iklan internet - cbtg tb 2014 -...

21
TAWARAN PROGRAM CUTI BELAJAR TANPA GAJI TANPA BIASISWA (CBTG TB) BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) TAHUN 2014 Tarikh Tutup 31 Disember 2014 Kategori Ijazah Sarjana Muda - Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Ijazah Sarjana - Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Ijazah Kedoktoran - Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Tempat Pengajian Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia Universiti Luar Negara yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia Tahun Pengajian Sesi Kemasukan dan Pengajian Tahun 2014 Sahaja Maklumat Tawaran Surat Edaran Permohonan CBTG TB bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Syarat-syarat Permohonan CBTG TB bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di Lampiran A Tatacara Permohonan CBTG TB bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan adalah di Lampiran B Prinsip – prinsip Pemberian CBTG TB bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di Lampiran C Urusan Perkhidmatan Semasa CBTG TB bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di Lampiran D Penajaan Pembiayaan Sendiri Dokumen Permohonan Borang Yang Perlu Diisi: 1. Senarai Semak Permohonan Cuti Belajar Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bahagian Tajaan Pendidikan 2. Borang Permohonan Cuti Belajar Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan – KPM(BT)LD 1/2011 3. Borang Perakuan Daripada Ketua Jabatan Bagi Permohonan Cuti Belajar Pegawai Perkhidmatan Pendidikan - KPM(BT)LD 2/2011 4. Borang Perakuan Kedudukan Kewangan Pegawai Sebelum Cuti Belajar Pegawai Perkhidmatan Pendidikan - KPM(BT)LD 3/2011 5. Borang Maklumat Pinjaman Pendidikan / Tabung Pendidikan – KPM(BT)LD 4/2011 6. Borang Maklumat Politik Pegawai Perkhidmatan Pendidikan – KPM(BT)LD 5/2011 Dokumen yang perlu disertakan: 1. Salinan Kad Pengenalan yang disahkan; 2. Salinan Buku Perkhidmatan Kerajaan yang kemaskini; 3. Salinan Sijil-sijil Akademik dan Transkrip yang disahkan; 4. Salinan Surat Pengesahan Pelantikan yang disahkan; 5. Salinan Surat Pengesahan Perkhidmatan yang disahkan; 6. Salinan Surat Perisytiharan Harta yang disahkan; 7. Salinan Slip Gaji Terkini yang disahkan; dan 8. Bukti Sumber Kewangan jika diluluskan Program CBTG TB. Semua calon perlu mengemukakan borang permohonan yang lengkap diisi dan dokumen ke alamat berikut: KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN TAJAAN PENDIDIKAN ARAS 1, BLOK 2251, JALAN USAHAWAN 1 63000 CYBERJAYA, SELANGOR (u.p. : Cawangan Latihan Dalam Perkhidmatan)

Upload: hanga

Post on 13-Mar-2019

277 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

TAWARAN PROGRAM CUTI BELAJAR TANPA GAJI TANPA BIASISWA (CBTG TB) BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) TAHUN 2014

Tarikh Tutup 31 Disember 2014

Kategori • Ijazah Sarjana Muda - Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma • Ijazah Sarjana - Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah • Ijazah Kedoktoran - Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah

Tempat Pengajian • Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) • Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia • Universiti Luar Negara yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Tahun Pengajian Sesi Kemasukan dan Pengajian Tahun 2014 Sahaja

Maklumat Tawaran

• Surat Edaran Permohonan CBTG TB bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan• Syarat-syarat Permohonan CBTG TB bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

di Lampiran A • Tatacara Permohonan CBTG TB bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

adalah di Lampiran B • Prinsip – prinsip Pemberian CBTG TB bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

di Lampiran C • Urusan Perkhidmatan Semasa CBTG TB bagi Pegawai Perkhidmatan

Pendidikan di Lampiran D

Penajaan Pembiayaan Sendiri

Dokumen Permohonan

Borang Yang Perlu Diisi:

1. Senarai Semak Permohonan Cuti Belajar Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bahagian Tajaan Pendidikan

2. Borang Permohonan Cuti Belajar Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan – KPM(BT)LD 1/2011

3. Borang Perakuan Daripada Ketua Jabatan Bagi Permohonan Cuti Belajar Pegawai Perkhidmatan Pendidikan - KPM(BT)LD 2/2011

