jadual guru & kelas - edited

Upload: nurul-syuhada

Post on 07-Jul-2018

327 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 Jadual Guru & Kelas - Edited

  1/27

 • 8/19/2019 Jadual Guru & Kelas - Edited

  2/27

  PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI)

  SEKOLAH KEBANGSAAN RANTAU PANJANG

  34140 RANTAU PANJANG, PERAK 

   JADUAL WAKTU KELAS 2016

  KELAS : SINARAN

  Masa7.40!.10 !.10!.40 !.40".10 ".10".40 ".4010.00 12.301.00

  Ha#$

  ISNIN

  PER PK PI 

  PTL BI BM

  SELASA PJ TMK 

  MT SSAS

  RABU KH (K) KM  H

  BI BM MZ

  KHAMIS PS KH (H)  A

  BM KH (M) PI

  JUMAAT PI UD  T

  SSAS MT

  MATA PELAJARAN KOD BIL. WAKTU MASA % MINIT & NAMA GURU

  BAHASA MELAYU BM 6 180 PN. SYUHADA

  BAHASA INGGERIS BI 4 120 PN. NOR

   MATHEMATIS MT ! 1!0 PN. MUNIRAH

  SAINS SOSIAL ALAM SEKITAR SSAS ! 1!0 PN. SYIDA

  PENDIDIKAN ISLAM PI 6 180 USTZH. LIZA

  PENDIDIKAN SENI PS 2 60 PN. NOR

  PENDIDIKAN MUZIK MZ 2 60 PN. HIDAH

  PENDIDIKAN JASMANI / KESIHATAN PJ / PK " #0 PN. HIDAH

  KEMAHIRAN HIDUP $ MASAK KH (M) 2 60 PN. SYIDA

  10.0010.30

  10.3011.00

  11.0011.30

  11.3012.00

  12.0012.30

 • 8/19/2019 Jadual Guru & Kelas - Edited

  3/27

 • 8/19/2019 Jadual Guru & Kelas - Edited

  4/27

 • 8/19/2019 Jadual Guru & Kelas - Edited

  5/27

  PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI)

  SEKOLAH KEBANGSAAN RANTAU PANJANG

  34140 RANTAU PANJANG, PERAK 

   JADUAL WAKTU KELAS 2016

  KELAS : HARAPAN

  Masa7.40!.10 !.10!.40 !.40".10 ".10".40 ".4010.00 12.301.00

  Ha#$

  ISNIN PER MT 

  BM KH (H) PI

  SELASA PJ BI 

  UD MZ SSAS

  RABU KH (M) PS  H

  PK SSAS PI

  KHAMIS KH (K) PTL  A

  BI PI BM

  JUMAAT TMK KM  T

  BM MT

  MATA PELAJARAN KOD BIL. WAKTU MASA % MINIT & NAMA GURU

  BAHASA MELAYU BM 6 180 PN. HIDAH

  BAHASA INGGERIS BI 4 120 PN. NOR

   MATHEMATIS MT ! 1!0 PN. SYUHADA

  SAINS SOSIAL ALAM SEKITAR SSAS ! 1!0 PN. MUNIRAH

  PENDIDIKAN ISLAM PI 6 180 USTZH. LIZA

  PENDIDIKAN SENI PS 2 60 PN. NOR

  PENDIDIKAN MUZIK MZ 2 60 PN. HIDAH

  PENDIDIKAN JASMANI / KESIHATAN PJ / PK " #0 PM. SYUHADA

  KEMAHIRAN HIDUP $ MASAK KH (M) 2 60 PN. SYIDA

  10.0010.30

  10.3011.00

  11.0011.30

  11.3012.00

  12.0012.30

 • 8/19/2019 Jadual Guru & Kelas - Edited

  6/27

 • 8/19/2019 Jadual Guru & Kelas - Edited

  7/27

 • 8/19/2019 Jadual Guru & Kelas - Edited

  8/27

  PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI)

