hanif bin hj.hamzah penguasa daerah jps daerah apps.water.gov.my/jpskomuniti/dokumen/[email protected]

Click here to load reader

Post on 06-Feb-2018

250 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • disediakan oleh:

  HANIF BIN HJ.HAMZAH

  Penguasa Daerah

  JPS daerah Jelebu

 • KANDUNGAN

  1. PELAN LOKASI

  2. MAKLUMAT ASAS

  3. PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

  (STAKEHOLDERS)

  4. ISU DAN MASALAH

  5. PELAN TINDAKAN

  6. PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

  7. APLIKASI GIS

  8. KESIMPULAN

 • Pelan Lokasi

 • Peta Malaysia

 • 134,989.72 (k)

  44,703 (p)

  PETA NEGERI SEMBILAN

  Daerah Jelebu

 • MAKLUMAT ASAS DAERAHDaerah : Jelebu

  Keluasan Kawasan : 134,989.72 hektar

  Jumlah Penduduk : 44,703 penduduk (Tahun 2010)

  PBT : Majlis Daerah Jelebu

  Parlimen : 1 ( Jelebu )

  DUN : 3 ( Pertang , Klawang dan Chennah )

  Guna Tanah : Hutan Simpan 32.61% Pertanian 65.31%Lain-Lain 2.08%

 • 14,424.04 Ha (K)

  10,806 (P)

  10,050.49 Ha (K)

  5,292 (P)

  8,807.06 Ha (K)

  1,345 (P)

  6,117.22 Ha (K)

  4,807 (P)

  5,790.73 Ha (K)

  2,151 (P)

  28,521.99 Ha (K)

  12,305 (P)

  28,865.30 Ha (K)

  6,323 (P)

  32,412.89 Ha (K)

  1,674 (P)

  MUKIM-MUKIM DI DAERAH

  JELEBU

 • YB. DATO SERI UTAMA DR. RAIS BIN YATIM

  AHLI PARLIMEN JELEBU

  MENTERI PENERANGAN,

  KOMUNIKASI, KESENIAN DAN

  KEBUDAYAAN

  YB. DATO RAZAK BIN MANSOR

  ADUN PERTANG (N02)

  YDP DEWAN UNDANGAN NEGERI

  YB. DATO SIOW CHEN PIN

  ADUN CHENNAH (N01)

  PENGERUSI JAWATANKUASA

  BERTINDAK PERUMAHAN,

  KERAJAAN TEMPATAN,

  KAMPUNG BARU DAN

  PENGANGKUTAN AWAM.

  YB. DATO YUNUS BIN RAHMAT

  ADUN KLAWANG (N04)

  PENGERUSI JAWATANKUASA

  BERTINDAK PERTANIAN,

  INDUSTRI ASAS TANI,

  PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN

  KOPERASI.

  AHLI PARLIMEN DAN ADUN

  DAERAH JELEBU

 • Sempadanan Parlimen & DUN

 • Mengenalpasti Isu dan Masalah

  Prinsip DEEP

 • 7 ISU BERKAITAN DI DAERAH

  ISU BERKAITAN SIGNIFIKASI

  Banjir

  Sungai Dan Koridor

  Pantai x

  Sumber Air Dan Alam

  Sekitar

  Saliran Mesra Alam x

  Ramalan Dan Amaran

  Banjir Dan Kemarau x

  Saliran Pertanian

 • MAKLUMAT LEMBANGAN SUNGAI DALAM

  DAERAH JELEBU

  NamaLembangan

  Sub Lembangan 1

  Sub Lembangan 2

  Panjang(km)

  Lebar(m)

  Catitan

  Sg. PahangSg. Triang

  Sg. Buluh

  Sg. Gagu

  Sg. Klawang

  Sg. Jelebu

  Sg. Glami

  Sg. Pah

  Sg. Kenaboi

  Sg. Petasih

  Sg. Pertang

  Sg. Jerang

  4.0

  4.0

  15.0

  12.0

  24.0

  9.0

  38.0

  11.0

  32.0

  27.0

  3 - 5

  4 - 5

  10 - 12

  4 - 8

  6 - 8

  4 - 8

  10 - 20

  4 - 8

  6 - 8

  6 8

  SempadanPahang/N.Sembilan

  Nama Lembangan Utama : Lembangan Sungai Pahang

  Nama Sub Lembangan :

