isi kandungan - ipbl.edu.my .lagu-lagu p.ramlee dan saloma/lagu-lagu puisi (piala timbalan ......

Download ISI KANDUNGAN - ipbl.edu.my .Lagu-Lagu P.Ramlee dan Saloma/Lagu-Lagu Puisi (Piala Timbalan ... memelihara

Post on 01-Apr-2019

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ISI K

AN

DU

NG

AN

S ida

ng Redaksi

Penasihat 1Tuan Haji Awang Hambali bin Haji Awang Hamdan

Pengarah

Penasihat 2Pn. Hamsiah binti Abdullah

MasniTimbalan Pengarah

PengerusiEn. Kamel bin Achong

Ketua Jabatan Pengajian Melayu

Penyelaras / EditorPn. Tay Meng Guat

Jabatan Pengajian Melayu

JurugambarEn. Alexander Tow

En. Suhaili bin Madhi

Laporan Aktiviti Bulan Bahasa Sastera dan Budaya Melayu

Pameran Jualan Buku

Sambutan Maal Hijrah 1432H Peringkat IPG KBL

Eksplorasi Haji

Karnival Matematik

Aktiviti-aktiviti Jabatan Sains Sosial Semester 1-2011

Unit Latihan Dalam Perkhidmatan IPG KBL

Pelbagai Program Kelolaan Jabatan Ilmu Pendidikan

Lawatan Pendedahan Ilmu Pementasan di Kuala Lumpur Performing Arts Centre (KLPAC)

Program Sekolah Angkat IPG Kampus Batu Lintang

Gambar-gambar Aktiviti

2

4

5

7

10

12

13

16

17

18

19

Peringkat IPG Kampus Batu Lintang 2011

SaStera dan Budaya Melayu

Pada 12 April - 21 April 2011, Jabatan Bahasa Melayu telah menganjurkan beberapa aktiviti sempena Bulan Bahasa, Sastera dan Budaya Peringkat IPG Kampus Batu Lintang 2011. Aktiviti yang dirancang ini telah dijalankan oleh pelajar PISMP BM Januari 2010. Antara aktiviti yang telah dijalankan ialah : Pertunjukan Boneka, Deklamasi Sajak, Pidato, Syair, Kembara Bahasa, Main Peranan, Permainan Tradisional (Batu Seremban, Congkak, Teng-Teng dan membuat Wau), Pertandingan Lagu-Lagu P.Ramlee dan Saloma/Lagu-Lagu Puisi (Piala Timbalan Pengarah), Pertandingan Tarian Melayu Tradisional, Forum, Bengkel dan Pertandingan Penulisan Kreatif, Pameran Aktivti Pengajian Melayu, Permainan Bahasa Interaktif, Kuiz Bahasa (Jawab dan Menang) dan Penutupan Bulan Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu.

laporan aktiviti

Bulan BahaSa

1. PERtANDINGAN tARIAN tRADISoNAL MELAyU & PERtANDINGAN BUSANA MELAyU

2. PERtANDINGAN DEKLAMASI SAJAK DAN SyAIR

2

3. PERMAINAN tRADISIoNAL

4. PAMERAN BAHAN-BAHAN

5. PERtANDINGAN FoRUM SISwA 6. MAIN PERANAN

7. KEMBARA BAHASA

8. PERtANDINGAN NyANyIAN LAGU P. RAMLEE DAN SALoMA

3

Aktiviti ini dilaksanakan pada 28 Februari hingga 1 Mac 2011, bertempat di Dewan Brooke, IPG Kampus Batu Lintang.

Empat buah syarikat buku dijemput untuk mengadakan pameran ini iaitu The Leading Book Store, MyBook Store, MPH Book Store dan Benzamine Book Store.

Aktiviti ini bertujuan untuk mendedahkan warga institut tentang judul-judul buku terkini yang terdapat di pasaran.

Bengkel ini merupakan anjuran Perpustakaan IPG Kampus Batu Lintang pada 21 hingga 23 Mac 2011 dan disertai oleh 24 orang staf sokongan dan staf akademik.

Fasilitator terdiri daripada En. Wan Abdillah B.Wan Mahjar, En Abdul Irwandy B. Razali dan Puan Philomena Septimus Amit.

