i-nilam 2013

of 50 /50
Tatacara Pengurusan Sistem i-NILAM 2013

Upload: mohd-fazli

Post on 10-Aug-2015

423 views

Category:

Documents


10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

-

TRANSCRIPT

Page 1: i-Nilam 2013

Tatacara Pengurusan

Sistem i-NILAM 2013

Page 2: i-Nilam 2013

Enrolmen Murid• APDM (import) atau

• SSM (import) atau

• Manual (key-in)

Rekod Bacaan Murid• Kemaskini bacaan

bulanan

Rakan Pembaca• Kemaskini

aktiviti rakan pembaca

• 3 Aktiviti Utama i-NILAM1

Page 3: i-Nilam 2013

• Melengkapkan Data Enrolmen Murid i-NILAM

Ya

MULAMULA

Ya

Tunggudata

APDM siap?

Tunggudata

APDM siap?

BelumApakah sumber utama data

murid?

Apakah sumber utama data

murid?

DataAPDMtelah siap?

DataAPDMtelah siap?

APDMDataSMMtelah siap?

DataSMMtelah siap?

SMMTunggu

data SMMsiap?

Tunggudata SMM

siap?Belum

Tahunlepas buati-NILAM?

Tahunlepas buati-NILAM?

Manual (tiada sistem)Tidak Tidak

Import data APDM dan Auto StreamingImport data APDM

dan Auto Streaming

Ya

Naik Kelasmurid tahun lepaske tahun semasa

Naik Kelasmurid tahun lepaske tahun semasa

Ya

Daftar Murid baru dan manual streaming

Daftar Murid baru dan manual streaming

TAMATTAMAT

Tidak

Import data SMM dan Auto StreamingImport data SMM

dan Auto Streaming

Ya

2

Page 4: i-Nilam 2013

• Tatacara Export Data APDM3

•Layari laman web sistem APDMhttp://www.sekolahmalaysia.com•Masukkan : ->ID Pengguna (default: kod sekolah)

->Katalaluan (default: sekolah)

->Klik Log Masuk

Page 5: i-Nilam 2013

• Tatacara Export Data APDM3

•Setelah Log Masuk berjaya : ->Klik Data Murid

Page 6: i-Nilam 2013

• Tatacara Export Data APDM3

•Ulangi untuk semua tahap kelas: ->Klik Muat Turun Excel

**Sebelum anda muat turun data murid daripada APDM, sila pastikan maklumat murid sekolah anda dalam APDM adalah lengkap dan terkini.

Page 7: i-Nilam 2013

• Tatacara Export Data APDM3

•Setelah semua tahap kelas telah dimuat turun ke Excel: ->Klik Log Keluar

Page 8: i-Nilam 2013

• Tatacara Export Data APDM3

Fail Excel yang dimuat turun daripada APDM online mengandungi ‘bug’ dan tidak serasi dengan Microsoft Excel. Ini menyebabkan Microsoft Excel beranggapan fail yang dimuat turun ini berbahaya dan tidak selamat untuk dibuka. Atas sebab keselamatan, Sistem i-NILAM tidak akan memproses data murid APDM (.xls) yang dimuat turun ini sekiranya fail Excel tersebut tidak dibersihkan terlebih dahulu. Pembersihan fail APDM (.xls) perlu dilakukan dengan menuruti langkah seterusnya.

Page 9: i-Nilam 2013

• Tatacara Pembersihan Data APDM (.xls)4

•Buka direktori/lokasi muat turun yang anda ‘save’ data APDM: ->Buka satu per satu fail APDM (.xls) yang anda muat turun menggunakan microsoft excel->Cth: double click T5.xls

Page 10: i-Nilam 2013

• Tatacara Pembersihan Data APDM (.xls)4

•Jika fail excel (cth: T5.xls) yang anda buka tidak ‘comply’ kepada microsoft standard: ->mesej amaran dipaparkan ->Klik Open