  SEKOLAH KEBANGSAAN RANTAU PANJANG

  34140 RANTAU PANJANG, PERAK 

   JADUAL WAKTU KELAS 2016

  KELAS : PERMATA

  Masa7.40!.10 !.10!.40 !.40".10 ".10".40 ".4010.00 12.301.00

  Ha#$

  ISNIN PER UD 

  MZ BI BM

  SELASA PJ PTL 

  PI MT PS

  RABU UD BI  H

  KM BM

  KHAMIS PJ PI  A

  PTL MT

  JUMAAT KM MZ  T

  PS PI

  MATA PELAJARAN KOD BIL. WAKTU MASA % MINIT & NAMA GURU

  BAHASA MELAYU BM 4 120 PN. SYIDA

  BAHASA INGGERIS BI 4 120 PN. HIDAH

   MATHEMATIS MT 4 120 PN. SYUHADA

  SAINS SOSIAL ALAM SEKITAR SSAS 0 0 TIADA

  PENDIDIKAN ISLAM PI 6 180 USTZH. LIZA

  PENDIDIKAN SENI PS 4 120 PN. NOR

  PENDIDIKAN MUZIK MZ 4 120 PN. SYUHADA

  PENDIDIKAN JASMANI / KESIHATAN PJ / PK 4 120 PN. SYIDA

  KEMAHIRAN HIDUP $ MASAK KH (M) 0 0 TIADA

  10.0010.30

  10.3011.00

  11.0011.30

  11.3012.00

  12.0012.30

 • 8/19/2019 Jadual Guru & Kelas - Edited

  9/27

 • 8/19/2019 Jadual Guru & Kelas - Edited

  10/27

 • 8/19/2019 Jadual Guru & Kelas - Edited

  11/27

 • 8/19/2019 Jadual Guru & Kelas - Edited

  12/27

 • 8/19/2019 Jadual Guru & Kelas - Edited

  13/27

 • 8/19/2019 Jadual Guru & Kelas - Edited

  14/27

  PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI %PPKI&

  SEKOLAH KEBANGSAAN RANTAU PANJANG

  34140 RANTAU PANJANG, PERAK

  JADUAL WAKTU PERIBADI 2016

  NAMA GURU ' PN. NOR SHAKIAH BINTI HUSSAIN

  Masa7.40!.10 !.10!.40 !.40".10 ".10".40 ".4010.00 12.301.00

  Ha#$

  ISNIN 

  BI $ S

  SELASA BI $ H 

  PS $ P

  RABU PS $ H  H

  BI $ S

  KHAMIS PS $ S  A

  BI $ H

  JUMAAT UD $ S  T

  PS $ P

  Petunjuk : ( S ) = SINARAN ( H ) = HARAPAN ( P ) = PERMATA

  MATA PELAJARAN KOD BIL. WAKTU MASA % MINIT &

  BAHASA INGGERIS BI 8 240

  URUS DIRI UD 2 60

  PENDIDIKAN SENI PS 8 240

  JUMLAH 1! *40

  10.0010.30

  10.3011.00

  11.0011.30

  11.3012.00

  12.0012.30

 • 8/19/2019 Jadual Guru & Kelas - Edited

  15/27

 • 8/19/2019 Jadual Guru & Kelas - Edited

  16/27

  PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI %PPKI&

  SEKOLAH KEBANGSAAN RANTAU PANJANG

  34140 RANTAU PANJANG, PERAK

  JADUAL WAKTU PERIBADI 2016

  NAMA GURU ' PN. NOR HIDAH BT. (USO)