Bengkel ini bertujuan untuk memberi pendedahan awal tentang kepentingan penjilidan bahan dan membolehkan peserta memperoleh pengetahuan untuk memelihara dokumen serta rekod rasmi dengan lebih berkesan.

Bengkel Penjilidan asas Bahan

PAMERAN JUALAN BUKU

PROgRaM jejak MaklUMaT

Program ini disertai oleh 24 orang pelajar, bertempat di Perpustakaan IPG Kampus Batu Lintang pada 12 April 2011.

Program ini bertujuan untuk memupuk minat membaca melalui usaha pencarian maklumat di perpustakaan.

4

PROgRaM saMBUTan MaUlidUR RasUl 1432h PeRingkaT iPg kaMPUs BaTU linTang, kUChing

TARIKH: 12 DAN 15 FEBRUARI 2011

TEMPAT: IPG KAMPUS BATU LINTANG, KUCHING

ANJURAN: GURU PELATIH PISMP PA-AQ AMBILAN JANUARI 2010 DENGAN KERJASAMA JAWATANKUASA PERWAKILAN PELAJAR BIRO AGAMA ISLAM DAN MORAL, BADAN DAKWAH DAN ROHANI MASJID AL-MUALLIMIN JABATAN AGAMA ISLAM DAN MORAL INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG, KUCHING

Pelajar sedang menghayati ceramah Maal Hijrah

Sambutan Maal Hijrah 1432H Peringkat IPG KBLPada 11 Januari 2011 JAPIM bersama BADAR Masjid Al MUallimin dan Biro Agama JPP telah mengadakan Sambutan Maal Hijrah 1432 peringkat Institut yang bertempat di Masjid Al Muallimin. Ceramah Maal Hijrah telah disampaikan oleh pegawai dari HIKMAH Sarawak.

Penceramah jemputan

dari HIKMAH Sarawak.

5

PROgRaM saMBUTan MaUlidUR RasUl 1432h PeRingkaT iPg kaMPUs BaTU linTang, kUChing

TARIKH: 12 DAN 15 FEBRUARI 2011

TEMPAT: IPG KAMPUS BATU LINTANG, KUCHING

ANJURAN: GURU PELATIH PISMP PA-AQ AMBILAN JANUARI 2010 DENGAN KERJASAMA JAWATANKUASA PERWAKILAN PELAJAR BIRO AGAMA ISLAM DAN MORAL, BADAN DAKWAH DAN ROHANI MASJID AL-MUALLIMIN JABATAN AGAMA ISLAM DAN MORAL INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG, KUCHING

BaRisan ajk Pelaksana saMBUTan MaUlidUR RasUl 1432h PeRingkaT iPg kaMPUs BaTU linTang

Pertandingan Forum Sambutan Maulidur Rasul 1432H

Pertandingan Gubahan bunga dari bahan terpakai.

Panel Penilai bagi pemilihan Tokoh Maulidur Rasul

Pertandingan Perarakan dan Sepanduk setiap kontigen

Persiapan pentas untuk persembahan Puisidra.

Perasmian Sambutan Maulidur Rasul oleh Timbalan Pengarah IPGKBL

Johan Pertandingan Forum, PISMP PA-AQ Januari 2011

Tokoh-Tokoh Maulidur Rasul 1432H / 2011

Persembahan Puisidra yang di-persembahkan oleh guru pelatih

PISMP PA-AQ Januari 2010

gaMBaR-gaMBaR sePanjang saMBUTan MaUlidUR RasUl

6

Pertandingan Eja dan Menang Versi Bahasa Arab tahajja tarbah 2011 SK Semerah Padi Anjuran IPG Kampus Batu Lintang

KUCHING 27 April- Seramai 40 orang murid Sekolah Kebangsaan Semerah Padi terpilih menyertai Pertandingan Eja dan Menang Versi Bahasa Arab anjuran guru-guru pelatih Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Pengajian Agama Islam dan Al-Quran Ambilan Januari 2009 (Semester 5) bersama-sama Jabatan Pengajian Islam dan Moral Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang, dengan kerjasama Sekolah Kebangsaan Semerah Padi bermula dari jam 1.30 hingga 5.30 petang. Pertandingan tersebut diadakan di Sekolah Kebangsaan Semerah Padi.

