isi kandungan fail timbul

Download Isi Kandungan Fail Timbul

Post on 05-Mar-2016

78 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

wqwqwqwqwqwwqwqwdwsdsad

TRANSCRIPT

 • FAIL TIMBUL YANG PERLU DIUJUDKAN:FAIL PENGURUSAN KOKOFAIL PENGURUSAN SUKAN & PERMAINANFAIL PENGURUSAN KELAB & PERSATUANFAIL PENGURUSAN UNIT BERUNIFORM

 • ISI KANDUNGAN FAIL

 • Isi Kandungan Fail Pengurusan Kokurikulum

  BIL.PERKARAM/S1MISI DAN VISI SEKOLAHA2PELAN STRATEGIK KOKURIKULUMB3TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH & MSSRC4MINIT MESYUARAT/MINIT CURAI/SURAT JEMPUTAN MESYUARATD5CARTA ORGANISASI/SENARAI JAWATANKUASAE6SURAT LANTIKAN GURUF7BIODATA GURU KOKURIKULUM BERKAITANG8KERTAS KERJA/ LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUMH9REKOD PENYERTAAN DAN PENCAPAIAN MURID DALAM KOKURIKULUMI10AJK SARANA IBU BAPA DALAM KOKURIKULUMJ11MAKLUMAT PENGLIBATAN MURID:SENARAI PENGLIBATAN MURID DALAM KOKOSENARAI JAWATANKUASA KOKO MURIDANALISIS STATUS PENYERTAAN KOKO MURIDDATA KEHADIRAN & PENCAPAIAN KK MURIDK12PERKARA-PERKARA LAIN:PEKELILING KOKURIKULUMRPT & PERLEMBAGAAN SUKAN/KELAB/UBPENILAIAN DAN PEMANTAUAN KOKOSENARAI TUGAS GURU PENYELARAS/AJKMAKLUMAT/ BAHAN 1M1SPERBELANJAAN KOKO (IMPAK KOKO)LAIN-LAIN HAL YANG BERKAITANL

 • Isi Kandungan Fail Pengurusan Kelab & Persatuan

  BIL.PERKARAM/S1MISI DAN VISI SEKOLAHA2MINIT MESYUARAT/MINIT CURAI/JEMPUTAN MESYUARATB3PEKELILING KOKURIKULUM/DASAR KOKURIKULUM/POLISI KESELAMATANC4SURAT LANTIKAN GURUD5BIODATA GURUE6CARTA ORGANISASI/ AJK KELAB & PERSATUANF7RANCANGAN TAHUNAN KELAB DAN PERSATUANG8PERLEMBAGAAN KELAB DAN PERSATUANH9REKOD PENCAPAIAN KELAB DAN PERSATUANI10LAPORAN AKTIVITI KELAB DAN PERSATUANJ11HAL-HAL LAIN YANG BERKAITANK

 • Isi Kandungan Fail Pengurusan Sukan & Permainan

  BIL.PERKARAM/S1MISI DAN VISI SEKOLAHA2MINIT MESYUARAT/MINIT CURAI/JEMPUTAN MESYUARATB3PEKELILING KOKURIKULUM/DASAR KOKURIKULUM/POLISI KESELAMATANC4SURAT LANTIKAN GURUD5BIODATA GURUE6CARTA ORGANISASI/ AJK SUKAN & PERMAINANF7RANCANGAN TAHUNAN SUKAN & PERMAINANG8PERLEMBAGAAN SUKAN & PERMAINANH9REKOD PENCAPAIAN SUKAN & PERMAINANI10LAPORAN AKTIVITI SUKAN & PERMAINANJ11HAL-HAL LAIN YANG BERKAITANK

 • Isi Kandungan Fail Pengurusan Unit Beruniform

  BIL.PERKARAM/S1MISI DAN VISI SEKOLAHA2MINIT MESYUARAT/MINIT CURAI/JEMPUTAN MESYUARATB3PEKELILING KOKURIKULUM/DASAR KOKURIKULUM/POLISI KESELAMATANC4SURAT LANTIKAN GURUD5BIODATA GURUE6CARTA ORGANISASI/ AJK UNIT BERUNIFORMF7RANCANGAN TAHUNAN UNIT BERUNIFORMG8PERLEMBAGAAN UNIT BERUNIFORMH9REKOD PENCAPAIAN UNIT BERUNIFORMI10LAPORAN AKTIVITI UNIT BERUNIFORMJ11HAL-HAL LAIN YANG BERKAITANK

 • ISI KANDUNGAN FAIL AKTIVITI MINGGUAN KELAB/SUKAN/UNIT BERUNIFORM

 • Isi Kandungan Fail KK Mingguan

  BIL.PERKARAM/S1MISI DAN VISI SEKOLAHA2PEKELILING BERKAITANB3PERLEMBAGAAN/UNDANG-UNDANG KELAB & PERSATUAN/SUKAN & PERMAINAN/UNIT BERUNIFORMC4CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA KELAB & PERSATUAN/SUKAN & PERMAINAN/UNIT BERUNIFORMD5BIODATA GURU PENASIHATE6RANCANGAN TAHUNANF7SENARAI NAMA AHLI/REKOD KEHADIRAN AHLI KELAB & PERSATUAN/SUKAN & PERMAINAN/UNIT BERUNIFORMG8LAPORAN AKTIVITI KELAB & PERSATUAN/SUKAN DAN PERMAINAN/UNIT BERUNIFORMH9BAHAN RUJUKANI10HAL-HAL LAIN YANG BERKAITANJ

  ****