hd kecemasan al

Download HD Kecemasan Al

Post on 01-Mar-2018

224 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 HD Kecemasan Al

  1/13

  DISUSUN OLEH :

  ALDI SUGIHARTO

  3272200D13005

  GAMBARAN TINGKAT KECEMASAN PADA PASIEN

  HEMODIALISA 1- 6 BULAN

  DI RSUD R SYAMSUDIN SH KOTA SUKABUMI

  PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEPERAWATAN

  SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KOTA SUKABUMI

 • 7/25/2019 HD Kecemasan Al

  2/13

  BAB I

  Latar Belakan-Peningkatan gagal ginjal kronik hemodialisa di

  Indonesia mencapai 20%.Peningkatan di Jawa barat sekitar 30 %.

  -Penderita gagal ginjal kronik yangdihemodialisa di RS! R.Syams"din S#

  kota S"kab"mi peningkatannya terlihatdari tabel berik"t ini $

  PENDAHULUAN

 • 7/25/2019 HD Kecemasan Al

  3/13

  Data k!n"!nan #a$%en &ar! He'()%al%$a *+1*-*+1,

  NO BULAN TAHUN

  2012 2013 2014

  1 JANUARI 13 22 24

  2 FEBRUARI 26 22 20

  3 MARET 25 28 26

  4 APRIL 27 27 29

  5 MEI 23 18 27

  6 JUNI 21 15 22

  7 JULI 24 12 24

  8 AGUSTUS 11 17 20

  9 SEPTEMBER 23 28 26

  10 OTOBER 21 22 2411 NO!EMBER 20 24 22

  12 DESEMBER 25 20 29

  JUMLAH 259 273 293

 • 7/25/2019 HD Kecemasan Al

  4/13

 • 7/25/2019 HD Kecemasan Al

  5/13

  BAB II

  Pengertian

  H"#$%&'(&)' '%'('* +,$)") +"#",)&*'. %','* $("* '/#(')&

  )'#+'* '.'. H"#$%&'(&)&) %&.'/'. '& +')&". %".'. '*'+

  '/*&, ''( &.'( '' +')&". ",+".'/& '/ '. #"#*/'.

  %&'()&) '/ )&./' N,)'('# 2006

  Penert%an

  ";"#')'. '%'('* ,")+$. "#$)&$.'( ",*'%'+ /*''&,'. '. &%'/

  T* #".&&( "(') #"."', '. ",/'&'. %".'. +",')''.'. &%'/ +')& %'. &%'/ ",%'' S', 2006

  TINAUAN TEORITIS

 • 7/25/2019 HD Kecemasan Al

  6/13

  Men!k!r T%nkat Ke.e'a$an

  D&.'/'. '(' /, /";"#')'. '. %&/".'( %".'.Hamilton Anxiety Rating ScaleHARS

  T&'+ &"# +",'.''. %&",& +".&('&'. './' score'.',' 0