Pertandingan ini melibatkan murid-murid Tahun 3, 4, 5 dan 6 di sekolah tersebut. Menurut pihak penganjur, pertandingan Eja dan Menang dalam versi Bahasa Arab ini merupakan suatu program rintis yang julung-julung kali diadakan oleh pihak IPG Kampus Batu Lintang khas untuk murid-murid sekolah rendah yang mempelajari Bahasa Arab.

Objektif pertandingan tersebut diadakan adalah untuk memperkasakan Bahasa Arab sebagai bahasa Al-quran dan meningkatkan minat murid-murid terhadap subjek Bahasa Arab melalui pendekatan yang berbeza. Majlis Perasmian dan Penutupan Pertandingan Eja dan Menang versi Bahasa Arab telah disempurnakan oleh Pengarah IPG Kampus Batu Lintang iaitu Tuan Haji Awang Hambali Bin Haji Awang Hamdan. Turut hadir adalah Ketua Penyelaras Bahasa Arab di Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak, Encik Sulaiman Bin Hashim. Sementara itu, Tuan Haji Awang Hambali ketika berucap memberitahu, aktiviti ini sangat memberi manfaat kepada murid-murid sekolah rendah kerana Bahasa Arab adalah setanding dengan Bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain apatah lagi bahasa ini adalah bahasa syurga. Selain itu, apabila mempelajari Bahasa Arab, kita dapat mengetahui dan memahami makna Al-quran.

Staf sedang asyik mengikuti pengisian kursus

LAtIHAN PERKEMBANGAN StAF (EKSPLoRASI HAJI)

Pada 23 Febuari 2011 JAPIM telah mengadakan Latihan Perkembangan Staf berkenaan ibadah haji, bertempat di bilik latihan.Kursus sehari tersebut telah dikendalikan oleh Us Hj Ali bin Jusoh.Seramai 30 orang staf telah menyertai kursus tersebut.

7

Pada 6 Mei hingga 8 Mei 2011, Jabatan Agama Islam dan Moral (JAPIM) Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang, Kuching telah mengadakan satu program khusus iaitu Kursus Pemantapan Amali Fardhu Ain (Penyembelihan dan Pengurusan Jenazah) untuk para pelajar KPLI ambilan Jun 2010, KPLI ambilan Jan 2011 dan PPISMP TESL ambilan Jun 2010 dimana program ini merupakan satu program yang berbentuk amali dan praktikal yang dibimbing oleh fasilitator-fasilitator yang bertauliah. Program yang dijalankan selama 3 hari 2 malam ini adalah bertujuan untuk memberikan persediaan awal kepada bakal guru jika ditempatkan di kawasan pedalaman yang tidak mempunyai penduduk yang beragama Islam. Program yang dijalankan ini juga adalah bertujuan untuk Ia akan memberikan pendedahan dan pendekatan sebenar tentang cara-cara penyembelihan dan pengurusan jenazah dari segi teori dan praktikal. Sepanjang 3 hari 2 malam program ini dijalankan, terdapat juga beberapa aktiviti lain yang turut diadakan selain daripada sembelihan dan pengurusan jenazah. Antara aktiviti lain yang turut dijalankan adalah seperti qiamulail, pembentangan oleh pelajar KPLI ambilan Jan 2011, solat secara berjemaah, ceramah agama yang disampaikan oleh Ustaz Mahadi bin Haji Khalid dan Ustaz Salehudin bin Haji Sabar, Ketua Jabatan Agama Islam dan Moral, dan bacaan Yassin. Kesemua aktiviti yang diadakan ini adalah untuk menyediakan ilmu rohani didalam diri para guru pelatih untuk menghadapi masa yang akan datang.

KURSUS PENyEMBELIHAN AyAM

Ustaz Mahadi memberi tunjuk ajar kepada peserta ketika penyembelihan dijalankan

Ayam yang telah disembelih

8

CERAMAH yANG DISAMPAIKAN oLEH PIHAK KAGAt

PENGURUSAN JENAzAH

MAJLIS PENANGGUHAN PRoGRAM KURSUS PENyEMBELIHAN DAN PENGURUSAN JENAzAH

Para peserta dan pensyarah mendengar dengan teliti ceramah yang disampaikan

Pengurusan jenazah yang dijalankan oleh pihak KAGAT ATM

Ceramah disampaikan oleh pihak KAGAT ATM

Praktikal pengurusan jenazah

Pengerusi program Pengar