headcount st mary 1

Download Headcount st mary   1

Post on 21-May-2015

1.357 views

Category:

Education

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. HEADCOUNT DAN POST-MORTEMSTRATEGI PENINGKATAN PRESTASIAKADEMIKG1-1

2. PENDEKATAN; PENERANGAN: PENGURUSAN HEADCOUNT ( 8.00 9.00 AM ) BENGKEL (9.00 10.00 PM)2 3. OBJEKTIFPeserta dapat: 1. menyatakan kepentingan headcountdalam mengesan keberkesanan P & P; 2.menjelaskan penggunaan borang-borang,rekod, dan maklumat pencapaian pelajaryang penting dalam melihat perkembanganpelajar;3 4. OBJEKTIF; 3. menentukan TOV; 4. membuat perkiraan ETR dan OTI; 5.menyampaikan modus operandipelaksanaan HC;4 5. RASIONAL1. PENGUNJURAN KECEMERLANGAN YANG DIAMALKAN KINI BERASASKAN KENAIKAN PERATUS SETIAP TAHUN, MISALNYA 5%, 8%, 10%, DAN SETERUSNYA.2. KENAIKAN PERATUSAN ITU TIDAK BERDASARKAN POTENSI INDIVIDU MURID.5 6. RASIONAL3. PENGUNJURAN ITU TIDAK DIKAITKAN DENGAN KECERDASAN PELBAGAI (MULTIPLE INTELIGENCES) MURID SECARA INDIVIDU, CITA-CITA, DAN PELUANG BELAJAR DI IPTA/IPTS DAN PERCAPAIAN AKADEMIK SELURUHNYA.4. KEBANYAKAN MURID TIADA WAWASAN DIRI. MEREKA BELAJAR TANPA HALUAN DAN FOKUS. MURID YANG TIADA MATLAMAT DIRI TIADA KESUNGGUHAN DALAM PEMBELAJARAN. 6 7. HEADCOUNTPROSES MENGENAL PASTI POTENSI AKADEMIK DANPOTENSI KERJAYA SETIAPMURID MULAI TAHUN 1HINGGA TAHUN 6 (UPSR) G1- 7 8. Proses mengenal pasti,merasionalkan, dan menjustifikasikanpenentuan ciri-ciri keupayaan pembelajaran bagi setiap pelajar supaya guru dapatmenyenaraikan dan menetapkan unjuranpencapaian subjek bagi pelajar tersebut di dalam kelas yang diajarnya.(Hjh. Salmiah bt. Mohd Salleh- Guru Inovatif Negeri Kedah 2003) 8 9. UPSR SK ST MARYMATA PELAJARAN % PENCAPAIANTAHUN BIL MURID 5A KESELURUHANBM(PN) BM(PM) BI MT SN1999 54 38 47 28 40 38 26 48.1-2000 60 54 56 43 57 54 43 72.812001 55 50 49 42 47 51 42 76.3-2002 56 52 55 42 50 52 42 75.412003 56 56 54 47 53 50 44 76.0-2004 56 51 51 40 40 49 33 58.922005 59 53 58 44 51 55 49 83.112006 56 54 55 41 55 54 50 89.262007 50 47 47 35 43 4633 66 22008 52 49 47 34 48 4842 81 5 9 10. Data memaparkan kualitiBilangan A ikut m/p: Bil. A BM (K1) =% BM2 tidak sepatutnya BM (K2) =%____ sebab Sains dapat Mate=%____% Sains =% Bil. 7A BI = % Bil. 5A tidak sepatutnya____% sebab BM k1 =Bil. A: Potensi:____ %; berdasarkanBM (K1) tidak sepatutnyasemua calon yang % sebab BI mengambilnya.dapat mencapai%10 11. Mengapa Perlu Headcount? Melihat keupayaan sedia ada setiap murid; Menilai potensi setiap murid yang dapatdigarap; Merancang program yang bersesuaiandengan kebolehan dan keupayaan muridberasaskan diagnosis yang tepat; Untuk tujuan post-mortem dan tindakanpenambahbaikan yang proaktif;11 12. Mengapa Perlu Headcount? Pemantauan dan penilaian boleh dibuat olehPengetua, Guru Besar, GPK, guru kelas,dan guru mata pelajaran secara sistematik; Panitia dapat berfungsi dengan lebihberkesan. 12 13. Sasaran PELAN TINDAKAN PERANCANGANKecemerlangan STRATEGIK PENINGKATAN AKADEMIKAkademik Pelajar 4. Keputusan Pencapaian Pelajar5.LaporanSemak berdasarkan sasaranLaporan prestasi pencapaianBahagi ikut kumpulan (GALUS)pelajarRancangan pemulihan/pengayaanLaporan kepadaPengetua/Guru Besar GPK/Ketua Bidang untuk2. Pencapaian Pelajar tindakanPencapaian PMR, SPM,dan STPM 3. Pelan Tindakan SekolahPencapaian ikut subjek Perancangan sekolah yang umumPerancangan Ketua Bidang/PanitiaPerancangan Komuniti1.Kajian