isi kandungan - pembangunan.eng.usm.mypembangunan.eng.usm.my/web/custodial/manual_pengguna.pdf ·...

of 31 /31

Author: lamdieu

Post on 01-Feb-2018

275 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • i

  ISI KANDUNGAN

  1.0 PENGENALAN 1

  2.0 MENUKAR FORMAT MS EXCEL KE FORMAT DOKUMEN PDF 1

  2.1 Buka fail Ms Excel 1

  2.2 Menukar fail berformat Ms Excel ke PDF 3

  3.0 SNIPPING TOOL GAMBAR 8

  3.1 Buka fail 8

  3.2 Buka perisian Snipping Tool 9

  3.3 Save gambar 10

  4.0 LOGIN KE CMS CUSTODIAL INFO 12

  4.1 Log masuk admin 12

  4.2 Log masuk ke Joomla! 13

  4.3 Paparan skrin panel admin 14

  4.4 Paparan menu Articles 15

  4.5 Edit gambar pada Articles 17

  4.6 Muatnaik gambar yang baru 19

  4.7 Paparan penuh 27

  4.8 Semak status kemaskini jadual 29

 • 1

  1.0 PENGENALAN

  Sistem Custodial Info ini adalah penambahbaikan kepada laman web Custodial Info

  yang bersifat statik menggunakan kod HTML. Penambahbaikan ini meliputi

  pengubahsuaian paparan laman web daripada statik kepada Joomla! iaitu content

  management system yang lebih mesra pengguna. Custodial info yang baharu dapat

  memudahkan pengguna mengemaskini dan memuatnaik jadual bertugas bagi jadual

  cucian, penyelenggaraan pencegah kebakaran, servis pam dan sistem penghawa

  dingin.

  2.0 MENUKAR FORMAT MS EXCEL KE FORMAT DOKUMEN PDF

  Di bahagian ini, menunjukkan cara-cara untuk menukar fail daripada format Ms Excel

  ke format dokumen iaitu Portable Document Format (PDF).

  2.1 Buka fail Ms Excel

  Langkah pertama adalah dengan membuka fail jadual yang disimpan dalam format

  Ms Excel.

 • 2

  Klik pada Enable Editing untuk mengeditkan Ms Excel tersebut.

 • 3

  2.2 Menukar fail berformat Ms Excel ke PDF

  Langkah kedua memaparkan cara-cara bagi menukarkan fail yang berformat Ms

  Excel ke PDF.

  Klik pada FILE di atas.

 • 4

  Klik pada Save As untuk mengekspot fail Ms Excel ke format PDF.

 • 5

  Tukar nama file dalam File name.

 • 6

  Klik pada Save as type untuk memilih PDF

 • 7

  Klik Save.

 • 8

  3.0 SNIPPING TOOL GAMBAR

  Bahagian ini memaparkan langkah-langkah untuk print screen menggunakan perisian

  snipping tool yang terdapat di dalam komputer.

  3.1 Buka fail

  Cara pertama adalah dengan membuka fail yang dikehendaki.

  Klik pada fail dan bukakan fail tersebut

 • 9

  3.2 Buka perisian Snipping Tool

  Perisian Snipping Tool boleh didapati di Start (Windows 7) ataupun di carian desktop

  (Windows 8).

  Klik New untuk potongkan gambar yang simpan dalam format dokument.

  Gambar yang dipotong boleh diubahsuai oleh pengguna mengikut cita rasa pengguna

  sendiri.

 • 10

  3.3 Save gambar

  Gambar yang telah dipotong menggunakan Snipping Tool, disimpan di dalam folder

  yang dipilih oleh pengguna.

  Selepas Snipping Tool klik pada ikon di atas untuk menyimpan gambar tersebut.

 • 11

  Tukar nama File name dan klik Save untuk menyimpan gambar tersebut di dalam

  folder.

 • 12

  4.0 LOGIN KE CMS CUSTODIAL INFO

  Joomla! merupakan sebuah sistem pengurusan kandungan sumber terbuka yang

  diedarkan secara percuma. Ia ditulis dalam bahasa pengaturcaraan PHP untuk

  menerbitkan kandungan ke laman web dan intranet dengan menggunakan pangkalan

  data MySQL.

