isu denggi

Download ISU DENGGI

If you can't read please download the document

Post on 14-May-2017

225 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

GMGA 2033

Etika Pentadbiran Awam

PENGLIBATAN PENDUDUK DI KAWASAN TADBIR URUS MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA (MBPJ) DALAM MEMERANGI KES DENGGI MELALUI AKTIVITI GOTONG ROYONG1. Pengenalan

Demam Denggi merupakan sejenis penyakit yang disebabkan oleh jangkitan virus Denggi (genus Flavivirus) yang disebar oleh nyamuk Aedes betina. Cara penyebarannya ialah melalui gigitan nyamuk aedes orang yang berpenyakit virus denggi kepada orang yang sihat.Terdapat dua jenis denggi yang paling berat iaitu Demam Hemoragik Denggi (DHF) dan Sindrom Kejutan Denggi (DSS). Virus Denggi akan terpendam di dalam badan pesakit selama 3 - 14 hari (purata4 hingga 6 hari) sebelum menunjukkan tanda-tanda. Pesakit mungkin akan mengalami demam mengejut diikuti dengan berbagai-bagai tanda dan gejala tidak khusus. Ciri-ciri klinikal demam denggi berubah-ubah mengikut umur pesakit:

Bayi dan kanak-kanak mungkin mengalami demam yang sukar dibeza-bezakan beserta dengan kemunculan ruam. Orang dewasa dan kanak-kanak yang lebih tua mungkin mengalami sama ada sindrom demam yang tidak serius ataupun demam kuat yang mengejut, sakit kepala yang teruk, ruam dan sakit di belakang mata, otot dan sendi. Pendarahan kulit adalah fenomena lazim. Kadar kematian amat rendah.Menyedari hal ini, pencegahan merupakan kaedah terbaik untuk mengekang penularan demam denggi. Kesedaran untuk mengekang penyakit ini dalam kalangan masyarakat perlu diterapkan kerana tanpa kerjasama semua pihak usaha ini tidak mungkin mencapai matlamatnya. 2. Pernyataan Masalah

Demam denggi merupakan salah satu penyakit bawaan vektor yang masih lagi menjadi ancaman kepada manusia.Kes ini telah di dapati meningkat dari tahun ke tahun namun masih lagi menjadi masalah kepada kesihatan umum.Bagi negeri Selangor, kes Demam Denggi masih lagi belum dapat di kawal sepenuhnya. Justeru, kajian ini adalah merupakan satu analisis kepada data-data kes Demam Denggi yang di kaji semenjak tahun 2009 hingga 2012 khasnya di bawah pentadbiran pihak berkuasa tempatan iaitu Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ). 3. Komposisi Ahli-ahli Majlis Bandaraya Petaling Jaya

MPBJ di ketuai oleh seorang Datuk Bandar yang berpangkat Jusa C-VU7.Tugas beliau dibantu oleh seorang Timbalan Datuk Bandar yang menyandang Gred M54.Dalam carta organisasi MBPJ, terdapat enam (6) unit-unit berbeza yang berada dibawah penyeliaan Datuk Bandar.Manakala, sepuluh (10) jabatan-jabatan berbeza berada dibawah pentadbiran Timbalan Datuk Bandar. Dalam isu denggi ini, ia diletak dibawah Jabatan Kesihatan Persekitaran, Bahagian Kesihatan Awam. Ia deketuai oleh seorang Pengarah yang menyandang gred U52. Berikut adalah carta organisasi ahli-ahli MBPJ secara terperinci:

Setiap jabatan menjalankan fungsinya yang tersendiri di bawah portfolio yang dipegang. Bagi pengawalan penyakit berjangkit seperti denggi ini jabatan yang bertanggungjawab menyelia hal ini ialah Jabatan Kesihatan Persekitaran. Antara peranan umum jabatan ini ialah mengendalikan aktiviti perkhidmatan kesihatan di kawasan sekitar Petaling Jaya, pengurusan perkhidmatan alam sekitar dan pengurusan kompaun. Fungsi jabatan ini secara khusus adalah seperti di bawah: Merancang, mengurus dan melaksanakan aktiviti kesihatan awam seperti kawalan mutu makanan, kebersihan alam sekitar, dan kawalan penyakit. Mengurus dan menyelia aktiviti-aktiviti perniagaan, perkilangan, kawalan mutu air, kawalan udara dan bising.

