item & penulisan item

Download Item & Penulisan Item

Post on 09-Feb-2016

253 views

Category:

Documents

16 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A

TRANSCRIPT

ITEM & PENULISAN ITEM

Item, penulisan item & analisis itemBENGKEL TASKFORCE SIP+ & SISC+PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH LUNDU2015 Isu 1: Kesahan & Kebolehpercayaan Item (Item validity & reliability)Sekolah masih bergantung kepada bekalan set item dari PPDWujudnya item yang masih asing kepada murid (topik belum diajar) menjadikan item tidak sah/validJika item tidak sah, ia menjadi item yang tidak boleh dipercayaiBagaimanakah Panitia membuat analisis item bagi mengenalpasti program intervensi sedangkan item tidak sah & tidak dipercayai ?Mampukan sekolah/panitia/guru membina item sendiri bagi memastikan kesahan dan kebolehpercayaan item pada tahap yang tinggi ?

Isu 2: kemahiran menganalisis item & merancang program intervensi Adakah berlaku perbincangan peringkat panitia m/pelajaran semasa analisis item dibuat ?Adakah program intervensi berfokus disandarkan kepada hasil analisis item ?Adakah program intervensi berfokus mengaplikasi unsur kolaboratif dalam kalangan guru ? Atau diserahkan sahaja kepada guru T6?Bilakah program dibentang/dinilai untuk penambahbaikan?Adakah program dimasukkan dalam Perancangan Strategik Sekolah sebagai Pelan operasi ?

Isu 3: kemahiran menyedia data headcount untuk trekking murid Adakah panitia membuat analisi item setiap kali selepas ujianAdakah nama murid dari semua kelas dan pencapaiannya sentiasa dirujuk dalam perbincangan panitiaAdakah semua panitia mahir dalam menyedia dan membaca data Headcount ?Bila data Headcount dibentang ?

itemKonsep ItemItem ialah perkara atau alat yang digunakan untuk mendapatkan respons daripada murid sebagai evidens hasil pembelajaran yang boleh dipertimbangkan dalam pentaksiran sesuatu konstruk serta cara pemberian skornya.Item = soalanRespons = jawapanEvidens = buktiKonstruk = perkara / kemahiran yang diukur atau ditaksir

2 Bentuk Itema) Item ObjektifCalon memilih respons daripada senarai yang diberi (contoh: ABC atau i,ii,iii)sesuai untuk mentaksir pengetahuan, kefahaman, kemahiran intelektual dan kemahiran berfikirhanya melibatkan satu jawapan betul, ada markah untuk jawapan betul dan kosong markah untuk jawapan salahantara kelemahan : i) wujud kecenderungan untuk meneka ii) respon terhad / tidak dapat mengemukakan idea sendiri

2 Bentuk Itemb) Item Subjektifitem yang membenarkan subjektiviti dalam respons yang diberikanmemberi peluang calon mempamer kedalaman pengetahuan dan kemahiran / pelbagai jawapanSesuai menguji tahap kognitif yang lebih tinggi dan mengaplikasi kemahiran berfikir (menganalisis, mensintesis, membuat perimbangan & memuat keputusan)antara kelemahan : i) perlu masa yang panjang untuk memberi skor ii) perlu pemeriksa terlatih

5 komponen itemA) Rangsangan/StimulusB) TugasanC) ArahanD) Opsyen/Aneka PilihanE) Peraturan Pemarkahan/ Skema PenskoranA) Rangsangan/Stimulus itemi) Berbentuk petikan, pernyataan, gambar rajah, carta aliran, graf, jadual, foto, teks perbualan dll

b) Tugasan Apa yang perlu diberikan sebagai respons

c) ArahanBagaimana cara memberikan respons

d) opsyen Pilihan jawapan

e) Peraturan Pemarkahan / Skema penskoranKaedah Pemarkahan/ penskoran yang terdiri daripada senarai semak (checklist) dan skala markah (rating scales)