Keperluan Sekolah Kajian data-data pelajar, penilaian pelajar & guru, Sumber yang berkaitan Buat headcount / sasaran objektif 13 14. MULAKenal pasti pencapaian murid AN I RN TOVProses TOVAL AA TA SAN NT AR AKOU TARGETMenetapkan ETR dan OTIC CP EL ADE HP&PMelaksanakan P & PProgram PENILAIAN pengukuhan danUjian / Peperiksaanpemulihan GPD Pelajar membina Graf Prestasi DiriCapai sasaran Tidak Guru subjek menyediakan analisis ANALISIS Capai prestasi dan post-mortem keputusansasaran Panitia menganalisis pencapaian mataPOST-MORTEM 1 pelajaran Mesyuarat Kurikulum Sekolah POST-MORTEM 2untuk menganalisis perbandingan &Tidak capai target strategi seterusnya Keputusan peperiksaan sebenar/ Peperiksaan Pertengahan Tahun / TAMAT Percubaan / Akhir Tahun / UPSRG1- 14 15. DEFINISI TOV [take-off value]: Nilai Letak kerja kepada seseorang muridberdasarkan potensi sedia ada seperti pencapaian akademikmerujuk kepada pencapaian dalam setiap mata pelajaran.ETR [expected targeted result] : Sasaran hasil pembelajaran yangdiharapkan merujuk kepada penilaian /berdasarkan keputusanpeperiksaan terakhir/ peperiksaan awamOTI [operational targeted increment] Peningkatan hasilpembelajaran yang diharapkan dengan merujuk beberapa penilaiansebelum mencapai ETR AR [actual result] : Pencapaian penilaian pembelajaran yangsebenar pada peringkat terakhir seperti keputusan PeperiksaanAwamG1- 15 16. Asas Headcount : Mengenal pasti TOV [take-off value](berasaskan keputusan Peperiksaan Akhir Tahun1/2/3/4/5 bagi calon UPSR, Ting.1/2 untuk calonPMR, Ting.4 untuk calon SPM)Menentukan ETR [expected targeted result](dengan merujuk kepada keputusan terbaikpeperiksaan awam sekolah)Menentukan OTI [operational targeted increment]- (dengan merujuk kepada ETR serta menetapkansama ada jangkaan pemeringkatan dua atau tigakali penilaian. G1- 16 17. PROSES HEADCOUNTBERDASARKAN SASARANTOV OTI 1 OTI 2 ETR1 32 POST-MORTEM G1- 17 18. PENGURUSAN HEADCOUNTKAH- LA NG GK AHLAN ANEN TU P EN ANS AS AR 18 19. RBO UJMATA PELAJARANRA UKTAHUN BIL MURID % PENCAPAIAN HC 5ANGBM(PN) BM(PM) BI MT SN KESELURUHAN 11999 54 38 47 28 40 38 26 48.1 -2000 60 54 56 43 57 54 43 72.8 12001 55 50 49 42 47 51 42 76.3 -2002 56 52 55 42 50 52 42 75.4 12003 56 56 54 47 53 50 44 76.0 -2004 56 51 51 40 40 49 33 58.9 22005 59 53 58 44 51 55 49 83.1 12006 56 54 55 41 55 54 50 89.2 62007 50 47 47 35 43 4633 6622008 52 49 47 34 48 4842 815 19 20. LANGKAH-LANGKAH (PENENTUANR BO UJ SASARAN):RA UK HC NG1. Semua panitia mata pelajaran menentukan pencapaian tahun terbaik 1 mata pelajarannya dalam peperiksaan awam sebagai asas penentuan ETR(berdasarkan pencapaian lima tahun terakhir)MATABIL. TAHUN A BC D E LULUS GPPELAJARAN CALONBil % Bil% Bil % Bil % Bil % Bil % BAHASAMELAYUUPSR 20060 ### ### 0 0 0 ### 2005 96 2324.02222.9 140.7 180.9 1919.87780.22.88 2004 94 2425.52526.6 2526.61313.87 7.458792.62.51 2003 93 1617.22425.8 2425.8190.951010.88389.22.82 2002 86 1517.42326.7 2529.112141112.87587.22.78 2001 75 8 10.715 20273612161317.36282.73.09TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN G1- 20 21. 