4. Borang Perakuan Kedudukan Kewangan Pegawai Sebelum Cuti Belajar Pegawai Perkhidmatan Pendidikan - KPM(BT)LD 3/2011

5. Borang Maklumat Pinjaman Pendidikan / Tabung Pendidikan – KPM(BT)LD 4/2011

6. Borang Maklumat Politik Pegawai Perkhidmatan Pendidikan – KPM(BT)LD 5/2011

Dokumen yang perlu disertakan:

1. Salinan Kad Pengenalan yang disahkan; 2. Salinan Buku Perkhidmatan Kerajaan yang kemaskini; 3. Salinan Sijil-sijil Akademik dan Transkrip yang disahkan; 4. Salinan Surat Pengesahan Pelantikan yang disahkan; 5. Salinan Surat Pengesahan Perkhidmatan yang disahkan; 6. Salinan Surat Perisytiharan Harta yang disahkan; 7. Salinan Slip Gaji Terkini yang disahkan; dan 8. Bukti Sumber Kewangan jika diluluskan Program CBTG TB.

Semua calon perlu mengemukakan borang permohonan yang lengkap diisi dan dokumen ke alamat berikut: KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN TAJAAN PENDIDIKAN ARAS 1, BLOK 2251, JALAN USAHAWAN 1 63000 CYBERJAYA, SELANGOR (u.p. : Cawangan Latihan Dalam Perkhidmatan)

Pegawai Bertanggungjawab

Bil Pegawai E-mel No. Telefon 1. Encik Maswira bin

Mahyiddin [email protected] 03-83217158

2. Puan Shuhaidah binti

Mohd Shorkapeli [email protected] 03- 83217156

3. Puan Azizah binti Wahab

[email protected]

03-83217141

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAMINISTRY OF EDUCATION MALAYSIABAHAGIAN TAJAAN PENDIDIKANEDU CATIO N SPOA/SORS H IP DIVIS IO NARAS 1,8LOK2251JALAN USAHAWAN 1

63000 CYBERJAYASELANGOR DARUL EHSAN

Kglv{ t"-}J' I' 11 RI A l'{PNI{DIT}IKANIMAI,AYSIA

Tel :03-8321 7100 (Kaunter)Faks :03-8321 7101http!/www.moe.gov.my

1 Malaysia : "Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan"

Rujukan Kami

Tarikh

: KPtt/.BT 700-14l2l1Jilid 5 (2)

. N nnuari2ol4

Semua Ketua Jabatan / Bahagian

Semua Pengarah Pelajaran Negeri

Semua Pengarah lnstitut Perguruan

Semua Pengarah Kolej Matrikulasi

Y. BhE. Datuk/Dato'/Dati n/Tuan/Puan,

TAWARAN PERMOHONAN CUTI BELAJAR TANPA GAJI TANPA BIASISWA BAGI

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN AMBILAN TAHUN 2014

Dengan segala hormatnya saya adalah diarah merujuk kepada perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Fendidikan fMalaysia (KPM) membuka

peluang kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang ingin mengikuti Program

buti eJtalai Tanpa Gaji Tanpa Biasiswa (CBTG TB) Ambilan Tahun 2014 bagi mengikuti

pengajian di peringkat ljazah Sarjana Muda, ljazah Sarjana dan ljazah Kedoktoran"

3. Sehubungan itu, PPP yang sedang berkhidmat dengan KPM dan berminat untuk

mengikuti progratn ini boleh mengemukakan permohonan tersebut kepada Bahagian Tajaanpend'idit<an 1ef; nagl mengikuti pengajian secara sepenuh masa di lnstitut Pengajian

Tinggi Awam (IPTA), lnstitut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) serta Universiti Luar Negara

yan-tdiiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Bersama-sama ini dilampirkan maklumat terperinct

mengenai:

i) Syarat-syarat Permohonan CBTG TB bagi Pegawai Perkhidmatan

Pendidikan (LamPiran A);

ii) Tatacara Permohonan CBTG TB bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan(Lampiran B);

iii) Prrnsip-prinsip Pemberian CBTG TB bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan(Lampiran C); dan

iv) Urusan Perkhidmatan Semasa CBTG TB Pegawai Perkhidmatan Pendidikan(Lampiran D).

