ijazah sarjana pendidikan (bimbingan dan kaunseling)

2
Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) R/762/7/0028(MQA/FA1749)04/22 unitar.my Program Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) adalah kursus yang sangat sesuai bagi mereka yang ingin mengembangkan kerjaya mengajar mereka ke bidang bimbingan dan kaunseling. Teknik kaunseling dan penilaian lanjutan serta kaunseling silang budaya adalah beberapa subjek yang bukan sahaja bermanfaat untuk kaunselor bimbingan, tetapi juga bagi mereka yang bekerja dalam sektor sumber manusia. Di UNITAR, kurikulum kami merangkumi pengajaran bimbingan profesional dan bantuan individu dengan menggunakan kaedah psikologi terutamanya dalam mengumpulkan data sejarah kes, dan menggunakan pelbagai teknik interaksi interpersonal dan alat penilaian. Rebut Peluang Bekerja dengan Orang Baru Setiap Hari Prospek Kerjaya • Pendidik Perkhidmatan Masyarakat • Kaunselor Perkahwinan dan Keluarga • Kaunselor Kesihatan Mental • Kaunselor Pemulihan • Kaunselor Sekolah dan Kerjaya • Pengurus Perkhidmatan Sosial dan Komuniti • Pentadbir Hal Ehwal Pelajar • Kaunselor Ketagihan Bidang Pengetahuan • Memenuhi syarat MQA dan mematuhi bidang pengetahuan berdasarkan peraturan Lembaga Kaunseling Malaysia. • Pensyarah adalah pengamal kaunseling dan kaunselor yang bertauliah dengan pengalaman industri. • Melahirkan pengamal bimbingan dan kaunseling yang berpengetahuan dan berkemahiran. myUNITAR UNITARofficial myunitar UNITAROfficial myunitar UNITAR Official: UNITARofficial AskKakNelly @UNITAR:AskKakNelly askkaknelly_unitar Konvensional Mod Penyampaian: 1 Tahun 6 Bulan (Sepenuh Masa) 2 Tahun (Separuh Masa) Tempoh Pengajian: • Januari, April dan September Pengambilan • Januari : 9 minggu* • April : 17 minggu* • September : 17 minggu* Jadual Akademik *termasuk tempoh peperiksaan. Berminat dengan kursus ini? Kami sedia membantu. Sila emel atau hubungi kami. Tel : +603 7627 7200 WhatsApp : +011 1051 2825 Emel : [email protected]

Upload: others

Post on 05-Nov-2021

31 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)

Ijazah SarjanaPendidikan(Bimbingan danKaunseling)R/762/7/0028(MQA/FA1749)04/22

unitar.my

Program Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) adalah kursus yang sangat sesuai bagi mereka yang ingin mengembangkan kerjaya mengajar mereka ke bidang bimbingan dan kaunseling. Teknik kaunseling dan penilaian lanjutan serta kaunseling silang budaya adalah beberapa subjek yang bukan sahaja bermanfaat untuk kaunselor bimbingan, tetapi juga bagi mereka yang bekerja dalam sektor sumber manusia. Di UNITAR, kurikulum kami merangkumi pengajaran bimbingan profesional dan bantuan individu dengan menggunakan kaedah psikologi terutamanya dalam mengumpulkan data sejarah kes, dan menggunakan pelbagai teknik interaksi interpersonal dan alat penilaian.

Rebut Peluang Bekerja dengan Orang Baru Setiap Hari

Prospek Kerjaya

• Pendidik Perkhidmatan Masyarakat• Kaunselor Perkahwinan dan Keluarga• Kaunselor Kesihatan Mental• Kaunselor Pemulihan

• Kaunselor Sekolah dan Kerjaya• Pengurus Perkhidmatan Sosial dan Komuniti• Pentadbir Hal Ehwal Pelajar• Kaunselor Ketagihan

Bidang Pengetahuan

• Memenuhi syarat MQA dan mematuhi bidang pengetahuan berdasarkan peraturan Lembaga Kaunseling Malaysia.

• Pensyarah adalah pengamal kaunseling dan kaunselor yang bertauliah dengan pengalaman industri.

• Melahirkan pengamal bimbingan dan kaunseling yang berpengetahuan dan berkemahiran.

myUNITAR

UNITARofficial

myunitar

UNITAROfficial

myunitar

UNITAR Official: UNITARofficialAskKakNelly @UNITAR:AskKakNellyaskkaknelly_unitar

KonvensionalMod Penyampaian:

1 Tahun 6 Bulan (Sepenuh Masa)2 Tahun (Separuh Masa)

Tempoh Pengajian:

• Januari, April dan SeptemberPengambilan

• Januari : 9 minggu*• April : 17 minggu*• September : 17 minggu*

Jadual Akademik

*termasuk tempoh peperiksaan.

