instrumen literasi menulis tahun 1 2010 saringan 2 domain/instrumen saringan/instrumen menulis...

Click here to load reader

Post on 28-Jun-2019

286 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  INSTRUMEN

  LITERASI MENULIS

  TAHUN 1

  2010

  SARINGAN 2

  KELAS :

  JANTINA: LELAKI ( ) PEREMPUAN ( )

  NAMA :

  MAKLUMAT MURID

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

 • 1a. Tulis huruf vokal yang disebut oleh guru.

  1 2 5 4 3

  1b. Tulis huruf konsonan yang disebut oleh guru.

  1 3 2

  5 4 7 6

  8 10 9

  2

  Nota guru: Konstruk 1: Keupayaan menulis huruf vokal dan huruf konsonan.

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

 • 2. Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

  Contoh:

  3

  Nota guru: Konstruk 2: Keupayaan menulis suku kata terbuka. Guru perlu menyebutkan perkataan berdasarkan gambar.

  t o

  k u

  c u a u k u m p i

  e b a c

  l a k e t a

  l a p a

  e t r b i k e b u

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

 • 3. Tulis perkataan berdasarkan gambar.

  Contoh:

  jala

  ja la

  ku

  si

  du na ku da sa la

  la ru

  4

  lo sa la le

  ri

  ke si

  ki la

  Nota guru: Konstruk 3: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. Guru perlu menyebutkan perkataan berdasarkan gambar.

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

 • 4. Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

  Contoh:

  b i t l

  b o

  a t l

  o

  5

  k o k o p

  s k k o

  c e

  k i

  r e

  a k

  m p a h

  k a

  s k a t

  u r

  Nota guru: Konstruk 4: Keupayaan menulis suku kata tertutup. Guru perlu menyebutkan perkataan berdasarkan gambar.

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

 • 5. Tulis perkataan berdasarkan gambar.

  Contoh:

  6

  Nota guru: Konstruk 5: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup. Guru perlu menyebutkan perkataan berdasarkan gambar.

  itik

  yam yum yim

  sum sim sam

  til tal tul

  lik lat lok

  kit kat kut

  tak tik tok

  tik i

  ban

  a

  si

  pan

  u

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

 • 6. Tulis perkataan berdasarkan gambar.

  7

  Contoh:

  topeng

  bu

  ka

  so

  to peng

  tu

  ku

  cing peng rung

  tong lang cang

  Nota guru: Konstruk 6: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ng. Guru perlu menyebutkan perkataan berdasarkan gambar.

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

 • 7. Tulis perkataan berdasarkan gambar.

  rai bau sau

  kai mau pai

  Contoh:

  8

  Nota guru:

  Konstruk 7: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi diftong. Guru perlu menyebutkan perkataan berdasarkan gambar.

  tem bi

  ha ri

  ker

  gerai

  ge rai

  tu

  pi

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

 • 8. Susun huruf bagi membentuk perkataan berdasarkan gambar.

  Contoh:

  9

  piala

  Nota guru: Konstruk 8: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. Guru perlu menyebutkan perkataan berdasarkan gambar.

  u t i d oad r

  a l a p i i

  u i k h i r a d n uu d n a

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

 • 9. Tulis perkataan berdasarkan gambar. Contoh:

  10

  nyu

  ________________

  khe nya

  pe

  khe

  ________________

  nye syi

  mah

  nyi

  ________________

  syi nga

  ling

  nya

  ________________

  nga sya

  li te

  nya

  ________________

  nga sya

  nganga

  nga nga

  nget syet nyet

  ________________

  mo

  Nota guru: Konstruk 9: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.

  Guru perlu menyebutkan perkataan berdasarkan gambar.

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

 • 10. Tuliskan perkataant berdasarkan gambar.

  11

  makanan terpijak menjahit

  Contoh:

  Nota guru: Konstruk 10: Keupayaan menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran. Guru perlu menyebutkan perkataan berdasarkan gambar.

  makanan

  berjalan terjatuh melompat

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

 • 11. Susun perkataan supaya menjadi ayat yang betul. Contoh:

  abang tulisan

  kemas

  tulisan abang kemas 1.

  12

  menari kakak pandai 2. .

  berkelah kami di tepi sungai

  3.

  buku kakak cerita membaca Guru boleh menyebutkan perkataan berdasarkan gambar.

  Nota guru: Konstruk 11: Keupayaan menulis ayat mudah.

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

 • 13

  12. Tulis ayat berdasarkan gambar.

  ___________________________________________________________

  ___________________________________________________________

  ___________________________________________________________

  __________________________________________________________

  __________________________________________________________

  __________________________________________________________

  Nota guru: Konstruk 12: Keupayaan memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan. Guru perlu menyebutkan gambar.

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010