Page 11: i-Nilam 2013

• Tatacara Pembersihan Data APDM (.xls)4

•Klik Save As Excel 97-2003 Workbook

•Jangan ubah sebarang data

•Klik Save

Page 12: i-Nilam 2013

• Tatacara import APDM (.xls) ke i-NILAM5

•Anda mesti Login ke sistem i-NILAM sebagai Guru Data, GPM, Admin PKG atau Admin BTPN

•Klik [3] Utiliti: Import Data Murid

•Klik Sumber Data: Sistem Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM)

Page 13: i-Nilam 2013

• Tatacara import APDM (.xls) ke i-NILAM5

•Klik Import wizard

Page 14: i-Nilam 2013

• Tatacara import APDM (.xls) ke i-NILAM5

•Klik Teruskan Proses Import

Page 15: i-Nilam 2013

• Tatacara import APDM (.xls) ke i-NILAM5

•Klik Choose File / Browse File•Klik fail APDM .xls (cth:P.xls)

•Klik Open

Page 16: i-Nilam 2013

•Klik 2.Muatnaik Fail APDM

• Tatacara import APDM (.xls) ke i-NILAM5

•Muatnaik APDM berjaya•Klik Langkah Seterusnya

Page 17: i-Nilam 2013

• Tatacara import APDM (.xls) ke i-NILAM5

•Klik 3.Proses Data APDM

Page 18: i-Nilam 2013

• Tatacara import APDM (.xls) ke i-NILAM5

•Klik Langkah Seterusnya

•Proses Fail APDM berjaya

Page 19: i-Nilam 2013

• Tatacara import APDM (.xls) ke i-NILAM5

•Klik 4.Proses Kelas APDM

Page 20: i-Nilam 2013

• Tatacara import APDM (.xls) ke i-NILAM5

•Klik Langkah Seterusnya

•Proses Kelas APDM berjaya

Page 21: i-Nilam 2013

• Tatacara import APDM (.xls) ke i-NILAM5

•Pilih Kelas i-NILAM

•Pastikan semua Padanan bertanda•Jika ada Padanan bertanda , klik <=PADANKAN=>

•Klik Simpan•Klik 5.Semua Padanan Kelas Disahkan Benar

Page 22: i-Nilam 2013

• Tatacara import APDM (.xls) ke i-NILAM5

•Klik Langkah Seterusnya

•Padan Kelas APDM kepada i-NILAM berjaya

Page 23: i-Nilam 2013

• Tatacara import APDM (.xls) ke i-NILAM5

•Import Kelas berjaya

•Klik 6.Import Senarai Kelas Daripada APDM ke i-NILAM

•Klik Langkah Seterusnya

Page 24: i-Nilam 2013

• Tatacara import APDM (.xls) ke i-NILAM5

•Import Murid berjaya

•Klik 7.Import Senarai Murid Daripada APDM ke i-NILAM

•Klik Langkah Seterusnya

Page 25: i-Nilam 2013

• Tatacara import APDM (.xls) ke i-NILAM5

•Naik Kelas/Auto Streaming berjaya

•Klik Naik Kelas/Streaming Murid

•Klik Langkah Seterusnya

Page 26: i-Nilam 2013

• Tatacara import APDM (.xls) ke i-NILAM5

•Untuk import .xls seterusnya, klik Import wizard

•Import .xls Tamat

•Klik Import File APDM (.xls) baru•Ulangi langkah import APDM dari awal.

Page 27: i-Nilam 2013

• Tatacara import SMM ke i-NILAM6

•Anda mesti Login ke sistem i-NILAM sebagai Guru Data, GPM, Admin PKG atau Admin BTPN

•Klik [3] Utiliti: Import Data Murid

•Klik Sumber Data: Sistem Maklumat Murid (SMM)

