hazard identification, risk assessment and risk control (hirarc) malay version

of 12 /12
11/3/2014 1 Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol email: [email protected] OSH514 : SAFETY AT WORKPLACE HIRARC APA ITU HIRARC? Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol email: [email protected] OSH514 : SAFETY AT WORKPLACE HIRARC TAKRIFAN HIRARC HI = HAZARD IDENTIFICATION >> PENGENALPASTIAN HAZARD Mengenalpasti punca hazard dari satu situasi atau perbuatan yang tak selamat RA = RISK ASSESSMENT >> PENAKSIRAN RISIKO Menganggar tahap risiko dari hazard dan menentukan kebolehtoleransi terhadap risiko tersebut RC = RISK CONTROL >> KAWALAN RISIKO Tindakan untuk menghapuskan atau mengurangkan risiko

Upload: nor-razman

Post on 22-Nov-2014

2.869 views

Category:

Business


22 download

DESCRIPTION

Pengenalpastian Hazard (Bahaya), Penaksiran Risiko dan Kawalan Risiko (HIRARC) dalam Bahasa Melayu. Langkah mengenalpasti bahaya dalam setiap pekerjaan dan cara mengawal risiko dari bahaya tersebut

TRANSCRIPT

11/3/2014

1

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol email: [email protected]

OSH514 : SAFETY AT WORKPLACE

HIRARC

APA ITU HIRARC?

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol email: [email protected]

OSH514 : SAFETY AT WORKPLACE

HIRARCTAKRIFAN HIRARC

HI = HAZARD IDENTIFICATION >> PENGENALPASTIAN HAZARD

Mengenalpasti punca hazard dari satu situasi atau perbuatan yang

tak selamat

RA = RISK ASSESSMENT >> PENAKSIRAN RISIKO

Menganggar tahap risiko dari hazard dan menentukan

kebolehtoleransi terhadap risiko tersebut

RC = RISK CONTROL >> KAWALAN RISIKO

Tindakan untuk menghapuskan atau mengurangkan risiko

11/3/2014

2

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol email: [email protected]

OSH514 : SAFETY AT WORKPLACE

HIRARCBILA PERLU?

HAZARD JADI ANCAMAN

KAWALAN SEDIA ADA TAK CUKUP

SEBELUM, SEMASA & SELEPAS OPERASI

PENAMBAHBAIKAN SISTEM SEDIA ADA

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol email: [email protected]

OSH514 : SAFETY AT WORKPLACE

HIRARC

KENAL PASTI HAZARD

11/3/2014

3

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol email: [email protected]

OSH514 : SAFETY AT WORKPLACE

HIRARCPENGELASAN AKTIVITI KERJA

Ambil kira

kesemua

jenis

aktiviti di

tempat

kerja

Aktiviti

rutin @

bukan rutin

Aktiviti

semua pihak

termasuk

orang luar

Bahan-bahan

digunakan

Fasiliti i.e.

infra, loji,

pepasangan,

peralatan

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol email: [email protected]

OSH514 : SAFETY AT WORKPLACE

HIRARC

BENGKEL PERUSAHAAN

A. MENGHIDUPKAN MESIN PENCANAI

B. MEMOTONG KEPINGAN LOGAM

C. MEMBUAT KEMASAN DI PERMUKAAN LOGAM

PENGELASAN AKTIVITI KERJA

Kawasan @

Aktiviti Fizikal

Pecahkan

kepada “small

group”

“Not too big &

not too small”Memperinci

tugasan

- KERJA MENCANAI

11/3/2014

4

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol email: [email protected]

OSH514 : SAFETY AT WORKPLACE

HIRARCPENGELASAN AKTIVITI KERJA

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol email: [email protected]

OSH514 : SAFETY AT WORKPLACE

HIRARCPENGENALPASTIAN HAZARD

11/3/2014

5

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol email: [email protected]

OSH514 : SAFETY AT WORKPLACE

HIRARCKATEGORI HAZARD

Kategori Contoh

Fizikal Tersusuk, tertikam, jatuh

Elektrikal Wayar terdedah

Biologikal Wabak

Kimikal Toksid

Ergonomiks Kerjaan berulangan

Psikososial Stres

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol email: [email protected]

