ijazah sarjana muda psikologi (kepujian)

2
Ijazah Sarjana Muda Psikologi (Kepujian) N/311/6/0115(MQA/PA13904)09/27 N-DL/311/6/0117(MQA/PA13962)12/27 unitar.my Program Ijazah Sarjana Muda Psikologi (Kepujian) kami direka untuk melahirkan ahli psikologi yang berfokus secara profesional dan berorientasikan psikologi yang bersedia menangani keperluan intelektual, emosi, sosial dan psikologi individu. Lulusan program ini dipersiapkan untuk menyelaras sumber tempat kerja dan komuniti bagi memenuhi keperluan pelanggan. Ia juga membantu mereka memperoleh pengetahuan, kemahiran, kebolehan dan tingkah laku yang diperlukan sebagai seorang ahli psikologi. Di UNITAR, pelajar akan dilatih dalam empat aspek: teori, penyelidikan, projek berasaskan industri, dan latihan industri. Ketahui Lebih Lanjut Mengenai Fikiran dan Tingkah Laku Manusia Bidang Pengetahuan Pembangunan Manusia Pembangunan sepanjang hayat, psikologi kanak-kanak, psikologi remaja, psikologi dewasa dan hari tua. Asas Tingkah Laku Kognitif-Afektif Memori, pemikiran dan kecerdasan, pembelajaran, bahasa dan persepsi. Perbezaan Individu Personaliti, motivasi dan emosi, psikologi abnormal, kecerdasan dan ujian dan penilaian. Konteks Tingkah Laku Sosial Budaya Psikologi sosial, isu ketidakupayaan dan psikologi silang budaya. Nilai-Nilai Psikologi Sejarah dan sistem dalam psikologi, etika dalam psikologi. Mengaplikasi Sains Psikologikal Pengenalan kepada industri dan organisasi psikologi, psikologi kesihatan, psikologi klinikal, psikologi kaunseling dan psikologi pendidikan. myUNITAR UNITARofficial myunitar UNITAROfficial myunitar UNITAR Official: UNITARofficial AskKakNelly @UNITAR:AskKakNelly askkaknelly_unitar Konvensional Mod Penyampaian: 3 Tahun (Sepenuh masa) 5 Tahun (Separuh Masa) Tempoh Pengajian: • Januari, April dan September Pengambilan • Januari : 9 minggu* • April : 17 minggu* • September : 17 minggu* Jadual Akademik *termasuk tempoh peperiksaan. Prospek Kerjaya • Pegawai Sumber Manusia • Pegawai Psikologi • Pegawai Kerja Sosial • Pegawai Kebajikan dan Pemulihan • Pegawai Perhubungan Awam Pakar Motivasi • Pegawai Pentadbiran • Penyelidik Berminat dengan kursus ini? Kami sedia membantu. Sila emel atau hubungi kami. Tel : +603 7627 7200 WhatsApp : +011 1051 2825 Emel : [email protected]

Upload: others

Post on 05-Oct-2021

28 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ijazah Sarjana Muda Psikologi (Kepujian)

Ijazah SarjanaMuda Psikologi(Kepujian)N/311/6/0115(MQA/PA13904)09/27N-DL/311/6/0117(MQA/PA13962)12/27

unitar.my

Program Ijazah Sarjana Muda Psikologi (Kepujian) kami direka untuk melahirkan ahli psikologi yang berfokus secara profesional dan berorientasikan psikologi yang bersedia menangani keperluan intelektual, emosi, sosial dan psikologi individu. Lulusan program ini dipersiapkan untuk menyelaras sumber tempat kerja dan komuniti bagi memenuhi keperluan pelanggan. Ia juga membantu mereka memperoleh pengetahuan, kemahiran, kebolehan dan tingkah laku yang diperlukan sebagai seorang ahli psikologi. Di UNITAR, pelajar akan dilatih dalam empat aspek: teori, penyelidikan, projek berasaskan industri, dan latihan industri.

