isi kandungan

Download Isi Kandungan

Post on 25-Dec-2015

10 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

awevaw

TRANSCRIPT

_x0001_

SIJIL PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIATUGASAN PROJEK KERTAS 3756/3

NAMA CALON: VINCENT HENG JUN WEIANGKA GILIRAN:NO.KAD PENGENALAN:980220-01-5949

Isi Kandungan

BilTajukMuka Surat

i.Perakuan Calon

ii.Penghargaan

iii.Pengenalan Perniagaan

iv.Profil Perniagaan

v.Perancangan Urusniaga

vi.Dokumen Perniagaan

vii.Buku Catatan Pertama

viii.Lejar

ix.Imbangan Duga

x.Penilaian Stok Akhir

xi.Penyata Pendapatan

xii.Kunci Kira-Kira

xiii.Rumusan

Perakuan Calon

Saya memperakui bahawa Tugasan Projek yang dekemukakan untuk memenuhi syarat Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2014 bagi mata pelajaran Prinsip Perakaunan 3756/3 adalah tulen.

TANDATANGAN CALON :

NAMA CALON : OMAR SAIFUDDIN BIN NAZRI

ANGKA GILIRAN :

NO.KAD PENGENALAN : 980203-01-5542

PENGHARGAANTugasan projek ini dapat saya laksanakan dengan sempurna serta lancar dengan bantuan dan kerjasama daripada beberapa pihak. Dengan mengambil kesempatan ini,saya ingin merakam setinggi-tinggi penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi sumbangan yang amat berjasa kepada saya untuk menyiapkan tugasan Projek Prinsip Perakaunan.

Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru Prinsip Perakaunan saya, Puan Norliza Bt Mohamed yang telah banyak membimbing saya. Beliau menjelaskan semua aspek yang perlu diperhatikan. Selain itu, beliau telah memberi tunjuk ajar dan bimbingan kepada saya sepanjang tugasan ini dijalankan.

Di samping itu, saya merakamkan penghargaan saya kepada pengetua sekolah saya, En. Chua Chor Sang kerana memberi dorongan dan nasihat yang bernas kepada saya bagi memastikan tugasan ini berjalan dengan lancar.

Seterusnya, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ibu bapa saya yang telah banyak memberi sokongan dan dorongan kepada saya sepanjang tugasan ini dijalankan.

Akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan sekelas saya yang telah banyak membantu dan memberi tunjuk ajar kepada saya ketika saya menghadapi masalah dalam menjalankan tugas.

PENGENALAN

Saya,Omar Saifuddin bin Nazri telah meneruskan perniagaan Coco Enterprise pada 01 Ogos 2014.Perniagaan saya telah adalah perniagaan milikan tunggal yang menjual telefon bimbit dan aksesori.Saya telah menjalankan perniagaan ini dengan modal sebanyak RM100000 yang terdiri daripada tunai di tangan sebanyak RM3000 dan kelengkapan bernilai RM8000.Saya juga dibantu oleh lima orang pekerja dengan gaji bulanan seorang pekerja ialah RM1000.Saya memilih untuk menubuhkan perniagaan yang menjual telefon bimbit dan aksesori kerana:i. Kekurangan perniagaan yang menjual telefon bimbit dan aksesori di lokasi perniagaan saya.ii. Mempunyai permintaan yang tinggi di kalangan penduduk setempat.iii. Trend telefon bimbit yang saya jual tidak terdapat di kawasan ini.Saya percaya dengan menjalankan perniagaan milikan tunggal yang menjual telefon bimbit dan aksesori,saya dapat memperoleh keuntungan yang tinggi serta dapat memenuhi permintaan orang ramai.Saya faham dengan melibatkan diri dalam perniagaan menjual telefon bimbit dan aksesori,saya akan berdepan dengan risiko-risiko seperti persaingan,menanggung sendiri segala kos dan kerugian dalam perniagaan.

