isi kandungan - pembangunan.eng.usm.mypembangunan.eng.usm.my/web/custodial/manual_pengguna.pdf ·...

31

Upload: lamdieu

Post on 01-Feb-2018

345 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: ISI KANDUNGAN - pembangunan.eng.usm.mypembangunan.eng.usm.my/web/custodial/manual_pengguna.pdf · Pada bahagian sub menu Articles mengandungi jadual bertugas harian dan penyelenggaran
Page 2: ISI KANDUNGAN - pembangunan.eng.usm.mypembangunan.eng.usm.my/web/custodial/manual_pengguna.pdf · Pada bahagian sub menu Articles mengandungi jadual bertugas harian dan penyelenggaran

i

ISI KANDUNGAN

1.0 PENGENALAN 1

2.0 MENUKAR FORMAT MS EXCEL KE FORMAT DOKUMEN PDF 1

2.1 Buka fail Ms Excel 1

2.2 Menukar fail berformat Ms Excel ke PDF 3

3.0 SNIPPING TOOL GAMBAR 8

3.1 Buka fail 8

3.2 Buka perisian Snipping Tool 9

3.3 Save gambar 10

4.0 LOGIN KE CMS CUSTODIAL INFO 12

4.1 Log masuk admin 12

4.2 Log masuk ke Joomla! 13

4.3 Paparan skrin panel admin 14

4.4 Paparan menu Articles 15

4.5 Edit gambar pada Articles 17

4.6 Muatnaik gambar yang baru 19

4.7 Paparan penuh 27

4.8 Semak status kemaskini jadual 29

Page 3: ISI KANDUNGAN - pembangunan.eng.usm.mypembangunan.eng.usm.my/web/custodial/manual_pengguna.pdf · Pada bahagian sub menu Articles mengandungi jadual bertugas harian dan penyelenggaran

1

1.0 PENGENALAN

Sistem Custodial Info ini adalah penambahbaikan kepada laman web Custodial Info

yang bersifat statik menggunakan kod HTML. Penambahbaikan ini meliputi

pengubahsuaian paparan laman web daripada statik kepada Joomla! iaitu content

management system yang lebih mesra pengguna. Custodial info yang baharu dapat

memudahkan pengguna mengemaskini dan memuatnaik jadual bertugas bagi jadual

cucian, penyelenggaraan pencegah kebakaran, servis pam dan sistem penghawa

dingin.

2.0 MENUKAR FORMAT MS EXCEL KE FORMAT DOKUMEN PDF

Di bahagian ini, menunjukkan cara-cara untuk menukar fail daripada format Ms Excel

ke format dokumen iaitu Portable Document Format (PDF).

2.1 Buka fail Ms Excel

Langkah pertama adalah dengan membuka fail jadual yang disimpan dalam format

Ms Excel.

Page 4: ISI KANDUNGAN - pembangunan.eng.usm.mypembangunan.eng.usm.my/web/custodial/manual_pengguna.pdf · Pada bahagian sub menu Articles mengandungi jadual bertugas harian dan penyelenggaran

2

Klik pada Enable Editing untuk mengeditkan Ms Excel tersebut.

Page 5: ISI KANDUNGAN - pembangunan.eng.usm.mypembangunan.eng.usm.my/web/custodial/manual_pengguna.pdf · Pada bahagian sub menu Articles mengandungi jadual bertugas harian dan penyelenggaran

3

2.2 Menukar fail berformat Ms Excel ke PDF

Langkah kedua memaparkan cara-cara bagi menukarkan fail yang berformat Ms

Excel ke PDF.

Klik pada FILE di atas.

Page 6: ISI KANDUNGAN - pembangunan.eng.usm.mypembangunan.eng.usm.my/web/custodial/manual_pengguna.pdf · Pada bahagian sub menu Articles mengandungi jadual bertugas harian dan penyelenggaran

4

Klik pada Save As untuk mengekspot fail Ms Excel ke format PDF.

Page 7: ISI KANDUNGAN - pembangunan.eng.usm.mypembangunan.eng.usm.my/web/custodial/manual_pengguna.pdf · Pada bahagian sub menu Articles mengandungi jadual bertugas harian dan penyelenggaran

5

Tukar nama file dalam File name.

Page 8: ISI KANDUNGAN - pembangunan.eng.usm.mypembangunan.eng.usm.my/web/custodial/manual_pengguna.pdf · Pada bahagian sub menu Articles mengandungi jadual bertugas harian dan penyelenggaran

6

Klik pada Save as type untuk memilih PDF

Page 9: ISI KANDUNGAN - pembangunan.eng.usm.mypembangunan.eng.usm.my/web/custodial/manual_pengguna.pdf · Pada bahagian sub menu Articles mengandungi jadual bertugas harian dan penyelenggaran

7

Klik Save.

Page 10: ISI KANDUNGAN - pembangunan.eng.usm.mypembangunan.eng.usm.my/web/custodial/manual_pengguna.pdf · Pada bahagian sub menu Articles mengandungi jadual bertugas harian dan penyelenggaran

8

3.0 SNIPPING TOOL GAMBAR

Bahagian ini memaparkan langkah-langkah untuk print screen menggunakan perisian

snipping tool yang terdapat di dalam komputer.