Ketahui Lebih Lanjut Mengenai Fikiran dan Tingkah Laku Manusia

Bidang Pengetahuan

Pembangunan Manusia Pembangunan sepanjang hayat, psikologi kanak-kanak, psikologiremaja, psikologi dewasa dan hari tua.

Asas Tingkah Laku Kognitif-Afektif Memori, pemikiran dan kecerdasan, pembelajaran, bahasa dan persepsi.

Perbezaan IndividuPersonaliti, motivasi dan emosi, psikologi abnormal, kecerdasan danujian dan penilaian.

Konteks Tingkah Laku Sosial Budaya Psikologi sosial, isu ketidakupayaan dan psikologi silang budaya.

Nilai-Nilai PsikologiSejarah dan sistem dalam psikologi, etika dalam psikologi.

Mengaplikasi Sains Psikologikal Pengenalan kepada industri dan organisasi psikologi, psikologi kesihatan,psikologi klinikal, psikologi kaunseling dan psikologi pendidikan.

myUNITAR

UNITARofficial

myunitar

UNITAROfficial

myunitar

UNITAR Official: UNITARofficialAskKakNelly @UNITAR:AskKakNellyaskkaknelly_unitar

KonvensionalMod Penyampaian:

3 Tahun (Sepenuh masa)5 Tahun (Separuh Masa)

Tempoh Pengajian:

• Januari, April dan SeptemberPengambilan

• Januari : 9 minggu*• April : 17 minggu*• September : 17 minggu*

Jadual Akademik

*termasuk tempoh peperiksaan.

Prospek Kerjaya

• Pegawai Sumber Manusia• Pegawai Psikologi• Pegawai Kerja Sosial

• Pegawai Kebajikandan Pemulihan

• Pegawai PerhubunganAwam

• Pakar Motivasi

• Pegawai Pentadbiran

• PenyelidikBerminat dengan kursus ini?Kami sedia membantu.Sila emel atau hubungi kami.

Tel : +603 7627 7200WhatsApp : +011 1051 2825Emel : [email protected]

Page 2: Ijazah Sarjana Muda Psikologi (Kepujian)

Terokai kerjaya dalam bidang psikologi.

Ahli akademik berpengalaman dengan pengetahuanindustri yang komprehensif.

Konsep pembelajaran projek berasaskan industri danindustri di dalam kelas disertakan.

Program dilengkapi dengan komponen latihan industriselama 6 bulan yang membantu merapatkan jurangantara graduan dan industri dalam dunia sebenar.

Modul Teras Disiplin

• Introduction to Psychology• Professional Ethics and Conduct in Psychology• Developmental Psychology• Theory of Personality• Motivation and Emotion• Abnormal Psychology• Cognitive Psychology• Behaviour Modification• Fundamentals of Guidance and Counselling• Introduction to Industrial and Organisational Psychology• Statistics for Social Sciences• Psychological Testing and Evaluation• Psychology of Learning• Introduction to Positive Psychology• Sociology of Deviance• Managing Child Behaviour• Research Methods• Social Psychology• Introduction to Physiological Psychology• Elective I• Elective II• Elective III• Elective IV• Project Paper• Internship

Modul Teras Universiti

• English for Academic Purposes• Business Communication

Modul MPU

• Hubungan Etnik / Pengajian Malaysia 3(Int)• TITAS / Bahasa Melayu Komunikasi 2 (Int)• Design Thinking / Bahasa Kebangsaan A• Entrepreneurship• Recreational Event Planning

Modul Teras

• Interpersonal and Communication Skills forSocial Sciences

• English for Academic Purposes• Business Communication• Psychosociology for Social Sciences

Elektif

• Principles of Management• Organisational Behaviour• Human Resource Management• Introduction to Learning Disabilities• Social Psychology of New Media• Intercultural Communication• Social and Emotional Development of Young Children• Fundamentals of Group Work• Theories of Counselling