  Masa7.40!.10 !.10!.40 !.40".10 ".10".40 ".4010.00 12.301.00

  Ha#$

  ISNIN PK $ S 

  BM $ H BI $ P

  SELASA PJ $ S TMK $ S 

  MZ $ H

  RABU BI $ P  H

  KM $ P MZ $ S

  KHAMIS PTL $ H  A

  BM $ H

  JUMAAT KM $ P  T

  BM $ H

  Petunjuk : ( S ) = SINARAN ( H ) = HARAPAN ( P ) = PERMATA

  MATA PELAJARAN KOD BIL. WAKTU MASA % MINIT &

  BAHASA MALAYSIA BM 6 180

  TEKNOLOGI MAKLUMAT ' KOMUNIKASI TMK 2 60

  BAHASA INGGERIS BI 4 120

  PENDIDIKAN MUZIK MZ 4 120

  KEMAHIRAN MANIPULATI& KM ! 1!0

  PENGURUSAN TINGKAH LAKU PTL 2 60

  10.0010.30

  10.3011.00

  11.0011.30

  11.3012.00

  12.0012.30

 • 8/19/2019 Jadual Guru & Kelas - Edited

  17/27

 • 8/19/2019 Jadual Guru & Kelas - Edited

  18/27

  PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI %PPKI&

  SEKOLAH KEBANGSAAN RANTAU PANJANG

  34140 RANTAU PANJANG, PERAK

  JADUAL WAKTU PERIBADI 2016

  NAMA GURU ' PN. MUNIRAH BT. MARTA

  Masa7.40!.10 !.10!.40 !.40".10 ".10".40 ".4010.00 12.301.00

  Ha#$

  ISNIN UD $ P 

  KH (H) $ H

  SELASA PTL $ P 

  MT $ S SSAS $ H

  RABU UD $ P  H

  SSAS $ H

  KHAMIS KH (H) $ S  A

  PTL $ P

  JUMAAT TMK $ H  T

  MT $ S

  Petunjuk : ( S ) = SINARAN ( H ) = HARAPAN ( P ) = PERMATA

  MATA PELAJARAN KOD BIL. WAKTU MASA % MINIT &

  MATEMATIK MT ! 1!0

  SAINS SOSIAL ' ALAM SEKITAR SSAS ! 1!0

  KH (PEMELIHARAAN HAI%AN) KH (H) 4 120

  URUS DIRI UD ! 1!0

  TEKNOLOGI MAKLUMAT ' KOMUNIKASI TMK 2 60

  PENGURUSAN TINGKAH LAKU PTL ! 1!0

  10.0010.30

  10.3011.00

  11.0011.30

  11.3012.00

  12.0012.30

 • 8/19/2019 Jadual Guru & Kelas - Edited

  19/27

 • 8/19/2019 Jadual Guru & Kelas - Edited

  20/27

  PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI %PPKI&

  SEKOLAH KEBANGSAAN RANTAU PANJANG

  34140 RANTAU PANJANG, PERAK

  JADUAL WAKTU PERIBADI 2016

  NAMA GURU ' NURUL S(UHADA BT. MUHAMAD SAU)I

  Masa7.40!.10 !.10!.40 !.40".10 ".10".40 ".4010.00 1.001.30

  Ha#$

  ISNIN MT $ H 

  MZ $ P BM $ S

  SELASA PJ $ H 

  MT $ P

  RABU KH (K) $ S  H

  PK $ H BM $ S

  KHAMIS KH (K) $ H  A

  BM $ S MT $ P

  JUMAAT MZ $ P  T

  MT $ H

  Petunjuk : ( S ) = SINARAN ( H ) = HARAPAN ( P ) = PERMATA

  MATA PELAJARAN KOD BIL. WAKTU MASA % MINIT &

  BAHASA MALAYSIA BM 6 180

  MATEMATIK MT # 20

  PENDIDIKAN JASMANI ' KESIHATAN PJ / PK " #0

  KH (PERKEBUNAN) KH (K) 4 120

  PENDIDIKAN MUZIK MZ 4 120

  JUMLAH 26 7!0

  10.0010.30

  10.3011.00

  11.0011.30

  11.3012.00

  12.0012.30

 • 8/19/2019 Jadual Guru & Kelas - Edited

  21/27

 • 8/19/2019 Jadual Guru & Kelas - Edited

  22/27

  PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI %PPKI&

  SEKOLAH KEBANGSAAN RANTAU PANJANG

  34140 RANTAU PANJANG, PERAK

