huraian_sifat20(related update)

Download Huraian_Sifat20(Related Update)

Post on 07-Apr-2018

226 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/6/2019 Huraian_Sifat20(Related Update)

  1/40

  PENERANGAN RINGKAS SIFAT 20

  (jika anda RABUN WARNA, mulakan membaca padaHALAMAN 2)

  TUJUAN belajarSIFAT 20 :

  MENGENAL DAN MENTAHKIQKAN MAKNA ALLAHESA

  TIADA YANG SEUMPAMA-NYA

  seperti perintah dalam ayat Firman Allah Taala dalam surah Al-Mukminun ayat 1214 yang ertinya,

  demi Allah hanya sungguhnya Kami jadikan Adam itu daripada

  TANAH yang halus, kemudian Kami jadikan akan anak Adam ituMANI

  yang tetap pada ketetapannya kemudian Kami jadikan mani itudarah

  segumpalmaka Kami jadikan darah segumpal itudaging segumpalmaka

  Kami jadikan daging segumpal itu tulang maka Kami pakaikan akan

  tulang itudagingmaka Kami jadikan akan diakejadian yang lain-lain

  Firman di atas adalah bukti bahawasanya asal kejadian manusia selain Nabi

  Adam a.s. dan Hawa adalah daripada air MANI dan sekalian alam ini adalah

  makhluk yang dijadikan. Maksudnya yang tersirat ialah tak dapat tidak, MESTI

  ada yang menjadikannya, MUSTAHIL jadi sendiri, MUSTAHIL ada

  makhluk menjadikan dirinya sendiri dan MUSTAHIL ada yang dijadikan

  oleh induknya. Ayat itu jugalah yang menjadi bukti SIFAT manusia yang pertama

  iaitu ADA. Perkataan SIFAT berasal daripada Bahasa Arab yang bermaksud

  RUPA. Dikata semua makhluk itu bersifat atau mempunyai sifat bermaksud

  semua makhluk zahir dan ghaib mempunyai RUPA yang sesuai dengan

  rupa masing-masing.Dalam erti kata yang lain, tersimpul3 perkara iaitu :

  1. TIDAK ADAmakhluk samada yang hidup atau yang mati, yang zahiratau ghaib, di bumi atau dilangit, dahulu, sekarang, masa hadapan

  atau selepas kiamat, di dalam syurga atau di dalam neraka yang

  TIDAKmempunyai sifat atau rupa.

  2. Yang TIDAKmempunyai [email protected] hanya satu iaitu ALLAH.3. HARAM beriktikad atau mengeluarkan perkataan yang membawa

  makna Allah mempunyai rupa atau sifat kerana

 • 8/6/2019 Huraian_Sifat20(Related Update)

  2/40

  2

  TUJUAN belajar SIFAT 20 :

  MENGENAL DAN MENTAHKIQKAN MAKNA ALLAHESA

  TIADA YANG SEUMPAMA-NYA

  seperti perintah dalam ayat Firman Allah Taala dalam surah Al-Mukminun ayat 1214 yang ertinya,

  demi Allah hanya sungguhnya Kami jadikan Adam itu daripada

  TANAH yang halus, kemudian Kami jadikan akan anak Adam ituMANI

  yang tetap pada ketetapannya kemudian Kami jadikan mani itu darah

  segumpal maka Kami jadikan darah segumpal itu daging segumpal maka

  Kami jadikan daging segumpal itu tulang maka Kami pakaikan akan

  tulang itu daging maka Kami jadikan akan dia kejadian yang lain-lain

  Firman di atas adalah bukti bahawasanya asal kejadian manusia selain Nabi

  Adam a.s. dan Hawa adalah daripada air MANI dan sekalian alam ini adalah

  makhluk yang dijadikan. Maksudnya yang tersirat ialah tak dapat tidak, MESTI

  ada yang menjadikannya, MUSTAHIL jadi sendiri, MUSTAHIL ada

  makhluk menjadikan dirinya sendiri dan MUSTAHIL ada yang dijadikan

  oleh induknya. Ayat itu jugalah yang menjadi bukti SIFAT manusia yang pertama

  iaitu ADA. Perkataan SIFAT berasal daripada Bahasa Arab yang bermaksud

  RUPA. Dikata semua makhluk itu bersifat atau mempunyai sifat bermaksudsemua makhluk zahir dan ghaib mempunyai RUPA yang sesuai dengan

  rupa masing-masing.Dalam erti kata yang lain, tersimpul 3 perkaraiaitu :

  1.TIDAK ADA makhluk samada yang hidup atau yang mati, yang

  zahir atau ghaib, di bumi atau dilangit, dahulu, sekarang, masa

  akan datang atau selepas kiamat, di dalam syurga atau di dalam

  neraka yang TIDAK mempunyai sifat atau rupa.