Profil Perniagaan

1.Nama PerniagaanCoco Enterprise

2.Nama PerniagaOmar Saifuddin bin Nazri

3.Alamat9, Jalan Jemaluang, 86800, Mersing, Johor.

4.Jenis PerniagaanMilikan Tunggal

5.Tempoh PerakaunanSatu Bulan

6.Tempoh Rekod1Ogos 2014 31 Ogos 2014

7.Modal PerniagaanRM 100 000

8.Jumlah Pekerja5 Orang

9.Status PerniagaanMeneruskan Perniagaan

10.Nama & Alamat BankAgro Bank(No 8-9, Bangunan Bandar Mersing Blok A06, Jalan Ibrahim, 86800, Mersing , Johor , Malaysia.)

11.Nombor Akaun32523638659870-89

PERANCANGAN URUSNIAGASenarai nama dan alamat pembekalUrus niaga secara kredit

Pembekal 1Pembekal 2

Syarikat Telefon DaisieLot 19,Jalan Ismail,86800, Mersing,JohorSyarikat Perabot DeowenNo.7,Taman Intan,86800, Mersing,Johor

Urus niaga secara tunai

Pembekal 1Pembekal 2

Rinslet Enterprise,Lot 10,Jalan Sutera,86800, Mersing,Johor

Senarai nama dan alamat pelangganUrusniaga secara kredit

Pelanggan 1

Dimitri Enterprise,Batu 6,Jalan Mekar,86800, Mersing,Johor

Urus niaga secara tunai

Pelanggan 1Pelanggan 2

Choppi Trading,Batu 5,Jalan Mekar,86800, Mersing,JohorSyarikat Seth,

10,Jalan Dato Mohd Ali,86800, Mersing,Johor.

Coco EnterprisePerancangan UrusniagaTarikhKomponenUrusniagaDokumen

Ogos 1Catatan PermulaanMeneruskan perniagaan dengan modal sebanyak RM143000

Ogos 2Perolehan Aset Bukan Semasa (1)Membeli rak telefon bimbit dari Syarikat TelefonDaisie RM20000 secara tunaiBil Tunai

Ogos 3Catatan KontraMengeluarkan wang dari bank RM2000.00 untuk kegunaan perniagaan.Keratan Cek

Ogos 5Kos JualanMembeli barang niaga secara kredit daripada Syarikat PerabotDeowen RM750Nota: Power Bank 5x150 = RM 750Invois

Ogos 7Kos JualanMemulangkan barang niaga kepada Syarikat PerabotDeowen RM150Nota: Power Bank -1x150= RM150Nota Kredit

Ogos 8Jualan BersihMenjual barang niaga secara kredit kepada Dimitri Enterprise RM1050.00Nota: Power Bank 7x150= RM1050Invois

Ogos 9Kos JualanMembeli barang niaga secara tunai daripada Rinslet Enterprise RM900Nota: Power Bank 6x150=RM900

Bil Tunai

Ogos 10Jualan BersihMenjual barang niaga secara tunai kepada Choppi Trading RM750Nota: Iphone 4 1x750= RM750

Bil Tunai

Ogos 10Kos JualanMembayar angkutan masuk RM190 secara tunaiResit Rasmi

Ogos 12Kos JualanMembayar duti atas belian RM250 secara tunaiResit Rasmi

Ogos 14AmbilanPemilik mengambil tunai RM500 untuk kegunaan peribadiMemo

Ogos 16Jualan BersihMenjual barang secara tunai kepada Choppi Trading RM1125Nota: Nokia 130 5x225=RM1125Bil Tunai

Ogos 18Jualan BersihMenjual barang secara kredit kepada Dimitri Enterprise RM2100Nota: Iphone4S- 1x1200=RM1200Invois

Ogos 20PenerimaanMenerima cek daripada Dimitri Enterprise RM2400Resit Rasmi

Ogos 22Jualan BersihPulangan barang niaga oleh Dimtri Enterprise RM225Nota: Nokia130 1x225= RM225Nota Kredit

