ijazah sarjana pendidikan (pengajaran bahasa inggeris

2
Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua) R/145/7/0019(MQA/FA1750)04/22 R-DL/145/7/0017(MQA/FA1876)04/22 unitar.my Program Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebaga Bahasa Kedua) sangat sesuai bagi mereka yang ingin memperoleh pengetahuan khusus dalam mengajar Bahasa Inggeris kepada orang lain, di mana Bahasa Inggeris bukan bahasa ibunda mereka. Melalui modul yang ditawarkan, pelajar akan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip teras pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris. Di UNITAR, program yang fleksibel dan unik ini dirancang untuk orang dewasa yang bekerja dengan jadual yang sibuk mempunyai kurikulum komprehensif dalam linguistik lanjutan dan komunikasi silang budaya. Bidang Pengetahuan Pemerolehan Bahasa Kedua Perbezaan dan teori dalam pemerolehan bahasa pertama dan kedua. Pelbagai Bahasa Kesedaran dalam bahasa ketiga seperti dibincangkan dengan kajian kes. Komunikasi Antara Budaya Komunikasi antara pelbagai masyarakat dan dialek, dengan pemahaman melalui analisis. Analisis Sintax dan Wacana Mempelajari hubungan antara bahasa, konteks dan corak tingkah laku. Reka bentuk dan pemilihan dalam TESL Membincangkan teori, prinsip–prinsip dan bahan untuk Teknik pembelajaran. myUNITAR UNITARofficial myunitar UNITAROfficial myunitar UNITAR Official: UNITARofficial AskKakNelly @UNITAR:AskKakNelly askkaknelly_unitar Konvensional, Atas talian Mod Penyampaian: 1 Tahun 6 Bulan (Sepenuh Masa) 2 Tahun (Separuh Masa) Tempoh Pengajian: • Januari, April dan September Pengambilan • Januari : 9 minggu* • April : 17 minggu* • September : 17 minggu* Jadual Akademik *termasuk tempoh peperiksaan. Berminat dengan kursus ini? Kami sedia membantu. Sila emel atau hubungi kami. Tel : +603 7627 7200 WhatsApp : +011 1051 2825 Emel : [email protected] Mengajar Bahasa Inggeris untuk Pembangunan Profesional Berterusan atau Perubahan Kerjaya Prospek Kerjaya • Tutor Peribadi Bahasa Inggeris • Pengajar ESL • Penulis Bahan-bahan • Penyelidik • Pensyarah ESL Instructor / Ahli Akademik • Tutor Peribadi • Pakar Kurikulum

Upload: others

Post on 20-Oct-2021

15 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris

Ijazah SarjanaPendidikan(PengajaranBahasa Inggerissebagai BahasaKedua)R/145/7/0019(MQA/FA1750)04/22R-DL/145/7/0017(MQA/FA1876)04/22

unitar.my

Program Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggerissebaga Bahasa Kedua) sangat sesuai bagi mereka yang ingin memperoleh pengetahuan khusus dalam mengajar Bahasa Inggeris kepada orang lain, di mana Bahasa Inggeris bukan bahasa ibunda mereka. Melalui modul yang ditawarkan, pelajar akan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip teras pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris. Di UNITAR, program yang fleksibel dan unik ini dirancang untuk orang dewasa yang bekerja dengan jadual yang sibuk mempunyai kurikulum komprehensif dalam linguistik lanjutan dan komunikasi silang budaya.

Bidang Pengetahuan

Pemerolehan Bahasa KeduaPerbezaan dan teori dalam pemerolehan bahasa pertama dan kedua.

Pelbagai Bahasa Kesedaran dalam bahasa ketiga seperti dibincangkan dengan kajian kes.

Komunikasi Antara BudayaKomunikasi antara pelbagai masyarakat dan dialek, dengan pemahamanmelalui analisis.

Analisis Sintax dan Wacana Mempelajari hubungan antara bahasa, konteks dan corak tingkah laku.

Reka bentuk dan pemilihan dalam TESLMembincangkan teori, prinsip–prinsip dan bahan untuk Teknikpembelajaran.

myUNITAR

UNITARofficial

myunitar

UNITAROfficial

myunitar

UNITAR Official: UNITARofficialAskKakNelly @UNITAR:AskKakNelly

askkaknelly_unitar

Konvensional, Atas talianMod Penyampaian:

1 Tahun 6 Bulan (Sepenuh Masa)2 Tahun (Separuh Masa)

Tempoh Pengajian:

• Januari, April dan SeptemberPengambilan

• Januari : 9 minggu*• April : 17 minggu*• September : 17 minggu*

Jadual Akademik

*termasuk tempoh peperiksaan.