-2-

4. Adalah diharapkan pihak Y.Bhg. Datuk/Dato'/Datin/tuan/puan dapat menghebahkanperkara ini kepada semLra PPP yang berkelayakan di bawah pentadbiran masing-masing.Jasa baik Y.Bhg. Datuk/Dato'/Datin/tuan/puan juga dimohon untuk memastikanpermohonan dengan dokumen yang lengkap sahaja dikemukakan ke BT di alamatberikut:

Ketua SetiausahaKementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Tajaan PendidikanAras 1, Blok 2251, Jalan Usahawan 1

63000 CyberjayaSELANGOR DARUL EHSAN(u.p. : Cawangan Latihan Dalam Perkhidmatan)

5. Dimaklumkan juga bahawa tawaran ini hranya sah bagi kernasukan ke pusatpengajian bagi tahun 2014 sahaja. Sebarang pertanyaan dan nnaklumat lanjut berkaitantawaran CBTG TB ini, boleh menghubungi pegawai berikut.

Kerjasama Y.Bhg. Datuk/Dato'lDatin/tuan/puan dalam perkara ini sangatlah dihargaididahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian"

,.BERKHIDMAT UNTUK NEGARA''

Saya yang menurut perintah,

6.dan

(srfl sABahagiailTajb.p" Ketua SetiausahaKementerian Fendidikan MalaysiaNo. Tel : 03-8321 7042 No. Faks:03-832M01 Emel : [email protected]

hn,-)ilr eonHnNrr bendidikan

,B!!..,..) E-mel Perhubungan

1 Encik Maswira bin Mahyiddin 03-8321 71 58 [email protected]

2" Puan Shuhaidah binti Mohd Shorkapeli 03-8321 71 56 [email protected]. my

e Fuan Azizah bintiWahab a3-83217141 [email protected]. mv

Salinan kepada:

1) Y.Bhg. Datuk Dr. Ketua SetiausahaKementerian Pendidikan Malaysia

2) Y.Bhg. Datuk Dr. Ketua Pengarah pelajaran MalaysiaKementerian Pendidikan Malaysia

3) Y.Bhg. Datuk rimbalan Ketua setiausaha (pembangunan pelajaran)Kementerian Pendidikan Malaysia

4) Timbalan Ketua Pengarah pelajaran Malaysia(Pembangunan Profesionalisme Keguruan)Kementerian Pendidikan Malaysia

5) Y.Brs. Dato' Hajirimbalan Ketua pengarah pelajaran Malaysia(Operasi Pendidikan)Kementerian Pendidikan Malaysia

CBTG TB/Bahagian Tajaan Pendidikan, KPM/2014

LAMPIRAN A

SYARAT - SYARAT PERMOHONAN CUTI BELAJAR TANPA GAJI TANPA BIASISWA (CBTG TB) BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

1. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan

tetap; 2. Berumur tidak melebihi:

(i) 45 tahun – bagi peringkat Ijazah Sarjana Muda (ii) 46 tahun – bagi peringkat Ijazah Sarjana (iii) 44 tahun – bagi peringkat Ijazah Kedoktoran

3. Memperolehi markah purata Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) purata 85%

dan ke atas bagi tempoh genap dua (2) tahun skim perkhidmatan terkini berturut-turut (2012 dan 2013). Penilaian setahun LNPT genap 12 bulan. Sekiranya pegawai pernah diluluskan cuti belajar dalam tempoh tersebut, sila kemukakan LNPT tahun sebelum / selepas tempoh cuti belajar;

4. Telah disahkan dalam perkhidmatan sebelum atau pada tarikh tutup permohonan; 5. Berkhidmat sekurang-kurangnya dua (2) tahun genap dalam perkhidmatan; 6. Telah membuat pengisytiharan harta dalam tempoh lima (5) tahun terkini sebelum

tarikh cuti belajar berkuatkuasa; 7. Mendapat sokongan dan perakuan Ketua Jabatan;

8. Telah mendapat tempat di universiti / institusi pengajian yang diiktiraf oleh Kerajaan

Malaysia; 9. Bebas dari sebarang pertuduhan / tindakan tatatertib dan bebas daripada dakwaan

Mahkamah; 10. Pegawai bukan merupakan Peminjam Tegar Pinjaman / peminjam yang

disenaraihitamkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia atau badan-badan pinjaman Kerajaan yang lain;

11. Bebas daripada ikatan perjanjian berkhidmat dengan Kementerian Pelajaran

Malaysia / Kerajaan;

12. Mendapat kelulusan penangguhan bayaran hutang dengan Kerajaan sekiranya ada sebagaimana Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 11 tahun 2005;

13. Mengemukakan bukti sumber kewangan jika pegawai diluluskan Cuti Belajar Tanpa Gaji Tanpa Biasiswa (CBTG TB); dan

CBTG TB/Bahagian Tajaan Pendidikan, KPM/2014

14. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang pernah diluluskan CBTG TB sebelum ini

tetapi gagal menamatkan pengajian, tidak akan dipertimbangkan kemudahan CBTG TB untuk kali kedua pada peringkat pengajian yang sama.