OSH514 : SAFETY AT WORKPLACE

HIRARCPUNCA HAZARD

Persekitaran,

keadaan tempat

kerja

MEDIA

Perangai

manusia,

perbuatan tak

selamat

MANUSIA

Instalasi,

pepasangan,

reka bentuk

mesin

MESIN

Bahan kimia

atau gas yang

mudharat

BAHANProsidur

kerja, cara

manusia

melakukan

kerja

TATACARA

11/3/2014

6

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol email: [email protected]

OSH514 : SAFETY AT WORKPLACE

HIRARCTEKNIK KENALPASTI HAZARD

Laporan siasatan kejadian berhazard;

Rekod pertolongan cemas dan rekod kecederaan ringan;

Program perlindungan kesihatan di tempat kerja;

Pemeriksaan tempat kerja;

Aduan dan komen kakitangan;

Laporan, kajian dan ujian KKP dari penguatkuasa

Rekod bahan berhazard (MSDS/CSDS); dan

Maklumat lain yang berkaitan.

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol email: [email protected]

OSH514 : SAFETY AT WORKPLACE

HIRARCPENGENALPASTIAN HAZARD

AKTIVITI MENCANAI MENGGUNAKAN ALAT PENCANAI

No Aktiviti Hazard Akibat

1 MENGHIDUPKAN ALAT

PENCANAI

KEJUTAN ELEKTRIK RENJATAN MEMBAWA

MAUT/CEDERA PARAH

2 MEMOTONG KEPINGAN

LOGAM

TERKENA BAHAGIAN TAJAM

KEPINGAN LOGAM

TANGAN TERCEDERA

3 MEMBUAT KEMASAN DI

PERMUKAAN LOGAM

TERKENA OBJEK TERBANG MATA TERCEDERA

11/3/2014

7

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol email: [email protected]

OSH514 : SAFETY AT WORKPLACE

HIRARC

PENAKSIRAN RISIKO

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol email: [email protected]

OSH514 : SAFETY AT WORKPLACE

HIRARCPENAKSIRAN RISIKO

11/3/2014

8

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol email: [email protected]

OSH514 : SAFETY AT WORKPLACE

HIRARCTAKRIFAN RISIKO

RISIKO

KEMUNGKINAN (L)

KETENATAN (S)

LIKELIHOOD

SEVERITY

kemungkinan berlakunya sesuatu kejadian di dalam tempoh

tertentu atau keadaan tertentu

tahap ketenatan hasilan dari kejadian tersebut terhadap

kecederaan atau kemerosotan kesihatan manusia, kerosakanharta benda, persekitaran

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol email: [email protected]

OSH514 : SAFETY AT WORKPLACE

HIRARCKEMUNGKINAN (LIKELIHOOD)

KEMUNGKINAN (L)

PALING MUNGKIN (5)Hazard/kejadian yang paling mungkin

berlaku

MUNGKIN (4)Mungkin boleh berlaku dan bukannya

luar biasa (1-5 tahun)

DAPAT DIJANGKA (3)Mungkin berlaku pada masa akan

datang (5-10 tahun)

JARANG SEKALI (2)Belum diketahui berlaku selepas

beberapa tahun (>10 tahun)

TAK DAPAT DIJANGKA (1)Boleh dikatakan mustahil dan tidak

pernah berlaku

11/3/2014

9

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol email: [email protected]

OSH514 : SAFETY AT WORKPLACE

HIRARCKETENATAN (SEVERITY)

KETENATAN (S)

MALA PETAKA (5)Banyak kematian, kerosakan harta benda

dan pengeluaran tidak dapat dipulihkan

MAUT (4)Kira-kira satu kematian, kerosakan besar

harta benda jika hazard berlaku

SERIUS (3)Kecederaan yang tidak fatal, hilang upaya

kekal (LTI>4 hari)

RINGAN (2)Menyebabkan hilang upaya tetapi bukan

kecederaan kekal (LTI 1-4 hari)

SEDIKIT SAHAJA (1)Sedikit lelasan, lebam, luka, kecederaan

jenis rawatan kecemasan

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol email: [email protected]

OSH514 : SAFETY AT WORKPLACE

HIRARCMATRIKS RISIKO

KETENATAN

(SEVERITY)