21 22. RUJUK BORANG HC1 bandingkan bandingkanAdakah sesuai nilai ini ?TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN 22 23. PENGURUSAN HEADCOUNTRBO UJLANGKAH-LANGKAH (PENENTUANRA UKHC NGSASARAN):12. Guru mata pelajaran menentukan TOV berdasarkankeputusan Peperiksaan Akhir Tahun/tahun sebelumnya: Sem 1 bagi murid Tahun 1 Tahun 1 bagi murid Tahun 2 Tahun 2 bagi murid Tahun 3 Tahun 3 bagi murid Tahun 4 Tahun 4 bagi murid Tahun 5 Tahun 5 bagi murid UPSR TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARANG1- 23 24. RUPENGURUSAN HEADCOUNTBO J UHC R KLANGKAH-LANGKAH (PENENTUAN1 ANGSASARAN):3. Panitia mata pelajaran :3.1 menentukan ETR berdasarkan pencapaian tahun terbaikpeperiksaan awam (ETR akan menunjukkan peningkatanberbanding dengan tahun yang dirujuk.)3.2 menentukan ETR dengan merujuk kepada peningkatanpada:a. Gred puratab. Peratus bilangan murid lulusc. Peningkatan peratus bilangan murid mendapat A dan BTINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN24 25. PENGURUSAN HEADCOUNTRBO UJ LANGKAH-LANGKAH (PENENTUAN RA UKHC NG SASARAN): 14. Dapatkan perbezaan peratus, bilangan calon, dan gred purata. (TOV ETR)5. Perkiraan OTI berdasarkan bilangan peperiksaan yang ditetapkan oleh sekolah Contoh dua OTI :OTI1 Peperiksaan Pertengahan Tahun;OTI2 Peperiksaan Akhir Tahun/PercubaanTINDAKAN PANITIA MATA PELAJARANG1- 25 26. PENGURUSAN HEADCOUNTLANGKAH-LANGKAH (PENENTUANSASARAN): BORANG HC26. Senaraikan nama murid mengikut kedudukan pencapaian TOV. RUJUK7. Tentukan ETR setiap murid dengan merujuk kepada ETR yang ditetapkan dalam Borang HC1. TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN DAN S/U8. Tentukan jangkaan murid cemerlang.PEPERIKSAAN RUJUK BORANG9. Guru mata pelajaran mengisi TOV dan ETR setiap murid mengikut kelas.HC310. Rekod pencapaian murid diisi mengikut peperiksaan yang telah diduduki oleh murid.TINDAKAN GURU MATAPELAJARAN11. Menyediakan rumusan analisis bagi setiap peperiksaan yang telah diduduki oleh murid. G1- 26 27. LANGKAH-LANGKAH (PENENTUAN SASARAN):12. Mengumpulkan sasaran setiap murid daripada setiap mata BORANG HC4 pelajaran bagi mengenal pasti ETR kelas (Tindakan Guru Kelas). RUJUKTINDAKAN GURU KELAS13. Menentukan sasaran murid yang berpotensi dengan mengambil kira ETR setiap panitia.14. Gred Purata Sekolah dan Gred Purata Mata Pelajaran BORANG HC5diperoleh dengan merujuk kepada pencapaian setiap mata RUJUKpelajaran dalam TOV, ETR, dan keputusan peperiksaan .TINDAKAN GPK1 DAN SETIAUSAHAPEPERIKSAAN15. Senaraikan nama murid yang dijangkakan memperoleh A BORANGdalam semua mata pelajaran dan direkodkan pencapaianRUJUK HC6bilangan A, B, C, dan D pada peperiksaan akhir tahun.(Maklumat diperoleh daripada Guru Kelas borang HC3). G1-27 28. LANGKAH-LANGKAH (PELAKSANAAN):16. Murid mengikuti proses P&P dan melaksanakan tugas pembelajaranmengikut takwim.17. Guru melaksanakan pelbagai strategi P&P yang merangsang minatmurid terhadap subjeknya dan melaksanakan 12 modul pembelajaran(rujuk PPK KPM).18. Guru mengadakan ujian formatif (Ujian Bulanan/Pengesanan) dan ujiansumatif (peperiksaan pertengahan tahun).19. Guru memasukkan maklumat pencapaian prestasi mengikut borangHC3.20. Guru menyediakan pelaporan perbandingan dan post-mortem tentangprestasi pelajar.21. Guru dan pelajar berbincang dan melakarkan graf tentang tahapprestasi diri (GPD) semasa dan membuat pengesanan klinikal. G1- 28 29. FOKUS KEPADA SUBJEK MATEMATIK (merujuk kepada borang HC3) - contoh MATH PEMBAHAGIANNO NAMA PELAJARMAR GRED KUMPULAN 1 MOHD.JUWAIDI MAHMOOD 88A 2 MOHD.FAKHRULRAZI NOORDIN 86A 3 MOHD. AZIZI ABD. AZIZ77A PENGAYAAN 4 KARTHIGHAAICHELVAN UTHAMAN 74B 5 MOHD. AFANDI MOHD. AKIR74B 6 MOHD.SYAFIQ MOHD. HASHIM 74B 7 SYED MUHAMM