hhhc9301 kemahiran pengurusan maklumat · pdf filebab i pengenalan 1.1 definisi pengurusan...

Click here to load reader

Post on 16-Feb-2018

254 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • HHHC9301

  KEMAHIRAN PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PEMBELAJARAN

  SEPANJANG HAYAT

  SET 4

  SEMESTER 1 2014/ 2015

  TAJUK:

  LAPORAN AKHIR

  KEMAHIRAN PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PEMBELAJARAN

  SEPANJANG HAYAT

  DISEDIAKAN OLEH:

  TAN XIU LING

  A143401

  PENSYARAH:

  PROF. MADYA DR. SITI FARIDAH BT. ABDUL JABBAR

 • BAB I

  PENGENALAN

  1.1 DEFINISI PENGURUSAN MAKLUMAT

  Pengurusan maklumat boleh didefinisikan sebagai proses mengenalpasti, klasifikasi,

  pemeliharaan, dan pemansuhan maklumat.Definisi bagi maklumat adalah data,bahan

  dan pengetahuan di mana maklumat tersebut mestilah relevan ,boleh dipercayai,boleh

  difahami dan membantu mengurangkan ketidakpastian.Dari segi istilah,literasi

  maklumat adalah keupayaan mencari atau mengguanakan maklumat yang menjadi

  kunci pembelajaran sepangjang hayat.Individu yang celik maklumat ini adalah yang

  tahu bagaimana pengetahuan dicari,disusun dan digunakan agar masalah dapat

  diselesaikan dan orang ramai dapat memahaminya.

  Konsep Literasi Maklumat adalah seperti berikut:

  perkembangan kemahiran maklumat

  kelancaran maklumat

  latihan pengguna

  kecekapan maklumat

  orientasi perpustakaan

  pendidikan berguna

  pengajaran bibliografi

  Pengurusan pengetahuan merupakan satu proses membangun,memanfaat dan

  menggunakan pengetahuan yang terdiri daripada 3 komponen.Proses ini dapat

  meningkatkan daya saing organisasi yang mana pengetahuan yang dikongsi dapat

  menjana idea yang kreatif serta sesungguhnya pengetahuan hanya akan bertambah

  nilai apabila dikongsi bersama individu lain.Dalam konteks organisasi,pegurusan ini

 • dapat membantu ahli mencari,meilih dan menyebarkan pengetahuan untuk

  menyelesaikan masalah selain dapat mengawal penciptaan,penyebaran dan

  penyuntingan pengetahuan.Terdapat 4 proses utama dalam hal ini iaitu

  penciptaan,penyimpanan dan pemerolehan semula,pemindahan dan aplikasi.

  Setiap maklumat yang diperoleh itu perlulah disahkan akan kesahihannya sebagai

  usaha menangkis sebarang fakta salah dan palsu dan dapat diterima melalui teknik

  berikut :

  membentuk sikap positif untuk mengurus maklumat

  melakukan tutorial atau bekerja dalam kumpulan

  mencari mentor atau pembimbing

  berkongsi pengetahuan

  menerap pengetahuan dalam menyelesaikan masalah.

  1.2 DEFINISI PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT

  Definisi tajuk di atas adalah pencarian ilmu pengetahuan untuk peribadi atau

  profesional yang dilakukan sepanjang masa sejak dari kecil hingga menjangkau usia

  puluhan secara sukarela dan atas motivasi sendiri.Pembelajaran ini terdiri daripada

  latihan ,pembangunan diri,dan pembelajaran di mana dapat melengkapakan diri

  dengan ilmu yang kental bagi menghadapi cabaran-cabaran semasa akan datang.PSH

  dilaksanakan dalam beberapa konsep :

  home schooling/tidak formal

  pendidikan formal untuk mendapatkan kemahiran dan sijil

  pendidikan lanjutan formal di institusi pengajian tinggi

  latihan dalam perkhidmatan untuk meningkatkan profesionalisme

  pembelajaran maya menggunakan alat multimedia

  Pendidikan Jarak Jauh merupakan salah satu kaedah pendidikan sepanjang hayat yang

  direalisasikan melalui konsep e-pembelajaran atau juga dikenali sebagai mobile

  learning yang mana berlaku secara formal secara maya dikendalikan oleh pihak

  institusi dan universiti.E-learning merupakan dasar baru dari perkembangan teknologi

  maklumat dan komunikasi. Dengan e-learning,pelajar tidak perlu berada di dalam

  kuliah untuk mendengar kuliah secara langsung. E-learning juga dapat menjimatkan

 • waktu pengajian.Kemudahan ini membolehkan seseorang memperoleh pelbagai

  pengalaman pembelajaran menerusi internet.

  Pembelajaran Sepanjang Hayat merangkumi 4 asas utama iaitu :

  kesedaran diri-mengenali diri sendiri dan mampu mengenal pasti identiti diri

  perancangan untuk belajar-menetapkan ibjektif/perancangan bagi mencapai

  matlamat itu

  memahami cara belajar-mengetahui kaedah belajar

  penilaian berterusan-pemantauan tentang hasil pembelajaran sendiri

  1.3 PENGENALAN PROGRAM

  Tujuan utama kursus ini dilaksanakan adalah untuk memupuk kemahiran pengurusan

  maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan mahasiswa/i supaya

  generasi tersebut dapat mencari dan mengurus maklumat yang diperolehi secara

  kreatif dan inovatif dalam penyelesaian masalah. Kursus ini melengkapkan pelajar

  UKM menjadi individu yang mampu mengurus maklumat secara sistematik di

  samping memupuk pembelajaran kendiri ke arah pembudayaan pembelajaran

  sepanjang hayat.