Page 28: i-Nilam 2013

• Tatacara import SMM ke i-NILAM6

•Klik Import wizard

Page 29: i-Nilam 2013

• Tatacara import SMM ke i-NILAM6

•Klik Teruskan Proses Import

Page 30: i-Nilam 2013

• Tatacara import SMM ke i-NILAM6

•Langkah seterusnya adalah sama dengan import APDM

Page 31: i-Nilam 2013

• Tatacara Kemaskini Rekod Bacaan7

•Anda mesti Login ke sistem i-NILAM sebagai Guru Nilam, Penyelaras Nilam, GPM, Admin PKG atau Admin BTPN

•Klik Rekod Bacaan Murid

Page 32: i-Nilam 2013

• Tatacara Kemaskini Rekod Bacaan7

•Pilih Sesi

•Pilih Kelas

Page 33: i-Nilam 2013

• Tatacara Kemaskini Rekod Bacaan7

•Klik Rekod Nilam murid berkenaan

Page 34: i-Nilam 2013

• Tatacara Kemaskini Rekod Bacaan7

•Rekod NILAM bagi tahun semasa dipaparkan

•Scroll ke bawah untuk kemaskini rekod bacaan murid•Untuk kemaskini Rekod NILAM tahun sebelumnya boleh klik Kemaskini bagi tahun berkenaan

Page 35: i-Nilam 2013

• Tatacara Kemaskini Rekod Bacaan7

•Jumlah Bacaan Terkumpul setakat tahun lepas. Kalau warna hijau dibenarkan kemaskini. Hanya akan bertukar jadi hijau jika papar rekod nilam pertama bagi murid tersebut (cth: Tahun 2010 bagi kes ini).

•Klik Kira,Simpan & Sahkan Rekod Bacaan

•Isikan jumlah bacaan bulanan mengikut kategori yang dipaparkan.

•Untuk kemaskini murid seterusnya, klik Rekod Nilam di sebelah nama murid tersebut

Page 36: i-Nilam 2013

• Tatacara Kemaskini Rakan Pembaca8

•Anda mesti Login ke sistem i-NILAM sebagai Guru Nilam, Penyelaras Nilam, GPM, Admin PKG atau Admin BTPN

•Klik Rakan Pembaca

Page 37: i-Nilam 2013

• Tatacara Kemaskini Rakan Pembaca8

•Pilih Sesi

•Klik Nama Murid berkenaan

•Pilih Kelas

Page 38: i-Nilam 2013

• Tatacara Kemaskini Rakan Pembaca8

•Untuk daftar aktiviti RP, klik Tambah Aktiviti Rakan Pembaca

•Masukkan Bil.Pendengar/Pembaca/Peminjam•Pilih Aktiviti

•Pilih Tarikh Aktiviti•Klik Simpan & Sahkan Data Rakan Pembaca

Page 39: i-Nilam 2013

• Tatacara Kemaskini Rakan Pembaca8

•Untuk Kemaskini/Hapus aktiviti RP, klik Aktiviti

• Masukkan Bil.Pendengar/Pembaca/Peminjam•Untuk Kemaskini: Pilih Aktiviti

• Pilih Tarikh Aktiviti• Klik Simpan & Sahkan Data Rakan Pembaca

•Untuk hapus aktiviti, klik Hapus Aktiviti Rakan Pembaca

Page 40: i-Nilam 2013

• Tatacara Naik Kelas Secara Manual(jika SMM/APDM lambat siap)

9

•Anda mesti Login ke sistem i-NILAM sebagai GPM atau Guru Data

•Klik Naik kelas murid

Page 41: i-Nilam 2013

• Tatacara Naik Kelas Secara Manual(jika SMM/APDM lambat siap)

9

•Klik Kelas tahun semasa samada telah didaftarkan atau belum•Klik tiada/tidak lengkap kelas tahun semasa, kilik Mendaftar Kelas

Page 42: i-Nilam 2013

• Tatacara Naik Kelas Secara Manual(jika SMM/APDM lambat siap)

9

•Klik Salin semua Kelas

•Setelah senarai kelas tahun semasa lengkap, tutup skrin ini

•Untuk kemaskini nama kelas, klik Kemaskini•Untuk hapus kelas, klik Hapus•Untuk daftar kelas baru, klik Daftar kelas baru