Penulisan item7 Ciri penulis item yang baik7 Ciri penulis item yang baik1) mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang konstruk yang diukur dengan merujuk JSI m/pelajaran berkenaan2) mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang kandungan m/pelajaran berkenaan (falsafah, matlamat & objektif)

7 Ciri penulis item yang baik3) mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang 9 ciri item berkualiti (sistem 9 poin)4) mestilah kreatif dan mempunyai daya imaginasi yang tinggi serta pertimbangan yang baik dalam mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran

7 Ciri penulis item yang baik5) Mahir dalam komunikasi verbal kerana ini akan memastikan pengunaan perkataan itu dengan betul serta keupayaan menyusun perkataan dengan seringkas dan setepat mungkin.6) Mahir dalam P&P di bilik darjah kerana ini boleh membantu dalam membuat pertimbangan yang profesional

7 Ciri penulis item yang baik7) Memahami psikologi pendidikan tentang individu yang akan menduduki ujian berkenaan, misalnya tahap perkembangan mental calon bagi mengubahsuai kerencaman dan kesukaran item

Sistem 9 Poin Tepat Tajuk / KonteksAkur PeluangAkur SpesifikasiTepat KonstrukAkur KurikulumJelasSesuai AdilSesuai PentingAras Kesukaran9 ciri item berkualiti (sistem 9 poin)1) Akur/Mematuhi KurikulumPerkara yang ditaksir (konstruk) dan aspek apa pentaksiran itu dilakukan (tajuk/konteks) mestilah merupakan sebahagian daripada kurikulum bagi memastikan kesahan kurikulum bagi item tidak dipertikaikan

2) Akur/Memberi PeluangMurid berpeluang mempelajari perkara yang ditaksir berdasarkan kurikulum yang standard. Item yang dibina mestilah mengenai pengalaman yang telah dilalui oleh murid, sama ada dari pengalaman sebenar atau daripada pendedahan guru atau media lain.Peluang juga merujuk kepada kehadiran pengajar/guru dalam menyampaikan ilmu yang ditaksir kepada murid

9 ciri item berkualiti (sistem 9 poin)3) Akur SpesifikasiItem yang dibina mestilah mengikut pelan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam JSI. Spesifikasi diwujudkan untuk mengawal mutu ujian dari segi idea dan kandungan.Kegagalan mematuhi JSI boleh menyebabkan bilangan item tidak seimbang dan boleh menjejaskan kebolehpercayaan (reliability) skor

4) Tepat KonstrukItem mestilah boleh menghadirkan evidens yang boleh diguna untuk mentaksir konstruk yang diharapkan. Sekiranya tugasan dalam item itu menyebabkan murid gagal mempersembahkan evidens yang releven dengan perkara yang ditaksir, maka skor item itu dianggap tidak sah (invalid).

9 ciri item berkualiti (sistem 9 poin)5) Tepat Tajuk / Konteks Konstruk mestilah meliputi tajuk, tema, bidang dan konteks yang telah diajarJika tidak, calon mungkin tidak dapat memberikan respons yang memuaskan bukan kerana tidak menguasai konstruk tetapi disebabkan konteks yang asing bagi mereka.

6) Jelas komponenKejelasan dari segi bahasa, arahan , bahan rangsangan dan opsyen. Susunan perkataan, ayat atau gambar/rajah hendaklah memberi isyarat yang jelas tentang apa yang harus dilakukan oleh murid serta bagaimana perlakuan itu dipersembahkan. Item yang ditulis itu perlu mempunyai darjah komunikasi yang tinggi dari segi:KebolehbacaanKejelasan ekspresiKetekalan stail

9 ciri item berkualiti (sistem 9 poin) 7) Sesuai KesukaranMenepati aras kesukaran yang dihasratkan dalam JSI iaitu sama ada aras rendah, sederhana atau tinggiPenentuan aras kesukaran disandar kepada tiga aspek iaitu peringkat pengetahuan atau kemahiran, kelaziman dan kerencamanPerkara yang harus diambilkira sebelum menetapkan keseluruhan kategori adalah:

