.50 221 540 5,468.16 55 345 3,226.48 57 - - - 564 3.01 27 - - - 640

Kelantan 1,482 124.02 442 - - - 1,761 32,903.35 145 619 11,284.33 74 383 5,625.21 20 144 16.88 113 344 0.26 9 - - - 803

Sarawak 12,889 1,446.99 6,561 - - - 7,324 65,916.00 109 1,762 37,056.35 263 - - - - - - na na - - - - 6,933

Sabah 15,591 704.35 5,325 - - - 244 2,735.93 64 1,481 71,657.00 403 - - - - - - 626 0.91 6 - - - 5,798

W.P. Labuan - - - - - - - - - 28 2,060.50 1 8 712.70 1 - - - - - - - - - 2

Jumlah/ Total 43,424 4,989.69 15,649 477 1,131.24 220 25,735 531,765.87 1,392 8,702 296,914.96 1,097 1,145 14,615.72 91 176 22.22 140 27,331 1,075.86 597 1,262 26.55 11 19,197

na: Tiada maklumat ( Not available )

Jadual ( Table ) 13.1

Kolam Air Tawar

Freshwater Ponds

Sangkar Air Tawar

Freshwater Cages

Tangki Simen

Cement Tanks

Kandang Ikan

Pen Culture Jumlah

Penternak

Air Tawar

Total No.Of

Freshwater

Culturists

Tangki Kanvas

Canvas Tanks

Ikan Hiasan

Ornamental Fish

MALAYSIA

Bekas Lombong

Ex-Mining Pools

Tumbuhan Akuatik

Aquatic Plants

BILANGAN DAN LUAS KOLAM DAN SANGKAR AIR TAWAR, BEKAS LOMBONG, TANGKI SIMEN, TANGKI KANVAS DAN KANDANG IKAN

SERTA BILANGAN PENTERNAK MENGIKUT SISTEM TERNAKAN DAN NEGERI, 2015

NUMBER AND AREA OF FRESHWATER PONDS AND CAGES, EX-MINING POOLS, CEMENT TANKS, CANVAS TANKS, PEN CULTURE

AND NUMBER OF CULTURISTS BY CULTURE SYSTEM AND STATE, 2015

Negeri

State

Bil.

No.

Luas

(Ha)

Area

(Ha)

Bil.

Pen-

ternak

No.

Of

Culturists

Bil.

No.

Luas

(m2)

Area

(m2)

Bil.

Pen-

ternak

No.

Of

Culturists

Bil.

No.

Luas

(m2)

Area

(m2)

Bil.

Pen-

ternak

No.

Of

Culturists

Bil.

No.

Luas

(m2)

Area

(m2)

Bil.

Pen-

ternak

No.

Of

Culturists

Bil.

No.

Luas

(Ha)

Area

(Ha)

Bil.

Pen-

ternak

No.

Of

Culturists

Bil. Tali

No.

Of

Longline

Luas

(m2)

Area

(m2)

Bil.

Pen-

ternak

No.

Of

Culturists

Bil.

No.

Luas

(m2)

Area

(m2)

Bil.

Pen-

ternak

No.

Of

Culturists

Bil. Tali

No.

Of

Longline

Luas

(Ha)

Area

(Ha)

Bil.

Pen-

ternak

No.

Of

Culturists

Perlis 79 56.27 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 77