Page 43: i-Nilam 2013

• Tatacara Naik Kelas Secara Manual(jika SMM/APDM lambat siap)9

•Pilih Kelas tahun lepas

•Ulang proses ini untuk kelas tahun lepas yang lain

•Klik Naik Kelas Semua Murid•Pilih Kelas tahun ini

Page 44: i-Nilam 2013

• Tatacara Daftar Murid Baru, Tukar Kelas, Tukar Sekolah atau Tamat Sekolah

10

•Anda mesti Login ke sistem i-NILAM sebagai Guru Nilam, Penyelaras Nilam, GPM, Guru Data, Admin PKG atau Admin BTPN

•Klik Maklumat murid

Page 45: i-Nilam 2013

• Tatacara Daftar Murid Baru, Tukar Kelas, Tukar Sekolah atau Tamat Sekolah

10

•Untuk kemaskini kelas murid kepada TUKAR SEKOLAH, TAMAT SEKOLAH atau murid turun atau naik kelas, klik Profil/Kelas Murid

•Untuk mendaftar murid baru, klik Pendaftran Murid Baru

Page 46: i-Nilam 2013

Troubleshootingimport APDM error

message

Page 47: i-Nilam 2013

Bil. i-NILAM System Error Message Maksud Error Message1. Could not open file ‘uploaded filename’ . File is not

readable.Fail ‘.xls’ yang dimuatnaik telah corrupt.

2. Fail Data mentah APDM tiada data. Saiz fail ‘.xls’ yang dimuatnaik 0kb.

3. File ‘filename.xls’ tiada data. Fail ‘.xls’ tiada mengandungi sebarang data.

4. Kandungan File ‘filename.xls’ bukan Format sah microsoft excel (.xls). Sila buka file APDM ini menggunakan microsoft excel dan 'save as' ke format '.xls'. Kemudian muatnaik semula ke sistem i-NILAM.

Fail ‘.xls’ yang dimuatnaik tidak comply to microsoft standard kerana bug sistem APDM.

• Troubleshooting: Import APDM

Page 48: i-Nilam 2013

Bil. i-NILAM System Error Message Maksud Error Message5. Peringkat Kelas ‘nama pringkat’ tidak sah. Fail ‘.xls’ yang dimuatnaik

mesti hanya mengandungi 1 sheet sahaja.Sheet label (the name of the particular worksheet which is usually Sheet 1, Sheet 2 etc) yang sah adalah 'D0', 'PRA', 'D1', 'D2', 'D3', 'D4', 'D5', 'D6', 'P', 'T1', 'T2', 'T3', 'T4', 'T5', 'T6R', 'T6A', 'KHAS', 'PRAU', 'T4SKM' atau 'T5SKM'.

6. Bil Lajur Data ‘bil spreadsheets cols’ tidak sah. Bilangan lajur sepatutnya adalah 8.

Format Fail ‘.xls’ yang dijana oleh APDM mengandungi 8 lajur.

• Troubleshooting: Import APDM

Page 49: i-Nilam 2013

Bil. i-NILAM System Error Message Maksud Error Message7. Bil Baris Data ‘bil spreadsheets rows’ tidak sah.

Bilangan baris sepatutnya mesti lebih daripada 3.Fail ‘.xls’ yang dimuatnaik mesti mengandungi data murid. Data murid mula dijana oleh APDM pada baris ke-4.

8. Format susunan data tidak sah. Format Susunan data bagi 4 lajur pertama mestilah [No. KP][No. Sijil Lahir][Nama][Tarikh Lahir]

Susunan data murid mesti mengikut urutan:-Cell(A,3): [No. KP]Cell(B,3): [No. Sijil Lahir]Cell(C,3): [Nama]Cell(D,3): [Tarikh Lahir]

9. Format Nama Kelas tidak sah. Cell(A,1) mesti bermula dengan teks "Murid Kelas ".( Cth: Murid Kelas HARMONI)

• Troubleshooting: Import APDM

Page 50: i-Nilam 2013

Tamat