imam dan bilal

of 20 /20
Imam dan Bilal Sapiyah Md.Rangga JAPIM, IPPM

Upload: sapiyah-mdrangga

Post on 30-Jun-2015

430 views

Category:

Documents


38 download

TRANSCRIPT

Page 1: Imam dan Bilal

Imam dan Bilal

Sapiyah Md.RanggaJAPIM, IPPM

Page 2: Imam dan Bilal

04/12/23 sr/japimippm.2010 2

Brainstorming

• Pernahkah anda menjadi muazzin?• Pernahkah anda menjadi imam?• Jika ya, nyatakan pengalaman anda

melakukan azan dan iqamah serta menjadi imam.

Page 3: Imam dan Bilal

MUAZZIN

• Siapakah muazzin?Muazzin ialah seorang yang memberitahu masuknya waktu solat fardu kepada orang ramai dengan menggunakan lafaz yang disyari’atkan @ seseorang yang menyeru atau memberitahu orang ramai masuk waktu solat fardu menggunakan lafaz azan.

04/12/23 sr/japimippm.2010 3

Page 4: Imam dan Bilal

Lafaz Azan

الله أكبر الله أكبر كالي (2أشهد أن ال إله إال الله )

كالي ( 2أشهد أن محمدا رسول الله ) كالي( حي على 2حي على الصالة )

كالي(2الفالح )الله أكبر الله أكبر ال إله إال الله04/12/23 sr/japimippm.2010 4

Page 5: Imam dan Bilal

• Muazzin mestilah melafazkan aan mengikut lafaz yang disyariatkan. Manakala lafaz iqamah sama seperti azan kecuali ditambah perkataan قد قامة dan diulangkan الصالة قد قامة الصالةsebutannya.

• Azan disyari’atkan pada tahun pertama Hijrah, berdasarkan surah al-Jumu’ah:9 dan hadith riwayat Ibn Umar r.a.

04/12/23 sr/japimippm.2010 5

Page 6: Imam dan Bilal

Dalil pensyari’atan azan

إذا نودى للصالة من يوم•الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله

(9)سورة الجمعة :

04/12/23 sr/japimippm.2010 6

Page 7: Imam dan Bilal

• Ibn Umar meriwayatkan:“Ketika orang Islam datang ke Madinah, mereka berkumppul dan menunggu untuk mengerjakan solat.Ketika itu tiada orang yang menterukan azan. Pada suatu hari mereka berbincang mengenainya. Sebahagian mereka mencadangkan agar menggunakan corong seperti tanduk yang digunakan orang Yahudi. Lalu Sayyidina Umar berkata: “Mengapa kamu tidak menyuruh seseorang bangun melaungkan azan? Serentak dengan itu juga Rasulullah bersabda: Wahai Bilal bangun dan seru orang untuk melakukan solat”.

04/12/23 sr/japimippm.2010 7

Page 8: Imam dan Bilal

• Sabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:Apabila tiba waktu solat maka seorang daripada kamu hendaklah melaungkan azan dan orang yang paling tua di kalangan kamu hendaklah menjadi imam”.)Riwayat Bukhari dan Muslim(

04/12/23 sr/japimippm.2010 8

Page 9: Imam dan Bilal

Syarat-syarat Azan• Masuk waktu• Hendaklah dengan bahasa Arab • Azan dan Iqamah mesti didengar.• Tertib dan Muwalat diantara lafaz azan dan iqamah, tidak

sah azan tanpa tertib dan muwalat dan hendaklah diulang semula

• Azan mestikah dilakukan seorang sahaja. Jika dilakukan secara berkumpulan dan serentak hukumnya sah.

• Orang yang melakukan azan hendaklah seorang Musliam lelaki yang berakal.

• Termasuk bertaqwa, mengetahui sunnah Rasul, mengetahui waktu-waktu sembahyang , adil dan amanah.