CBTG TB/Bahagian Tajaan Pendidikan, KPM/2014

LAMPIRAN B

TATACARA PERMOHONAN CUTI BELAJAR TANPA GAJI TANPA BIASISWA (CBTG TB) BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

1. Mengisi dan melengkapkan dokumen berikut:

i) Senarai Semak Permohonan CBTG TB Bagi Pegawai Perkhidmatan

Pendidikan; ii) Borang Permohonan Cuti Belajar Bagi Pegawai Perkhidmatan

Pendidikan - KPM(BT)LD-1/2011; iii) Borang Perakuan Daripada Ketua Jabatan Bagi Permohonan Cuti Belajar

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan - KPM(BT)LD-2/2011; iv) Borang Perakuan Kedudukan Kewangan Sebelum Cuti Belajar bagi

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan - KPM(BT)LD-3/2011; v) Borang Maklumat Pinjaman Pendidikan / Tabung Pendidikan -

KPM(BT)LD-4/2011; dan vi) Borang Maklumat Politik Pegawai Perkhidmatan Pendidikan -

KPM(BT)LD-5/2011.

2. Mengemukakan borang permohonan yang lengkap seperti di para 1 kepada Bahagian Tajaan Pendidikan (BT) melalui Ketua Jabatan.

3. BT akan memaklumkan keputusan permohonan yang layak melalui surat kepada calon.

4. Calon yang layak perlu mendapatkan tempat pengajian yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

5. Surat kelulusan cuti belajar hanya akan dikeluarkan oleh BT selepas calon mengemukakan surat tawaran pengajian.

6. Calon yang berjaya hanya dibenarkan meninggalkan tempat bertugas mengikut tempoh tarikh cuti belajar seperti mana Surat Kelulusan CBTG TB.

CBTG TB/Bahagian Tajaan Pendidikan, KPM/2014

LAMPIRAN C

PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN CUTI BELAJAR TANPA GAJI TANPA BIASISWA (CBTG TB) BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

1. CBTG TB diberikan kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) bagi

mengikuti kursus di peringkat pengajian seperti berikut: Ijazah Sarjana Muda - terbuka kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

Lepasan Diploma Ijazah Sarjana dan Doktor Falsafah - terbuka kepada Pegawai Perkhidmatan

Pendidikan Siswazah

2. PPP layak diberi kemudahan CBTG TB maksimum dua kali sahaja sepanjang tempoh perkhidmatan bagi mengikuti kursus jangka panjang;

3. PPP yang pernah diluluskan CBTG TB tetapi gagal kerana kelemahan akademik

tidak layak diberi kemudahan CBTG TB lagi; 4. PPP yang menarik diri tanpa izin / kelulusan daripada mengikuti kursus / pengajian

setelah diluluskan CBTG TB, tidak layak dipertimbangkan untuk cuti belajar berikutnya;

5. PPP yang sedang bercuti belajar dan dikenakan tindakan tatatertib / disiplin atau

tindakan mahkamah akan ditamatkan cuti belajar; 6. PPP yang telah mengikuti cuti belajar kurang 12 bulan tetapi melebihi 3 bulan di

dalam atau di luar negara, boleh dipertimbangkan cuti belajar selepas genap satu (1) tahun tamat mengikuti kursus yang terdahulu dengan jayanya;

7. PPP yang telah mengikuti cuti belajar melebihi 12 bulan di dalam atau di luar

negara, boleh dipertimbangkan cuti belajar selepas genap dua (2) tahun tamat mengikuti kursus yang terdahulu dengan jayanya;

8. Kursus yang diikuti mestilah pada peringkat yang lebih tinggi daripada kelayakan

akademik yang telah dimiliki; 9. Tempoh cuti belajar tidak boleh diambil kira sebagai tempoh sedang berkhidmat

bagi tujuan menyelesaikan tempoh ikatan perjanjian sebelumnya. 10. PPP yang diluluskan cuti belajar masih tertakluk kepada Peraturan-Peraturan

Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan lain-lain peraturan yang berkuatkuasa.