KEMUNGKINAN (LIKELIHOOD)

1 2 3 4 5

1 1 2 3 4 5

2 2 4 6 8 10

3 3 6 9 12 15

4 4 8 12 16 20

5 5 10 15 20 25

11/3/2014

10

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol email: [email protected]

OSH514 : SAFETY AT WORKPLACE

HIRARCTAHAP RISIKO RELATIF

RISIKO KEMUNGKINAN (L) KETENATAN (S)

Risiko TINGGI

memerlukan tindakan

segera untuk mengawal

hazard mengikut hierarki

kawalan. Tindakan yang

diambil mestilah

didokumentasikan dalam

borang penaksiran risiko

termasuk tarikh siap.

15 - 25

Risiko SEDERHANA

memerlukan pendekatan

terancang bagi

mengawal hazard dan

mengguna-pakai langkah

sementara jika perlu.

Tindakan yang diambil

mestilah

didokumentasikan dalam

borang

penaksiran risiko

termasuk siap.

5 - 12

Risiko RENDAH boleh

dianggap sebagai boleh

diterima dan

pengurangan selanjutnya

tidak diperlukan. Jika

risiko tersebut boleh

diselesaikan segera

secara berkesan,

langkah-langkah kawalan

hendaklah dilaksanakan

dan direkodkan.

1 - 4

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol email: [email protected]

OSH514 : SAFETY AT WORKPLACE

HIRARCPENAKSIRAN RISIKO

AKTIVITI MENCANAI MENGGUNAKAN ALAT PENCANAI

No Aktiviti Kawalan risiko

semasa (jika ada)Kemungkinan

(L)

Ketenatan

(S)

Risiko

(R)

1 MENGHIDUPKANALAT

PENCANAITiada

5 4 20

2 MEMOTONG KEPINGAN

LOGAMTiada

3 3 9

3 MEMBUAT KEMASAN DI

PERMUKAAN LOGAM Tiada

2 2 4

11/3/2014

11

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol email: [email protected]

OSH514 : SAFETY AT WORKPLACE

HIRARCKAWALAN RISIKO

Kawalan risiko ialah penghapusan atau penyingkiran hazard yang

mana ianya tidak mendatangkan risiko kepada pekerja yang perlu

memasuki kawasan atau bekerja menggunakan kelengkapan dalam

tempoh kerja yang dijadualkan AKAN TETAPI bagi hazard yang tidak

dapat dihapuskan atau disingkirkan, pengurangan risiko yang

berpunca dari hazard perlu diambilkira untuk meminimakan impaks

kepada orang yang terdedah kepada hazard & risiko itu

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol email: [email protected]

OSH514 : SAFETY AT WORKPLACE

HIRARCSEGITIGA KEBOLEHTOLERANSI RISIKO

Kawasan boleh terima

(Acceptable region)

ALARP

Risiko Toleran

(tolerable risk area)

Kawasan tak boleh

terima

(Unacceptable region)

Risiko perlu dikekal pada

aras ini

Had terima bawah – kos pengurangan

risiko melebihi faedah/keuntungan yang

akan diperolehi

Had terima atas– pengurangan risiko

tidak praktikal @ tidak ekonomikal

Risiko diambil untuk

faedah/keuntungan

Risiko tidak dapat dibuktikan

selamat kecuali keadaan yang

tersangat istimewa

Diabaikan

11/3/2014

12

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol email: [email protected]

OSH514 : SAFETY AT WORKPLACE

HIRARCPEMILIHAN KAWALAN RISIKO

KAWALAN RISIKO

JANGKA PENDEK Tindakan segera dan tepat untuk

melindungi pekerja sehingga kawalan

kekal dapat dilaksanakan

JANGKA SEDERHANA

(3-5 TAHUN)

Meneruskan pelan kawalan untuk

melindungi pekerja sehingga kawalan

kekal dapat dilaksanakan

JANGKA PANJANG

(> 5 TAHUN)

Melaksanakan kawalan jangka

panjang apabila dapat dilaksanakan

dengan munasabah.

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol email: [email protected]

OSH514 : SAFETY AT WORKPLACE

HIRARCHIRARKI KAWALAN RISIKO

12

3

4

56