iman kepada nabi dan rasul

11
Kita percaya dan yakin bahawasanya Allah telah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat agar menyembah dan beribadah kepada Allah s.w.t dan meninggalkan segala larangan- laranganNya. Firman Allah s.w.t: “Sungguh telah Kami utus Rasul kepada setiap umat agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhkan diri dari Thaghuth (syaitan/kejahatan)” (Al-Nahl:36)

Upload: edric

Post on 12-Jan-2016

286 views

Category:

Documents


6 download

DESCRIPTION

Iman Kepada Nabi Dan Rasul. Kita percaya dan yakin bahawasanya Allah telah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat agar menyembah dan beribadah kepada Allah s.w.t dan meninggalkan segala larangan-laranganNya. Firman Allah s.w.t: - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Iman Kepada Nabi Dan Rasul

Kita percaya dan yakin bahawasanya Allah telah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat agar menyembah dan beribadah kepada Allah s.w.t dan meninggalkan segala larangan-laranganNya.

Firman Allah s.w.t: “Sungguh telah Kami utus Rasul kepada setiap umat agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhkan diri dari Thaghuth (syaitan/kejahatan)”(Al-Nahl:36)

Page 2: Iman Kepada Nabi Dan Rasul

Nabi: Dari segi bahasa: pemberi khabarRasul: Dari segi bahasa: utusanDari segi istilah bagi nabi dan rasul: Seorang insan yang diutus Allah s.w.t untuk menyampaikan hukum dan syariat.

Ahli Sunnah: Semua rasul adalah nabi dan tidak semua nabi adalah rasul

Page 3: Iman Kepada Nabi Dan Rasul

Perbezaan antara Nabi dan Rasul:Nabi: Setiap nabi Diturunkan pada setiap kaum yang tersendiri dan mengikut syariat rasul yang terdahuluRasul: Diberikan syariat yang sesuai dengan keadaan kaumnya, dan sebahagian diberikan kitab.

Ciri-ciri:Lelaki yang sempurna rupa dan akhlakAsal usul yang mulia Terpelihara dari keaiban rupa dan peribadiBilangan nabi: 124 000Bilangan rasul: 313

Page 4: Iman Kepada Nabi Dan Rasul

Bukti nama-nama Nabi dan Rasul yang terdapat 25 nama itu disebutkan di dalam Al-Quran dan diceritakan kisah-kisah mereka bersama umat masing-masing.Firman Allah s.w.t:“Dan sesungguhnya telah Kami utus beberapa orang utusan sebelum kamu,sebahagian telah Kami kisahkan kepadamu dan sebahagian tidak Kami kisahkan kepadamu”(Al-Mukminin:78)

Page 5: Iman Kepada Nabi Dan Rasul

Dikalangan para rasul terdapat 5 orang rasul yang mendapat darjat ulul a’zmi (terulung).Mereka teguh dan tabah dalam mengharungi cubaan dan rintangan-rintangan dari kaum masing-masing ketika menyampaikan dakwah.Mereka ialah:1- Nabi Muhammad s.a.w2-Nabi Ibrahim a.s3-Nabi Musa a.s4-Nabi Isa a.s5-Nabi Nuh a.s

Page 6: Iman Kepada Nabi Dan Rasul

“Allah telah menetapkan agama kepadamu sekalian apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim,Musa dan Isa iaitu: “Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah”(Al-Syura:13)

Page 7: Iman Kepada Nabi Dan Rasul

As-Sidq: Bercakap benarAl-Fathonah:Bijak, tajam akal & pandaiAt-Tabligh:menyampaikan wahyu Al-Amanah-Al-’Ismah: terpelihara dari melakukan dosa kecil dan besar

Page 8: Iman Kepada Nabi Dan Rasul

Al-kazb:pembohongAl-kitman:menyimpan/ tidak menyebarkan wahyuAl-khiyanah:pengkhianat/melakukan dosaAl-baladah-tidak tajam akal dan tidak bijak

Page 9: Iman Kepada Nabi Dan Rasul

Sifat-sifat kemanusiaan seperti makan, minum, tidur dan sebagainya.Diharuskan mereka sakit tetapi yang tidak memudaratkan.Diharuskan terjadinya lupa atau leka pada perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan Allah s.w.t.Tidak diharuskan untuk mereka mimpi yang berasal dari mainan syaitan.

Page 10: Iman Kepada Nabi Dan Rasul

Sunnah Rasul yang menyeliputi percakapan,perbuatan dan keperibadian seharusnya diikuti oleh umat jika inginkan kebahagian hakiki menurut Islam.Firman Allah s.w.t:“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagimu iaitu bagi orang-orang yang mengharapkan (rahmat) Allah dan kedatangan hari akhirat serta selalu banyak berzikir (ingat) kepada Allah”(Al-Ahzab:21)

Page 11: Iman Kepada Nabi Dan Rasul

Pertama: Segera bertaubat dan menyesal jika membuat kesalahan.Contoh: Nabi Adam a.s ketika termakan bual khuldi yang dilarang oleh Allah s.w.t.Kedua: Para rasul sangat sabar dalam berdakwah walaupun mereka dimusuhi,ditentang dan diejek atau didustakan.Ketiga: Suka memaafkan kesalahan orang yang bersalah.Keempat: Selalu bersyukur terhadap nikmat Allah s.w.t.Contoh: Nabi Muhammad s.a.w sentiasa beribadah.Kelima: Menguasai hawa nafsu.Contoh: Nabi Yusuf tidak menuruti hawa nafsunya terhadap apa-apa yang menggiurkan walaupun tidak ada orang lain yang mengetahui.Keenam: Berakhlak mulia terhadap siapa sahaja.