 • Maklumat Asas Lembangan Sungai Utama

  Sub Lembangan Utama : Sg. Triang

  Keluasan kawasan tadahan : 1.375 km

  Keluasan kaw. Tadahan dalam Daerah Jelebu : 1,760 km

  Senarai Sub-Lembangan 2 yang utama :

  Bil Sub-Lembangan Panjang (km) Lebar julat

  (m) { 10 x l.s}

  Keluasan(km)

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  Sg. Buluh

  Sg. Gagu

  Sg. Klawang

  Sg. Jelebu

  Sg. Glami

  Sg. Pah

  Sg. Kenaboi

  Sg. Petasih

  Sg. Pertang

  Sg. Jerang

  4.0

  4.0

  15.0

  12.0

  24.0

  9.0

  38.0

  11.0

  32.0

  27.0

  100

  120

  140

  130

  220

  180

  120

  120

  100

  120

  2.12

  1.56

  1.96

  1.17

  2.64

  1.44

  0.72

  1.20

  0.90

  2.16

 • PEMILIHAN SUB-LEMBANGAN 2~ Sg. Klawang

  Berdasarkan :

  1. Aduan Hakisan Tebing ~ masih lagi saluran tanah

  2. Sumber Air ~ Kawasan pertanian di sepanjang

  jajaran

  3. Banjir ~ kawasan rendah di bahagian

  pertengahan jajaran

  4. Pembangunan ~ Mukim Kuala Klawang

  5. Berhampiran bandar ~ Pekan Kuala Klawang

 • ADUAN AWAM DI SUB LEMBANGAN

  UTAMA DI DAERAH JELEBU

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  Banjir Sungai & Koridor

  Sumber Air & Alam Sekitar

  Saliran Pertanian

  2008

  2009

  2010

  ISU BERKAITAN

  JU

  ML

  AH

  AD

  UA

  N

 • KEKUATAN KAKITANGAN

  TEKNIKAL

  JPS DAERAH JELEBU

  Penguasa Daerah = 1 orang

  Juruteknik = 5 orang

  _______Jumlah = 6 orang

  _______

 • AGIHAN KAKITANGAN TEKNIKAL

  JPS JELEBU

  Penguasa Daerah (J36)

  Juruteknik J 22

  (kosong)

  Sg Triang (Sg Klawang, Sg. Jelebu)@Sg.

  Pahang

  Juruteknik (J 17) Abu Yazid

  Sg. Triang (Sg. Glami, Sg

  Pertang)@Sg. Pahang

  Juruteknik (J 17) Muhammad

  Zamri

  Sg. Triang (Sg. Pah, Sg.

  Petasih)@Sg. Pahang

  Juruteknik (J 17) Fararuradzi

  Sg. Triang (Sg. Kenaboi)@Sg.

  Pahang

  Juruteknik (J 17) Yuzaidi

  Sg. Triang (Sg. Jerang, Sg Buluh, Sg. Gagu)@Sg.

  Pahang

  Juruteknik (J 17) Mohd Zaki

 • Kriteria Pemilihan Sub Lembangan

  Aduan Awam

  JPS Careline

  Mesyuarat dan Perbincangan Peringkat Daerah

  Mesyuarat dan Perbincangan Peringkat Negeri

  Guna Tanah Kawasan Lembangan

  Stakeholder

  Pemerhatian JPS Daerah

 • Sepanjang 15 km bermula dari jambatan di Bt.17 Jalan Seremban-Kuala Klawang sehingga bertemu Sungai Triang di Kg.Kuala Klawangberhampiran Pekan Kuala Klawang.

  Sungai utama bagi Mukim Ulu Klawang dan Mukim Klawang

  Gunatanah di sepanjang jajaran sungai ini terbahagi kepada 60% berpenduduk dan 40% pertanian

  Berkelebaran secara purata 10 m namun lebih 60% jajaran sungai tiadarizab.