Kawalan vektor dan penyakit berjangkit.

Menguruskan dan menyelia aktiviti-aktiviti perkhidmatan bandar.

4. Objektif Kajian

Objektif umum kajian ini dilakukan bertujuan adalah untuk menangani krisis penyakit Demam Denggi khususnya di kawasan MBPJ, Petaling Jaya, Selangor.

Manakala objektif spesifik antara lainnya ialah: Untuk mengenal pasti punca krisis penyakit Demam Denggi.

Untuk mengenalpasti penyebab krisis penyakit Demam Denggi

Untuk mengenalpasti pihak-pihak yang terlibat dalam krisis.

Untuk mengenalpasti faktor faktor yang menyebabkan peningkatan kes Demam Denggi di Selangor.

Untuk mencadangkan langkah - langkah kawalan dan pencegahan penyakit Demam Denggi.

5. Metadologi

Terdapat beberapa kaedah yang digunakan untuk mendapatkan maklumat bagi menyempurnakan sesuatu kajian. Laporan kajian ini dibuat dengan mengumpul maklumat daripada sumber yang diperolehi dari internet, media massa, perpustakaan serta dari laporan kajian terdahulu dan Laporan Tahunan MBPJ. Pengumpulan data sekunder juga diperolehi dari bahan bacaan seperti buku, jurnal, laman web, artikel, laporan atau kajian selain dari rujukan melalui keratan-keratan akhbar.6. Analisis KajianKenapa Kes Denggi Banyak Di Selangor?

Denggi merupakan penyakit virus bawaan vektor (pembawa) dan dikenali sebagai penyakit urban (bandar). Pembangunan yang pesat menjadikan virus ini susah hendak dikawal kerana di kawasan bangunan tidak siap menjadi tempat utama tempat pembiakan nyamuk. Ini dibuktikan dengan statistik.Melalui bilangan premis tapak binaan yang disiasat di Selangor, 57% didapati positif untuk indeks aedes.Sedangkan kawasan perumahan cuma menyumbang 1.3% kes positif.

Selangor juga mempunyai populasi tertinggi di Malaysia iaitu hampir 5 juta orang.Ini ialah 26% daripada total populasi Malaysia.Jadi tidak hairanlah Selangor mengepalai kes denggi dengan 32.5% daripada keseluruhan kes denggi iaitu 14,814 daripada 45,557 kes.

Pekerja warga asing yang banyak tertumpu di Selangor yang kebanyakannya tiada penempatan yang tetap dan berpindah randah mengikut pembangunan projek juga menyulitkan kawalan denggi secara optimum.Kebanyakan warga asing tinggal di struktur penempatan yang bersepah, tidak bersih dan kurang kemudahan kesihatan juga menyumbang kepada kes peningkatan denggi.7. Statistik Kes Denggi MBPJ

Daripada sumber Laporan Tahunan yang didapai di laman web MBPJ, menunjukkan statistik kes denggi yang berlaku dikawasan Petaling Jaya meningkat pada setiap tahun kebelakangan ini. Pada tahun 2012, bilangan kes denggi yang dilapor adalah sebanyk 1,197 kes, manakala sebanyak 1,343 kes telah dilapor pada tahun 2011.Laporan yang sama dibuat pada tahun 2010 melibatkan sebanyak 1,656 kes.