3.1 Buka fail

Cara pertama adalah dengan membuka fail yang dikehendaki.

Klik pada fail dan bukakan fail tersebut

Page 11: ISI KANDUNGAN - pembangunan.eng.usm.mypembangunan.eng.usm.my/web/custodial/manual_pengguna.pdf · Pada bahagian sub menu Articles mengandungi jadual bertugas harian dan penyelenggaran

9

3.2 Buka perisian Snipping Tool

Perisian Snipping Tool boleh didapati di Start (Windows 7) ataupun di carian desktop

(Windows 8).

Klik New untuk potongkan gambar yang simpan dalam format dokument.

Gambar yang dipotong boleh diubahsuai oleh pengguna mengikut cita rasa pengguna

sendiri.

Page 12: ISI KANDUNGAN - pembangunan.eng.usm.mypembangunan.eng.usm.my/web/custodial/manual_pengguna.pdf · Pada bahagian sub menu Articles mengandungi jadual bertugas harian dan penyelenggaran

10

3.3 Save gambar

Gambar yang telah dipotong menggunakan Snipping Tool, disimpan di dalam folder

yang dipilih oleh pengguna.

Selepas Snipping Tool klik pada ikon di atas untuk menyimpan gambar tersebut.

Page 13: ISI KANDUNGAN - pembangunan.eng.usm.mypembangunan.eng.usm.my/web/custodial/manual_pengguna.pdf · Pada bahagian sub menu Articles mengandungi jadual bertugas harian dan penyelenggaran

11

Tukar nama File name dan klik Save untuk menyimpan gambar tersebut di dalam

folder.

Page 14: ISI KANDUNGAN - pembangunan.eng.usm.mypembangunan.eng.usm.my/web/custodial/manual_pengguna.pdf · Pada bahagian sub menu Articles mengandungi jadual bertugas harian dan penyelenggaran

12

4.0 LOGIN KE CMS CUSTODIAL INFO

Joomla! merupakan sebuah sistem pengurusan kandungan sumber terbuka yang

diedarkan secara percuma. Ia ditulis dalam bahasa pengaturcaraan PHP untuk

menerbitkan kandungan ke laman web dan intranet dengan menggunakan pangkalan

data MySQL.

Ciri-ciri unik Joomla! termasuklah laman cache untuk meningkatkan prestasi, RSS,

laman boleh cetak, berita terkini, blog, undian, carian laman, dan bahasa-bahasa.

4.1 Log masuk admin

Admin boleh log masuk ke Joomla! melalui webpage Custodial Info untuk mengedit

jadual-jadual penyelenggaraan.

Klik log in di menu admin

Page 15: ISI KANDUNGAN - pembangunan.eng.usm.mypembangunan.eng.usm.my/web/custodial/manual_pengguna.pdf · Pada bahagian sub menu Articles mengandungi jadual bertugas harian dan penyelenggaran

13

4.2 Log masuk ke Joomla!

URL untuk log masuk Joomla! akan diberi kepada pengguna.

Untuk log masuk, pengguna perlu memasukkan Username dan Password yang akan diberi

oleh pihak PPKT. Kemudian, klik pada Log in.

Page 16: ISI KANDUNGAN - pembangunan.eng.usm.mypembangunan.eng.usm.my/web/custodial/manual_pengguna.pdf · Pada bahagian sub menu Articles mengandungi jadual bertugas harian dan penyelenggaran

14

4.3 Paparan skrin panel admin

Gambar dibawah menunjukkan paparan skrin panel admin bagi sistem ini.

Gambar ini memaparkan skrin panel admin

Page 17: ISI KANDUNGAN - pembangunan.eng.usm.mypembangunan.eng.usm.my/web/custodial/manual_pengguna.pdf · Pada bahagian sub menu Articles mengandungi jadual bertugas harian dan penyelenggaran

15

4.4 Paparan menu Articles

Pada bahagian sub menu Articles mengandungi jadual bertugas harian dan

penyelenggaran bagi setiap syarikat yang terlibat. Pengguna boleh merujuk gambar di

bawah untuk membuka menu tersebut.

Klik pada menu Content dan pilih sub menu Articles.

Page 18: ISI KANDUNGAN - pembangunan.eng.usm.mypembangunan.eng.usm.my/web/custodial/manual_pengguna.pdf · Pada bahagian sub menu Articles mengandungi jadual bertugas harian dan penyelenggaran

16

Gambar ini memaparkan skrin Article admin

Page 19: ISI KANDUNGAN - pembangunan.eng.usm.mypembangunan.eng.usm.my/web/custodial/manual_pengguna.pdf · Pada bahagian sub menu Articles mengandungi jadual bertugas harian dan penyelenggaran

17

4.5 Edit gambar pada Articles

Gambar pada setiap Articles file boleh diedit dengan mengikuti langkah-langkah seperti

yang ditunjukkan di dalam gambar.