Berminat dengan kursus ini?Kami sedia membantu.Sila emel atau hubungi kami.

Tel : +603 7627 7200WhatsApp : +011 1051 2825Emel : [email protected]

Page 2: Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)

Syarat Kemasukan

i. Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dalam bidang ataubidang yang berkaitan dengan PNGK minima 2.50 atau setarafdengannya seperti yang diterima oleh Senat Universiti;ATAU

ii. Ijazah Sarjana Muda dalam bidang atau bidang yangberkaitan atau setaraf dengan PNGK minima 2.00 dan tidakmencapai PNGK 2.50, boleh diterima tertakluk kepadapenilaian dalaman yang ketat;ATAU

Calon tanpa kelayakan dalam bidang yang berkaitan atau pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan mesti menjalani kursus prasyarat bersesuaian yang ditentukan oleh HEP dan memenuhi PNGK minima berdasarkan (i) hingga (ii);ATAU

Syarat kemasukan ke program Sarjana (Tahap 7, MQF) melalui APEL seperti yang diluluskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). Pemohon mestilah/mempunyai:

1. Warganegara Malaysia; DAN2. Calon hendaklah berumur lebih dari 30 tahun pada

tahun permohonan;3. Memiliki sekurang-kurangnya kelayakan STPM /

Diploma / A-Level / setaraf;4. Pengalaman kerja yang relevan / Pembelajaran

berdasarkan pengalaman terdahulu; DAN5. Lulus penilaian APEL

Modul Struktur Program

• Quantitative Research Methods in Education or• Qualitative Research Methods in Education• Advanced Theory of Counselling• Psychopathology• Counselling Across Culture• Advanced Individual Counselling• Career Development Across Lifespan• Psychological Testing and Measurement• Appraisal Techniques in Guidance and Counselling• Professional Ethics in Guidance and Counselling• Group Dynamics and Practice• Advanced Career Counselling• Counselling Practicum• Research Project• Internship in Guidance and Counselling

Nikmati ganjaran menolong golongan yang memerlukan bantuan dalam mengatasi cabaran mereka.

Struktur program mematuhi bidang pengetahuanberdasarkan peraturan oleh Lembaga KaunselorMalaysia.

Pensyarah adalah pengamal kaunseling dan kaunselorbertauliah dengan pengalaman industri yangkomprehensif.

Praktikum kaunseling dan Latihan industri yang direkaunik membolehkan pelajar siswazah menimbapengalaman dalam kaunseling dengan pelbagaipelanggan melalui interaksi secara individu.

Tahukah Anda?

KURIKULUM YANG DIPERAKUI UNTUK MENJADI KAUNSELORBERTAULIAH

PENDEDAHAN MELANGKAUI SEMPADAN

Mengapa UNITAR?

KUALITI 5-BINTANG

BIASISWA DAN BANTUAN KEWANGAN

UNITAR C.A.R.E

Kurikulum yang disediakan berdasarkan peraturan yangtelah ditetapkan oleh Lembaga Kaunselor Malaysia.

Penarafan 5-BINTANG dalam QS untuk Pengajaran,Pekerjaan, Inklusiviti, Pendidikan Dalam Talian danPerakaunan dan Kewangan.

ZAKAT, HRDF, EPF dan bantuan kewangan lain disediakan.

Kami memastikan pelajar dilengkapi dengan kemahiranyang sesuai: Kolaboratif, Adaptif, Reflektif danKeusahawanan.

Bina pengetahuan profesional dan kemahiran andabersama pengamal tempatan dan antarabangsa(PEKA Brunei, PERKAMA Antarabangsa).

MOD PENGAJIAN FLEKSIBELMod konvensional sepenuh masa dan separuh masatersedia.

unitar.myUniversiti Antarabangsa UNITAR (DU004-B)Tierra Crest, Jalan SS6/3, Kelana Jaya,47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Segala maklumat yang tertera adalah benar semasa pencetakan dan tertakluk kepada sebarang pindaan semasa. Edisi Cetak: Julai 2021

KEPERLUAN BAHASA INGGERISPelajar Antarabangsa

1. Skor minima 6.0 dalam IELTS ATAU2. Skor minima 600 dalam TOEFL ATAU setaraf dengannya.