Ogos 23PembayaranMembayar kadar bayaran RM250 dengan tunaiBaucer Pembayaran

Ogos 24Jualan BersihMenjual barang niaga secara kredit kepada Dimitri Enterprise RM900Nota: Power Bank 6x150=RM900Invois

Ogos 24PembayaranMembayar Syarikat Telefon Daisie RM1200 dengan cekResit Rasmi

Ogos 25PembayaranMembayar gaji kepada lima pekerja RM5000 dengan cekBaucer Pembayaran

Ogos 26Jualan BersihJualan barang niaga secara tunai kepada Choppi Trading RM1050Nota: Power Bank 7x150= RM1050Bil Tunai

Ogos 28PenerimaanMembayar tunai RM500 daripada Syarikat StephResit Rasmi

Ogos 28PembayaranMembayar bil air RM230 dengan tunaiResit Rasmi

Ogos 28PenerimaanMemasukkan tunai RM5500 ke dalam bankSlip Simpanan Masuk

Ogos 29PenerimaanMenerima komisen dengan tunai RM900Resit Rasmi

Ogos 30PenerimaanMenerima pinjaman dengan cek RM15000Memo

Ogos 30Jualan BersihMenjual barang niaga secara tunai RM2399 kepada Choppi TradingNota: Iphone 4s 1x2400= RM2400Bil Tunai

Ogos 31PenerimaanPemilik membawa masuk tunai RM20000 sebagai tambahan modalMemo

. ASAL No.87653Syarikat Perabot DeowenNo 7, Taman Intan,86800, Mersing, Johor.

BIL TUNAI

Kepada:Coco Enterprise9,Jalan Jemaluang,86800,Mersing, Johor. Tarikh: 2 OGOS 2014

KuantitiButirHarga Seunit (RM)Jumlah (RM)

1Rak Telefon Bimbit20000.0020000.00

Jumlah20000.00

(Ringgit Malaysia : Dua Puluh Ribu Sahaja)Tunai/ No.Cek

.Pengurus

RM

Baki Terakhir

Deposit74000.00

Jumlah74000.00

Cek ini2000.00

Baki72000.00

Tarikh: 3 OGOS 2014_____________Penerima: Coco Enterprise____________Kerana: Kegunaan Perniagaan_______

No.Cek :4316

KERATAN CEK

ASAL No. 55111Syarikat Telefon DaisieLot 19, Jalan Ismail,86800, Mersing, Johor.

INVOISINVOIS

Kepada Tarikh: 5 OGOS 2014Coco Enterprise9,Jalan Jemaluang,86800,Mersing, Johor.

BilButirHarga seunit(RM)Jumlah(RM)

5Nokia 130150.00750.00

(Ringgit Malaysia: Seribu Sahaja)

. ..Penerima Pengurus

ASAL NO. 44680Syarikat Telefon DaisieLot 19, Jalan Ismail, 86800, Mersing, Johor.

NOTA KREDIT

Kepada:Coco Enterprise,9,Jalan Jemaluang, 86800, Mersing, Johor. Tarikh: 7 OGOS 2014

Akaun tuan/puan telah dikreditkan seperti berikut:KuantitiButirHarga Seunit (RM)Jumlah (RM)

1Power Bank150.00150.00

(Dipulangkan kerana tidak berfungsi )

Jumlah150.00

(Ringgit Malaysia :Satu Ratus Lima Puluh Ringgit Sahaja)

. Pengurus

SALINAN No. 32213Coco Enterprise9, Jalan Jemaluang,86800, Mersing, Johor.

INVOIS

Kepada Tarikh: 8 OGOS 2014Dimitri EnterpriseBatu 6, Jalan Mekar,86800, Mersing, Johor.

BilButirHarga seunit(RM)Jumlah(RM)

7Power Bank150.001050.00

Jumlah Bersih1,050.00

(Ringgit Malaysia:Satu ribu lima puluh sahaja)

..Peneirma Pengurus

ASAL No.87654

Rinslet EnterpriseLot 10, Jalan Sutera,86800, Mersing, Johor.