Walaupun bilangan kes yang dilapor di lihat berkurangan pada tahun 2012, akantetapi bilangan kes yang disahkan pada tahun 2012 meninggkat sebanyak 584 kes berbanding 434 kes pada tahun 2011. Manakala, pada tahun 2011 pula, bilangan kes yang disahkan adalah sebanyak 485 kes.Untuk mengelakkan kes denggi ini berleluasa, pihak MBPJ telah mengadakan semburan fogging dari rumah ke rumah.Menurut statistik pada tahun 2012, memperlihatkan sebanyak 424,551 buah rumah telah terlibat dengan aktiviti semburan ini.Manakala pada tahun 2011, angkanya telah menurun sebanyak 366,738 sahaja.Akan tetapi, pada tahun 2010, jumlah rumah yang terlibat dalam semburan fogging meningkat sebanyak 912,503 buah rumah.Selain dari rumah, pihak MBPJ juga telah turut memfokus pemeriksaan mereka kepada pejabat-pejabat kerajaan. Bilangan pejabat kerajaan yang diperiksa pada tahun 2012 adalah sebanyak 35 buah, berbanding 75 pemeriksaan pejabat telah dilakukan masing-masing pada tahun 2011 dan 2010.

Kilang-kilang di bawah kawasan pentadbiran MBPJ juga tidak terkecuali dari diperiksa dan statistik untuk tahun 2012 menunjukkan sejumlah 170 buah kilang terlibat dalam pemeriksaan ini. Pada tahun 2011 pula, sejumlah 294 kilang telah diperiksa tetapi jumlah ini menurun pada tahun 2010 yang hanya menyaksikan sebanyak 144 buah kilang sahaja yang telah di periksa.

Selain daripada itu, MBPJ telah membuat pemeriksaan berkala melalui pemeriksaan dari rumah ke rumah dalam menangani isu denggi ini.Sejumlah 42,950 pemeriksaan keatas rumah telah direkodkan pada tahun 2012. Peningkatan bilangan rumah yang diperiksa jelas direkodkan pada tahun 2011 iaitu sebanyak 51,682 manakala 77,258 buah rumah terbabit pada tahun 2010.Berikut adalah kesimpulan yang dapat dirumus untuk memudahkan kita melihat statistik kiraan dan bacaan untuk tiga tahun berturut-turut ini:Kes Denggi Tahun 2012

Kes Denggi Tahun 2011Kes Denggi Tahun 2010

8. Kepentingan Gotong RoyongMelihat kepada statistik kes denggi di atas, maka adalah perlu untuk pihak kerajaan tempatan, yakni MBPJ melakukan usaha mengadakan gotong royong bersama penduduk setempat dalam memerangi kes denggi ini. Aspek perpaduan antara masyarakat harus kukuh untuk negara pergi lebih jauh dalam lapangan dunia moden apatah lagi Malaysia terdiri dari masyarakat yang berbilang kaum. Maka, harus ada satu aktiviti yang berguna untuk merapatkan persefahaman antara kaum itu, dan tidak dapat dinafikan bahawa gotong-royong mampu membentuk masyarakat yang kondusif. Melalui semangat bantu-membantu dan bekerjasama membersihkan taman permainan, longkang, mahupun rumah ibadat, akan wujud rasa kekitaan yang tulen. Gotong-royong boleh merapatkan ahli masyarakat kepada nilai-nilai murni yang suci, yang tidak ditemui di rumah malahan di pejabat. Rasa kekitaan, rasa prihatin, dan penyayang sesama individu dalam masyarakat akan membantu hasrat kerajaan untuk negara mara lebih ke depan dalam era globalisasi ini. Budaya bergotong-royong merupakan amalan kerjasama yang berdasarkan kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan secara ikhlas; tanpa mengharapkan sebarang balasan dalam bentuk upah atau gaji. Secara jelas, bergotong-royong mengetepikan sikap mementingkan diri sendiri dan kebendaan. Aktiviti seperti ini dapat mengecilkan jurang perbezaan yang disebabkan pelbagai aspek seperti sosial, kaum dan ekonomi. Sekaligus, perpaduan erat dapat dicapai antara masyarakat Malaysia. Bak kata pepatah Melayu; berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.Demikian juga tentang kerja gotong-royong ini. Semua orang mengetahui bahawa sesuatu kerja yang besar buatannya dan juga belanjanya akan menjadi kurang dan kecil kosnya jika dilakukan bersama-sama. Itulah prinsip gotong-ro