  Ciri-ciri unik Joomla! termasuklah laman cache untuk meningkatkan prestasi, RSS,

  laman boleh cetak, berita terkini, blog, undian, carian laman, dan bahasa-bahasa.

  4.1 Log masuk admin

  Admin boleh log masuk ke Joomla! melalui webpage Custodial Info untuk mengedit

  jadual-jadual penyelenggaraan.

  Klik log in di menu admin

  https://ms.wikipedia.org/wiki/Sistem_pengurusan_kandunganhttps://ms.wikipedia.org/wiki/Sumber_terbukahttps://ms.wikipedia.org/wiki/Perisian_percumahttps://ms.wikipedia.org/wiki/PHPhttps://ms.wikipedia.org/wiki/Intranethttps://ms.wikipedia.org/wiki/MySQLhttps://ms.wikipedia.org/wiki/Cachehttps://ms.wikipedia.org/wiki/RSShttps://ms.wikipedia.org/wiki/Blog

 • 13

  4.2 Log masuk ke Joomla!

  URL untuk log masuk Joomla! akan diberi kepada pengguna.

  Untuk log masuk, pengguna perlu memasukkan Username dan Password yang akan diberi

  oleh pihak PPKT. Kemudian, klik pada Log in.

 • 14

  4.3 Paparan skrin panel admin

  Gambar dibawah menunjukkan paparan skrin panel admin bagi sistem ini.

  Gambar ini memaparkan skrin panel admin

 • 15

  4.4 Paparan menu Articles

  Pada bahagian sub menu Articles mengandungi jadual bertugas harian dan

  penyelenggaran bagi setiap syarikat yang terlibat. Pengguna boleh merujuk gambar di

  bawah untuk membuka menu tersebut.

  Klik pada menu Content dan pilih sub menu Articles.

 • 16

  Gambar ini memaparkan skrin Article admin

 • 17

  4.5 Edit gambar pada Articles

  Gambar pada setiap Articles file boleh diedit dengan mengikuti langkah-langkah seperti

  yang ditunjukkan di dalam gambar.

  Klik pada Articles file yang ditukar gambar contoh klik Sistem Pencegah Kebakaran untuk

  mengeditkan gambar tersebut

  Jadual di bawah merupakan senarai menu yang perlu dikemaskini oleh pengguna.

  BIL MENU ARTICLES ID

  1. SERVIS PAM SERVIS PAM 63

  2. SISTEM PENGHAWA DINGIN SISTEM PENGHAWA DINGIN 64

  3. SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN 65

 • 18

  Klik pada gambar dan klik pada ikon untuk menukarkan gambar bagi Article tersebut

 • 19

  4.6 Muatnaik gambar yang baru

  Berikut merupa cara-cara memuatnaik gambar baru untuk setiap Articles.

  Klik pada ikon untuk Upload gambar yang baru.

 • 20

  Klik pada Browse untuk memilih fail dan gambar.

 • 21

  Pilih folder yang menyimpan gambar ZMZ Maju Mekar Enterprise .

 • 22

  Klik pada gambar yang dipilih dalam folder custodial info dan klik Open untuk mengeluarkan

  gambar tersebut

 • 23

  Klik pada Upload untuk memaparkan gambar dalam Articles

 • 24

  Pilih nama gambar di dalam senarai Name untuk mendapatkan URL gambar yang

  dikehendaki

 • 25

  Klik pada Update untuk memaparkan gambar ZMZ Maju Mekar Enterprise dalam webpage

  CUSTODIAL INFO

 • 26

  Klik pada Save & Close untuk memuatnaik gambar pada bahagian Articles

 • 27

  4.7 Paparan penuh

  Berikut merupakan langkah-langkah bagi melihat paparan penuh webpage bagi

  Custodial Info.

  Klik pada CUSTODAIL INFO untuk melihat paparan penuh webpage.

 • 28

  Ini adalah webpage bagi CUTODIAL INFO.

 • 29

  4.8 Semak status kemaskini jadual

  Pengguna boleh menyemak sama ada kemaskini yang telah dibuat berjaya atau tidak.

  Klik pada SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN bagi menyemak status kemaskini

  jadual