CBTG TB/Bahagian Tajaan Pendidikan, KPM/2014

LAMPIRAN D

URUSAN PERKHIDMATAN SEMASA CUTI BELAJAR TANPA GAJI TANPA BIASISWA (CBTG TB) BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

1. Status Jawatan

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang telah diluluskan cuti belajar akan dipindahkan ke Jawatan Latihan, Bahagian Tajaan Pendidikan (BT) dan Ketua Jabatan baharu sepanjang tempoh cuti belajar tersebut adalah BT.

2. Buku Perkhidmatan Kerajaan (BPK)

2.1 Buku Perkhidmatan Kerajaan (BPK) pegawai akan dipindahkan ke BT. 2.2 BT adalah bertanggungjawab untuk merekod dan mengemaskini BPK

sepanjang tempoh pegawai mengisi Jawatan Latihan BT. 2.3 Ketua Jabatan asal hendaklah memastikan: 2.3.1 kelulusan CB pegawai direkodkan ke dalam BPK.

2.3.2 BPK pegawai dikemaskini sehingga tarikh pegawai meninggalkan tempat bertugas.

2.3.3 BPK pegawai dibuat salinan sebelum dikemukakan ke BT untuk tujuan rujukan dan simpanan Jabatan asal.

2.4 BPK pegawai yang telah lengkap hendaklah dikemukakan ke BT dalam

tempoh 14 hari dari tarikh surat ini beserta dengan Sijil Gaji Akhir, Penyata Perubahan Gaji (Kew-8) dan Kenyataan Cuti bagi tahun 2013.

3. Pembayaran Emolumen:

(i) pegawai tidak layak menerima sebarang gaji, imbuhan dan elaun; serta (ii) urusan pemberhentian emolumen diuruskan oleh Ketua Jabatan Asal.

4. Faedah Persaraan Tempoh CBTG TB boleh diambil kira bagi tujuan pengiraan faedah persaraan atau faedah terbitan seperti mana diperuntukkan di bawah Undang-Undang Pencen yang berkuatkuasa.

5. Kekananan, Kenaikan Pangkat dan Pemangkuan (i) tempoh CBTG TB layak diambil kira untuk kekananan;

(ii) layak dipertimbangkan kenaikan pangkat dalam tempoh cuti belajar sekiranya

telah memenuhi syarat; dan (iii) PPP yang sedang memangku, akan hilang kelayakan pemangkuannya

apabila diluluskan CBTG TB melebihi 92 hari sebagaimana Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 1993.

CBTG TB/Bahagian Tajaan Pendidikan, KPM/2014

6. Pergerakan Gaji Tahunan

(i) PPP yang kekal di bawah Sistem Saraan Baru (SSB) dan bekursus melebihi

180 hari dalam satu tahun kalendar tidak layak dipertimbangkan pergerakan gaji tahunan semasa cuti belajar.

(ii) PPP yang memilih Sistem Saraan Malaysia (SSM) dan bekursus melebihi 180 hari dalam satu tahun kalendar adalah layak dipertimbangkan pergerakan gaji tahunan secara isyarat tidak lebih daripada tiga kali pergerakan gaji sepanjang tempoh perkhidmatan.

Nama :

No. Kad Pengenalan :

Program :

Peringkat Pengajian :

Borang Permohonan Cuti Belajar Pegawai Perkhidmatan PendidikanKPM(BT) LD 1/2011

SENARAI SEMAK PERMOHONAN CUTI BELAJAR PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

BAHAGIAN TAJAAN PENDIDIKAN

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

Borang Perakuan Ketua Jabatan Bagi Permohonan Cuti Belajar KPM(BT) LD 2/2011

Borang Perakuan Kedudukan Kewangan Sebelum Cuti BelajarKPM(BT) LD 3/2011

Borang Maklumat Pinjaman Pendidikan / Tabung PendidikanKPM(BT) LD 4/2011

Borang Maklumat Politik Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bagi PermohonanCuti Belajar / Biasiswa / Pinjaman Pendidikan KPM(BT) LD 5/2011

Salinan surat Lantikan ke Jawatan Sekarang (disahkan)

Salinan Kad Pengenalan yang disahkan

Salinan Sijil SPM/Diploma/Ijazah yang disahkan

Salinan slip gaji terkini yang disahkan

Bukti Sumber Kewangan jika diluluskan Program CBTG TB

Salinan surat Pengesahan Jawatan Sekarang (disahkan)

Salinan surat pengisytiharan harta yang terkini (disahkan)

Salinan Buku Perkhidmatan Kerajaan yang kemaskini (disahkan)