04/12/23 sr/japimippm.2010 9

Page 10: Imam dan Bilal

Syarat Sah Muazzin

1. Islam2. Mumayyiz3. Lelaki4. Melafazkan kalimah azan dengan tertib5. Berturut-turut )muwalat(6. Meninggikan suara – untuk jemaah7. Masuk waktu solat

04/12/23 sr/japimippm.2010 10

Page 11: Imam dan Bilal

Sunat-sunat ketika azan

• Menghadap kiblat• Suci daripada hadas besar dan kecil• Azan sambil berdiri• Memalingkan muka ke arah kanan dan kiri• Menyebut kalimat azan dengan tartil• Melaklukan tarji’ )melafazkan dua kalimah

syahadah dengan perlahan kemudian melafazkan semula keduanya dengan nyaring(

• At-tathwib )as-salatu khairun min an-naum(• Azan dengan suara yang merdu

04/12/23 sr/japimippm.2010 11

Page 12: Imam dan Bilal

Kelebihan Azan dan Iqamah

04/12/23 sr/japimippm.2010 12

Mendapat kelebihan dan keistimewaan yang tinggi di hari akhirat.

Mendapat penyaksian makhluk pada Hari Akhirat.

Mendapat keampunan daripada Allah.

Page 13: Imam dan Bilal

Tugas Bilal• Melakukan azan dan iqamah setiap masuk waktu Salat • Menjadi imam ketika ketiadaan Imam • Mengawasi kebersihan dan kesempurnaan peralatan

masjid • Mengendalikan kursus pengajian fardhu `ain dan

mengajar Muqaddam untuk kanak-kanak dan seumpamanya. 

• Menjadi Amil pungutan zakat fitrah dalam qariah • Melaksanakan tugas pengurusan jenazah serta yang

berkenaan dengannya • Lain-lain tugas yang diarahkan • Mengetuai kumpulan selawat, marhaban dan berzanji

04/12/23 sr/japimippm.2010 13

Page 14: Imam dan Bilal

IMAM• Siapakah imam?

imam ialah seseorang yang mengepalai solat yang dilakukan secara berjemaah.

• Hukum berjema’ah: Solat fardu: fardu kifayah Solat jumu’ah : wajib Solat Sunat : sunat muakkad 04/12/23 sr/japimippm.2010 14

Page 15: Imam dan Bilal

Sifat-sifat imam

1. Qari : boleh membaca al-Qur’an dengan fasih dan bertajwid

2. Tafaqquh dalam pekara ibadah dan aspek fardu ain yang lain

3. Wara’ serta berperibadi mulia4. Umur lebih tua serta boleh

memimpin makmum dalam solat

04/12/23 sr/japimippm.2010 15

Page 16: Imam dan Bilal

Syarat sah solat jama’ah

• Makmum wajib berniat mengikut imam• Imam sunat berniat menjadi imam• Makmum tidak mendahului imam ketika niat

dan takbir serta semua perbuatan / pergerakan

• Pergerakan imam diketahui makmum• Makmum tidak terkehadapan daripada imam• Jarak antara imam dan makmum tidak terlalu

jauh )tidak melebihi 300 hasta / 150 meter(

04/12/23 sr/japimippm.2010 16

Page 17: Imam dan Bilal

Kedudukan imam dan makmum dalam saf ketika mengerjakan

solat

Bergantung kepada :• Siapakah yang menjadi imam dan

siapakah yang menjadi makmum?• Makmum itu lelaki atau perempuan.• Makmum tersebut kanak-kanak atau

lelaki• Adakah makmum itu khunsa?04/12/23 sr/japimippm.2010 17

Page 18: Imam dan Bilal

Bincangkan • Bagaimanakah kedudukan imam dan

makmum dalam solat bagi situasi berikut:1.Para jama’ah ramai dan berlainan jantina

serta berbeza umur.2.Makmum lelaki – seorang3.Makmum lelaki dan perempuan – 2 orang4.Imam lelaki dan makmum perempuan

04/12/23 sr/japimippm.2010 18

Page 19: Imam dan Bilal

Rujukan

• I’anah Talibin• Al-Fiqh al-Manhaji Mazhab Syafi’i • Zain al-Talib• Matla’ al-Badrain• Fiqh Islami – Sulaiman Rasyid• Fiqh syafi’i – Sayid Sabiq

04/12/23 sr/japimippm.2010 19

Page 20: Imam dan Bilal

04/12/23 sr/japimippm.2010 20