Berminat dengan kursus ini?Kami sedia membantu.Sila emel atau hubungi kami.

Tel : +603 7627 7200WhatsApp : +011 1051 2825Emel : [email protected]

Mengajar Bahasa Inggeris untuk Pembangunan Profesional Berterusanatau Perubahan Kerjaya

Prospek Kerjaya

• Tutor Peribadi Bahasa Inggeris• Pengajar ESL• Penulis Bahan-bahan• Penyelidik

• Pensyarah ESL Instructor / Ahli Akademik• Tutor Peribadi• Pakar Kurikulum

Page 2: Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris

Modul Teras Program

• Philosophical Ideas in Education• Curriculum, Instructions and Assessment in Education• Psychology of Learning and Instruction• Educational Research Methodology

Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua

• Second Language Acquisition• Linguistics and Multi-Lingualise• Sociolinguistics and Cross-Cultural Communication• Material Design and Selection in TESL• Discourse Analysis• Project Paper

Tahukah Anda?

SIRI KEPIMPINAN PENDIDIK

PENDEDAHAN MELANGKAUI BATAS

Mengapa UNITAR?

KUALITI 5-BINTANG

BIASISWA DAN BANTUAN KEWANGAN

UNITAR C.A.R.E

Mengetengahkan trend-trend terkini dan pandanganpasaran bersama pemimpin industri.

Penarafan 5-BINTANG dalam QS untuk Pengajaran,Pekerjaan, Inklusiviti, Pendidikan Dalam Talian danPerakaunan dan Kewangan.

ZAKAT, HRDF, EPF dan bantuan kewangan lain disediakan.

Kami memastikan pelajar dilengkapi dengan kemahiranyang sesuai: Kolaboratif, Adaptif, Reflektif danKeusahawanan.

Pendedahan terhadap lanskap pendidikan (UNICEF,Kedutaan British KL) tempatan dan antarabangsa.

PERSEKITARAN PEMBELAJARAN FLKSIBEL Mod pengajian Konvensional atau Atas Talian tersedia bagipelajar Sepenuh Masa atau Separuh Masa untuk kesesuaianjadual kerja yang penuh.

Syarat Kemasukan

i. Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dalam bidang ataubidang yang berkaitan dengan PNGK minima 2.50 atausetaraf dengannya yang diterima oleh Senat Universiti;ATAU

ii. Ijazah Sarjana Muda dalam bidang atau bidang yangberkaitan atau setaraf dengan PNGK minima 2.00 dan tidakmemenuhi PNGK 2.50, boleh diterima tertakluk kepadapenilaian dalaman yang ketat;ATAU

Calon tanpa kelayakan dalam bidang yang berkaitan ataupengalaman bekerja di bidang yang berkaitan mestimenjalani kursus prasyarat yang sesuai yang ditentukan olehPPT dan memenuhi PNGK minima berdasarkan (i) hingga (ii).

iii. Syarat kemasukan untuk masuk ke program Sarjana (Tahap 7,MQF) melalui APEL seperti yang diluluskan oleh KementerianPengajian Tinggi (KPT). Pemohon mestilah/mempunyai:

1. Warganegara Malaysia; DAN2. Calon hendaklah berumur lebih dari 30 tahun pada

tahun permohonan;3. Memiliki sekurang-kurangnya kelayakan STPM /

Diploma / A-Level / setaraf;4. Pengalaman kerja yang relevan / Pembelajaran

berasaskan pengalaman terdahulu; DAN5. Lulus Penilaian APEL

KEPERLUAN BAHASA INGGERIS Pelajar Antarabangsa

1. Skor minima 6.0 untuk IELTS ATAU2. Skor minima 600 untuk TOEFL ATAU setaraf

dengannya. Kurikulum yang tersusun dengan baik dan mempunyai

nilai dengan 5 teras pengetahuan yang berbeza

dalam pendidikan awal kanak-kanak.

Kakitangan akademik dengan pengalaman industri

yang komprehensif.

Persekitaran pembelajaran yang fleksibel.

Punyai kerjaya jangka panjangmengajar bahasa Inggeris di dalamatau luar negara.

unitar.myUniversiti Antarabangsa UNITAR (DU004-B)Tierra Crest, Jalan SS6/3, Kelana Jaya,47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Segala maklumat yang tertera adalah benar semasa pencetakan dan tertakluk kepada sebarang pindaan semasa. Edisi Cetak: Julai 2021