  2.Yang TIDAK mempunyai sifat @ rupa hanya satu iaitu ALLAH.

  3.HARAM beriktikad atau mengeluarkan perkataan yang membawa

  makna Allah mempunyai rupa atau sifat kerana

 • 8/6/2019 Huraian_Sifat20(Related Update)

  3/40

  3

  Contohnya : Allah ada dimana-mana, Allah berada di langit dan sebagainya.

  Persoalan pertama :

  Jika Allah tidak mempunyai sifat atau rupa, kenapa ramai yang berkata, wajib

  belajar sifat 20 atau ada 20 sifat yang wajib bagi Allah? Kenapa? Apa silapnya?

  Jawabannya :

  Al-Quran atau hadith tiada menyebut ada bagi Allah sifat atau rupa.

  Mustahil Allah mempunyai sifat atau rupa. Dikata sifat bagi Allah, hanya

  dari sudut HUKUM AKAL yakni diterima oleh akal bahawa ada sifat yang

  wajib, mustahil dan harus bagi Allah. Al-Quran dan hadith juga tidak

  menyebut, hanya 20 sifat yang wajib, mustahil atau yang harus bagi Allah. Sama

  seperti nama-nama Allah, asma al-Husna. Nama-nama yang baik bagi Allah itu tidak

  terhad, bukan setakat 99 sahaja. Begitulah dengan sifat yang wajib dan mustahil bagi

  Allah, bukannya 20 sahaja akan tetapi tidak terhingga banyaknya.

  Walaupun begitu, alim ulama telah dianugerahkan, faham akan semua ilmu-

  ilmu Allah di dalam al-Quran. Mereka mendapati bahawa sesiapa yang faham

  sekurang-kurangnya 20 sifat wajib, mustahil dan harus bagi Allah itu,

  nescaya dia akan faham yang selebihnya. Mustahil seseorang kenal akan

  Allah jika tidak tahkiq salah satu daripada yang 20 itu.

  Contoh, jika manusia tidak tahkiq akan makna QALAM (berkata), apa

  natijahnya? Jika begitu keadaan manusia, TIDAK MUSTAHIL disangkanya Allah

  Taala, akan salah satu daripada perkara berikut :

  1. Allah berkatadengan lidah, huruf atau suara sama seperti manusia.2. Disangkanya Allah mempunyai mulut atau suara tetapi mulut dan

  suara Allah sesuai dengan sifat ketuhanan-Nya.

  3. Disangkanya Allah berkata dengan mulutatausuara tetapi CARABERKATAAllah itu sesuai dengan sifat ketuhanan-Nya.

  4. Timbul persoalan. Jika Allah tidak bersuara, macam mana malaikatboleh mendengar dan memahami perintah atau perkataan Allah?

  atau

 • 8/6/2019 Huraian_Sifat20(Related Update)

  4/40

  4

  5. Jika Allah tak berkata, macam mana dengan Quran? Bukankah Quran ituperkataan Allah? Bukankah Quran itu dengan lidah huruf suara?

  Dan banyak lagi persoalan dan sangkaan-sangkaan yang akan timbul dalam

  hati setiap manusia. Lihat dan fahamkan iktikad :

  Allah berkata dengan mulut atau suara tetapi CARA berkata atau

  berkomunikasi Allah itu SESUAI DENGAN SIFAT KETUHANAN-Nya.

  Iktikad itu sebenar-benarnya adalah serupa, semisal atau seumpama

  dengan perkataan :

  binatang seperti beruk dan semut berkata-kata tetapi CARA

  mereka berkata-kata atau berkomunikasi SESUAI DENGAN SIFAT

  KEBINATANGANNYA sebagai beruk atau semut.