  Kualiti air sungai berada pada kelas ke 2B

  JUSTIFIKASI PEMILIHAN

  SUNGAI KLAWANG

 • PECAHAN GUNA TANAH DAERAH

  JELEBU

  BIL JENIS GUNA TANAH PERATUS (%)

  1 Perumahan 1.2

  2 Perniagaan 0.04

  3 Industri 0.02

  4 Institusi 0.39

  5 Tanah Lapan & Reakreasi 0.02

  6 Pertanian 29.0

  8 Infastruktur & Utiliti 1.2

  9 Perhutanan 56.13

  10 Badan Air 1.2

  Jumlah 100

 • Peta Sungai KlawangA

  B

  Sungai

  Klawang

 • No. Infrastruktur Bilangan

  1 Jambatan Utama 4

  2 Jambatan MTB 18

 • Peringkat Program 1 Daerah 1 Sungai - Sg Klawang

  Daerah

  Pejabat Daerah Jelebu

  Adun Klawang

  Majlis Daerah Jelebu

  Jabatan Alam Sekitar

  Jabatan Pengairan Dan Saliran

  JKKK

  Pejabat Tanah Jelebu

  Syarikat Air Negeri Sembilan

  Jabatan Pertanian Jelebu

  Jabatan Kumpulan Petugas Khas

  STAKEHOLDER SG KLAWANG

 • Perincikan / Perjelaskan

  Prinsip DEEP

 • ISU DAN PERMASALAHAN

  Masalah banjir di beberapa lokasi sepanjang Sungai Klawang.

  Runtuhan tebing yang banyak berlaku di sepanjang

  sungai berpunca daripada struktur tanah berpasir terutama di

  Kampung Batu 17, Ulu Klawang, Kampung Batu Serambai,

  Kampung Renal, Kampung Kemin dan Kampung Tembun.

  Tidak mempunyai rizab yang mencukupi untuk

  menjalankan projek pelebaran sungai di mana sesetengah

  laluan berada di dalam tanah milik.

  Pencemaran akibat pembuangan sampah oleh penduduk

  setempat.

 • HALANGAN STRUKTUR DALAM SUNGAI

  RUNTUHAN TEBING

  RINTANGAN DALAM SUNGAI

  PEMBUANGAN SAMPAH

 • KERATAN AKHBAR

 • Penilaian Kaedah Penyelesaian

  Prinsip DEEP

 • 1. Pencemaran dari kawasan penduduk.

  Pemantauan

  Penguatkuasaan

  Membina log boom

  Kempen kesedaran tentang kepentingan

  menjaga alam sekitar

  2. Pencemaran baja dan racun dari kawasan

  pertanian.

  Cadangan pemasangan FOG

  Kerjasama dari Jabatan Pertanian Daerah

  MENGENALPASTI PENYELESAIAN

 • 3. Pengawalan rizab sungai

  Penandaan sempadan rizab

  Pemantauan

  Pewujudan landskap/ taman

  rekreasi

  4. Banjir

  Membina semula seksyen sungai

  MENGENALPASTI PENYELESAIAN

 • Menetapkan Syor

  Penyelesaian

  Prinsip DEEP

 • 1. Kerja ukur rizab sungai dan

  penandaan kawasan rizab sungai

  2. Program kesedaran kepentingan sungai

  kepada stakeholder melalui kempen,

  gotong royong dan lain-lain

  3. Program penyelenggaraan secara

  berkala

 • 1. Melantik perunding bagi perancangan

  holistik

  2. Menaiktaraf landskap sedia ada

  3. Membina taman permainan dan kawasan

  rekreasi

  4. Membina sistem saliran yang lebih sistematik

  5. Memperbanyakkan papan tanda kesedaran

  kepentingan sungai

 • Melaksanakan program yang

  menyeluruh dan holistik :

  Program Tebatan Banjir

  Pembinaan Stesen Kawalan Kualiti Air

  Pembinaan infrastruktur saliran yang

  lengkap dan bersistematik

  Pembinaan struktur penstabilan

  tebing sungai

 • Pemantauan

  dan

  penilaian

 • 1. Pemantauan Kualiti Air Sungai secara

  berkala

  2. Penilaian Soal selidik

  3. Respon daripada masyarakat

  4. Perbincangan dengan agensi lain/

  NGO

 • 1. Sg. Klawang tingkatkan kualiti dan kuantiti air

  sungai

  2. Landskap dan Program Rakan Alam Sekitar

  tingkatkan kesedaran masyarakat

  3. Penglibatan PBT dengan lebih serius

  4. Penglibatan komuniti : NGO, JKKK dll.

  5. Kesedaran masyarak