  Demi menyempurnakan projek ini, saya telah memilih dan menyertai program

  Pesta Tanglung UKM Ke-35. Program Pesta Tanglung mempunyai misi untuk

  memperkenalkan budaya-budaya Tiong Hua di kalangan mahasiswa dan mahasiswi.

  Program tersebut bermatlamat menyatukan mahasiswa-mahasiswi berlainaan kaum

  melalui persefahaman budaya serta memperkenalkan dan meningkatkan imej UKM

  dalam kalangan masyarakat luar. Selain itu, melalui anjuran pelbagai aktiviti-aktiviti

  di bawah program ini, mahasiswa-mahasiswi didedahkan kepada aktiviti kebudayaan

  yang pelbagai supaya dapat mempertingkatkan keprihatinan dan kesedaran terhadap

  kepentingan secara aktif dalam aktiviti bersifat kebudayaan.

  Sehubungan itu, saya telah ditugaskan sebagai AJK Penerbitan dalam program

  tersebut. Sebagai ahli program, saya melibatkan diri dan memberikan bantuan dalam

  pelbagai aktiviti-aktiviti yang telah dianjurkan. Contoh aktiviti ialah penyediaan

  majalah program, menjadi penolong dalam Karnival anjuran S.J.K (C) Sin Bin,

  penyediaan Malam Persembahan Pentas dan sebagainya. Melalui penyertaan dalam

  aktiviti-aktiviti tersebut, saya berpeluang untuk menerapkan kemahiran untuk nilai-

 • nilai dan sikap-sikap positif dan berkomunikasi dengan pelbagai pihak sama ada

  secara dalaman ataupun luaran. Saya berupaya menyampaikan idea, memberi

  motivasi, mengadakan perbincangan, berkongsi maklumat dan menyelesaikan

  masalah dengan berkesan.

  Dengan penyertaan program tersebut, kemahiran pengurusan maklumat dan

  pembelajaran sepanjang hayat saya dapat dipertingkatkan..

 • BAB II

  PEMILIHAN PROJEK

  Nama projek : Program Pesta Tanglung UKM Ke-35 (PTUKM)

  No. kelulusan : DN00334/2014

  Anjuran : Sekretaria Pesta Tanglung UKM Ke-35

  Dengan kerjasama : Pusat Kebudayaan UKM

  Anjuran bersama : Urusetia Artisukma UKM

  Tarikh pelaksanaan : 23/09/14- 21/11/14

  Tema tahunan : PERSEFAHAMAN BUDAYA, ASAS KEBUDAYAAN

  Jawatan disandang : AJK Penerbitan

 • BAB III

  PERANCANGAN PROJEK

  Mesyuarat bahagian mingguan diadakan sebanyak 8 kali pada setiap hari Jumaat di

  Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK).

  Tujuan perjumpaan diadakan adalah bagi:

  Memperkenalkan program kepada ahli

  Ahli-ahli baru akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan mengikut fungsi

  kumpulan seperti bahagian penerbitan, bahagian protokol, bahagian pameran,

  bahagian kewangan dan sebagainya. Ahli-ahli akan diperkenalkan maklumat

  berkenaan dengan program Pesta Tanglung seperti misi, matlamat, logo, lagu program

  dan lain-lain.

  Menerangkan peranan dan tugasan ahli

  Ahli-ahli baru didedahkan kepada penerangan berkaitan dengan tugasan,

  tanggungjawab dan peranan yang perlu mereka laksanakan berdasarkan kumpulan

  mereka. Dengan ini, ahli-ahli sedar dan faham apakah komitmen yang mereka wajar

  berikan untuk menjayakan program tersebut.

  Mengeratkan hubungan ahli-ahli

  Melalui perjumpaan mingguan, ahli jawatankuasa, ahli-ahli baru dan ahli-ahli lama

  saling berkenalan antara satu sama lain. Ini membantu menwujudkan dan

  mengeratkan hubungan tali silaturahim antara mereka. Dengan ini, kerjasama yang

  berkesan dapat diwujudkan dan tahap komunikasi antara ahli-ahli juga dapat

  dipertingkatkan. Ini membantu dalam menjamin program supaya berjalan lancer dan

  sempurna atas kerjasama yang diberikan oleh ahli.

 • BAB IV

  PELAKSANAAN PROJEK

  Dalam pelaksanaan tugasan, saya telah melakukan:

  Aktiviti Persediaan Malam Persembahan Pentas

  Saya melibatkan diri dalam aktiviti penyediaan bagi Malam Persembahan Pentas di

  Dewan Canselor Tun Abdul Razak (DECTAR) selama 3 hari, iaitu dari 20 hingga 22

  November 2014.

  Aktiviti promosi

  Saya memperkenalkan aktiviti-aktiviti PTUKM kepada masyarakat sama ada dalam

  ataupun luar kampus dengan pelbagai poster melalui penggunaan media elektronik,

  Facebook.

  Tugas Taksifan dan Terjemanah

  Sebagai ahli kumpulan penerbitan, saya ditugaskan untuk mentaksifkan beberapa

  artikel Bahasa Cina kepada Bahasa Malaysia bagi tujuan penerbitan majalah program.

  (Rujuk Lampiran)

  Tugas Jualan Tiket

  Saya membantu mempromosikan dan menjualkan tiket Malam Persembahan Pentas

  PTUKM ke-35 yang bakal diadakan pada 22 November 2014 kepada pihak luar

  kampus.

 • BAB V

  PERANAN SAYA

  Semasa mesyuarat bahagian dijalankan, saya membantu menjana idea-idea supaya

  aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih lancar dan sempurna. Saya telah

  dipertanggungjawabkan untuk membantu mentaksifkan beberapa karangan Bahasa

  Cina kepada Bahasa Malaysia. Karangan-karangan tersebut menerankan tema

  program tersebut iaitu Wei Xiao

View more