iklan spa perak

Download Iklan spa perak

Post on 26-Jul-2015

38 views

Category:

Social Media

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. 1 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN ARAS SATU, KOMPLEKS ISLAM DARUL RIDZUAN JALAN PANGLIMA BUKIT GANTANG WAHAB 30000 IPOH. NO.TEL: 05-2540615 PERMOHONAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA WARGANEGARA MALAYSIA RAKYAT DYMM. PADUKA SERI SULTAN PERAK DARUL RIDZUAN YANG BERKELAYAKAN UNTUK MEMOHON KEKOSONGAN JAWATAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM NEGERI PERAK SEPERTI BERIKUT:- 1. JAWATAN KOSONG: 1.1.(A) (a) Jawatan : PEGAWAI SYARIAH No. Rujukan : 358A/489/3/12 (3 kekosongan) (b) Jabatan : Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak (c) Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional (d) Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan Perundangan Dan Kehakiman (B.) Jadual Gaji : Gred LS41 GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN RM2,249.00 RM8,707.00 RM225.00 (C.) Syarat Lantikan: 1. Calon bagi lantikan hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut:- (a) (i) Ijazah Sarjana Muda Kepujian Syariah yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; serta [Gaji Permulaan : RM2,249.00] 2. 2 (ii) Diploma Lanjutan Undang-undang dan Pentadbiran Kehakiman Islam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada Universiti Islam Antarabangsa atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau (iii) Ijazah Sarjana Muda Undang-undang (Syariah) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada Universiti Islam Antarabangsa atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan [Gaji Permulaan : RM2,249.00] (b) Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. (D.) SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN (PSL): Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Syariah adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Syariah Gred LS41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: (i) mempunyai kelayakan mengikut syarat lantikan seperti di atas. 1.2.(A.)(a) Jawatan : PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN No. Rujukan : 358A/489/3/7 ( 4 kekosongan ) (b) Jabatan : Jabatan Agama Islam Perak (c) Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional (Skim Perkhidmatan Bersepadu) (d) Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan Pendidikan (e) Bidang Pengkhususan : Bahasa Arab, Bahasa Inggeris & Akaun (B.) Jadual Gaji : Gred DG41 GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN RM1,917.00 RM8,652.00 RM225.00 (C.) Syarat Lantikan :- 1. Calon bagi lantikan hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut :- 3. 3 (a) (i) Ijazah Sarjana Muda dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau [ Gaji Permulaan : RM2,018.52 ] (ii) Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau [ Gaji Permulaan : RM2,222.94 ] (iii) Ijazah Sarjana Muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau [ Gaji Permulaan : RM2,222.94 ] (iv) Ijazah Sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau [ Gaji Permulaan : RM2,733.98 ] (v) Ijazah Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan [ Gaji Permulaan : RM3,040.60 ] (b) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. 1.3.(A.)(a) Jawatan : PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN No. Rujukan : 358A/489/3/7A ( 1 kekosongan ) (b) Jabatan : Jabatan Agama Islam Perak (c) Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana (Skim Perkhidmatan Bersepadu) (d) Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan Pendidikan (e) Bidang Pengkhususan : Pendidikan Islam (B.) Jadual Gaji : Gred DG29 GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN RM1,589.00 RM5,137.00 RM145.00 (C.) Syarat Lantikan :- 4. 4 1. Calon bagi lantikan hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut :- (a) (i) Diploma dalam bidang perguruan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi perguruan tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau [ Gaji Permulaan : RM1,589.00 ] (ii) Diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi- institusi pengajian tinggi tempatan serta Sijil Kursus Perguruan Lepas Diploma atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan [ Gaji Permulaan : RM1,735.44 ] (b) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. 1.4.(A.)(a) Jawatan : PENOLONG JURUTERA (AWAM) No. Rujukan : 358A/489/24 (19 kekosongan) (b) Jabatan : Perkhidmatan Awam Negeri Perak (c) Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana (Skim Perkhidmatan Bersepadu) (d) Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan Kejuruteraan (B.) Jadual Gaji : Gred JA29 GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN RM1,418.00 RM5,121.00 RM145.00 (C.) Syarat Lantikan :- 1. Calon bagi lantikan hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut:- (a) (i) Sijil dalam bidang kejuruteraan awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya ; atau [Gaji Permulaan : RM1,418.00] (ii) Diploma dalam bidang kejuruteraan awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan [Gaji Permulaan : RM1,826.02] 5. 5 (b) Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. (D.) SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN (PSL): Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pemeriksa Kereta Motor adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk peningkatan secara lantikan ke jawatan Penolong Jurutera (Awam) Gred JA29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: (i) mempunyai kelayakan mengikut syarat lantikan seperti di atas; atau (ii) lulus Peperiksaan Khas 1.5.(A.)(a) Jawatan : PENOLONG JURUUKUR BAHAN No. Rujukan : 358A/489/153 (1 kekosongan) (b) Jabatan : Perkhidmatan Awam Negeri Perak (c) Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana (d) Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan Kejuruteraan (B.) Jadual Gaji : Gred JA29 GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN RM1,418.00 RM5,121.00 RM145.00 (C.) Syarat Lantikan :- 1. Calon bagi lantikan hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut:- (a) (i) Sijil dalam bidang ukur bahan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau [Gaji Permulaan : RM1,418.00] (ii) Diploma dalam bidang ukur bahan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan [Gaji Permulaan : RM1,826.02] 6. 6 (b) Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. 1.6.(A.)(a) Jawatan : PENOLONG PEGAWAI BELIA DAN SUKAN No. Rujukan : 358A/489/152 (1 kekosongan) (b) Jabatan : Perkhidmatan Awam Negeri Perak (c) Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana (d) Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan Sosial (B.) Jadual Gaji : Gred S27 GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN RM1,362.00 RM5,092.00 RM145.00 (C.) Syarat Lantikan :- 1. Calon bagi lantikan hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut:- (a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau [Gaji Permulaan : RM1,362.00] (ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau [Gaji Permulaan : RM1,362.00] (iii) Diploma dalam bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. [Gaji Permulaan : RM1,661.95] (b) Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. [Keutamaan diberi kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman dalam kegiatan-kegiatan belia dan sukan]. 7. 7 (D.) SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN (PSL): Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Belia dan Sukan adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Belia dan Sukan Gred S27, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: (i) mempunyai kelayakan mengikut syarat lantikan seperti di atas; atau (ii) lulus Peperiksaan Khas (iii) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan 1.7.(A.)(a) Jawatan : JURUBAHASA No. Rujukan : 358A/489/145 (1 kekosongan) (b) Jabatan : Perkhidmatan Awam Negeri Perak (c) Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana (d) Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan Perundangan Dan Kehakiman (B.) Jadual Gaji : Gred L17 GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN RM931.00 RM3,379.00 RM95.00 (C.) Syarat Lantikan :- 1. Calon bagi lantikan hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut :- (a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan dengan kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian lisan) dan kepujian Bahasa Inggeris pada