ithink - satu pengenalan

15
1

Upload: smk-kulai-besar

Post on 01-Jul-2015

2.499 views

Category:

Education


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: iTHINK - Satu Pengenalan

1

Page 2: iTHINK - Satu Pengenalan

Kemahiran memimpin

Identiti nasional

Kemahiran dwibahasa

Etika dan Kerohanian

Kemahiran berfikir

Pengetahuan

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)

6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk bersaing pada peringkat global

2

Page 3: iTHINK - Satu Pengenalan

Program i-THINK merupakan

• program untuk mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah menghasilkan murid berfikiran kreatif dan kritis serta inovatif.

• i-THINK membawa maksud innovative THINKing (Pemikiran Inovatif). Murid perlu dibekalkan dengan kemahiran berfikir

3

Page 4: iTHINK - Satu Pengenalan

Bertujuan

4

Page 5: iTHINK - Satu Pengenalan

• Dapatan pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA menunjukan murid Malaysia di tahap yang rendah • TIMSS 2007 #26/56 (M) #28/56 (S)• PISA 2009 #57/74 (M), #52/74 (S),

# 55/74 (R)• Murid berpengetahuan tetapi tidak dapat

mengaplikasikan pengetahuan mereka • Dapatan UNESCO (2011) menunjukkan guru mengajar

untuk peperiksaan• Dapatan kajian keperluan (2011) menunjukkan

kemahiran berfikir aras tinggi (Higher Order Thinking Skills) dalam kalangan guru dan murid di Malaysia amat rendah.

Kenapa?

5

Page 6: iTHINK - Satu Pengenalan

• Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah berkerjasama dengan Agensi Inovasi Malaysia (AIM) memperkenalkan program i-THINK

Program i-THINK dirintis di 10 buah sekolah seluruh Malaysia (6 SR dan 4 SM)

Pihak AIM telah melantik perunding dari Kestrel Education (UK) untuk mengendalikan kursus kemahiran berfikir kepada guru sekolah rintis dan Jurulatih Kebangsaan

Perbelanjaan rintis program i-THINK dibiayai sepenuhnya oleh AIM.

Keputusannya…

6

Page 7: iTHINK - Satu Pengenalan

• Memperkenalkan alat berfikir kepada guru dan murid.

• Semua guru akan menggunakan alat berfikir mengikut kesesuaian tajuk semasa mengajar.

• Murid akan menggunakan dalam pembelajaran.

• Penggunaan alat berfikir dan kemahiran aras tinggi dalam pdp menjadi amalan.

• Mengadakan portal bahan interaktif p&p yang dapat merangsangkan kemahiran berfikir.

Bagaimana?

7

Page 8: iTHINK - Satu Pengenalan

Thinking MapsHabits of Mind

Thinking Hats

Alat berfikir…

8

Page 9: iTHINK - Satu Pengenalan

Apakah yang diharapkan dari Program i-THINK?

Fokus

Aktif

Berkeyakinan

Hubungan guru-murid rapat

Prestasi meningkat

Seronok belajar

9

Page 10: iTHINK - Satu Pengenalan

Memberi kesedaranLatihan kepada Pentadbir, guru, murid dan taklimat kepada ibu bapa

Melantik Jurulatih Kebangsaan di Bahagian, JPN, PPD dan IPGK

Memberi kesedaranLatihan kepada Pentadbir, guru, murid dan taklimat kepada ibu bapa

Melantik Jurulatih Kebangsaan di Bahagian, JPN, PPD dan IPGK

Membudayakan kemahiran berfikir

Perubahan set mindaBentuk pasukan pemandu di sekolah

Perubahan set mindaBentuk pasukan pemandu di sekolah

AmalanAlat berfikir , soalan aras tinggi & aktiviti inquiri dalam pdp

AmalanAlat berfikir , soalan aras tinggi & aktiviti inquiri dalam pdp

Membudayakan kemahiran berfikir

10

Page 11: iTHINK - Satu Pengenalan

Pendekatan Seluruh Sekolah (Whole School Approach)

Bagaimana?

1.Latihan diberi kepada pentadbir, guru dan murid dalam mengajar dan belajar berfikir

2.Guru dan murid mempunyai bahasa pemikiran dan alat berfikir yang sama

11

Page 12: iTHINK - Satu Pengenalan

2011 2012 2013

Melatih Pasukan Pemandu daripada

1,000 buah sekolah

Okt -Nov 2011

Jan- Jun 2012 Okt 2012

Guru memperkenalkan

alat berfikir kepada murid

Jan 2013Nov 2012

Need Analysis

Kursus Pasukan

Pemandu dan guru di 10

buah sekolah

Pasukan Pemandu melatih guru di sekolah masing-masing

Rintis di 10 buah sekolah:Pemantauan KPM/AIM

Sept 2012

Mesyuarat Penyelarasan peringkat BPK/JPN/PPDTaklimat kepada Pentadbir/ PIBG

Jun 2012

Penilaian Rintis:-Exeter University (kuantitif)-UPM/ IPSAS (kualitatif)

Pemantauan kolaboratif (JKK)

12

Status Pelaksanaan

Page 13: iTHINK - Satu Pengenalan

Diperluaskan ke 1,000

2013

Semua sekolah

2014

Rintis di 10 buah sekolah

4 SM dan 6 SR

2012

Peluasan

13

Page 14: iTHINK - Satu Pengenalan

Tanggungjawab semua pihak dalam menjayakan

program i-THINK

14

Page 15: iTHINK - Satu Pengenalan

Sekian, terima kasih

SEK. KEB. TAN SRI DATUK HAJI MOHAMED PADAWAN KUCHING SARAWAK

15