RAras rendah iaitu item mudah yang boleh dijawab oleh sebahagian besar muridSAras sederhana iaitu item pertengahan yang boleh dijawab oleh murid sederhana dan cemerlangTAras tinggi iaitu item sukar yang boleh dijawab oleh murid cemerlang9 ciri item berkualiti (sistem 9 poin) 8) Sesuai Pentingpastikan hanya idea, isi kandungan, atau hal-hal yang penting dalam pembelajaran murid diketengahkan sebagai item (yang remeh/asing harus dielak sebab boleh membawa kepada penghakiman kurang adil)

9) Sesuai Adil (tidak bias)pastikan item tidak bias dan tidak memberi faedah (advantage) secara sistematik/ automatik kepada golongan/kelompok/ kaum tertentu dalam masyarakat sama ada mengikut ras, jantina, tempat tinggal atau status ekonomi.

9 ciri item berkualiti (sistem 9 poin)Proses penilaian ini harus berakhir dengan ketetapan berikut:

DITERIMA Sedia diguna untuk pemasangan instrumen pentaksiran dan disimpan dalam bank item DALAM PERHATIAN (Keep In View) Mesti diperbaiki dan dinilai semulaKIVc) DITOLAK Item tidak diterima4 domain pembelajaranKognitif (pemikiran pelajar)BloomAndersonPsikomotor (kemahiran fizikal pelajar)Afektif (sikap dan nilai pelajar)Sosial (perhubungan sosial pelajar)

29MengaplikasiMenganalisis

MenilaiMemekarkan PemikiranAplikasiAnalisisSintesisPenilaianMencipta

Memahami

KefahamanMengingat

PengetahuanAndersonBloomBanding dan bezakan kedua-dua set perkataan yang digunakan oleh kedua-dua penulis.Bloom menggunakan kata nama dan Anderson menggunakan kata kerja aktif29Siapakah...?Apakah ...?Di manakah ...?Apabila ...?Yang manakah ...?Mengulangi, menamakan,mengingat semula, menyatakan, menyenaraiJawapan fakta, mengingat dan mengiktirafMengingatApakah maknanya?Apakah kegunaannya?Bolehkah anda terangkan ...?Menyatakan semula, menerangkan, mentafsir, menterjemah, meringkasMengungkap semula dan mentafsir untuk menunjukkan pemahamanMemahamiSoalan Mudah Apakah contoh-contoh lain yang ada tentang ini?Menunjukkan, menggunakan,mengaplikasi membina,menggambarkanMengaplikasikan pengetahuan kepada situasi dan pengalaman baru MengaplikasiBagaimana mereka sama / berbeza?Bagaimana ia berfungsi ...?Apakah bukti ...?Membanding beza,mengelas,menyusun,memeriksa, menganalisaPecahkan kpd bahagian yg lebih kecil utk memeriksa lebih mendalam & memahami perhubungannyaMenganalisisMengapa anda berfikir tentang ?Mengapa anda suka ini ?Apakah yang terbaik ...?Memangkat, menyimpul, menilai , mentaksir, menentukanMembuat pertimbangan dan penilaian untuk membuat kesimpulanMenilaiBagaimanakah kita boleh mereka bentuk ...?Bolehkah kita menambah ...?Apa yang akan berlaku jika ...?Mereka bentuk, mencipta, merancang, membina, menghasilGabungkan maklumat untuk mencipta sesuatu yang baruMenciptaSoalan KompleksSoalan PemulaKata KunciPeneranganAras pemikiran dan penyoalanSoalan-soalan Yang Menjana Tahap Pemikiran BloomKata Kerja Yang Boleh DigunakanContoh SoalanContoh Aktiviti Dan Hasilmemberitahumenyenaraimenggambarmengesanmenuli