hantar terima borang kembalikan buat semak borang borang ...rr.mpc.gov.my/data/license-legal- mohon

Download Hantar Terima Borang Kembalikan Buat Semak Borang Borang ...rr.mpc.gov.my/data/license-legal- Mohon

Post on 25-May-2019

232 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Jawatan /

Jabatan Aktiviti

Pemohon

PT

HASIL

PRA

KPT

PP

PPT

KPPT

TPTG

PTG

MMK

Sediakan Resit

Terima Borang

Semak Borang Permohonan

Kembalikan Borang

Pemohon Buat

Bayaran

Serah Resit Bayaran

Permohonan

Buka Fail

Lengkap ?

Hantar permohonan

Buat surat maklum no. fail kepada pemohon

Buat Surat Mohon Ulasan Teknikal

Tandatangan

No

Yes

A

5m

1m

2m

15m

2m

30m

30m

10m

1m 2h

1h

1h

Jawatan /

Jabatan Aktiviti

Pemohon

PT

HASIL

PRA

KPT

PP

PPT

KPPT

TPTG

PTG

MMK

A

Terima ulasan

teknikal

Edar surat maklum no. fail kepada pemohon dan edar

Surat Mohon Ulasan Teknikal kepada 6 Jabatan Teknikal

T/tgn minit arahan untuk KPPT buat kertas MMK

dan plan perakuan

Terima minit

Buat minit arahan untuk buat charting

atas pelan topo

Charting dan ulasan

Buat minit arahan untuk buat plan

perakuan

Buat Draf kertas MMK

Buat pelan perakuan

B F

3 hari

6 bulan

1m

1m

3m

30m

3m

3hari

4jam

1h 1h 1h 1h

2bln

30m 2bln

30m

5m

Jawatan /

Jabatan Aktiviti

Pemohon

PT

HASIL

PRA

KPT

PP

PPT

KPPT

TPTG

PTG

MMK

Taip Kertas MMK

Semak

No

Yes

B

Sediakan kertas MMK

bersama lampiran

Buat minit untuk semakan TPTG

Semak

Buat pindaan

Buat minit untuk

edaran PTG

No

Yes

Semak dan perakuan

Tandatangan minit dan

kertas MMK

Buat pindaan

Sediakan 25 salinan kertas

MMK dan lampiran

C

Yes

No

5jam

10m 3m

30m

5m

3m

4m 1m

60m

1h

30m

1m

1h 2h 1h 1h

1h

Jawatan /

Jabatan Aktiviti

Pemohon

PT

HASIL

PRA

KPT

PP

PPT

KPPT

TPTG

PTG

MMK

Rekod fail untuk dihantar

ke MMK

Terima fail

Mesyuarat bersidang &

pengesahan minit

C

Tandatangan lampiran G

Keputusan

Buat salinan keputusan dan simpan

Buat minit

Buat deraf surat

keputusan

Lulus, pindaan plan

Semak

Yes

Lulus

Proses pindaan plan

mengikut keputusan

No

Tolak

Tolak dan Lulus tanpa pindaan

Buat minit

Charting keputusan

Buat minit

D

F Tangguh

5m

1m

2thn 1minggu

1m

3m

3m

10m

30m

3m

30m

10m

2h

1h

1h

1h 1h

1bln 30m

1h 1h

Jawatan /

Jabatan Aktiviti

Pemohon

PT

HASIL

PRA

KPT

PP

PPT

KPPT

TPTG

PTG

MMK

Sediakan surat

keputusan

Rekod

T/tangan

D

Rekod

Hantar surat

keputusan

Sediakan checklist

Pemohon Buat

Bayaran

Buat minit makluman

bayaran

Buat minit untuk sediakan pelan kelulusan lesen

Semak dan sediakan

pelan

Semak Yes

No

E

5m

5m 5m

1m

3h

1-60 hari

3m

30m

3m

3m

30m

10m

1h

2j

1h 1h

1h

Terima surat keputusan

LULUS 3 Tahun 1 Bulan

Jawatan /

Jabatan Aktiviti

Pemohon

PT

HASIL

PRA

KPT

PP

PPT

KPPT

TPTG

PTG

MMK

Yes

No

Semak

Terima deraf yang diluluskan

Tandatangan lesen dan

pelan

Buat surat makluman

untuk ambil lesen

E

Terima Surat

Meminta pemohon tandatangan borang 13A

Buat deraf lesen

Terima lesen

10m

5m

5m

1m

15m

1m

5m

Jawatan /

Jabatan Aktiviti

Pemohon

PT

HASIL

PRA

KPT

PP

PPT

KPPT

TPTG

PTG

MMK

Sediakan Resit

Terima Borang

Semak Borang Permohonan

Kembalikan Borang

Pemohon Buat

Bayaran

Serah Resit bayaran bercetak

Bayaran Permohonan

Buka Fail

Lengkap ?

