i-nilam-panduan kemaskini rekod bacaan murid - pkg...

Click here to load reader

Post on 21-Jul-2019

239 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

  i-NILAM: Panduan Mengemaskini Rekod Bacaan Murid

  Manual Pengguna Guru NILAM & Penyelaras NILAM

  Volum

  5

 • I - N I L A M

  Panduan Mengemaskini Rekod Bacaan

  Murid

  Bios One Sdn Bhd http://www.tarantula.my

  mailto:[email protected]

 • Kandungan

  1. REKOD BACAAN MURID ............................................................................................................................................ 2

  Untuk Kemaskini Peralihan Data NILAM Setakat 31-12-2009 (data conversion), Tanggungjawab: Guru NILAM....... 5

  Untuk Mengesahkan Peralihan Data NILAM Setakat 31-12-2009 (data conversion). Tanggungjawab: Guru

  Penyelaras NILAM ........................................................................................................................................................... 7

  Untuk Mengemaskini Rekod Bacaan Murid Setiap Bulan. Tanggungjawab: Guru NILAM ............................................ 8

  Untuk Mengesahkan Rekod Bacaan Murid Setiap Bulan. Tanggungjawab: Guru Penyelaras NILAM ........................ 10

 • 1. Rekod Bacaan Murid

  Layari laman web i-NILAM dan login ke system i-NILAM (rujuk manual panduan login).

  RAJAH 1.0 skrin utama i-NILAM

  1. Klik Tab i-NILAM. Skrin seperti Rajah 1.1 dipaparkan.

  Bab

  1

 • 3333

  RAJAH 1.1 skrin menu i-NILAM

  2. Klik butang . Skrin pilih sekolah seperti Rajah 1.2 dipaparkan.

 • 4444

  RAJAH 1.2 skrin Pilih Sekolah.

  3. Klik nama sekolah anda. Skrin Rekod Bacaan NILAM Murid Sekolah anda seperti Rajah 1.3 dipaparkan.

 • 5555

  RAJAH 1.3 skrin rekod bacaan NILAM murid sekolah anda

  Untuk Kemaskini Peralihan Data NILAM Setakat 31-12-2009 (data conversion),

  Tanggungjawab: Guru NILAM

  4. Klik butang Peralihan Data NILAM Setakat 31-12-2009. Skrin peralihan data NILAM bagi sekolah anda seperti Rajah 1.4 dipaparkan.

 • 6666

  RAJAH 1.4 skrin peralihan data NILAM.

  5. Pilih Kelas berdasarkan drop down menu. Sila pastikan anda telah mendaftar semua nama kelas dan murid yang terdapat di sekolah anda terlebih dahulu sebelum meneruskan proses pendaftaran murid. Rujuk manual i-NILAM vol 3 Panduan Mengemaskini Maklumat Sekolah dan Kelas dan manual i-NILAM vol4 Panduan Mendaftar Dan Mengemaskini Maklumat Murid. ATAU anda boleh buat pencarian berdasarkan nama murid.

  6. Masukkan bilangan bacaan terkumpul setakat 31-12-2009 bagi setiap murid di sekolah anda. (Hanya untuk murid Tahun2-Tahun6 dan Tingkatan2-Tingkatan5 pada tahun 2010 sahaja). Setiap kali selepas anda masukkan data bilangan buku dibaca, klik sel seterusnya dan tunggu sebentar bagi membenarkan proses penyimpanan data ke server dilengkapkan (auto save).

  7. Ulang langkah 5-6 untuk murid kelas seterusnya.

  8. Klik butang untuk tutup skrin.

  9. Anda akan kembali ke skrin sebelumnya seperti rajah 1.5

 • 7777

  Untuk Mengesahkan Peralihan Data NILAM Setakat 31-12-2009 (data conversion).

  Tanggungjawab: Guru Penyelaras NILAM

  RAJAH 1.5 skrin rekod bacaan NILAM.

  10. Setelah peralihan data NILAM setakat 31-12-2009 dilaksanakan oleh Guru NILAM, semak data yang dimasukkan.

  11. Setelah anda berpuas hati sahkan data peralihan NILAM bagi setiap murid.

  12. Nama anda akan direkodkan sebagai pengesah data peralihan NILAM.

 • 8888

  Untuk Mengemaskini Rekod Bacaan Murid Setiap Bulan. Tanggungjawab: Guru

  NILAM

  RAJAH 1.6 skrin rekod bacaan NILAM

  13. Klik Nama Murid yang hendak dikemaskini. Anda boleh membuat carian murid berdasarkan Kelas dan/atau Nama Murid

  14. Skrin seperti Rajah 1.7 dipaparkan setelah anda klik nama murid. Scroll ke kanan.

 • 9999

  RAJAH 1.7 skrin kemaskini rekod bacaan murid

  15. Bagi setiap kategori dan bahasa, kemaskini bilangan buku di baca murid mengikut bulan yang dipaparkan.

  16. Setiap kali selepas anda masukkan data bilangan buku dibaca, klik sel seterusnya dan tunggu sebentar bagi membenarkan proses penyimpanan data ke server dilengkapkan (auto save).

  17. Ulang langkah 13-16 untuk murid seterusnya.

 • 10101010

  Untuk Mengesahkan Rekod Bacaan Murid Setiap Bulan. Tanggungjawab: Guru

  Penyelaras NILAM

  RAJAH 1.8 skrin pengesahan rekod bacaan murid

  18. Klik nama murid hendak disahkan rekod bacaan NILAM .

  19. Semak data bacaan bulanan yang dikemaskini oleh Guru NILAM.

  20. Tekan butang Sahkan.

  21. Skrin seperti rajah 1.9 dipaparkan setelah data disahkan.

  22. Ulang langkah 18-20 untuk bulan berikutnya dan pelajar seterusnya.

  23. Klik butang untuk tutup skrin.

 • 11111111

  RAJAH 1.9 skrin setelah pengesahan rekod bacaan murid