STPM atau setarafnya, dengan minima Gred C (PNG 2.00) dalam mana–mana dua (2) subjek dengan kredit dalam Matematik dan Sains dalam SPM;ATAUMatrikulasi / Asasi atau setaraf dengannya, dengan Purata Nilai Gred Kumulatif minima (PNGK) 2.00 dengan kredit dalam Matematik dan Sains dalam SPM;ATAUDiploma dalam bidang Psikologi dengan PNGK minima 2.00;ATAULulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) / Diploma Vokasional Malaysia (DVM) dengan PNGK minima 2.50 dalam bidang yang berkaitan tertakluk kepada kelulusan Senat dan kredit dalam Bahasa Inggeris dalam SPM atau setaraf dengannya dan WAJIB mengikuti program kursus intensif jangka pendek;ATAULulus DKM / DLKM / DVM dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 DAN mempunyai sekurang-kurangnya dua (2) tahun pengalaman kerja dalam bidang yang berkaitan dan WAJIB mengikuti kursus persediaan; ATAUKelayakan, pengalaman dan keperluan lain yang relevan atau setara yang diterima oleh Senat UNITAR / pihak berkuasa yang berwibawa di Malaysia;ATAUSyarat kemasukan ke program Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) melalui APEL seperti yang diluluskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). Pemohon mestilah/mempunyai:

1. Warganegara Malaysia; DAN2. Calon hendaklah berumur lebih dari 21 tahun pada tahun

permohonan;3. Pengalaman kerja yang relevan / Pembelajaran

berasaskan pengalaman terdahulu; DAN4. Lulus Penilaian APEL

KEPERLUAN BAHASA INGGERISPelajar Antarabangsa

1. Skor minima 5.0 dalam IELTS ATAU2. Skor minima 500 dalam TOEFL ATAU setaraf dengannya.

Pelajar TempatanDikecualikan daripada kursus Bahasa Inggeris universiti

1. Lulus dengan cemerlang dalam Bahasa Inggeris SPM / SPMV

Syarat Kemasukan

Tahukah Anda?

PAKAR-PAKAR BERPENGALAMAN Dengan pengajian dan latihan lanjutan, lulusan akan layakbergelar sebagai Ahli Psikologi Profesional, KaunselorProfesional, dan Jurulatih Korporat.

Mengapa UNITAR?

KUALITI 5-BINTANGPenarafan 5-BINTANG dalam QS untuk Pengajaran, Pekerjaan, Inklusiviti, Pendidikan Dalam Talian dan Perakaunan dan Kewangan.

BIASISWA DAN BANTUAN KEWANGANZAKAT, HRDF, EPF dan bantuan kewangan lain disediakan.

UNITAR C.A.R.EKami memastikan pelajar dilengkapi dengan kemahiran yang sesuai: Kolaboratif, Adaptif, Reflektif dan Keusahawanan.

PEMINDAHAN KREDIT MAKSIMUMPemindahan kredit sehingga 50% ke peringkat Sarjana Muda.

KURSUS PSIKOLOGI MODENGerontologi, Psikologi Positif, Psikologi Devian.

2. MUET Band 4, 5 dan 63. Lulus kursus Bahasa Inggeris di institusi terdahulu

Perlu mengambil kursus persediaan Bahasa Inggeris 21. Kedit dalam Bahasa Inggeris SPM2. MUET Band 1, 2 dan 3

Perlu mengambil kursus persediaan Bahasa Inggeris 1 dan 21. Tiada kredit dalam Bahasa Inggeris SPM / SPMV

unitar.myUniversiti Antarabangsa UNITAR (DU004-B)Tierra Crest, Jalan SS6/3, Kelana Jaya,47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Semua maklumat yang tertera adalah benar semasa pencetakan dan tertakluk kepada sebarang pindaan semasa. Edisi Cetak: Julai 2021