Hantar permohonan

Buat surat maklum no. fail kepada pemohon

Buat Surat Mohon Ulasan Teknikal

Tandatangan

No

Yes

A

5m

1m

2m

15m

2m

30m

30m

10m

1m 2h

1h

2h

Electronic signature

Template

Terima hanya permohonan

lengkap berdasarkan

checklist

Jawatan /

Jabatan Aktiviti

Pemohon

PT

HASIL

PRA

KPT

PP

PPT

KPPT

TPTG

PTG

MMK

A

Terima ulasan

teknikal

Edar surat maklum no. fail kepada pemohon dan edar

Surat Mohon Ulasan Teknikal kepada 6 Jabatan Teknikal

T/tgn minit arahan untuk KPPT buat kertas MMK

dan plan perakuan

Terima minit

Buat minit arahan untuk buat charting

atas pelan topo

Charting dan ulasan

Buat minit arahan untuk buat plan

perakuan

Buat Draf kertas MMK

Buat pelan perakuan

B F

3 hari

6 bulan

1m

1m

3m

30m

3m

3hari

4jam

1h 1h 1h 1h

2bln

30m 2bln

30m

1jam

Template berdasarkan

keperluan PTG

Keputusan Standard dari agensi teknikal

Template utk ulasan tanpa plan

Template

Jawatan /

Jabatan Aktiviti

Pemohon

PT

HASIL

PRA

KPT

PP

PPT

KPPT

TPTG

PTG

MMK

Taip Kertas MMK

Semak

No

Yes

B

Sediakan kertas MMK

bersama lampiran

Buat minit untuk semakan TPTG

Semak

Buat pindaan

Buat minit untuk

edaran PTG

No

Yes

Semak dan perakuan

Tandatangan minit dan

kertas MMK

Buat pindaan

Sediakan 25 salinan kertas

MMK dan lampiran

C

Yes

No

5jam

10m 3m

30m

5m

3m

4m 1m

60m

1h

30m

1m

1h 2h 1h 1h

1h

Tandatangan

Masukkan lampiran dan

minit utk TPTG dan PTG

Dibuat oleh KPPT

3 salinan Kertas MMK

dan 25 lampiran

Jawatan /

Jabatan Aktiviti

Pemohon

PT

HASIL

PRA

KPT

PP

PPT

KPPT

TPTG

PTG

MMK

Rekod fail untuk dihantar

ke MMK

Terima fail

Mesyuarat bersidang &

pengesahan minit

C

Tandatangan lampiran G

Keputusan

Rekod fail dan buat salinan keputusan

dan simpan

Buat minit

Buat deraf surat

keputusan

Lulus, pindaan plan

Semak

Yes

Lulus

Proses pindaan plan

mengikut keputusan

No

Tolak

Tolak dan Lulus tanpa pindaan

Buat minit

Charting keputusan

Buat minit

D

F Tangguh

5m

1m

2thn 1minggu

1m

3m

3m

10m

30m

3m

30m

10m

2h

1h

1h

1h 1h

1bln 30m

1h 1h

Keputusan Dibuat

Lebih kerap oleh MMK

Jawatan /

Jabatan Aktiviti

Pemohon

PT

HASIL

PRA

KPT

PP

PPT

KPPT

TPTG

PTG

MMK

Sediakan surat

keputusan

Rekod

T/tangan

D

Rekod

Hantar surat

keputusan

Terima surat keputusan

Sediakan checklist

Pemohon Buat

Bayaran

Buat minit makluman

bayaran

Buat minit untuk sediakan pelan kelulusan lesen

Semak dan sediakan

pelan

Semak Yes

No

E

5m

5m 5m

1m

3h

1-60 hari

3m

30m

3m

3m

30m

10m

1h

2j

1h 1h

1h

Electronic signature

Template

Jawat

Recommended

View more >