Surat Tawaran Tempat Kursus/Tawaran Kemasukan Universiti (jika berkaitan)

Slip Pendaftaran Universiti (jika berkaitan)

Surat Pengiktirafan Kelayakan Ijazah (jika berkaitan)

Salinan surat Lantikan ke Jawatan Sekarang (disahkan)

(Tarikh) (Tandatangan Pemohon)

1. Lengkapkan borang dengan jelas dengan HURUF BESAR sahaja2. Perlu diisi dalam satu salinan sahaja

A. BUTIR-BUTIR DIRI

01. Nama :

02. No. Kad Pengenalan :

No. Kad Pengenalan : KPM(BT) LD 1/2011- Pindaan 2012

Sila lekatkan gambar pasport terkini

BORANG PERMOHONAN CUTI BELAJAR PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

BAHAGIAN TAJAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

ARAHAN

03. Tarikh Lahir : 04. Umur :

05. Jantina : 06. Kaum :

07. Taraf Perkahwinan : 08. No. Telefon Rumah :

09. Warganegara : 10. No. Telefon Bimbit :

11. Agama :

12. Alamat E-mel :

13. Alamat Surat-menyurat :

B. BUTIR-BUTIR CUTI BELAJAR YANG DIPOHON

01. Jenis Cuti Belajar : Cuti Belajar Cuti Belajar Cuti Belajar Bergaji Penuh Separuh Gaji Tanpa Gaji

02. Jenis Biasiswa : Dengan Separa Tanpa Biasiswa Biasiswa Biasiswa

03. Penganjur Program/ Penaja :

C. BUTIR-BUTIR KURSUS YANG DIPOHON

01. Tarikh Dipohon : hingga 02. Tempoh : bulan

03. Nama Program :

04. Kod Bidang Kursus :

05. Nama Bidang Kursus :

06. Tempat Kursus/Institusi : 06. Tempat Kursus/Institusi :

07. Peringkat Pengajian : Sijil Ijazah Pertama

Diploma Lepasan Ijazah Ijazah Sarjana

Lain-Lain* Ijazah Kedoktoran

:*Sila nyatakan

(ms 1/4)

08. Bagi Pengajian Peringkat Ijazah Kedoktoran / Ijazah Sarjana sahaja (Sebelum mengisi bahagian ini sila dapatkan pengesahan Universiti tentang struktur pengajian dan tempoh minima pengajian sama ada 12bln / 18bln / 24bln / 36bln)

Struktur Pengajiana) Ijazah Kedoktoran : Penyelidikan Sepenuh Masa

b) Ijazah Sarjana : Kerja Kursus dan tesis/disertasi

09. Jumlah Jam Kredit yang perlu diambil

a) Ijazah Kedoktoran : Jam kredit penyelidikan sepenuh masa

b) Ijazah Sarjana : Jam kredit kerja kursus; Jam kredit tesis/disertasi

KPM(BT) LD 1/2011- Pindaan 2012No. Kad Pengenalan :

D. BUTIR-BUTIR PERKHIDMATAN

01. Skim dan Gred Perkhidmatan : PPPS PPPLD DG DGA

02. Nama Gelaran Jawatan :

03. Tarikh Lantikan Ke Skim Perkhidmatan Pertama :

04. Tarikh Lantikan Ke Skim Perkhidmatan Sekarang :

05. Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang :

06. Tempoh Berkhidmat Dalam Jawatan Sekarang :

07. Opsyen Mata Pelajaran di IPG :

08. Mata Pelajaran Utama Yang Diajar :

09. Pengalaman Dalam Bidang Yang Dipohon : Tahun

10. Opsyen Sistem Saraan : SSM SSB

11. Opsyen Umur Persaraan (Tahun) : 55 56 58 60

12. No. Telefon Pejabat :

13. No. Faksimili :

14. E-mel Rasmi :

15. Alamat Tempat Bertugas :

(ms 2/4)

E. BUTIR-BUTIR AKADEMIK

01. Gred Kelulusan Bahasa Melayu diperingkat SPM :

02. Gred Kelulusan Bahasa Inggeris diperingkat SPM :

03. Pencapaian Akademik

Sijil

Penaja

No. Kad Pengenalan :

Kelayakan Bidang/Institusi/Universiti Gred / PNGK

Tarikh Diperolehi

KPM(BT) LD 1/2011- Pindaan 2012

Diploma

Ijazah Pertama

Ijazah Sarjana

Ijazah Kedoktoran

Lain-Lain

F. KURSUS YANG PERNAH DIIKUTI

01. Nyatakan kursus yang pernah diikuti yang melebihi 3 bulan (bagi tempoh 2 tahun terkini)

Nama Kursus dan Anjuran Tempat Tarikh dan Tempoh

(ms 3/4)