Klik pada Articles file yang ditukar gambar contoh klik ‘Sistem Pencegah Kebakaran’ untuk

mengeditkan gambar tersebut

Jadual di bawah merupakan senarai menu yang perlu dikemaskini oleh pengguna.

BIL MENU ARTICLES ID

1. SERVIS PAM SERVIS PAM 63

2. SISTEM PENGHAWA DINGIN SISTEM PENGHAWA DINGIN 64

3. SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN 65

Page 20: ISI KANDUNGAN - pembangunan.eng.usm.mypembangunan.eng.usm.my/web/custodial/manual_pengguna.pdf · Pada bahagian sub menu Articles mengandungi jadual bertugas harian dan penyelenggaran

18

Klik pada gambar dan klik pada ikon untuk menukarkan gambar bagi Article tersebut

Page 21: ISI KANDUNGAN - pembangunan.eng.usm.mypembangunan.eng.usm.my/web/custodial/manual_pengguna.pdf · Pada bahagian sub menu Articles mengandungi jadual bertugas harian dan penyelenggaran

19

4.6 Muatnaik gambar yang baru

Berikut merupa cara-cara memuatnaik gambar baru untuk setiap Articles.

Klik pada ikon untuk Upload gambar yang baru.

Page 22: ISI KANDUNGAN - pembangunan.eng.usm.mypembangunan.eng.usm.my/web/custodial/manual_pengguna.pdf · Pada bahagian sub menu Articles mengandungi jadual bertugas harian dan penyelenggaran

20

Klik pada Browse untuk memilih fail dan gambar.

Page 23: ISI KANDUNGAN - pembangunan.eng.usm.mypembangunan.eng.usm.my/web/custodial/manual_pengguna.pdf · Pada bahagian sub menu Articles mengandungi jadual bertugas harian dan penyelenggaran

21

Pilih folder yang menyimpan gambar ‘ZMZ Maju Mekar Enterprise ‘.

Page 24: ISI KANDUNGAN - pembangunan.eng.usm.mypembangunan.eng.usm.my/web/custodial/manual_pengguna.pdf · Pada bahagian sub menu Articles mengandungi jadual bertugas harian dan penyelenggaran

22

Klik pada gambar yang dipilih dalam folder custodial info dan klik Open untuk mengeluarkan

gambar tersebut

Page 25: ISI KANDUNGAN - pembangunan.eng.usm.mypembangunan.eng.usm.my/web/custodial/manual_pengguna.pdf · Pada bahagian sub menu Articles mengandungi jadual bertugas harian dan penyelenggaran

23

Klik pada Upload untuk memaparkan gambar dalam Articles

Page 26: ISI KANDUNGAN - pembangunan.eng.usm.mypembangunan.eng.usm.my/web/custodial/manual_pengguna.pdf · Pada bahagian sub menu Articles mengandungi jadual bertugas harian dan penyelenggaran

24

Pilih nama gambar di dalam senarai Name untuk mendapatkan URL gambar yang

dikehendaki

Page 27: ISI KANDUNGAN - pembangunan.eng.usm.mypembangunan.eng.usm.my/web/custodial/manual_pengguna.pdf · Pada bahagian sub menu Articles mengandungi jadual bertugas harian dan penyelenggaran

25

Klik pada Update untuk memaparkan gambar ‘ZMZ Maju Mekar Enterprise ‘ dalam webpage

CUSTODIAL INFO

Page 28: ISI KANDUNGAN - pembangunan.eng.usm.mypembangunan.eng.usm.my/web/custodial/manual_pengguna.pdf · Pada bahagian sub menu Articles mengandungi jadual bertugas harian dan penyelenggaran

26

Klik pada Save & Close untuk memuatnaik gambar pada bahagian Articles

Page 29: ISI KANDUNGAN - pembangunan.eng.usm.mypembangunan.eng.usm.my/web/custodial/manual_pengguna.pdf · Pada bahagian sub menu Articles mengandungi jadual bertugas harian dan penyelenggaran

27

4.7 Paparan penuh

Berikut merupakan langkah-langkah bagi melihat paparan penuh webpage bagi

Custodial Info.

Klik pada CUSTODAIL INFO untuk melihat paparan penuh webpage.

Page 30: ISI KANDUNGAN - pembangunan.eng.usm.mypembangunan.eng.usm.my/web/custodial/manual_pengguna.pdf · Pada bahagian sub menu Articles mengandungi jadual bertugas harian dan penyelenggaran

28

Ini adalah webpage bagi CUTODIAL INFO.

Page 31: ISI KANDUNGAN - pembangunan.eng.usm.mypembangunan.eng.usm.my/web/custodial/manual_pengguna.pdf · Pada bahagian sub menu Articles mengandungi jadual bertugas harian dan penyelenggaran

29

4.8 Semak status kemaskini jadual

Pengguna boleh menyemak sama ada kemaskini yang telah dibuat berjaya atau tidak.

Klik pada SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN bagi menyemak status kemaskini

jadual