insurans (aiman syakir bin mohamad mansor)

of 14 /14
INSURANS AIMAN SYAKIR BIN MOHAMAD MANSOR M10E USTAZ ABD JAMIR BIN MD SAAD

Upload: m10ehebat

Post on 22-Jun-2015

863 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Insurans (aiman syakir bin mohamad mansor)

INSURANS

AIMAN SYAKIR BIN MOHAMAD MANSOR

M10E

USTAZ ABD JAMIR BIN MD SAAD

Page 2: Insurans (aiman syakir bin mohamad mansor)

INSURANS

Jenis-jenis

Insurans

Prinsip Insura

ns

Tujuan Insura

ns

Perbezaan antara

Insurans Islam dan Knonvensi

onal

Konsep

/Definisi

Page 3: Insurans (aiman syakir bin mohamad mansor)

Faedah yang diperoleh apabila satu kumpulan menggembleng tenaga dan sumber serta

berikrar untuk saling tolong-menolong apabila ditimpa

masalah

Manfaat perlindungan yang berbentuk kewangan akan diberikan kepada

orang yang malang melalui pakatan ini

Insurans yang dibenarkan dalam Islam adalah

berbentuk kerjasama dan merupakan satu cara

mengurangkan kesusahan yang dialami seseorang

KONSEP DAN DEFINISI INSURANS

Page 4: Insurans (aiman syakir bin mohamad mansor)

SEJARAH INSURANS

Mempunyai kaitan rapat dengan cara hidup

berkumpulan

Dalam masyarakat primitif, manusia hidup secara berkeluarga dan

berpuak-puak

Sikap kerjasama dan tolong-menolong antara

satu sama lain

Mereka tidak memerlukan insurans. Mengapa ??? - Dilindungi sepenuhnya oleh masyarakat dari

sebarang risiko

Cara hidup berpuak digantikan dengan hidup

perbandaran

Seseorang mendapati dirinya terdiri terdedah kepada pelbagai jenis

bahaya tanpa perlindungan keluarga

atau puaknya

Individu terhalang daripada mendapat

pertolongan dan perlindungan keluarganya

Mencari satu pilihan baru untuk menjaga kepentingannya

Wujudlah konsep insurans yang tidak diketahui bila,

bagaimana dan siapa yang memulakannya

Page 5: Insurans (aiman syakir bin mohamad mansor)

H u k u mI n s u r a n s ???

Page 6: Insurans (aiman syakir bin mohamad mansor)

HARAM

MAKRUH

HARUS

SUNAT

WAJIB

Page 7: Insurans (aiman syakir bin mohamad mansor)

HARUSFirman Allah S.W.T :

Maksudnya : Dan hendaklah kamu tolong menolong di atas perkara kebaikan dan

taqwa dan janganlah kamu tolong menolong di atas perkara dosa dan permusuhan

(Surah Al-Maidah ; Ayat 2)

Page 8: Insurans (aiman syakir bin mohamad mansor)

Memberi perlindungan kepada mereka yang menghadapi kerugian

pendapatan atau harta

Memberi perlindungan risiko ke atas kematian

dan hilang upaya

INSURANS HAYAT/NYAWA

INSURANS AM

JENIS-JENIS INSURANS

Page 9: Insurans (aiman syakir bin mohamad mansor)

Bayaran sumbangan dan manfaat bebas daripada unsur gharar

Merupakan satu perjanjian bantu-membantu dalam kalangan pemegang polisi

Bertujuan memberi keuntungan yang saksama dalam kalangan ahli

Sentiasa menjamin dan melindungi antara satu sama lain

Pemegang polisi saling bekerjasama untuk mengadakan manfaat atau kebaikan bersama dan memberi sumbangan yang bertujuan meringankan kerugian yang ditanggung oleh ahli

PRINSIP

INSURANS

Page 10: Insurans (aiman syakir bin mohamad mansor)

Dapat menampung kos pembaikan kereta sekiranya terlibat dalam

kemalangan

TUJUAN INSURANS

Page 11: Insurans (aiman syakir bin mohamad mansor)

..Simpanan masa depan atau untuk hari tua

..Rawatan perubatan di hospital (lazimnya hospital swasta) yang melindungi pihak pemegang polisi yang mempunyai kad perubatan

.. Pemegang polisi yang mempunyai pelan insurans sendiri disifatkan mempunyai kelebihan kerana terdapat satu pelan ketika waktu kecemasan

Page 12: Insurans (aiman syakir bin mohamad mansor)

INSURANS KONVENSIONAL INSURANS ISLAM

Page 13: Insurans (aiman syakir bin mohamad mansor)

RUJUKAN1) Afzal-Ur-Rahman. Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV. Kuala Lumpur : Dewan

Bahasa dan Pustaka. Cetakan Pertama 19912) M. Umer Chapra. Ke Arah Sistem Kewangan Yang Adil. Kuala Lumpur :

Dewan Bahasa dan Pustaka. Cetakan Pertama 20093) Yusuf Al-Qardawi. Peranan Nilai dan Akhlak dalam Ekonomi Islam. Kuala

Lumpur : Angkatan Belia Islam Malaysia. Cetakan Pertama 19984) wanitaniaga.com/download/benarkah_insurans_haram_menurut_islam5) e6) yahamim.wordpress.com/.../insurans-menurut-pandangan-islam/

Page 14: Insurans (aiman syakir bin mohamad mansor)

Ayam selasih terbang malam ,Terima kasih ,

wassalam