G. IKATAN PERJANJIAN SEDIA ADA

01. Adakah anda pernah diluluskan Cuti Belajar sebelum ini : Ya TidakKali

02. Nyatakan semua jenis cuti belajar yang pernah diluluskan :

No. Kad Pengenalan :

Program dan Jenis Cuti Belajar Tarikh Mula

Tarikh Tamat

Tempoh Ikatan Kontrak

KPM(BT) LD 1/2011- Pindaan 2012

H. STATUS PENGAJIAN TERKINI

01. Adakah anda sedang dalam Cuti Belajar : Ya Tidakdari mana-mana program

02. Adakah anda sedang mengikuti pengajian : Ya Tidaksecara jarak jauh (PJJ)

03. Jika Ya, nyatakan

a) Tarikh dan tempoh Pengajian :

b) Peringkat Pengajian :

c) Bidang Pengajian :

d) Semester terkini : daripada Keseluruhan Semester

e) Baki Jam Kredit yang perlu diambil :

f) Penaja :

g) Jenis Cuti Belajar Yang Diluluskan :

I. PENGAKUAN PEMOHON

Saya mengaku bahawa semua kenyataan yang diberi adalah benar dan permohonan ini adalah lengkap. KementerianPendidikan Malaysia berhak membatalkan permohonan ini sekiranya didapati maklumat yang dikemukakan adalah tidakbenar atau permohonan ini tidak lengkap. Saya juga berjanji akan mematuhi semua syarat yang ditetapkan olehKementerian Pendidikan Malaysia.

J. PENGESAHAN KETUA JABATAN

Saya mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan adalah benar.

(Tandatangan Ketua Jabatan)

(ms 4/4)

(Tandatangan Pemohon)

(Tarikh) (Nama dan Cop Jawatan)

(Tarikh)

KPM(BT)LD 2/2011

A. BUTIR-BUTIR DIRI (Diisi oleh Pegawai)

01. Nama :

02. No. Kad Pengenalan :

03. Program :

04. Kod / Bidang Kursus :

B.

BORANG PERAKUAN KETUA JABATAN BAGI PERMOHONAN CUTI BELAJAR

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BAHAGIAN TAJAAN PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PURATA MARKAH LAPORAN NILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LNPT)

LNPT yang dikehendaki adalah bagi dua (2) tahun genap terkini. Sila rujuk syarat-syarat permohonan

C. PERAKUAN KETUA JABATAN TEMPAT BERKHIDMAT (Sila Tandakan √ ):

01. Pergerakan Gaji. Pegawai pernah menerima pergerakan gaji secara isyarat :

Tarikh Kali Pertama :

Tarikh Kali Kedua :

Tarikh Kali Ketiga :

02. Tindakan Tatatertib

Peringkat : Pertuduhan / Rayuan / Hukuman

Jenis Hukuman :

Tiada 2012 2013

Ya

Tahun : Tahun :Tahun :

Ya

Tidak

Purata markah

Jenis Hukuman :

Tarikh tindakan :

03. Perisytiharan Harta

Tarikh Kali Pertama :

Tarikh Kali Terakhir :

D. SOKONGAN KETUA JABATAN/PENGETUA/GURU BESAR

Saya mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan adalah benar. Permohonan pegawai disokong :

Ulasan :

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

(ms 1/2)

(Tandatangan ) (Nama dan Cop Jawatan)(Tarikh)

KPM(BT)LD 2/2011

E.

Ulasan :

PENGESAHAN KETUA JABATAN

(Tarikh) (Tandatangan ) (Nama dan Cop Jawatan)

No. Kad Pengenalan :

Ya

Tidak

Nota : Panduan mengisi Bahagian D dan E

Tempat Bertugas Bahagian D (Sokongan) Bahagian E (Pengesahan)Bahagian/Jabatan Ketua Unit/Cawangan Pengarah/ Setiausaha BahagianIPG Pengarah IPG Rektor IPG IndukKolej Matrikulasi Pengarah Kolej Matrikulasi Pengarah Bahagian MatrikulasiJPN Ketua Unit/Cawangan Pengarah JPNPPD Pengarah PPD Pengarah JPNSekolah Pengetua/Guru Besar Pengarah JPN

