hsm 216 british sbg kuasa tunggal

12
Nama Pembentang:- 1) Ahmad Rasul Bin Habirun (117672) 2) Mariam Binti Raham (114186) 3) Norhayati Binti Abd Wahid (114229)

Upload: soulle-holic

Post on 20-Jul-2015

231 views

Category:

Environment


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Hsm 216 british sbg kuasa tunggal

Nama Pembentang:-

1) Ahmad Rasul Bin Habirun (117672)2) Mariam Binti Raham (114186)3) Norhayati Binti Abd Wahid (114229)

Page 2: Hsm 216 british sbg kuasa tunggal

Pengenalan

• Permulaan pertapakan British di Tanah Melayu pada 1786.

• Francis Light di Pulau Pinang.• British di tanah Melayu dimulakan oleh

SHTI• Lebih berfokuskan untuk perdagangan• Namun, keadaan di Tanah Melayu

memaksa British untuk mengubah dasar.

Page 3: Hsm 216 british sbg kuasa tunggal

Bagaimana British bolehmenjadi kuasa tunggal??

Apa cara yang British lakukan??

Page 4: Hsm 216 british sbg kuasa tunggal

Perjanjian Inggeris Belanda1824

• Permulaan kepada penguasaan British.

• Faktor utama – kemajuan Singapurasebagai pusat perdagangan India-China menggugat kemajuan Betawi yang dikuasai oleh Belanda.

• Kepulauan Melayu terbahagi kepada dua.• British menjajah TM tanpa risau

persaingan kuasa Belanda

Page 5: Hsm 216 british sbg kuasa tunggal

Kekang Kuasa Siam

• Menandatangani Perjanjian Burney (1826)

• Isu tentang Sultan Kedah.• Perak dan Selangor diberi kebebasan

untuk menghantar ufti atau tidak.• Pengaruh kuasa Siam berkurang di

kawasan Perak.

Page 6: Hsm 216 british sbg kuasa tunggal

Memanipulasi PemerintahTempatan

• Perjanjian Low (20 Oktober 1826)

• British berjanji melindungi Perak daripada Siam.

• Elakkan Perak jatuh ke tangan imperalisBarat yang lain.

• Isu pelanunan• Pembesar yang menentang dianggap

lanun.

Page 7: Hsm 216 british sbg kuasa tunggal

Menubuhkan NNS (1826)

• Menyeragamkan pentadbiran British di TM

• Jimat kos dan licinkan pentadbiran• Masalah dengan pusat pentadbiran di

Calcutta, India.

Page 8: Hsm 216 british sbg kuasa tunggal

Peralihan kuasa pentadbiranBritish di Tanah Melayu (1857)

• Kesan Dahagi India (1857)

• SHTI dibubarkan• Pemerintahan di Tanah Melayu diambil

alih oleh Kerajaan British.

Page 9: Hsm 216 british sbg kuasa tunggal

Perubahan Pusat PentadbiranNNS (1867)

• Dari Calcutta ke London• Pemantapan sistem pemerintahan NNS

• Majlis Eksekutif NNS ditubuhkan• Jawatan-jawatan pentadbiran dikuasai

oleh pegawai British.

Page 10: Hsm 216 british sbg kuasa tunggal

Campur Tangan Dalam MasalahDalaman

• Perang Larut di Perak– Pergaduhan antara dua kongsi gelap cina -

kawasan perlombongan bijih timah.– Berlarutan sehingga ke Perang larut 4

(1873)

• Perang Kelang di Selangor (1867 – 1874)– Perang saudara Raja Abdullah dgn Raja

Mahadi.– J.G Davidson residen yang pertama.

Page 11: Hsm 216 british sbg kuasa tunggal

Perjanjian Pangkor (1874)

• Permulaan dasar campur tangan secararasmi.

• Sistem Residen diperkenalkan.

• Kedudukan pembesar2 tempatan tergugat

• Ngah Long Jaafar hanya menjadi pembantuResiden yang tidak berperanan apa2 dalampentadbiran.

• Kuasa sultan menjadi terhad.

Page 12: Hsm 216 british sbg kuasa tunggal

Kesimpulan

• Penjanjian Inggeris Belanda menjadititik tolak British sbg kuasa tunggal.

• Perjanjian Pangkor jadi permulaan dasarcampur tangan secara langsung.

• British memperkenal NNMB (1896) danNNMTB (1946) untuk mengukuhkanpenguasaan mereka ke atas TM.