  Justeru, iktikad itu sebenarnya meletakkan Allah itu SAMA TARAF

  dengan beruk atau semut. Iktikad itu sebenarnya MENYAMAKAN ALLAH

  dengan beruk atau semut. Iktikad itu sebenarnya adalah iktikad orang yang

  MASIH SYAK, ZON atau WAHAM, BUKAN iktikad ahli Sunnah Wal Jamaah.

  Tanpa disedari, iktikad itu sebenarnya adalah iktikad orang yangJAHIL.Dalam

  erti kata lain, iktikad itu sebenarnya membawa maksud Allah mempunyai

  persamaan dengan makhluk kerana telah ada misal bagi Allah dan

  membatalkan makna .Semua sangkaan itu adalahHARAM dan BERDOSA BESAR. TANPA

  DISEDARI, semua persoalan itu boleh menyebabkan seseorang

  TERKELUAR DARIPADA ISLAM.

  Begitulah keadaannya jika manusia tidak memahami dengan tahkiq akan

  20 sifat yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah. Persoalan yang menyebabkanSYIRIK itu tidak akan terungkai sehingga mati melainkan memahami dengan tahkiq

  4 perkara :

  1. Memahami dengan tahkiq bahawa sekalian alam ini adalah makhlukyang dijadikan, wajib ada penciptanya.

 • 8/6/2019 Huraian_Sifat20(Related Update)

  5/40

  5

  2. Memahami dengan tahkiq perbezaan antara makhluk dengan penciptasekalian makhluk.

  3. Memahami dengan tahkiq perbezaan antara dirinya dengan Allahsekurang-kurangnya 20 sifat yang wajib, mustahil dan harus bagi

  manusia dan Allah.

  4. Melihat dan memahami DALIL SYARA yang menerangkan 20 sifat yangwajib, mustahil dan harus bagi Allah itu, di dalam al-Quran atau hadith.

  Persoalan kedua :

  Tidak ada nas menunjukkan Nabi mengajar sifat 20 kepada umat. Ini bermaksud

  sifat 20 adalah BIDAAH seperti yang diperkatakan oleh setengah pihak.

  Betul atau tidak?

  Memang tidak ada bukti Nabi mengajarkan sifat 20 seperti zaman sekarang ini.

  Akan tetapi kita wajib percaya bahawa Nabi telah mendidik umat mengenal

  Allah (makrifatullah) supaya iman mereka menjadi TEGUH selama hampir

  13 tahun iaitu sebelum turunnya perintah mendirikan sembahyang. Lihat sejarah

  kerasulan nabi. Kaedah pendidikan MENGENAL ALLAH dan MENEGUH IMAN

  selama hampir 13 tahun yang Nabi berikan adalah yang TERBAIK dan sesuai dengan

  zaman baginda.

  Perintah solat hanya turun dalam peristiwa isra dan mikraj iaitu selepas 12

  tahun dilantik menjadi Rosul. Ini bermakna, umat Islam belum diwajibkan solatselama hampir 13 tahun. Maka selama itulah Nabi mendidik dan meneguhkan

  IMAN umat Islam dengan ilmu makrifatdan sebagainya, 100% diambil dari ayat-

  ayat Allah (iaitu al-Quran dan dalil akal).

  Agar lebih mudah difahami, lihat analogi berikut. Pada zaman Nabi tidak ada

  meriam dan helikopter untuk berperang. Yang ada hanyalah unta dan pedang. Melalui

  ilmu yang dianugerahkan Allah, manusia telah mengubah bentuk besi menjadi

  pedang dan sekarang menjadi meriam dan sebagainya. Justeru meriam dan helikopter

  bukanlah bidaah. Begitulah dengan kaedah mengenal Allah dan memperteguh

  iman. Alim ulama telah mengambil intipati ilmu-ilmu Allah yang ada di dalam

  Quran dalam bentuk 20 sifat yang wajib, mustahil dan harus. Justeru belajar sifat 20

  bukanlah bidaah.

 • 8/6/2019 Huraian_Sifat20(Related Update)

  6/40

  6

  Perkara bidaah dalam