(ms 2/2)

A. BUTIR-BUTIR DIRI

01. Nama :

02. No. Kad Pengenalan :

B. BUTIR-BUTIR MAKLUMAT KEWANGAN (Sila sertakan salinan slip gaji terakhir yang disahkan)

01. No. Gaji :

KPM(BT) LD 3/2011

BORANG PERAKUAN KEDUDUKAN KEWANGAN SEBELUM CUTI BELAJAR

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKANBAHAGIAN TAJAAN PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

02. Pusat Tanggungjawab :

03. Emolumen : Gaji Hakiki RM (sebulan)

Elaun - Elaun RM (sebulan)

Jumlah RM

04. Tangga Gaji : P T

:

C. PERAKUAN (Sila Tandakan √ ):

Saya mengaku bahawa jumlah potongan wajib/peribadi tidak melebihi 60% daripada jumlah emolumen tetap yang saya terima setiap bulan

Sekiranya berlaku lebihan bayaran gaji atau lebihan bayaran elemen biasiswa, saya bersetuju :

05. Januari April Julai OktoberTarikh Pergerakan Gaji

saya bersetuju :a) membenarkan Ketua Jabatan membuat potongan gaji; ataub) memohon pendahuluan diri untuk membayar balik lebihan bayaran gaji tersebut.

Saya juga mengaku bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia berhak membatalkan Cuti Belajar saya serta-merta sekiranya didapati maklumat yang diberikan tidak benar

Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang memohon CBSG sahaja,saya mengaku bahawa : a) emolumen tetap yang saya terima tidak negatif setelah diseparuhkan; dan b) gaji bersih tidak kurang 40% setelah diseparuhkan.

(Tarikh) (Tandatangan)

A. BUTIR-BUTIR DIRI

01. Nama :

02. No. Kad Pengenalan :

B. BUTIR-BUTIR PINJAMAN PENDIDIKAN

KPM(BT)LD 4/2011

BORANG MAKLUMAT PINJAMAN PENDIDIKAN/TABUNG PENDIDIKANBAHAGIAN TAJAAN PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

B. BUTIR-BUTIR PINJAMAN PENDIDIKAN

01. Saya mengambil pinjaman pendidikan :

02. Maklumat Pinjaman adalah :

Ya Tidak

Bil Pihak Yang Memberi Pinjaman

Jumlah Pinjaman

Tempoh Pinjaman

Status Pembayaran(Telah selesai/Belum)

03. Kaedah Pembayaran yang dibuat adalah :

Saya sedang membuat pembayaran bulanan melalui potongan gaji. Tarikh mula potongan gaji :

Lain-lain kaedah pembayaran :

C. PERAKUAN

Saya sedang membuat pembayaran bulanan secara tunai

Saya masih belum membuat pembayaran pinjaman

Saya mengaku bahawa perisytiharan yang dinyatakan di atas adalah benar. Sekiranya tidak benar, saya boleh dikenakan tindakan tatatertib di bawah Peraturan 4 (f) dan Peraturan 4 (g), Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

(Tandatangan )(Tarikh)

A. BUTIR-BUTIR DIRI

01. Nama :

02. No. Kad Pengenalan :

03. Gred Jawatan :

KPM(BT)LD 5/2011

BORANG MAKLUMAT POLITIK PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BAGI PERMOHONAN CUTI BELAJAR/BIASISWA/PINJAMAN PELAJARAN

BAHAGIAN TAJAAN PENDIDIKANKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

B. BUTIR - BUTIR KEDUDUKAN POLITIK

Jawatan politik yang dipegang :

Peringkat (Cawangan/Bahagian/Dll) :

Nama Parti Politik :

Tarikh dan tempoh pelantikan :

Saya mengaku tidak terlibat dalam pertubuhan parti politik

Saya mengaku sedang menyertai / terlibat dalam jawatankuasa pertubuhan parti politik

Status (aktif /tidak aktif) :

Sekiranya saya diluluskan Cuti Belajar/Biasiswa/Pinjaman di bawah Kementerian PendidikanMalaysia, saya bersetuju akan meninggalkan semua jawatan dan kepentingan sayadalam mana-mana pertubuhan parti politik

C. PERAKUAN

Saya mengaku bahawa sekiranya saya tidak mematuhi persetujuan di atas, KementerianPendidikan Malaysia berhak menarik balik atau membatalkan kelulusan Cuti Belajar/Biasiswa/Pinjaman tersebut.

(Tandatangan )(Tarikh)