  JADUAL WAKTU PERIBADI 2016

  NAMA GURU ' PN. )AI+ATUL MARS(IDA BT. MOHD RAHIM

  Masa7.40!.10 !.10!.40 !.40".10 ".10".40 ".4010.00 12.301.00

  Ha#$

  ISNIN 

  PTL $ S BM $ P

  SELASA PJ $ P 

  UD $ H SSAS $ S

  RABU KH (M) $ H KM $ S   H BM $ P

  KHAMIS PJ $ P  A

  KH (M) $ S

  JUMAAT KM $ H  T

  SSAS $ S

  Petunjuk : ( S ) = SINARAN ( H ) = HARAPAN ( P ) = PERMATA

  MATA PELAJARAN KOD BIL. WAKTU MASA % MINIT &

  BAHASA MALAYSIA BM 4 120

  SAINS SOSIAL ' ALAM SEKITAR SSAS ! 1!0

  KH (MASAKAN) KH (M) 4 120

  PENDIDIKAN JASMANA ' KESIHATAN PJ/PK 4 120

  KEMAHIRAN MANIPULATI& KM 4 120

  PENGURUSAN TINGKAH LAKU PTL 2 60

  10.0010.30

  10.3011.00

  11.0011.30

  11.3012.00

  12.0012.30

 • 8/19/2019 Jadual Guru & Kelas - Edited

  23/27

 • 8/19/2019 Jadual Guru & Kelas - Edited

  24/27

  PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI %PPKI&

  SEKOLAH KEBANGSAAN RANTAU PANJANG

  34140 RANTAU PANJANG, PERAK

  JADUAL WAKTU PERIBADI 2016

  NAMA GURU ' PN. NOORHASLI+A BT. SALLEH

  ".40 10.10

  Masa7.40!.10 !.10!.40 !.40".10 ".10".40 ".4010.00 12.301.00

  Ha#$

  ISNIN SINARAN 

  PRA SEKOLAH HARAPAN

  SELASA  A $ T! 

  PERMATA

  RABU PRA SEKOLAH A $ T! HARAPAN

  KHAMIS PERMATA A HARAPAN SINARAN

  JUMAAT SINARAN  T

  PERMATA

  Petunjuk : ( S ) = SINARAN ( H ) = HARAPAN ( P ) = PERMATA ( T5 ) = TAHUN 5 

  MATA PELAJARAN KOD BIL. WAKTU MASA % MINIT &

  PENDIDIKAN ISLAM $ PPKI PI 18 !40

   AL$URAN A " #0

  PENDIDIKAN ISLAM $ PRA PI 4 120

  JUMLAH 2* 7*0

  10.0010.30

  10.3011.00

  11.0011.30

  11.3012.00

  12.0012.30

 • 8/19/2019 Jadual Guru & Kelas - Edited

  25/27

 • 8/19/2019 Jadual Guru & Kelas - Edited

  26/27

   JADUAL WAKTU KELAS 2016

  KELAS : SINARAN

  Masa7.40!.10 !.10!.40 !.40".10 ".10".40 ".4010.00 10.0010.30 10.3011.00 11.0011.30 11.3012.00 12.0012.30 12.301.00

  Ha#$

  ISNIN PER PK PI 

  PTL BI BM

  SELASA PJ TMK 

  MT SSAS

  RABU KH (K) KM  H

  BI BM MZ

  KHAMIS PS KH (H)   A BM KH (M) PI

  JUMAAT PI UD  T

  SSAS MT

  MATA PELAJARAN KOD NAMA GURU

  BAHASA MELAYU BM PN. SYUHADA

  BAHASA INGGERIS BI PN. NOR

   MATHEMATIS MT PN. MUNIRAHSAINS SOSIAL ALAM SEKITAR SSAS PN. SYIDA

  PENDIDIKAN ISLAM PI USTZH. LIZA

  PENDIDIKAN SENI PS PN. NOR

  PENDIDIKAN MUZIK MZ PN. HIDAH

  PENDIDIKAN JASMANI / KESIHATAN PJ / PK PN. HIDAH

  KEMAHIRAN HIDUP $ MASAK KH (M) PN. SYIDA

  KEMAHIRAN HIDUP $ HAI%AN KH (H) PN. MUNIRAH

  KEMAHIRAN HIDUP $ KEBUN KH (K) PN. SYUHADA

  PENGURUSAN TINGKAH LAKU PTL PN. SYIDA

  URUS DIRI UD PN. NOR

  KEMAHIRAN MANIPULATI& KM PN. SYIDA

 • 8/19/2019 Jadual Guru & Kelas - Edited

  27/27

  TEKNOLOGI MAKLUMAT ' KOMUNIKASI TMK PN. HIDAH